4e

Kundalinivarning – Del 4

Det här är fjärde delen av mindre sammanfattningar, citat och egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text.
/Elvor Ohlin

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Efter avslöjandena om Todd Bentleys otrohetsaffär och skilsmässa, alkoholproblem och omgifte med f d älskarinnan kunde man förvänta sig förkrosselse, ånger och omvändelse. Men så blev det inte. Rick Joyner var den som nu skulle hjälpa Todd Bentley till att återgå i aktiv tjänst. Redaktören för Charisma Magasine, Lee Grady, reagerade starkt i en artikel. Ingen kunde leda den förvirrade rörelsen och ingen reagerade på den omoral som Bentley gjorde sig skyldig till. Inte minsta ljud av tårar eller ”sönderrivna säcktyg” (bild på djup ånger och botgöring).

Bara tio månader senare, i januari 2010, kom nyheten från Rick Joyner, att Todd Bentley var tillbaka i tjänst i Joyners stora konferenshall på Morningstar. Man talade redan om en ”ny väckelse”. Andrew Strom sände snabbt ut Kundalinivarning-Brådskande! Trots åtskilliga varningar från flera större ledare, tvekade inte Joyner att föra Bentley in i rampljuset. Tydligen var det enda som betydde något kundalini-manifestationerna. Hur otroligt det än är, så försökte dessa att få igång hela apparaten igen! Bentley arbetade snart med att få partners och bygga upp sin Ministry.

Men som vi vet är detta mycket, mycket större än att det bara gäller Todd Bentley och Rick Joyner. Det finns mängder med organisationer (Ministries) och nätverk, som arbetar under denna ”jag-centrerade” (onda) andemakt. Orsaken till att de kan hålla på, är de mest kända ledarna som tillåter och stöder det. Det måste vara den största skandalen i kyrkans moderna historia. Därför behövs det verkligen en revolution och en ny reformation i Kristi kropp, menar Strom.

Det har börjat skaka. Orsaken är att Gud inte kan ha en massa ledare utan urskiljning. Det behövs en stor förändring, med början bland ledarskapet. Trots den chockvåg som gick över världen när Lakeland kollapsade, fortsatte de flesta som vanligt, utan att omvända sig från den ande som de hade agerat under. Kundalinianden fick fortsatt uttrymme. Vi ser det inte minst på sådana som John Crowder idag.

När en person har intagits av en oren ande, säger vi att den behöver befrielse för att få den utdriven. Första steget är oftast ånger. Likaså behöver Kristi kropp befrielse idag, och ånger är också nödvändigt. Det går inte att leka med en ”New age-ande” (demon)! Något måste ske – en stor utrensning är på väg.

Varningar för avfall
Sedan många år tillbaka, hade varningar gått ut för den stora villfarelsen och det stora avfallet, som särskilt har pågått de senaste 16 åren.

1965 fick Stanley Frodsham förmedla en profetia: ”Beundra inte mänskliga personligheter. Många som jag ska smörja starkt med under och mirakler, kommer att upphöjas och falla av vid vägkanten. Jag gör det inte villigt. Jag har resurser för att de ska stå. Jag kallar många till tjänst och utrustar dem men kom ihåg att många kommer att falla. De kommer att vara som klara ljus, som människor fröjdas i. Men de kommer att låta sig intas av onda andar och leda bort mitt folk. Lyssna noga när det gäller dessa saker, för i de sista dagarna kommer villoandar som leder mina smorda vilse.
Många kommer att falla p g a av olika begär och överflöd av synder.

Men den som ivrigt söker Herren kommer att få den helige Ande inom sig. När några går till höger och till vänster – följ dem inte, utan ha blicken fäst på Herren. De kommande dagarna är mycket farliga, svåra och mörka, men det ska också komma en Andeutgjutelse över många städer. Mitt folk måste noga varnas för de kommande dagarna. Många kommer att vända sig till förföriska andar och många förför redan. Det är de som övar rättfärdighet, som är rättfärdiga. Många skyler sina synder med teologiska ord. Men jag varnar er för förföriska andar, som leder mitt folk på en ond väg. Många kommer med förföriska andar och erbjuder lockbeten. Ni kommer att märka att efter jag har besökt mitt folk än en gång, kommer vägen att smalna av och allt färre ska gå på den. Men låt er inte förföras, rättfärdighetens vägar är mina vägar. Även om Satan kommer som en ljusets ängel, så lyssna inte på honom, för de som gör mirakler och inte talar i rättfärdighet är inte mina. Jag varnar er mycket kraftigt, att jag kommer att döma mitt hus och ha en kyrka utan fläck och skrynka när jag kommer.
Jag önskar att få öppna era ögon och ge er andlig förståelse, så att ni inte blir lurade utan må vandra med uppriktiga hjärtan inför mig, och älska rättfärdighet och hata det ondas väg. Se upp till mig och jag ska låta er se med Andens ögon de saker som lurar i mörker och inte är synligt för det mänskliga ögat.

Låt mig leda er på denna väg, så att ni varseblir mörkrets makter och kan strida emot dem. Det är inte en kamp emot kött och blod, för om ni strider på det sättet vinner ni inget. Men om ni låter mig ta över och strida mot mörkrets makter, då är de besegrade och frihet är vunnen för mitt folk.
Jag uppmanar er att söka ivrigt i Skrifterna för de sista dagarna. För det som står skrivet, skall i sanning manifesteras. Det skall komma bedragare bland mitt folk i ökat antal, som skall tala för sanningen och vinna favör hos folket. Folket kommer att pröva med Skriften och säga, att det är sant, som dessa människor säger. Och först då, när de har vunnit människors hjärtan kommer Satan in bland mitt folk. Se upp för bedragare.
Låt er inte bli bedragna. För berdagare kommer först för att vinna mångas hjärtan och sedan föra fram sina lömska läror. Ni kommer inte att kunna urskilja dem som kommer från mig och dem som inte kommer från mig, när de börjar predika. Men sök mig ständigt, för då skall ni ha ett vittnesbörd i era hjärtan när dessa doktriner förs fram, att de inte är från mig. Frukta inte, för jag har varnat er.

Många kommer att bli bedragna. Men om ni vandrar i helighet och uppriktighet inför Herren, kommer era ögon att öppnas och Herren kommer att beskydda er. Om ni ständigt ser upp till Herren, kommer ni att veta när läran förändras och ni kommer inte att dras med i den. Om era hjärtan är rätt skall jag bevara er, och om ni ser upp till mig skall jag uppehålla er.
…Bedragare talar först sanning och sedan lögn. Därför uppmanar jag er att ihärdigt studera Skrifterna för att relatera till villoandar, för detta är en av de största farorna i de sista dagarna…låt er befästas i mitt Ord och inte i mänskliga personligheter så att ni inte rubbas när så många kommer att rubbas. Se till att ni inte följer de villoandar som redan manifesterar sig. Fråga mig ihärdigt när ni hör något som ni inte har sett i mitt Ord, och se inte upp i beundran till människor – för det är med den metoden, som Satan kommer att förgöra många bland mitt folk”.

Så väl det stämmer att de som har en dold agenda, medvetet börjar med att predika sanningen. Sedan kommer sakta men säkert, en listig uppblandning av lögn, för att påverka och indoktrinera dit man vill leda människor. Profetia ska prövas utifrån Bibeln. Några funderingar:

  • Bibeln säger att tecken åtföljde evangeliets predikan och bekräftade Ordet. (Mark 16:20). Den helige Ande kom för att göra oss till vittnen (Apg 1:8).
  • Under, tecken och kraftgärningar kommer att vara i fokus i ändetidens avfall – lögnens sådana (2 Tess 2:9). För Jesu efterföljare skall bara Jesus vara i fokus, inte mirakler.
  • Gud kan ge andebedömningens gåva som gör det möjligt att urskilja oavsett hur bra det låter och vi uppmanas ”att pröva andarna” (inte bara orden). (1 Joh 4:1). Vi kan be till Gud om att få urskiljning.

Joels armé och Gideons armé

Robert I Holmes såg en syn där en stor armé, ringlade fram i formation som en orm, genom djungeln. På huvudet fanns ett banér med texten ”Joels armé”. Bakom dem bildades en rand av förstörelse, som en väg genom djungeln. Armén hade redan mobiliserat sig. Han såg också en annan liten armé, församlade i formation som en fyrkant, gömda i djungeln. Den väntade under tystnad på instruktioner. På huvudet av denna armé stod det skrivet ”Gideons armé”.

Joels armé marscherar i ändetiden för att banna och tillrättavisa, förtära och uppsluka de opånyttfödda i kyrkan. ”Jag var imponerad av att se att denna armé nu hade börjat marschera. Den har påverkat många samfund och grupper. Den kallas ”Välsignelserörelsen” (The Blessing movement). Flera av dess strömningar är relaterade till Rodney Howard Brownes Ministry, Torontovälsignelsen, Sunderland-utgjutelsen och Pensacolaväckelsen. Det är för mig en och samma rörelse men i olika former”, skrev Holmes.

Många evangeliska kyrkor har beskrivit Joels armé som en ”god” armé, en bild av kyrkan. Men det är stämmer inte med Joel 2:2-3, som säger att folken är förfärade för den är ett domredskap. Det är en armé som består av de gräshoppor, gräsätare…som beskrivs i Joel 1:4. Det är inte en beskrivning av bruden. Den kommer först med dom över Guds hus, för det står senare att Gud ska gottgöra för förstörelsen. Joels armé är uppenbarligen Guds domsredskap, både över kyrkan och nationerna.

Joel 2:2 en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma. Likt en gryning som breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig skall uppstå igen under kommande släkten 3 Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. Undan dem finns ingen räddning.

Joel 1:4 Det som blev kvar efter gräsgnagarna åt gräshopporna upp, det som blev kvar efter gräshopporna åt gräsbitarna upp, och det som blev kvar efter gräsbitarna åt gräsätarna upp.

Första gången jag hörde talas om ´Joels armé´, var enda gången som jag gick till GBC (Göteborgs Bibel Center, en Livets ord-församling), alldeles i början på 90-talet. Pastorn predikade över Joel 2, om ”den väldiga Joels armé, Guds folk, som skall inta allt och gå segrande fram”. Med förvåning tänkte jag att det var den konstigaste tolkning jag någonsin hört. Sammanhanget visar att det är Guds domsarmé (det är ju bara att läsa innantill!), precis som Gud använde Assyrien och Babylonien för sina syften. Men de var definitivt inte ”Guds folk”, utan ett redskap för att döma och försöka väcka Guds folk, Israel, i sitt avfall. Det är en antikristlig, förstörelsearmé som förgör och ödelägger allt i sin väg på Herrens dag – men som Gud själv kommer att döma när den har slutfört sitt uppdrag.

Den liknas vid en gräshoppssvärm och det är känt att en gräshoppssvärm kan misstas för att vara en välsignelse, eftersom det låter likt ett regn när den närmar sig. Det är en talande beskrivning på den falska karismatiska rörelsen, i denna ändens tid. Visst har de rätt när de själva kallar sig ´Joels armé´. De är ingen välsignelse (väckelse), utan en förbannelse (förstörelse). Men det finns räddning och beskydd:

Joel 2:12 Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. 13 Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda.

Gideons armé var fullt utrustad i Robert I Holmes syn men den hade inte börjat att mobilisera än. Den bestod av den renade, utvalda, kvarlevan av Guds folk. Den var stadig, fokuserad och balanserad, i väntan på instruktioner. Arméns uppgift är att slå ned fienden, djävulen och hans krafter – inte att slå ned Guds folk.

Dom 6:14 Då vände HERREN sig till honom (Gideon) och sade: ”Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.” 15 Han svarade honom: ”O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.”

”Civilt krig” i kyrkan

Rick Joyner skriver i boken Civil War in the Church (Civilt krig i kyrkan), att en seger i kriget innebär att ”fullständigt slå ned brödernas fästen av anklagelser i kyrkan. De han menar tycks vara dom som prövar andarna och varnar för villfarelser. Mot dessa skall ett stort krig bryta ut. Under Lakeland-tiden restes på nytt detta ”civila krig” av dem som var ´Lakelands´ försvarare. Andrew Strom tillägger, att nu när allt i Lakeland har fallit samman, kan man undra vem de ser som ”vinnare” i kriget(!).

Lee Grady kommenterade Rick Joyners ”civila krig”, i en artikel i juli 2008 (Charisma). Det var tydligt att om man inte svalde allt till 100%, ansågs man vara ”gamla vinläglar” som är oanvändbara för Gud i den kommande väckelsen. Istället uppmanande Grady till att sluta fred och försöka att enas, vilket Andrew Strom bestämt gick emot. Profetrörelsen och Toronto-gänget hade försökt att kasta ut alla ur kyrkan, som ifrågasatte eller kritiserade manifestationerna. Strom var både ledsen och chockad över det. Men han anser sig inte vara i ”krig” mot Todd Bentley. Han försöker vara så vänlig och artig han kan, men han måste säga SANNINGEN, när det gäller farlig villfarelse.

Avståndet växte mellan Grady och Strom. Det låter så kärleksfullt och tolerant att tala om enhet och att alla ska samsas…Men det är inte sann biblisk enhet – som är baserad på SANNINGEN. Jesus sa också ”Jag har inte kommit med fred, utan med splittring”. Det finns saker som gör att delning och åtskiljande är oundvikligt. Det hände Jesus hela tiden! Så nog kan det bli nödvändigt med en delning i den karismatiska rörelsen. Men låt det inte vara för att vi själva driver ut människor ur kyrkan, eller leder folk in på en hård och bitter väg. Låt oss predika sanningen i kärlek och om en delning är nödvändig, låt Gud själv sköta den saken.

Strom är sedan lång tid övertygad om att Gud måste skaka om ledarskapet och få ordning i sitt hus, och ”återta skutan”. ´Saul-iterna´ (onda herdar) måste få ett slut, så att ´David-iterna´(goda herdar) kan börja. (Det finns många av dem, som väntar bakom hörnet).

2 Sam 3:1 Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare, medan Sauls hus blev allt svagare.

Den stora förändringen

´Lakeland´ var den största ”nedplockningen” i modern kyrkohistoria. Det utspelades inför hela kristenhetens TV-kameror över hela världen. Det gäller inte bara Todd Bentley, utan alla ”höga” apostlar och profeter i den karismatiska rörelsen. Som det står, att ”Riket skall tas ifrån er och ges till andra som bär dess frukt”. Var beredda på att Gud kommer att göra så, från lokalplan ända upp till de nationella ledarna. Det är redan på väg.

Tiden är snart inne för de goda herdarna, ´David-iterna´, att stå upp – förberedda i vildmarken för den här tiden. Hur är en ”god herde”? Det är den som föder fåren med god mat och som lägger ned sitt liv för att skydda fåren för ulvarna. Skakningarna har bara börjat. Jesus Kristus kommer själv att med våld rädda sin kyrka. Ändetiden beskrivs som en bedräglig, förförisk och farlig historisk tid. Apostla -och profettiteln har kapats av alltför många. Det ska visa sig vilka som är äkta.

Sanningen om Joels armé

Som många andra har Strom alltid förvånats över att ”River”-rörelsen (”Floden”) kallar sig själva Joels armé. I Joels bok ser vi att Gud själv lössläpper den stora ”gräshoppsarmén” som splittrar allt, innan den äkta väckelsen kommer. Varför skulle det vara så åtråvärt att förena sig med Joels armé? Varför såg Paul Cain en ”vision” med ”JOELS ARMÉ UNDER TRÄNING” över Kansas City-profeternas huvudbyggnad när han första gången stötte ihop med dem? Har de utfört sitt uppdrag att splittra, de senaste 16 åren? Tillät Gud detta för att pröva kyrkan och dess ledarskap?

En vän till Andrew Strom berättade en gång om en dröm han hade haft (det var före ”Toronto”-tiden). Han befann sig i en stor folksamling. Många verkade vara andligt ”feta” och övergödda (inklusive många av ledarna), medan andra var små i jämförelse. Längst fram i publiken föll människor ihop, skrattande och gråtande etc. Orden som tydligt gavs honom var ”Laodicea-församlingens väckelse”. Han märkte att det var de ”feta” som fångades av skratt, gråt och fallande. I drömmen sattes han bland de ”små”.

En stor klyfta blev synlig mellan ”de små” och ”de stora”, vilket gjorde att de små fördes bort därifrån. Plötsligt drogs en hel våg med unga människor till ”de små”, och de började betjäna dem i Jesu Kristi kraft. Han visste att detta var början på den äkta väckelsen.

Chockerande fakta om ”ogräset”

Alla känner till Jesu liknelse om vetet och ogräset i Matt 13. De växer tillsammans och det syns ingen skillnad förrän skördetiden närmar sig. Andrew Strom blev chockad när han sökte på ”ogräs” (darnell) på Wikipedia. Det finns gott om i Israel och kallas också ”falskt vete”. Wikipedia: ”Det en har stora likheter med vete tills axet visas … Det är som en parasit på ett vete fält. Det franska ordet för darnel är ”ivraie” … som uttrycker att säden karakteriseras av att man känner sig förgiftad av berusning och kan leda till döden. Denna egenskap är också hänvisade till i det vetenskapliga namnet (latin temulentus = full) … Plantan nämns i … liknelsen om ogräset i Matteus evangelium”.

The Faussett Bible Cyclopedia konstaterar att ”när darnel blandas med vete(mjöl) ger det yrsel, berusning och paralysering och är det enda negativa spannmålet”. På webbsidan ”Botanical.com”, kan man läsa: ”Det är konstaterat att det ger alla symptom på berusning: allmänna skakningar, följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor. Av denna anledningen kallar fransmännen det ”Ivraie”, från Ivre (berusning)”.

Av alla spannmålsprodukter är ogräset (Darnel), det enda som ger sådana berusnings-effekter. Är inte det märkligt?! Jesus sa själv att sådant ogräs kommer att sås mitt ibland det äkta vetet. Det behöver knappast sägas mer, för att dra parallellen till ”River”, den karismatiska rörelsen.

Sann eller falsk väckelse

Det som verkligen stör Andrew Strom är förvanskningen på innebörden av ordet ”väckelse”, de senaste 16 åren. Historiskt sett betydde det att ”Gud kommer ned”. Profeten Jesaja beskriver precis vad det handlar om.

Jes 6:1-5 I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” 4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. 5 Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.”

Det är den överväldigande upplevelsen av Guds heliga närvaro som gör att människor faller ned på sina ansikte och omvänder sig. Det har alltid gjort att människor ropar: ”Herre, ha förbarmande för mig, syndare!”. Äkta väckelse har alltid fört med sig en flod av renhet, helighet och omvändelse, för att kyrkan ska renas och komma in i det som den är ämnad att vara. Frank Bartleman på Azuza Street sa: ”Djupet av väckelsen avgörs efter djupet av omvändelsen.”

Överbevisande budskap har oftast varit karaktären på äkta väckelsepredikan, från Pingstdagen i Apg till dessa dagar. Petrus anklagelse mot judarna, att de hade korsfäst Messias, fick dem att från hjärtat ropa: ”Vad ska vi göra?” Bibeln säger att 3000 blev frälsta efter den Andefyllda predikan på den dagen (Apg 2:36-37). Senare predikade Paulus frimodigt för guvernör Felix, så att han blev förskräckt (Apg 24:25). Äkta väckelse är predkan om synd, rättfärdighet och dom.

Äkta väckelse är när Guds helighet sveper in. Som Amy Carmichael sa om väckelsen i Indien 1905-06: ”Snart låg halva församlingen på knä på golvet, ropande till Gud. Varje pojke och flicka, man och kvinna, omedvetna om alla andra. Ljudet var som ljudet av vågor eller en stark vind i träden…Denna bön som en orkan, fortsatte i fyra timmar”.

Död före uppståndelse

Äkta väckelse har alltid fört Guds folk ned på knä. Men efter förkrosselsen och reningen utbryter glädje, lovprisning och tillbedjan. ”Rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande” kan bara komma ur förkrosselse och omvändelse. Det måste komma ´död´ före ´uppståndelse´. Om vi ser en ”väckelse” idag som inte predikar korset, inte predikar överbevisning om synd eller om Guds helighet – då vet vi att den rörelsen inte är äkta väckelse.

Vi behöver ivrigt söka Herren och be om en ny väckelse i vår tid. Bed och anropa Gud, för att ”himlen ska rämna”. Det är viktigt att komma ihåg att det sker ”ovanliga” saker när den helige Ande verkar. I Apg fick människor nöd och bävade av gudsfruktan. Sen utbröt tungotal, syner och drömmar etc. Det avgörande är att människor bär god frukt och att det finns sanning och Guds helighet, att det leder till ett heligt liv och hunger efter Gud – vi måste ”pröva andarna” (1 Joh 4:1).

Ofta kommer falska rörelser före en äkta väckelse. Om det inte ställer till för mycket problem, menar Strom att det är bättre att inte uppmärksamma det falska, utan låta det vara. Annars kan det leda till en överdriven misstänksamhet så att den helige Ande inte heller får verka. Men om det kommer på bred front har ledarna ett ansvar att säga ifrån med den auktoritet de har fått från Gud.

Det man använder sig av idag har inget med äkta väckelse att göra! Andrew Strom syftar på all den ”show biz”, allt det köttsliga, ytliga ”feelgood”-kokongen, allt det som Gud hatar. Ändå har det blivit allt vanligare under senare år. Väldigt få kristna verkar klara av att genomskåda sådant eller urskilja vad som är äkta.

I vår tid känner vi alltför väl till all den show biz och andra ytliga (köttsliga) metoder man lär ut i kristenheten för att få ”framgång”. Det finns ett återkommande mönster i Bibeln, som visar att det falska ofta kommer före Guds verk, det som är äkta.

  • Det är känt att många utgav sig för att vara Messias före Jesus började sin gärning (ex Apg 5:36).
  • Jesus sa att alla som kommit före honom ”är tjuvar och rövare” (Joh 10:8).
  • Avfallet och Antikrist kommer före tidens slut och Jesu återkomst.
  • Ogräset samlas ihop före vetet (Matt 13).

Ordet ”före” kan betyda både före i tid och före i position.

Upplevelse-mani

När ”manifestationerna” invaderade kyrkorna i början på 90-talet, påstod många att ”det var likadant i de gamla väckelserna”. Men Andrew Strom har noga studerat kyrkohistoria och han säger tvärtom, att det är absurt att påstå något sådant. Sådana manifestationer har alltid kännetecknat förfalskningar, sådant som ibland har invaderat och förstört äkta väckelser.

John Wesley: ”I början är väckelsen sann och ren, men se upp med förfalskningar efter några veckor”. Den Walesiska väckelsen 1904 krossades på det sättet och väckelsen i Kentucky var nära att lida skeppsbrott av samma orsak. Två stora väckelserörelser från Gud, blev alltså nedgjorda på grund av bisarra manifestationer. Många företrädare för väckelser har talat om hur svårt det är att hålla den på rätt spår och hindra att djävulen för in sådant.

Ett annat uttalande av John Wesley: ”Förfäras inte över att djävulen sår ogräs mitt ibland vetet, det har alltid varit så – särskilt vid anmärkningsvärda utgjutelser av den helige Ande – och kommer alltid vara så, tills djävulen blir bunden i 1000 år. Tills dess kommer han alltid att försöka efterapa och bemöda sig om att motverka den helige Andes verk”.

Falska manifestationer kommer ofta av att människor söker ´beröring´, välsignelser eller upplevelser, mer än de söker Gud, för den han är. Förfalskningarna kan vara enbart själiska (köttsliga) eller demoniska, särskilt om de har en ”våldsam” karaktär.
Charles Finney: ”Guds Ande leder människor genom intellektet, inte bara genom intryck/känslor”.
Frank Bartleman: ”En sann ´pingstvän´för till stark överbevisning om synd, en omvändelse till Gud. Falska manifestationer producerar enbart spänning och under…varje verk som upphöjer den helige Ande och ”nådegåvor” mer än Jesus, kommer att sluta i fanatism”.

Väckelseförkunnare som Finney, Westley, Bartleman, Roberts… etc. skulle ALDRIG ha accepterat en sådan ”manifestations-rörelse” som vi har sett de senaste 16 åren, med mycket lite eller inget omvändelsebudskap alls. I själva verket var det sådant som dessa väckelseförkunnare kämpade för att hålla borta! Det är upprörande när man idag försöker att försvara all denna dårskap med att ”så har det alltid varit i väckelser”. Javisst har likadan bisarra manifestationer har förkommit tidigare MEN DET KOM MED FÖRFALSKNINGAR OCH ÖVERGREPP SOM GJORDES FÖR ATT FÖRSÖKA TRÄNGA IN OCH RUINERA OCH BRYTA NED GUDS VERK. Det skulle varje känd väckelsepredikant ha intygat. Sådant kallas för ”väckelse” idag…

Många av dessa villfarelser är alltför vanliga i Profetrörelsen och den karismatiska rörelsen. Vi måste förstå att det avfall som är förutsagt i ändens tid, kommer inifrån kyrkan. Bibeln talar tydligt om att ändens tid är ”Villfarelsernas tid” (Matt 24:11, Apg 20:29, 2 Kor 11:13, 1 Joh 4:1).

Andrew Strom tror på den helige Andes verk, med Andens gåvor och sanna under och tecken från Gud och att sådant ingår i äkta väckelser precis som i Apg, som är fullt av helanden och mirakler. Men i denna tid kan en äkta väckelse bara överleva om den är djupt rotad i sanningen, heligheten och urskiljning från Gud.

Vi kan bara säga ”Amen!” till det.

/Elvor Ohlin

Tillbaka till Del 1Del 2Del 3
Fortsätt till Del 5