Ohlins: Den här profetian ifrån Andrew Stroems nyhetsbrev (mail) kom 11/2 – 2010. Den kommer som en bekräftan på vad Herren under lång tid har varnat oss och många andra för. Den här domen kommer över samtliga ”byggen” och ”ministries”som inte är byggda i tron (byggt av den helige Ande, inte i eget initiativ) på klippan >> Ta också del av denna syn 1990 >> när du har läst nedanstående profetia.

Apg 13:38 Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, 39 och att var och en som tror (pågående form) förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. 40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er: 41 Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar den för er”.

Jordbävning i Kyrkan – profetia genom Phil Buck 27 januari 2010

Jag bad för församlingen hemma och plötsligt hörde jag ord komma till mitt sinne. Det kommer en jordbävning med samma magnitud 7 som i Haiti. Det är bara det, att nu kommer den att drabba kyrkan.

Jag har varnat flera gånger under lång tid att den här dagen kommer. Nu är den här och står för dörren och den kommer att starta utanför församlingen. Efter det kommer den mitt i församlingen och bryta ner församlingen från insidan. Bered er på att en katastrof som kommer bli enorm och större än vad ni någonsin kunnat föreställa er.

Det kommer att falla ner högar av bråte ifrån alla människobyggda verk. Människocentrerade läror har nu nått sin slutpunkt. Det kommer att finnas människor som har hängett sig åt dessa människoverk som kommer att gå under i rasmassorna när det här kommer. En del av dem andligen och andra både andligt och fysiskt. Dessa människor har följt efter lögaktigt tal och de kommer att få ta konsekvenserna av sina handlande.

Men de som har kommit ut ur och undan denna katastrof ser jag i en stor kö som sträckte sig så långt bort att jag inte kunde se slutet av den. De går där nu skadade och sårade av de religösa visionärerna som helt övetygade har hängett sig åt dessa människocentrerade och människobyggda verk. Jag ser att dessa system har gett märken och sår på dem som systemet har berört (slagit).

Jag såg för mitt inre att den långa kön gick till ingången av ett vitt stort tält. Därinne inne i tältet är platsen där de får ta emot nytt andligt liv. De som tjänstgör inne i tältet är läkare och sköterskor och de tar nu hand om och hjälper de sårade genom att de har rätt perspektiv och rätt gåvor för att kunna hjälpa dem att bli helade. De som blir hjälpta och helade kommer sedan ut från tältet och blir redo att kunna hjälpa andra sårade.

De som var redo att hjälpa andra i tältet hade, innan de kom dit, ingen möjlighet att kunna hjälpa andra i sig själva. Men när de gick in i tältet fick de all den kraft och utrustning de behövde för att göra det Herren kallade dem till. Herren sa: Det här är de som har varit i ensamhet tillsammans med mig och några av dem har jag förberett för just den här tiden och det här uppdraget i hela deras liv. Nu vill jag att ni upptäcker de i tältet för det är dessa som har gett allting till mig av sitt eget liv.

Dessa i tältet är de som jag idag kallat att komma ut ur alla religösa människobyggda system och in i det underbara ljuset som strålar ut ifrån Jesu Kristi ansikte.

Vill du bli räknad bland dessa i tältet? Eller kanske ibland människorna i den långa kön? Kom nu till mig, idag och ge mig allt för den långa kön är väldigt lång och den har nyss börjat att ta form. Dessa i kön kommer att behöva dina gåvor och din kärlek, dina offer och din tjänst. Vill du idag komma för att bli en tjänare till dem eller kommer du att vara ibland dem?

Phil Buck, Indiana, USA.