Uppenbarelse om ett kommande avfall

Text: Janne Ohlin
Vi var på semester på Grekiska ön Paros sommaren år 2000. Och det här var ungefär samtidigt som Elvor fick sin varning från Herren vad som var på gång i kristenheten i vårt land. Obs! Läs detta först >> (Gud varnar)

Skulle nu det som David Wilkerson profeterat över den Amerikanska Pingströrelsen också tränga in i Svensk Pingströrelse ? >> & >> Jag fick se i drömmen hur ledare pekade ut en väg som man skulle följa i kristenheten. (Se även Janne J >> och S E Skölds Profetia >>) (Se även senaste ”funderingen” om Ekman >>)

Herren väckte mig då kl 03:00 i Paros Grekland. Herrens närvaro var så stark och jag somnade om med tanken på varför närvaron var så stark. Jo Herren ville varna oss för vad som var på väg att ske i kristenheten i Sverige som orsakade smärta i hans hjärta. En del av hans älskade folk skulle börja dra sig bort ifrån honom.

Drömmen:

En Pastor (ganska känd i Pingströrelsen) stod på ett berg och pekade ut en väg där man skulle bygga ett järnvägsspår. Han ropade ut: Här skall vägen gå! (Precis den väg D Wilkerson varnade för >> )

Det gjorde man nu utan att lägga någon grund först. På blotta marken på en röd jord byggde man nu sin väg genom att lägga en järnvägsräls. Precis i den riktningen pastorn hade pekat ut.

Efter ett tag såg jag att folk som samlades för att gå på tåget. Men alla verkade vara så oerhört stressade och otåliga sa: Nu har vi inte tid att vänta längre. Nu kör vi!

Och nu så startade tåget sin färd framåt på den röda jorden. Herren zoomade nu in spåret som var byggt på blotta jorden och en röst sa till mig: Ser du något fel här? Jag svarade: Jag förstår inte vad du menar, Herre!

Sedan zoomades tågvagnarna in som folket åkte i och det märkliga var att det var inga vanliga passagerarvagnar utan mer som boskapsvagnar. Människor var instängda därinne som fångar och jag kunde inte låta bli att tänka på de vagnar man sett i TV som gick till de tyska koncentrationslägren.

Det märkliga var att passagerarna inte förstod att man var fångar utan ropade och sjöng karismatiska känslouttryck: Halleleuja ! Pris ske Gud ! mm. Det verkade som om alla i tåget var i någon slags ”väckelseberusning” och skrek och gapade. Jag hörde en slags lovsång ljuda också men den lät väldigt konstigt.

En katastrof kommer!

Helt plötsligt så rämnar marken under tåget så tåget och alla passagerarna sjunker ner i ett bottenlöst hål och förvinner ner i bråddjupet. Jag kunde fortfarande lustigt nog höra denna sång och halleluja rop djupt nere i underjorden. Upp ur det bottenlösa hålet kommer det nu upp äckligt kloakliknande vatten som översvämmade allting.

Räddningen undan katastrofen!

Nu bytte drömsynen fokus och jag fick se hur människor som inte åkt med på tåget hotades av detta kloakliknande vatten ur det bottenlösa hålet som steg och steg och översvämmade allting.

När drömsynen ändrade fokus så spelades en sång som det tog flera år innan jag hörde igen: Det var Luthers: Vår Gud är för oss en väldig borg!

Obs! Man kallar Emerging Church för en reformation – Läs boken Faith Undone >>

Nu uppenbarades ett berg vars topp liksom lyste av ett vitt ljus ovanifrån! Jag fick se att på bergets topp fanns det räddning från denna översvämmning, för vattnet nådde inte upp dit. Jag såg att människor från alla håll började att gå uppåt för att komma undan den stora översvämmningen.

Sedan efter ett tag fick jag se att människor kommit upp på den ljusa bergstoppen. På själva klippan överst på berget kunde man sätta sig ner och vila! Och jag fick se att vattnet inte nådde upp till dem som var på klippan. Det var trygghet uppe på den här klippan för faran.

Drömsynen ändrar vy igen

Efter detta framställdes allting som i ett nytt ljus och det första jag hörde var en röst! Jag fick se en numera avliden kristen ledare som skrek: Det begriper ni väl, att ni först måste lägga makadam innan ni bygger spåret annars håller det aldrig!

Det märkliga var nu att jag upplevde att det var som om Herren själv kommit tillbaka igen. Jag fick känna en sån fruktansvärd Guds vrede att jag aldrig upplevt något liknande. Hans vrede var först och främst riktad mot de ledare som pekat ut vägen och lett människorna fel.

När drömmen slutade så vaknade jag alldeles omskakad och hela kudden var dränkt av tårar. Det som gjorde att jag grät så häftigt i drömmen var att jag fick se olika människor jag kände igen, hoppa på det här tåget. Och tåget går emot fördärvet!

Jag upplevde att det här stämmer in så väl på vad Josua sa till Mose när de hade varit på berget. Folket hade nu gjort en Guldkalv som de skulle följa. Men vad var det för ljud från lägret? Var det segersång eller nederlag? Du måste känna din Gud för att kunna avgöra detta.

2 Mos 32:17 Josua hörde oväsendet när folket skrek, och han sade till Mose: ”Det hörs krigsrop i lägret.” 18 Men han svarade: ”Det är inte ljudet av segerrop, ej heller ljudet av klagan efter nederlag. Ljudet av sång är vad jag hör.”

  • Bottenlösa hålet är skökan Ord 23:27 (villfarelse)
  • Tåget + Vagnarna = Mänskliga visioner och kraft (Se Skölds Profetia >>)
  • Röd jord = Människors väg! (Köttet, Edom/adam betyder röd jord)
  • Översvämmningen – Skökan regerar över vatten Upp17:1
  • Vattnet = Antikrist Falske profeten, villfarelse och förföljelse
  • Ljusa bergstoppen – Klippan Kristus eller Sion
  • De som söker skydd där? De som inte avfaller men håller sig till Jesus och hans ord
  • Bibliskt så är en väg Tankesätt + Handling

Gud bekräftar genom att ge mig en liknande uppenbarelse

Vi befann oss i bön tillsammans med några pastorer. Jag (Janne) fick i mitt inre en syn! Det här var ingen vanlig förnimmelse eller bild som man kan uppleva ibland i sitt innersta. Nej det här var fullkomligt kristallklart och lika tydligt som om jag sett det med mina vanliga ögon.

Jag fick se ett berg och ut ur berget skulle ett tåg komma ut ur en tunnel i berget. Nu förflyttades bilden och jag fick se att en bit bort så skulle detta kommande tåg åka över en järnvägsbro. Nu zoomade Anden in den här bron så att jag fick se hur den var byggd.

Det enda som höll uppe den här bron var en antik pelare från 300 -talet en Grekisk eller en Romersk pelare. Men Anden zoomade in den ännu tydligare och då fick jag se att den var totalt sprucken. Under bron var det en bråddjup ravin. Det kommande tåget som skulle komma ut ur tunneln i berget kommer alltså att gå mot fördärvet!

(Att pelaren var Grekisk eller Romersk upptäckte jag senare när jag såg en exakt likadan i ett Uppslagsverk).

Och vad är då uttydningen till den här synen?

Att det är samma tåg som åker ut ur och bort ifrån klippan på järnvägsspåret som i drömmen upplevde jag, är vad Herren menade . Berget är klippan Jesus Kristus och att åka tåg ut ifrån honom och bort ifrån honom är en bild på Avfallet, som på grekiska är Apostasia = En rörelse eller en transport bort ifrån grunden! (Klippan) Jämför sterizo >>

  • Pelaren från 300 -talet som var sprucken = ROM (Katolska Kyrkan?) eller Grekland (Ekonomin?)
  • Ravinen motsvaras av den bottenlösa gropen (Skökan i drömmen)

År 2010 med facit i handen: Vilken väg har man slagit in på och var är man på väg?

Läggs läran åt sidan för enhetens skull? Hur många är på väg mot RKK och det går snabbt! När drömmen och synen kom så var detta som vi ser nu totalt otänkbart.

Att det handlar om Rom blir jag mer och mer säker på genom att det i 1:a drömmen handlade om reformationens Luther och hans sång: Vår Gud är för oss en väldig borg!

Mänsklig visdom istället för Guds visdom? Ormen viskar i öronen ingalunda skall ni dö! Och med det menar han att ni kommer inte att dömas! Men Herren visade att domen kommer att vara hård för den som förför en av hans minsta.

Samtidigt visade Herren att han förde oss bort ifrån det här så att vi såg olyckan ske liksom på håll. Tack och lov så har Gud en väg att vandra på till frälsning. Och det är korsets väg! För att bli frälsta måste vi dö ner från vår egen kraft och styrka!

________________________________________________________________________________

1Tes 4:17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Grekiska: De som har liv och överlever en katastrof.

Det kommer alltså en katastrof eller olycka innan Jesus kommer tillbaka och de som bevarar sitt Andliga liv ända tills Jesus kommer tillbaka personligen blir frälsta.

Vad är det för katastrof eller olycka? Jo det förklarar han i nästa brev!

2Th 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder,
2Th 2:2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.
2Th 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
2Th 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.
2Th 2:5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?
2Th 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.
2Th 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.
2Th 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.
2Th 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under
2Th 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
2Th 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen
2Th 2:12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
2Th 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

Jag tror att den profetiska drömsynen jag hade handlar just om detta. Ett prisgivande av dem som nu förkastar korset och som inte vill vandra i helighet inför Herren utan dolda motiv. (Täckelse)