I Jordanbygdens snår

Undervisning: Elvor Ohlin
Borås 2013-09-04
Lyssna: I Jordanbygdens snår 9/4-13

Jer 12:1  Rättfärdig är du, HERRE, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? 2  Du planterar dem och de slår rot, de växer och bär frukt. Nära är du i deras mun, men långt borta från deras innersta. 3  Men du, HERRE, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck bort dem som får till slakt och förbered dem för dagen då de skall dödas. 4  Hur länge skall landet sörja och gräset på marken förtorka, så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger: ”Han kan inte se vår framtid.”..

Det här var Jeremias klagan inför Gud och Gud svarar:

..5  Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår [hebr. när Jordan sväller /svämmar över av arrogans och stolthet]?

Det kanske var ett lite märkligt svar. Inget ”daltande” med Jeremia eller en liten klapp på axeln. Gud säger ungefär: Om du klagar över detta..? Hur är din kondition, Jeremia? Om du inte orkar att gå ikapp med fotgängare, hur ska du kunna tävla med hästar? Med andra ord: Om du klagar över detta lilla sammanhang, hur ska det gå när det kommer i det stora?

Det här tilltalet fick jag från Herren för en del år sedan och jag har blivit påmind om det den senaste tiden. Jag satt hemma i soffan och klagade inför Gud. Jag var väldigt ledsen och bedrövad. Jag var bedrövad över den situation som vi hade gått igenom i vår församling – där vi hade varit engagerade och lagt all vår tid och våra liv – men där man tog in världsliga strukturer.

Det var som det brukar vara, en pyramidliknande maktstruktur – en blandning av Nyapostoliska reformationen (NAR) och cellkyrka (Bill Hybels Willow Creek). Man tystade äkta profetia och kallade dit (falska) profeter som bekräftade det s k församlingsbygget. Det talades allt mindre om behovet att vara ledd av den Helige Ande. Istället läste man böcker som kända ledare har skrivit om hur man ska handla och göra. Böcker ersatte Bibeln. De synliga resultaten är det som räknas och allt annat ska bort, när det här tas in. Man byter till effektiva människor, mänskligt sett.

Jag satt alltså hemma och klagade inför Gud över detta hemska som hade intagit vår församling. Jag visste samtidigt att Gud tillät det av någon anledning. Då leddes jag av Anden till de här orden i Jeremia och det liksom brände och blev levande. Och det var som att Gud sa: ”Elvor, om du klagar över detta lilla sammanhang.. vad ska du då säga när det kommer i det stora? (Jag hade inte tänkt på en pyramid, även om Gud hade gett mig flera syner med den symbolen – HÄR – för det världsliga och antikristna i den här tiden). Nu såg jag en jättepyramid som uppfyllde hela jorden.  jag förstod vad Gud sa och jag kände stor bävan. Men samtidigt fick jag en märklig och stark upplevelse av att jag satt i Guds hand. Jag liksom kände det, trots att jag inte såg det med mina fysiska ögon.

Läs Jeremia bok om du inte har gjort det på ett tag eller om du aldrig har gjort det. Den kan man läsa parallellt med Uppenbarelseboken och om vår tid. Det är samma skeende som vi läser om där och vi får svar på en hel del frågor.

Vi läser i Jeremia 51 om dåtidens andliga Babylon, samma som vi ser idag. Med andra namn och förtecken men innehållet är detsamma. Här får vi svaret på Jeremias bön.

Jer 51:36 Därför säger HERREN så: Se, jag skall utföra din sak och utkräva din hämnd. Jag skall låta Babels hav sina bort och dess brunn torka ut, 37 och Babel skall bli en stenhög, ett tillhåll för schakaler, till häpnad och förakt. Ingen skall bo där. 38 Alla ryter de nu som lejon, de morrar som lejonungar. 39 Men när de är som mest upptända skall jag ordna ett gästabud för dem. Jag skall göra dem druckna så att de jublar, och så skall de somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger HERREN. [lägg märke till den andliga berusning en som är så populär idag. Den är alltså en Guds dom] 40 Jag skall föra dem ner till att slaktas som lamm, som baggar och bockar. 41 Hur har inte Sesak [ett annat namn på Babel] blivit intaget, det som var hela jordens berömmelse har erövrats! Hur har inte Babel kommit hednafolken att häpna! 42 Havet steg upp över Babel, de brusande böljorna täckte över det. 43 Så förvandlades dess städer till en ödemark, ett torrt land och en öken, ett land där ingen bor och där ingen människa går fram. 44 Jag skall straffa Bel i Babel och dra ut ur hans gap vad han har slukat. Hednafolken skall inte mer strömma till honom, också Babels murar skall falla. 45 Drag ut därifrån, mitt folk. [Vi hör som ett eko av Upp 18:4] Var och en må rädda sitt liv undan HERRENS brinnande vrede.

Mandelträdet
Vi ska gå till Jeremia 1. Vi känner säkert till när Gud kallade Jeremia att vara ”som hans röst, som Guds mun” – en profetröst på den tiden. Jeremia ser en syn, en gren av ett mandelträd.

Mandelträd heter [shaked] på hebreiska och roten är [shakad], som betyder att vaka, att påskynda, att vara sömnlös (av att vakta och vaka). Därför kallas mandelträdet ibland ”det vakande trädet”. Det står därför också för trofasthet.  Herren säger just det, att ”Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det” (1:12). Gud är Väktaren. Det är Gud som är den store Väktaren. Jeremia var bara ett redskap. Han var en vanlig människa precis som vi.

Mandelträdet är det första trädet som blommar. Roten kan spränga sönder de hårdaste klippor. Så kan Guds ord krossa de hårdaste hjärtan när det bryter ny mark. Jag läste i en gammal bok en gång, att när det är dags att skörda under skördetiden, då skramlar kärnan eller frukten i sitt skal när den hårdnat och är mogen.  Man måste lyssna (vara lyhörd) när det är dags att skörda.

Det finns löften i Guds ord som är förknippade med villkor men det finns också förutsägelser eller profetior som är bestämda. Det är ingen idé att du ber emot det. Det som Gud har sagt att det kommer att bli så och det som är bestämt, är ingen idé att be emot. Men i det leder oss den helige Ande att be enligt Guds vilja, för han vill ju rädda och frälsa människor.

Gud säger till Jeremia att han är kallad att ”rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera” (Jer 1:10). Kraften till detta är i Guds ord.

Det kommer en tid när syndens rötter måste ryckas upp, avgudaaltare rivas ner… det som ersätter Guds verk måste förgöras och fördärvas. Sen kommer en tid när Gud planterar och bygger upp. NU var det tid att varna och kalla tillbaka till den första kärleken – och jag tror att det är precis samma idag! Gud både varnar och kallar till sig själv.

Senare när allt det där kom av mörker och svårigheter, allt som man hade skrattat och förlöjligat Jeremia för när han varnade… när det kom var det tyst på de andra, motståndarna. De som Jeremia beklagade sig över inför Gud därför att de hade framgång, bekvämt och bra. Då var det bara Jeremia som hördes, för då hade han hade ord av tröst och hopp från Herren.

Jer 7:23  Det bud jag gav dem var detta: ”Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.” 24  Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet. [det handlade om viljans inriktning, vad vi väljer]

Egypten och Assyrien
I Jer 2:13 säger Jeremia att de har övergett Herren ”källan med det levande vattnet” och gjort sig ”usla brunnar som inte håller vatten”. Herren som är källan ”som aldrig sinar”, dit vi får komma varje dag för att hämta kraft, mod och tröst. Den levande källan.

Ledarna sökte hjälp än här, än där men inte helhjärtat hos Gud. Man kan läsa om att de gick till Egypten för att få hjälp. Egypten som andligt (profetiskt) sett står för världslighet och det som jag beskrev innan av företagsstrukturer t ex som man tror ska ge tillväxt. Där står människan i fokus. Människans styrka, tillgångar och resurser. Det står för mänsklig vishet.

Å andra sidan gick man till Assyrien och sökte hjälp. Utan att gå in djupare på det, tror jag att Assyrien mycket väl kan stå för den andliga berusningen som är vanlig idag, där man blandar andlighet. Man vill ha upplevelser. ”Berusa er i anden”, säger de. Men det är en falsk andlighet som leder till falska under och tecken.

Ekumenik – förbund
Man sökte hjälp och förband sig eller slöt förbund med hednafolken och hednaländerna – vi säger ”ekumenik” idag. Det behöver inte vara fel med ekumenik men vi måste se upp med VEM vi har ekumenik för vi kan inte förbinda oss med vem som helst. När man slöt förbund med hednafolken här, gjorde man sig också ett med deras avgudar. Därmed tog man in babyloniska avgudar och babylonisk avgudadyrkan.

Ni har säkert hört pastorer (och präster) som talar sig varm för ekumeniken med Romerska katolska kyrkan och alla som kallar sig ”kristna”. Man måste kompromissa och det är en kompromiss med sanningen och med biblisk undervisning – för att hindra islam från världsherravälde, säger man. Men vi läser i den katolska katekesen nr 841, står det där att muslimerna också har Abrahams tro och att de tillber samma Gud som kristna. Vi känner också till att påvarna genom åren har haft s k ekumeniska bönemöten och då med alla religioner inblandade(!).

Det är ingen bra lösning att söka hjälp där den inte finns. Samma som Egypten eller Assyrien på Jeremias tid.

Avfallet påverkade både människor, djur och natur. Synden drabbar hela skapelsen. Allt är skapat genom, för och till Jesus. Därför finns det bara ett sätt att upprätta hela skapelsen och det är i Jesus Kristus. Det är bara han som kan göra det och det är det som hela skapelsen längtar efter, läser vi i Romarbrevet. Idag finns det andra tankar om att vi kan rädda planeten om vi hjälps åt men det är inte Bibelns budskap.

På Jeremias tid fanns det många falska profeter och de var allihop ”lyckoprofeter”. De använde Guds namn men de talade inte Guds ord. Om det var /är medvetet eller omedvetet, så är det faktiskt så att falska profeter förbereder för antikrist. De förbereder marken för antikrist i människans hjärta. Det är likadant idag. Jesus sa att många falska profeter och lärare skall finnas (Matt 24).

Jag vill nämna ett par kännetecken som jag anser är mest tydliga och framträdande på falska profeter:

  1. de styr genom smicker
  2. eller genom hot och kontroll
  3.  de uppmuntrar begär och det ”köttsliga”

Uppmuntran eller smicker?
Vi behöver alla uppmuntran. Men vid smicker finns det en baktanke och ett annat motiv. Motivet avgör och smicker riktar sig alltid till det köttsliga i människan, syndanaturen. Det är sådant som inte Gud uppmuntrar. Det skall ”korsfästas”, dö ned. Detta uppmuntras eftersom man söker människors ära, inte Guds ära, därför bygger man med smicker.

Jer 23:22  Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.

Om det tas in världsliga metoder i församlingen och falska profeter sedan kommer och bekräftar, då smickrar man! Då uppmuntrar man något som inte är värt att uppmuntras, det är värdelöst inför Gud. Och man ärar människor. Om man inte smickrar, kanske man hotar. Exempel: ”Om du lämnar församlingen förlorar du Guds beskydd”. ”Om du offrar får du tiofaldigt igen men om inte…” Man kan inte leda människor till frihet därför att man är själv bunden. Sådana ledare brukar själva roffa åt sig och leva gott (lyx) på medlemmarnas pengar (offer).

2Petr 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

De är källor utan vatten, står det, och vi ser parallellen med Jeremias tid. Man kanske lovade ständig rikedom, ständig hälsa, ständig framgång – annars lägger de skulden på dig. ”Det måste vara fel på din tro”.

Sann biblisk undervisning lär att Gud både tillåter och använder prövningar och lidande. Och det står i:

Hebr 5:8  Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.

Några konsekvenser som jag nämnde tidigare är att det profetiska tystas och Guds ord tystas när sådant här kommer in och tar över. Det gör att man förlorar urskiljningen och man ser inte allvaret i det som Gud varnar för i sitt ord.

Gud är kärlek. Han är god och vill vårt bästa men han är också helig. Han vill att vi tar hans ord på allvar. Det är också väldigt viktigt att vi tar Bibeln på allvar.
Gud sa om de falska profeterna:

Jer 6:14  De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: ”Allt står väl till, allt står väl till”. Men allt står inte väl till.

Gud sa att allt står inte alls väl till. Det var saker som måste förändras innan Gud kunde välsigna. Vi läser om samma budskap i NT: ”Fred och ingen fara”

1Tess 5:2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3  När folk säger: ”Fred och trygghet” [fred med säkerhet], då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Vi ska vara vakna och förstå tiden när det närmar sig.
Om Antikrist:

Dan 11:21  I hans ställe skall en föraktlig man komma, en som man inte har givit kungavärdighet. Oväntat intar han riket genom list [smicker]. [eng. en usel människa, han skall komma fredligt eller med fred genom smicker]

Dan 11:32  Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. 33  De förståndiga bland folket skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring.

Kulmen på avgudadyrkan?
Jeremia pekar ut avgudadyrkan. Jag tror att detta kan vara kulmen på avgudadyrkan. Lägg märke till vad som händer idag framför våra ögon och i vår tid. Detta måste vi vara vaksamma över!

Jer 7:18 Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar.

Himlens drottning
Himlens drottning eller modergudinnan hette Astarte. Det fanns olika namn i olika länder. Baal och Astarte hörde till moder-son-kulten, som Israels folk gång på gång avföll till att tillbe genom förbunden med hedningarna när de gjorde sig ett med deras (av)gudar.

Jer 7:30  Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger HERREN. De har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. [jmf förödelsens styggelse på helig plats (Dan 11, 12)?]

Idag kallas den katolska Maria Himlens drottning. Hon kallas också nattvardskvinnan, ”moder för den nya civilisationen, medåterlöserska, Guds moder ”som frambringar en återfödelse av mänskligheten”…”hon leder kyrkan och världen till sin son genom nattvarden (eukaristin) som skall manifesteras och regera världen”.

Påven (13/3-2013): ”I morgon vill jag be Madonnan att hon ska beskydda Rom”.

Det här är vad man tror på och bekänner. Det här är himlens drottning och så här var det på Jeremias tid också. Precis samma.

Skyddshelgon och mariadyrkan
Jer 2:28 
Var finns då dina gudar som du gjorde åt dig? Låt dem stå upp! Kan de rädda dig i din olyckas tid? Ty du, Juda, har lika många gudar som du har städer!

Vad har man idag? Lika många gudar som städer? Skyddshelgon för varje stad… Den man ber till är som en gud. Påvens hovpredikant Raniero Cantalamessa har varit här på konferenser och han ska tala på till Europakonferensen i sommar (2013). Jag känner inte till mer om honom men jag såg på nätet att han har skrivit en bok som heter Maria, kyrkans spegel. Man läsa utdrag ur den: ”Maria Guds moder, Maria är Guds ord till kyrkan… kontemplation framför Maria ikoner…”
(fullt av avgudadyrkan)

”Kyrkans största hemlighet”
Jag vill citera en katolik som heter Thomas Petrisko, ur hans bok Hemlighetens Moder. Petrisko beskriver en tidsperiod som han kallar ”Jesu eukaristiska regeringstid” – en tid då ”Jesus Kristus kommer att regera över hela världen i sin närvaro i den heliga eukaristins sakrament (katolsk nattvard). Dessa övernaturliga händelser kommer att förena alla religioner i fredens namn och ge läkedom till alla oavsett trosuppfattning.” Detta är ”kyrkans största hemlighet”, skriver Petrisko. I denna era ingår s k mariauppenbarelser och eukaristiska mirakler.

Hur ska detta förena alla religioner? Det finns stora projekt som redan är igång med full kraft.  Socialt arbete (projekt). Alla religioner tillsammans och alla hjälps åt. ”Goda gärningar”, säger man.

Citat av Roger Oakland: ”Det handlar om att himlen skulle ha försökt belysa och försvara det som en gång var kyrkans största hemlighet och ger bibeltroende en allvarlig glimt av den typ av bedrägeri som Jesus varnade för. Hela denna bok är inriktad på eukaristiska mirakler och Mariauppenbarelser. Den är skriven med tanken att tecken och under i samband med ”närvaron av Jesus” i Eukaristin och att framträdanden av hans mor Maria sker i världen, är grundläggande för att förstå sann kristendom.”

Citat av Mike Gendron en f d katolik som blev frälst och pånyttfödd kristen: ”Är bilden (antikrists/vilddjurets) eukaristin? De säger att eukaristin är bilden av Kristus, att han är fysiskt närvarande.
Den enda kvinnan som nämns i Koranen är Maria (30 ggr). ”Mariauppenbarelser” ökar världen över. Muslimer åker nu till sådana platser för att få uppenbarelser av Maria. Det skulle inte förvåna om ”Maria” en dag uppenbarar sig och kallar katoliker och muslimer tillsammans under samma paraply, i en global religion…. Maria är inte Jesu mor, utan en modergudinna!

Hemligheten, det stora Babylon”.
Jämför Jesu ord i Matt 24:
Om de alltså säger till er: Han är i öknen [tomhet, ödslighet], så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen [hemliga rum, behållare – monstrans?], så tro det inte. Alla katoliker tillber brödet som läggs i monstransen… som är en sol”.

Utdrag ur Charta Oecumenica (SKR):
Vi förbinder oss
…att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst.

Tänk att en katolik så träffsäkert beskriver ”kyrkans största hemlighet” det för tankarna direkt till det som Bibeln har förutsagt: Hemligheten, det stora Babylon”.

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon [eng. namnet är HEMLIGHET, det stora Babylon], modern [modergudinnan] till skökorna och skändligheterna på jorden. [dvs en andemakt som är ”moder” till alla villoläror och lögnläror samlas här till en världsreligion]

Upp 18:7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning [”himlens drottning”], jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

”Själafienden”, djävulen, vill locka oss bort från Jesus så att vi riktar kärleken  åt ett annat håll och kallnar. Ärligt talat, den som vågar att ta del i detta som Bibeln så tydligt varnar för och tror sig inte blir snärjd, då har man för höga tankar om sig själv.
Det här måste vi välja bort, ta avstånd ifrån och förkasta. Det hör inte hemma bland Guds folk eller i Guds hus.

Det är tid för bruden att göra sig redo och Gud vill väcka den första kärleken. Det fick också Jeremia tala till folket om, som med ett äktenskap i kris mellan Gud och hans folk.

Jer 2:1  HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2  Gå och predika för Jerusalem. Säg: Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår. [Gud försökte väcka den första kärleken och påminna om hur det var när folket följde Herren i öknen – överlåtelsens väg! Herren ville och vill beskydda, leda, välsigna sitt folk]

Den Helige Ande manar genom Paulus:
Kol 2:6  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7  och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. 8  Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

En framkomlig väg
Är det aktuellt idag? Jag tror det är mycket aktuellt.
Det finns en framkomlig väg även om det som Gud visade, kommer att inta hela jorden. Trots ett sista uppror emot Guds Messias, ett sista ”Babylon”, så finns en framkomlig väg. Den kallas den smala vägen. Den handlar om att lita på Guds ord, att lita på Jesu blod och att följa honom. Att gå till Jesus med allt.
Det är som att bildligt talat stå på sin vaktpost och spana, som profeten Habackuk fick göra. Han var bedrövad precis som Jeremia. Han gick upp på sin vaktpost för att se vad Herren skulle tala. Han spanade efter Herren, lyssnade efter Herren. Han gick till Herren och vi får göra detsamma. Gå till Jesus med allt, varje område. Invänta Guds tid och låt hans vilja ske. Överlåt åt honom och gå när Gud säger gå.

”I Jordanbygdens snår” – en omöjlig situation
Vi ska se på den här vägen som Gud har förberett för det är samma väg idag. Vid den här tiden befann sig Israels folk också vid ”Jordanbygdens snår”.

Josua 3 – de står inför ett omöjligt hinder och en omöjlig situation. Här gällde det att lita på Gud och hans ledning för att komma in i löftena, i löfteslandet – till andra sidan.
På Guds befallning:

Jos 3:15  När de som bar arken kom till Jordan och prästerna, som bar den, med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina bräddar, [Eng. Swelling of Jordan [gaon] – Jordan sväller /svämmar över av arrogans och stolthet, upphöjdhet = en flod av uppror/ avfall, Jordans stolthet] 16  då stannade det vatten som kom uppifrån och det blev stående som en hög vall långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan [betyder vedermöda]. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, skars på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko. 17  Prästerna som bar HERRENS förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark, till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan.

Se här den profetiska bilden för vår tid. Här har vi laglöshetens och upprorets flod, bildligt talat, som svämmar över och sväller av arrogans, stolthet, avgudadyrkan, allt orent och antikristliga. Jordans stolthet, kan det översättas. En gammal översättning kallar Jordan för ”straffdomens flod”. Laglösheten tilltar och kärleken hos de flesta kallnar, sa Jesus. (Matt 24:12)

Här i Jordanbygdens snår fanns det lejon och andra vilddjur. (Vi läste om det i Jer 51:38). Lejon, i negativ mening, kan stå för antikristna ledare (starka ledare)och antikrist  som leder vilse. Även världsmakter. Vi har också djävulen som beskrivs att ”han går omkring som ett rytande lejon…”.

Jer 49:19  Se, likt ett lejon skall han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. [här beskriver han antikrist]

Gud: ”Om du klagar för detta lilla sammanhang – vad ska du säga när hela världen intas av antikrists välde?”

Skördetiden – ändens tid
Vi läste att det var skördetid. Vad är det för tid? Jag tror vi får svar i Matt 13 i liknelsen om sådden.

Matt 13:37  Han svarade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. 38  Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39  Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut… [ändens tid, den yttersta tiden]

”…men slutet kommer som en störtflod”  (Dan 9:26)
Det går fort, med andra ord! Det är därför Gud vill hjälpa oss att vara vaksamma så att vi har en viss beredskap och att vi håller oss till honom. Att vi har urskiljning och ser att det här varnar Gud för i sitt ord. Vi tar inte del av detta utan drar bort ifrån det.
Paulus skrev:

Kol 2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

Vi läste att Jordan stoppades vid Adam, som betyder jord, stoft [en förebild på köttets gärningar, ondska/synd]. Adam låg bredvid Saretan, som betyder vedermöda. Här är en fruktansvärt stark ström när Jordan översvämmar. Laglösheten översvämmar – och var rinner den ut, läste vi? Jo, Döda havet! Det leder till död, slutar i död. Där är jordens naturligt lägsta punkt [400 m under havsytan] – profetiskt!

Men så har vi löften från Gud:
Jes 59:19  Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten.

Gud hade förberett vägen. Tillbaka i Josua bok. Spejarna fick höra av skökan Rahab – som omvände sig till Israels Gud:

Jos 2:9  och sade: ”Jag vet att HERREN har gett er detta land och att en skräck för er har fallit över oss, ja, att alla landets invånare bävar för er.

Vi behöver egentligen inte vara rädda för djävulen. Han fruktar för dig/ oss. Inte för dig och mig men han fruktar för den som bor i dig och mig! Han  fruktar för Jesus! Så när vi går med Jesus behöver vi inte frukta och det behöver vi påminna oss om gång på gång.

Prästerna som bar Förbundsarken gick först. De bar arken på sina axlar, som Gud hade sagt. Folket följde. Vi är alla präster i den bemärkelsen att vi bär vittnesbördet – Guds evangelium.

För många år sedan när jag var i bön, talade det här kapitlet väldigt starkt till mig. Jag skulle ha ett bibelstudie men jag glömmer aldrig synen jag såg för mitt inre under bön. Jag såg arken. Den var så vacker och övertäckt med guld. Men det var som om Gud zoomade in så att den kom nära och då såg jag att det var fullt blodsdroppar på den. Den var blods-bestänkt – därför att JESUS har gått före. Han har redan banat en väg och det är den vägen som vi får följa.

Här stoppas fullständigt den strömmande floden (laglöshetens flod). Den stoppades när den blodsbestänkta arken gick före och folket följde efter. När vi följer Jesus, han som har gått före och har brutit syndens makt och dödens udd och banat en framkomlig väg genom allt.

1Kor 15:55  Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56  Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57  Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

Låt oss leva med det varje dag, att Jesus har besegrat allt detta. David skrev:

”Om jag än går genom dödsskuggans dal fruktar jag inget ont ty du är med mig. Din käpp och stav [ditt ord och dina löften] tröstar mig [= styrker och hjälper mig] ” (Ps 23)

Längst ned i Jordan
Prästerna stod längst ner [lägg märke till det!] mitt i Jordan, som var avskuren och hindrad, för här kommer ett folk som följer Jesus Kristus/Messias. Då kan inga hinder stå i vägen.

Fil 2:8 (Jesus) …ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Han kallar oss att följa – inte att kliva upp(!). Han kallar oss att kliva ner och tjäna i de gärningar som Gud har förberett för oss var och en. Är det möjligt? Ja, med Jesus i oss är det möjligt. Den helige Ande kallar genom Jesu lärjungar och vittnen, Guds sändebud: Kom till Jesus! Kom tillbaka till Herren! Sök hans vilja!

Anden överbevisar om synd och leder oss till frihet. Sann frihet! Guds redskap /vittnen  uppmuntrar det Gud uppmuntrar (inte köttet eller begäret).

Anden påminner om Guds löften och uppmanar att vara trogen Jesus & den vision som han har gett. Det är en doft av liv till liv, till uppbyggelse. Inte som falska profeter som kommer med nya planer och idéer och som påstår att allt som har varit är värdelöst och ska bort. Andens röst [Guds röst] för oss alltid tillbaka in i det Gud har talat och uppmuntrar det Gud har sagt, för oss in i Guds ord.

2Kor 2: 15  Ty vi är en Kristi rökelse [väldoft är Guds vishet] inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död [den som vänder Gud ryggen tar inte emot Guds ord, vill inte höra det. Guds Ande uppmuntrar inte det köttsliga, inte girighet eller maktlyssnad], för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? 17  Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

Vi läste att de gick över ”mitt emot Jeriko” och Jeriko betyder väldoft eller vällukt – ”från liv till liv” även om det går genom dödsskuggans dal.

v 14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider [= lyser, få att lysa] sin kunskaps väldoft.

Den här versen beskrivs som ”En kungs triumftåg”: en kung skrider fram med sina fångar efter sig som han vunnit i strid. Här är ”fångarna” vunna med kärlek!  Kärleksfångar.

Kan du se Israels folk för ditt inre… hur ska de komma in i löftena, hur komma vidare? Och så banar Gud en väg som inte fanns – Kristi segertåg drar fram! Så är vi också lovade i ändens tid, att vad vi än möter så finns det en väg som Gud har förberett.

Kom ihåg att GUD sa att han vakar över sitt eget ord. Han vakar över dig. Han vakar över sina löften till dig och han leder dig i sitt segertåg, här och nu och genom allt som ligger framför.

Amen