Bilden klarnar alltmer över att den flodvåg (tsunami) som många har fått uppenbarat i drömmar >> är en andlig våg av villfarelse, av antikrists ande. Här är ytterligare ett vittnesbörd om det i samband med att man införde den ockulta onenessblessingen i Engelbrektskyrkan, Stockholm. Vi förstår att det kommer att välla fram än mer av denna smutsflod. Den som tillhör Jesus Kristus och håller sig till honom är beskyddad men vi behöver vaka och bedja.

Drömmen

Natten mellan den 19 och 20 januari 2010 hade jag en dröm. I drömmen såg jag ett stort och mycket vackert slott (en borg). Det hade tinnar och torn och var byggt i rött tegel. Upplevde att det var välmurat och det fanns inga sprickor i fasaden, det var perfekt. Slottet (borgen) låg på stranden med sand på båda sidor och utanför bredde havet ut sig. Det var en vacker vindstilla dag med blå himmel och solsken.

Plötsligt befann jag mig inne i ett av slottets (borgens) stora rum tillsammans med ca 15-20 andra personer. Vi samtalade livligt och glatt med varandra. Jag tittar ut genom ett av fönstren som vetter mot havet. Då ser jag en enorm flodvåg (tsunami) som är mycket högre än borgen, som kommer emot oss. Alla blir tysta och jag tänker att nu överlever vi inte. Jag ropar: Jesus, om jag dör nu så ta hand om mig! Nu borde flodvågen vara över oss men jag hör inget dån och inget vatten tränger in och det gör mig mycket frågande och förvånad. Då slutar drömmen. När jag vaknar upplever jag en mycket djup bedrövelse och börda i min ande och jag frågar Gud: Vad är detta?

Vad är det som ska hända? Upplevde att det var något skeende i den andliga världen. Samma kväll, den 20/1 satt jag vid min dator och surfade på nätet. Gick in på metodistpastor Berndt Isakssons hemsida där jag på måfå valde en rubrik på menyn. Det blev Oneness-Blessingen Tag Varning! >>

Jag började läsa och där står att Engelbrektskyrkan i Stockholm denna kväll kl 18.00 hade haft Onenessvälsignelse-mässa. Detta är ockult! Då kopplade jag samman detta med min dröm och förstod och upplevde att det var detta Gud ville varna för, (i drömmen flodvågen.)

I drömmen förvånades jag över att flodvågen inte förstörde borgen, att inget vatten trängde in och att vi ej skadades. Men tanken kom till mig: att Gud är vår borg och vi som var inne i borgen, vi var i Gud och därför blev vi beskyddade.

I Illustrerat Bibellexikon står det vad en borg är. Det är ” En befäst byggnad med ett eller flera starka torn, där man kunde vara i säkerhet för fientliga angrepp.”

2 Sam. 22:2 Herre, du mitt bergfäste, min borg och min räddare.

Ps.31:4 Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. Ps.46:8 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

En syster i Herren från Göteborg.