Undervisning: Elvor Ohlin

Det här är en varning (år 1998) för pyramidstruktur/cellkyrka (G12). Modellen är hämtad frånföretagsvärlden, där vinst och tillväxt är det viktigaste. Jag ska börja med att berätta om varningen och sen visa vad Bibeln säger. Eftersom jag fick varningen så tydligt och så starkt tvekar jag inte, även om jag vet att många redan anammar detta så kallade församlingsbygge och det verka vara framgångsrikt. Vi kanske inte ser de slutliga konsekvenserna på lång tid men Herren vet slutet redan från början. Därför är det viktigt att vi lyder och tar Guds varningar på allvar.

VARNINGEN FÖR CELLKYRKOSTRUKTUR /PYRAMIDBYGGEN

Personligt: Jag befann mig i ”lilla salen” i kyrkan, ensam på knä i bön. Nyligen hade jag uppmuntrats till att läsa en bok om församlingsbygge enligt företagstänkande, alltså Willow Qreek – konceptet. När jag tillfrågades vad jag tyckte om den svarade jag: ”jo, det kändes ganska fräscht och nytt”.

Det var så jag kände när jag läste boken. Jag tänkte mer än en gång att det var märkligt att de syner och uppenbarelser som jag hade fått från Gud alltid var en inblick i den andliga världen. Det handlade aldrig om strukturer eller yttre verk. Jag fick känslan ibland att det som räknades och värdesattes hos människor var planer som gällde organisering och strukturer, siffror och det som gick att räkna ut och visa med papper och penna.

Faktum är att det är precis det som Bibeln förutsäger ska ske i den yttersta tiden. Men det visste jag inte då.

När jag nu var i bön kom en märklig känsla inom mig. Jag kände ett visst förakt, för de uppenbarelser jagvisste att jag har fått från Gud. Där fanns alltid ett kors med. Plötsligt kändes det där tungt och jobbigt och lite gammaldags. Jag ryckte till när jag insåg vad jag tänkte och kände. Varifrån kom detta föraktet?
Det jag visste att Gud har talat, hade jag burit som heliga ”skatter” inom mig! Jag förstod att något var fel! Det var som att den helige Ande lyste in i mitt inre. Det var ett av de tillfällen jag vågar påstå att Gud talade – ett tilltal som jag aldrig glömmer: ”Du kan aldrig blanda min Ande med världens ande!”

Jag förstod att detta som verkade ”fräscht” i själva verket var falskt och ett bländverk av ”en annan ande”. Jag blev ganska skakad och bad Gud om förlåtelse och rening från det som hade påverkat mig i boken. För det var inte från den helige Ande!

Det här är alltid ett kännetecken på det som är köttsligt och av en annan ande – förakt och känsla av att du är mindre andlig.

Det finns ett ord i grekiska grundtexten som beskriver det här.

2Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 5) och ha ett sken [ten morphosis] av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!


Ten morphosis
betyder att hålla på med en yttre form eller struktur, skiss eller ritning (schema) som ritas upp (med penna).
Det används för själavinnande och ser alltså ut som gudsfruktan men är bara ett sken för man står emot Andens ledning och kraft. Det leder till oberoende av den helige Ande och istället förlitan på sin egen förmåga.

Svåra (chalepos) tider beskriver sådant som tar bort kraften, ”kraftlösa tider”. Om vi bygger församlingar med mänskliga metoder (från företagsvärlden) kommer kraften så småningom att ta slut. Gud ger bara sin kraft till den som följer och lyder honom och hans kraft tar aldrig slut!

Salomos väg till avguderi

Vi ska se lite närmare på Salomo som avföll till avgudadyrkan trots att han kände till Guds väg. När han skulle bli kung i Israel talade Gud i drömmen. Salomo fick önska vad han ville. Han bad:

1 Kon 3:9 Ge din tjänare ett lydigt hjärta (vishet), så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont (urskiljning). För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?”

1 Kon 3:12 Herren: ”se, jag ger dig ett vist och förståndigt hjärta…”

”Ge mig ett hörsamt hjärta” (1917 års övers), ”Ge mig ett lydigt hjärta” (Svenska Folkbibeln), ”understanding heart” (King James Bible) Ordet på hebreiska är shama. Det betyder att lyssna, att höra och lyda (göra), att lyssna med odelad uppmärksamhet och vakta något som en skatt (även förknippat med att bygga).

Vishet – är ett hörsamt hjärta. Ett hjärta som hör Guds ord och lyder honom.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan (hebr shama) och predikan (shama) i kraft av Kristi ord.

När vi lyssnar och tar emot Guds ord och det får ingång i våra hjärtan, sker något eftersom Guds ord är levande och livgivande. Tron får vi som en gåva.

Ords 9:10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.

Bibeln uppmanar till prövning!

Vishet – att skilja mellan gott och ont (1 Kon 3:9).

Hebr 5:14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Urskiljning är något vi tränas i enligt Hebr 5. När vi lär känna Jesus mer och mer, lär oss förtrösta på honom så ökar visheten. Vi lär oss att förkasta det som inte stämmer med ”herdens röst” och Guds ord. Men det förutsätter att Bibeln är vårt rättesnöre.

Det är en förrädisk påverkan som har skett i kristendomen under många år. Sedan man alltmer uppmuntrar pastorer att vara ledare i betydelsen att styra och bestämma, har en maktstruktur tagit form. Det tänkesättet har hjälpt till att öppna för cellkyrkostrukturer som är byggda som pyramider och ger pastorerna makt över och viss mån kontroll över medlemmarna. Alltihop är hämtat från företagsvärlden och har dess tänkesätt.

Under många år har kristna matats med att vi inte ska döma och måste vara väldigt försiktiga med kritik. Det har gjort att få vågar pröva enligt Guds ord, av rädsla för att vara dömande och i tron att all kritik är felaktig. Tvärtom uppmanar och befaller Bibeln till prövning av allt och att förkasta det som inte är enligt Guds ord.

Laglöshet

Mat är något man tar in och fyller sig med. Andligt sett, det man inspireras av. Den ska bland annat ge näring, kraft och vägledning och är en bild på det Herren ger oss när han mättar oss med sina rätter. Men det finns mat som är förbjuden och som vi inte ska äta. Det kallas laglöshet. Laglösheten kommer att öka innan Jesu återkomst och gör att kärleken kallnar.

Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Ordet laglöshet på grekiska är anomia och betyder förbjuden/otillåten mat (för får). Laglöshet handlar om att fylla sig med något som är farligt och som leder bort fokus från Jesus så att kärleken kallnar. Se drömmen >>

Kompromissens väg

Hur kunde Salomo spåra ur så allvarligt, trots att han började bra? Det handlar alltid om kompromiss. När gott (innanför Guds ords gränser) och ont (utanför Guds ords gränser) blandas, förlorar man snart förmågan att urskilja. Klarsynen grumlas och går så småningom förlorad.

Gud hade gett tydliga direktiv för Israels kungar i 5 Mos 17. Bland annat fick kungen inte sända någon tillbaka till Egypten [som står för världen, det mänskliga, världens system och strategier – det leder till slaveri] för att skaffa många hästar [står för mänsklig kraft och styrka och egna resurser Hosea 14:4, Jes 31:1]

”I världen” istället för ”i Kristus” handlar om att jag byter källa för min kraft, från Guds till mina egna resurser och mitt eget resonemang. Kungen (här Salomo) skulle läsa (äta!) och lyda Guds ord! Guds ord förvandlar, det är liv som helar och upprättar. Gud är suverän och låter inte människans eller världens planer styra hans verk.

Jes 55:7 Den ogudaktige (den som inte ödmjukar sig för Gud) må överge sin väg, den orättfärdige (den som inte formas efter Guds karaktär och principer) sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Kanske tänkte Salomo: ”Jag gör det ju för Guds rikes skull…jag vill ha framgång, storhet och tillväxt för Guds rikes skull”. Idag resonerar många: ”Vi vill vinna människor för Gud. Varför skulle vi inte använda företagstänkande i församlingen om det fungerar i världen? Det är ju för Guds rikes skull vi vill ha framgång”.

Men Gud har aldrig bjudit oss att söka i världen efter lösningar! Det är just här, i uthålligheten, han prövar våra hjärtan.Han har uppmanat och uppmanar oss att söka honom! När man söker i världen tar snart ett annat tänkesätt över som strider emot Bibeln. Man ska ha resultat och tillväxt till varje pris! Det som inte har synligt resultat anses som värdelöst.

Rom 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Här ser vi igen, hur urskiljning kommer av den helige Andes verk i oss och befriar oss från denna världens tänkesätt.

Det grekiska ordet för att anpassa sig är suschematizo [Strong G4964] som betyder att formas tillsammans enligt ett schema eller en form. Att bli lik världen eller formas efter världens form. Det beskriver att formas i samma yttre form [låt er inte formas likt denna världens yttre, ytliga form] som en konstgjord struktur. Lägg märke till att ordet schema finns i ordet.

Nej, låt er förvandlas av Guds Ande. Ordet här är metamorphos [Strong G3339] som är en inre förändring i sitt väsen, i sin natur eller karaktär, något som förändrar vårt sinne. Den förvandlingen kan bara Gud göra.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.

2 Tim 2:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Det grekiska ordet som översätts svåra är chaleros och kan översättas kraftlösa, försvagande, farliga, farofyllda. Det beskriver alltså en tidsanda som leder till att man kan förlora kraften. Varför? Man har ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. Ordet för sken beskrivs som att man skissar och håller på med en form eller struktur. Man gör en ritning, en formation, ett schema.

Det beskriver att hålla på med en yttre struktur utan inre kraft!
Motsatsen är att vandra i tro. Tro beskrivs som en inre substans (se engelska övers. Hebr 11:1), vilket är motivationen för att lyda Gud.

Både former och innehåll förändras

Den som älskar Jesus av hela hjärtat, vill göra det Anden leder till och tjänar troget i Guds vilja – oavsett synligt resultat eller inte, här och nu. Om resultat och framgång är målet, byggt på vissa metoder och system, är motivet helt enkelt högmod. Man förlorar rätt fokus och inte bara tillvägagångssättet ändras utan budskapet ändras därefter.

Brian McLaren har sagt: ”Det har blivit modernt bland Emerging Church pastorerna jag känner, att säga: vi ändrar inte budskapet, vi ändrar bara hjälpmedlen. Det här påståendet är nog mindre ärligt…i den nya kyrkan måste vi förstå att budskapet och medlet är sammanlänkade. När vi ändrar hjälpmedlen förändras budskapet som tas emot också, trots allt. Vi måste komma förbi vår naivitet och vårt förnekande av detta.”[Roger Oaklands bok Faith undone sid. 45]

McLaren är en av frontfigurerna i rörelsen Emerging Church som erbjuder ett nytt evangelium”, enligt honom själv. (Alla varningsklockor borde ringa inom oss när vi hör det).

Salomos små kompromisser ledde till avfall och avgudadyrkan. Om kungen följde Guds ord, sa Gud:

5 Mos 17:18-20 Och när han har blivit uppsatt på sin konungatron, skall han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift därav åt sig i en bok. Och den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren, sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Så skall han göra, för att hans hjärta icke må förhäva sig över hans bröder, och för att han inte må vika av ifrån buden, vare sig till höger eller till vänster; på det att han och hans söner må länge regera; sitt rike, bland Israels folk.

Konsekvenserna blev just det, att Salomo förhävde sig som ledare, vilket innebar förakt för de ödmjuka (böjd under Guds vilja, vägrar ta saken i egna händer) och förakt för de minsta. Han införde hierarki. Folket kom in under hårt arbete, förslavade (lagiskhet och självrättfärdighet, att göra goda gärningar för att vara ledarna till lags).

Alla ledare måste ha ett HERDESINNE

Pastorer som bygger Cellkyrko-strukturer (G12) eller liknande pyramidliknande (församlings)byggen, brukar sätta strukturen i centrum. Den som kritiserar församlingens inriktning, uppmanas att hitta en annan kyrka att gå till och stöts bort. Ofta kallas ledaren numera ”apostel” eller ”församlingsbyggare”. Om man konfronterar dem för hårdhet och den kärlekslösa attityden mot människor, används inte sällan titeln som ett försvar. ”Jag är inte herde, jag är apostel”.

Problemet är att de har missat det viktigaste av allt, när det gäller ledarskap. Oavsett inriktning eller tjänst gäller en sak för alla ledare: de måste ha ett herdesinne! ”Uppträd inte som herrar” (dvs. leder med makt – gäller både män och kvinnor), utan var herdar… Jesus är Den gode Herden. Han gav sitt liv för fåren, Joh 10. Ledarskap handlar om att lägga ned sitt liv för Överherden (Jesus) och vara villig att ge sitt liv för fåren och att ge upp sitt eget.

2 Krön 10:8-11 Den slutliga konsekvensen i Salomos kungarike blev splittring. Landet delades i två riken – Israel och Juda.
2 Krön 10:19; 1 Kon 11:11-13.

Låt oss se närmare på fiendens strategi:

1. Hästar från Egypten

Hästar står för förlitan på egen kraft, mängd och antal. (Hosea 14:4, Jes 30:16, 31:1-3, Ps 20:7, 33:17, Jer 12:5). Det första var att hitta planer och idéer för att få framgång. Men när vi läser om Israels folk i GT var det just det som var misstaget. De började ta efter hednafolken och det är första steget till avfall. Här börjar kompromissen.

Fienden är expert på att skapa falska bländverk som får människan att tycka att Bibelns väg är gammal och förlegad och nu måste vi vara trendiga för att nå människor. Världen förändras och vi måste också förändras. Nej innehållet förändras inte bara det yttre, säger man. Men sanningen är att vi väldigt lätt blir alltför upptagna av det yttre och vill veta i förväg, tänka ut och planera hur vi ska gå till väga.

Snart började Israels folk ta efter hedningarnas sätt att tillbe och senare tillbad de hedningarnas avgudar. En avgud är allt som läggs till Jesus eller som ställs bredvid Jesus. Man ville inte nöja sig med Bibelns väg som aldrig förändras, nämligen bönen och Ordets väg, där vi väntar in Guds ledning.

Guds vägar kan vi aldrig räkna ut. Gud leder steg för steg och det viktiga är att vi lär oss att förtrösta på honom i allt, även när vi närmar oss omöjliga situationer. DÅ blir våra liv ett vittnesbörd som förhärligar JESUS.

2. Rikedom, framgång och tillväxt

Man vill ha framgång och tillväxt till varje pris. Man bländas av stora (mega)kyrkor som drar tiotusental. Vilken framgång! Men för att kunna locka så många som möjligt sänks ribban och det som är anstötligt för människor tas bort, nämligen korsets budskap. Människans fallna natur, köttet, är i uppror mot Gud och vill inte höra talas om synd, omvändelse, bekännelse osv. Men resultatet blir då att man varken blir pånyttfödd eller befriad och upprättad.

När yttre saker tar över allt mer uppmuntras människans själviska ambitioner – som skulle dö vid korset. Istället för att lägga ned sitt liv och låta Jesus bli Herre, uppmuntras allt det som upphöjer människan och som är hinder för Gud.

3. Många fruar

Det var en strategi för att göra upp i fred med andra kungar ”vi är familj nu”.
Det kan jämföras med falsk enhet eller ekumenik, en organiserad enhet, som inte är grundad på sanningen och Guds ord. Här blir man bunden av skyldigheter som kommer att leda till att man lyder människor mer än Gud.

Enheten organiseras för att vi ska bli fler. När antal och mängd och storhet blir viktigt, minskar förtröstan på Gud. Läran kommer i skymundan och upplevelser och obibliska traditioner kommer i centrum.

Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN.

Gud är inte beroende av mängd för att vinna seger. När Jesus uppmanar att be om skördearbetare är det en uppmaning att be om hängivna efterföljare till Jesus som vill följa och lyda honom och som är villiga att gå, var han än sänder dem.

5 Mos 17 beskriver mänsklig (Egyptens) strategi/agenda. Man förlitar sig snart på mängd och antal, med andra ordmänniskors förmåga. Det som uppmuntras nu är människors gåvor och förträfflighet. För att få en plats eller position ska man prestera, visa vad man kan och förverkliga sig själv. Är inte det bra?

Paulus hade byggt hela sitt liv på meriter, ambitioner, prestationer och självförverkligande. Han räknar upp allt iFilipperbrevet kapitel 3. När han mötte Jesus i en uppenbarelse, förvandlades hela hans liv. Hans livs inriktning blev också förändrad och han säger:

Fil 3:7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

1Kor 3:17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.

Ett församlingsbygge som bygger på världens visdom är dårskap inför Gud! Att bli en dåre för att bli vis, innebär att lägga ned sitt liv och kapitulera inför Jesus Kristus för att få visdom ovanifrån – att vara villig att ge sitt liv. Det är något vi får göra gång på gång.

Att föra in världens visdom genom strukturer och metoder i församlingen är allvarligt. Ordet fördärva är grekiska phtheiro och är samma ord som används om skökan/världskyrkan:

Upp 19:2, ”hon som fördärvade jorden”. Phtheiro kan översättas korrumpera, förbränna, förtorka, göra vissen/vissna, skrumpna, bli rynkig (jmf bruden: utan fläck och skrynkla/rynka), orenas, gå under, ruineras. Det är det som händer med hjärtats jordmån.

4. Slavok och hierarki

Det framkommer att Salomo hade lagt tunga bördor och krav på folket. De sa till hans son Rehabeam: ”Din fader gjorde vårt ok för svårt; men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vilja vi tjäna dig.” (1 Kon 12:4)

Tron ger sig uttryck i gärningar (Jakobs brev). Men om drivkraften inte är av den helige Ande blir det laggärningar, självrättfärdighet och självgodhet. Mänskliga byggen i församlingen leder alltid till slaveri.

Bland det första som hände efter syndafallet var att en hierarki började ta form. Adam och Eva hade fått samma kallelse och uppgift av Gud. De skulle tjäna sida vid sida och komplettera varandra. När synden kom in och människan förlorade härligheten från Gud, började Adam styra över Eva. Det var syndens konsekvens. Allt sedan dess vill människan styra och vara ”över” andra. Man strävar efter makt och inflytande. Därför leder också mänskliga strukturer i församlingen till att ledarna tar makt och bestämmer.

Man kräver engagemang. Man kräver offrande eller tionde. Man kräver att man är med i strukturen, i en cellgrupp eller liknande. (Naturligtvis säger man inte det, men antingen brukar man locka med att ge för att få eller också lägger man skuld på församlingen). Det leder in i lagiskhet utan att man kanske ens märker det, eftersom man vill tjäna Gud och tror att detta är rätt väg. Men det är Kains väg (egenrättfärdighet), Bileams villfarelse (egen vinst och popularitet) och Koras uppror (uppror mot Gud, hans tillvägagångssätt mot Guds tjänare/tjänarinnor) Läs om det i Ohlins funderingar 24/12 – 09.

Medlemmarna blir vana vid att lyda ledare och det likställs med att lyda Gud. All korrigering ses som negativ kritik och dömande. I själva verket lyder man människor mer än Gud. När man försöker att blanda världens vishet med Andens vishet förloras urskiljningen. Man kan inte längre se klart vad som är äkta eller falskt, rent eller orent, gott eller ont. Bibeln är inte längre det enda rättesnöret utan också böcker som är skrivna av mänskligt sett framgångsrika pastorer som ofta har tonat ned talet om korset.

Vem får äran? Vem blir ärad när pastorer reser omkring i världen och ”skryter” med sina cellkyrkostrukturer? De själva så klart! Motivet är inte längre att ge Gud äran och att förhärliga Jesus. Man vill göra sig ett eget namn och bli känt. Vid Babels torn sa man låt oss göra oss ett namn.

5. Splittring som konsekvens

Frukten av människors verk är till slut splittring. Eftersom Salomos hjärta var delat och folket följde efter, varnade Gud att landet kommer att delas i två riken. Precis så blev det. Landet delades i Israel och Juda. Många krig utkämpades senare mellan dem.

(Babels torn)
Splittringen är en dom men samtidigt en räddning för den som omvänder sig. När människor enades första gången i en falsk enhet eller ekumenik, byggdes troligen också en pyramidliknande byggnad, nämligen Babels torn.Sumererna hade makt i området och man byggde ziggurater, pyramidliknande trappformiga torn. Babels torn är ett typexempel när människor börjar förlita sig på varandra och sin egen förmåga. Bibeln beskriver ett liknande avfall eller uppror i den sista tiden med den falske profeten och Antikrist som ledare.

Gud grep in och stoppade bygget i Babel. Han förbistrade språken och spridde ut människorna därifrån 1 Mos 11:8-9.
Ordet sprida ut på hebreiska är puts och kan översättas skaka, slå sönder, skingra eller förskingra. Det beskriver med andra ord en splittring.

Guds väg:
När vi lägger ner vårt liv, våra planer, ambitioner och drömmar i överlåtelse till Jesus, då uppenbarar han sin vilja för oss. Han leder oss på den smala vägen där vi får lära känna honom. Där för han oss in i löftena och vi lär oss att förtrösta på Gud. På Guds väg kan allt ske på Guds sätt i Guds tid och som Gud vill. Jesus blir förhärligad genom våra liv. Jesus är svaret och allt för oss – allt vi behöver.

Människans väg:
Man uppmanas att visa vad man kan för att komma fram och att förverkliga sig själv. Man uppmanas att drömma och visionera (dvs. fantisera). Man söker lösningar och planerar för att bli bättre och bättre. Det blir en församling för de starka och ambitiösa, friska och gärna rika. Församlingen sägs vara världens svar. Jesusnamnet används efter hand som en formel för att nå sina egna mål.

Allt detta handlar om att försöka blanda Guds Ande med världens ande! Man kan likna det med Jesu ord om Gud och Mammon:

Matt 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Antingen – eller. Vi måste välja väg. Frågan är vilken vi väljer och desto längre vi går på kompromissens väg, desto svårare blir det att vända om.

Här är en annan allvarlig varning för att ta in mänskliga strukturer och företagstänkande (världens tänkesätt) i församlingen:

Berget (pyramiden) ska sprängas!

Gud har varnat både Janne och mig för mänskliga strukturer många gånger. Ett av de första tillfällena var innan vi ens kände till cellkyrkostrukturen/pyramiden eller G12.

Profetiskt tilltal (1995): Det var bön i kyrkan och jag klagade inom mig inför Gud för det jag såg som hinder i församlingen. Jag tyckte det var som ett stort berg och det var den bilden jag hade inom mig. Det hindrade allt det underbara som Gud hade lovat. Bilden var inte bara en tanke utan framträdde alltmer inom mig och det var inte längre ett vanligt berg utan såg ut som en mörk pyramid (!) och jag tyckte detta hinder verkade helt omöjligt att rubba. Då kom en kvinna in på bönemötet. Vi nickade till varandra. Så kom hon och satte sig bredvid mig, la handen på min axel och började be. Bönen gick över i profetia och hon sa: ”Se inte på det stora berget, säger Herren utan se upp till mig! Nej, se inte på det stora berget för jag kommer själv att spränga berget, så se upp till mig, säger Herren”.

Jämför beskrivningen av Babels torn tidigare. Ordet puts på hebreiska som översätts sprida ut liknar verkligen en ”sprängning”. Kvinnan i bönemötet hade förstås ingen aning om vad jag tänkte eller såg inom mig! Men Guds Ande visste och för Gud finns inga omöjligheter! Jämför Sak 4.

Sak 4:7 Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Serubbabel (förebild på Jesus som bygger sitt andliga tempel), så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra fram slutstenen (sista tidens väckelse?) under jubelrop: ’Nåd, nåd må vila över den!’ (ett verk av NÅD, inte vår förmåga)

Vilken glädje när jag insåg att Gud kommer att spränga berget, det som står i vägen för hans verk! Senare skulle jag också få se hur pyramiden verkligen tog form (i cellkyrkobygge).

Inga hinder kan stoppa det Herren har bestämt. Ändetidens antikristliga ”världspyramid” (Babels torn) kommer också att jämnas med marken – på Herrens dag och Jesu återkomst. Jesus Kristus bygger sitt andliga tempelbygge av NÅD. I slutstenen ingår judafolkets omvändelse och frälsning.

På smygvägar

Bilden av en svart pyramid har jag fått ett antal gånger, då Gud har talat och varnat. Det kom alltmer att handla om cellkyrkostrukturen. Den införs inte sällan på smygvägar.

2 Petr 2:1 Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare skall komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka [arneomai] den Herre som har köpt dem. 2 De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bli smädad.

Något introduceras i smyg. Partimeningar leder till splittring. Antingen är du med eller inte (i strukturen), som i en ism. Ordet förneka är grekiska arneomai [G720] som betyder att stå emot eller att inte känna igen någon. På Guds väg lär vi känna (igen) honom mer och mer. På villovägar sker det motsatta, när man lyssnar på andra röster

Varför är det så förrädisk? Därför att den lilla pyramiden ingår i en större, mycket större agenda, som slutar i en världskyrka och världsreligion. En liten pyramid passar lätt in i en större pyramid. Om man får med sig ledaren följer hela församlingen genom den här strategin eftersom det utgör ett kontrollsystem. Det är svårt att göra sig fri eftersom det sociala livet är byggt i och omkring mallen. Det är också tanken bakom strukturen. Man stannar hellre kvar av rädsla att befinnas utanför gemenskapen.

Det avgörande i sådana kyrkor blir inte att du älskar Jesus och är överlåten till honom – det avgörande är om du är med i strukturen som ritats upp.
Om du vägrar delta i t ex en cellgrupp har det mindre betydelse hur överlåten du är till Gud och hans vilja. De som anses vara andliga är de som är med och följer ledaren.

En pastor sa vid ett tillfälle: ”Cellkyrka är väckelse”. Då är cellstrukturen uppenbarligen redan en avgud – en metod och teknik för att nå framgång. Detta brukar inte sällan sluta med en yttre form utan innehåll! En sann väckelse är något helt annat och har inget med en yttre form att göra.

Andlig hungersnöd

Upp 3:20-21  Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter
dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som
vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger
och satt mig med min Fader på hans tron.

Församlingen i Laodicea var så upptagen med sina egna verk och idéer att de inte märkte att Guds Ande inte var med. Jesus stod utanför. Det måste ha varit andlig hungersnöd i Laodicea men man hade vant sig vid att bli serverad det som lät bra (kliar i öronen) och var behagligt för ”köttet”.

Om cellkyrkotanken är av världens ande, kommer automatiskt de som leds av Guds Ande att åsidosättas och förkastas (i vissa fall uteslutas). Ofta blir de anklagade för att vara tröga och även för att orsaka splittring, då de vägrar gå in under människor och styras av dem. De blir kanske anklagade för att helt enkelt gå emot Gud, vilket i sig visar hur obibliska och osunda sådana byggen är. Guds verk i församlingen monteras effektivt ned och byts ut mot människors. Förändringen (avfallet) sker inte på en gång, utan är en sakta avvikelse från Guds väg. I början kanske knappt märkbar men den blir allt synligare med tiden.

Gal 5:17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

Köttet står emot Anden. Världens ande står emot Guds Ande och är i uppror emot Gud, fientligt mot Gud. Det som ofta kännetecknar när man möter världens ande, är en känsla av att man är mindre andlig eller känner sig föraktad. Det som kommer av köttet kan verka och låta hur religiöst som helst men motiven är ändå fel.

Vi måste alla fråga oss varför vi vill ha tillväxt. Vill vi att församlingen ska växa för vår egen skull eller för att vi bryr oss om och har nöd för människor..? Om vi ödmjukar oss för Gud och låter Guds Ande leda, renar han motiven och ger oss nöd och barmhärtighet för människor.

Profetian tystnar och tystas

Så här avslöjade Jewel Grewe år 2000 hur de ”nya apostlarna” skulle arbeta:

1. Ta bort människogjorda (?) traditioner i Kyrkan. Pastorer kommer att bli omdefinierade. De kommer snarare vara som en coach för ett sportlag.
2. Skapa cellgrupper. Pastorn (coachen) kommer att se till så att alla arbetar tillsammans för att uppfylla hans vision för Kyrkan. Denna metod av organisation kommer faktiskt att hjälpa till att bevara mer kontroll för ”cellgruppsnätverket.”

Det är inte ovanligt att de profetiska budskapen tystas ned i sådana byggen. (Mer regel än undantag). Eftersom allt ska följa en given mall, tar man bara emot det som stämmer med den mallen. De ”profeter” som accepteras är de som talar enligt strukturen, istället för enligt Guds ord. Man till och med påstår att strukturen är enligt Guds ord, trots att både modell och hur  människor behandlas talar emot Bibelns budskap. Undervisning om Andens ledning minskar/tystnar därför att annars kan något sägas emot ”bygget”.

Istället för Bibeln som rättesnöre, blir det annan litteratur som människor har skrivit. Flera av ledarna inom det här området har gjort sig kända för att ha med världskända ekonomer, företagare (även icke troende) och t o m New age-sympatisörer och mystiker på konferenserna där man lär ut ledarskap! Är det dom som ska lära Guds folk att bygga Guds församling?! Nej, här blir snart denna uppmaning aktuell:

Upp 18:4 ”Drag utifrån henne (Babel) ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder”.

Förstå var vägen leder

Det finns en naivitet som gör att man inte ser eller vill se vart allt det här leder. När ska ledare inse att det inte går att blanda Guds Ande med världens ande? Hur långt vågar man gå i den organiserade ekumeniken? Hur vågar man ha ”enhet” med dem som predikar en annan Jesus? Hur länge vågar man kompromissa med sanningen och acceptera mysticism och andra katolska inslag? Har man kraft att stå emot den ockulta (sataniska) Onenessblessingen? Hela den framväxande världsreligionen kommer att påstå sig stå för tolerans, att göra gott, rättvisa, fred, rädda miljön…men en sak kommer att bli klar: deras mål är att kristna ska förneka Jesus som världens Frälsare och enda vägen till Gud!

Följ inte människor eller mängden! Följ Jesus Kristus! (Lita inte på ledare som har kluven tunga. Lita inte på sådana som Rick Warren som kallas ”Amerikas pastor” och samtidigt sitter med i styrelsen bland Tony Blairs Interreligiösa rådgivare).

Det kommer bara att finnas två läger: de som tillber och upphöjer den antikristliga världsstrukturen och de som ”följer Lammet vart det går”. Upp 13

Bevara friheten i Jesus Kristus och följ honom! Han leder på rätta vägar för sitt namns skull (Ps 23) och att förstå var vägen leder är också vishet.

Tillägg: Jag/vi är inte emot hemgrupper, smågrupper, bönegrupper, cellgrupper (även om namnet tar emot) mm när det är frivilligt och utan ”pyramidliknande form”. Smågrupper, hemgrupper är inget nytt men det är ingen metod eller teknik som kan ge framgång eller som ska påtvingas någon. Om den blir en metod för att nå framgång har man förlorat fokus bort från Jesus.

Gång på gång har jag upplevt att Gud har talat denna hösten (2009) samma tema: Ha fokus på Jesus Kristus! Vägen har inte förändrats. Den är Bönen och Ordet! Där blir våra hjärtan brinnande. Där får vi förnyelse när vi behöver det. På den vägen får vi vandra in i Guds löften!