kundalini

Det här är andra delen av mindre sammanfattningar, citat och egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text.
/Elvor Ohlin

Gå tillbaka till Del 1

Kundalinivarning – del 2

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Många frågade Andrew Strom hur han kunde vara kvar i Profetrörelsen i så många år. Förstod han inte hur vilse det var? Men Strom resonerade som så, att om han var kvar i rörelsen och kallade dem tillbaka till grundprinciperna, kanske något kunde räddas. Den moderna Profetrörelsen har inte alltid varit som den är idag.

Orsaken till att Strom drogs till Profetrörelsen, var att man från början var angelägen om helighet, bön och äkta väckelse. När rörelsen startade i Kansas City 1982 upplevde ledarskapet Guds tilltal att bygga på fyra fundament:

 1. Bön dag och natt
 2. Hjärtats helighet
 3. Tro som inte vacklar
 4. Omåttligt givande till fattiga

Man trodde sig också få ett tilltal från Herren: ”Jag kommer att förändra förståelsen och uttrycksättet av Kristendom på jorden under en enda generation” (återkommer till detta). Om rörelsen hade förmedlat detta till kristenheten i början på 80-talet hade det sett helt annorlunda ut, menar Strom. Om detta hade varit det som den blivit känd för.

Istället blev den moderna Profetrörelsen känd för besynnerlig undervisning, fallna profeter och bisarra manifestationer. Det som verkade sunt varade bara några år innan rörelsen infiltrerades och blev en andlig sankmark. Strom tror att Gud ville resa upp profetröster till den ”Laodiceanska” kyrkan innan det var för sent. Istället flödade omåttlighet och girighet in vid den här tiden, särskilt i de karismatiska kyrkorna. Framgångsteologin intog mark och TV-evangelister började dra Jesus-namnet i alltmer vanära och skam.

Profetrörelsen var inte tänkt att bli avslöjad med erfarenheter av spektakulära drömmar och visioner. Den var inte menad att sälja mängder med böcker och ha konferenser. Den var ämnad att skaka kyrkan ur sin sömn, till självrannsakan och djup omvändelse, att vara en ”Johannes-Döparen-röst”. Istället blev den invaderad.

Var Profetrörelsen från Gud över huvud taget från början? Eller bestod den av självutnämnda apostlar och profeter som hade själviska motiv, för att få inflytande och position? Var de fyra fundamenten verkligen från Gud? Vem skulle få äran om ”profeterna” hade ”lyckats”? De själva eller Gud? Det är viktiga och avgörande frågor som vi måste ställa. Gud delar inte sin ära med någon.

Låt oss anta att många skulle hörsamma punkterna. De börjar be, leva rätt, arbeta på tron och ge till fattiga. Allt detta kan ändå leda in i självrättfärdighet och lagiskhet. Om vi jämför med de budskap som profeterna i GT frambar, är skillnaden att Gud sände dem med ett primärt budskap: ”Vänd om till Herren, lyssna till hans röst!” Deras mål var att föra folket tillbaka till Herren och till gemenskap med honom! Alltid! Inga punkter, inga modeller, inga strukturer, inga tekniker, inga metoder, inga system!!

Ps 81:14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15 Då skulle jag snart…

Så fort det handlar om punkter, tekniker eller modeller – kan ”apostlarna och profeterna” sedan åka land och rike runt med ”sina visioner” som andra ska efterfölja för att nå framgång. De blir ofta både rika och kända och det är också deras motiv, eftersom de lever för denna världen och det jordiska.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska

Guds sanna profeter, har alltid varit män och kvinnor som endast vill lyda Gud och föra människor till Jesus/Gud. De har inget eget att vinna på det de säger, snarare tvärtom – de riskerar ofta att förlora allt. De lever inte för denna världen utan har överlåtit sina liv till Jesus Kristus, är korsfästa med honom. Deras uppgift är att hjälpa människor till Jesus, till överlåtelse för att leva under Guds Andes ledning och Guds ord. INTE att samla folk till sig själva för att följa en mall. Sanna profeter går inte heller omkring med titeln ”profet”, utan låter andra bedöma, precis som profeterna i Bibeln. (Jämför David Wilkerson som efter Bibelns mått är en profet men som säger sig vara väktare).

Frågan är om ”Kansas City-profeterna” någonsin har visat prov på det? Kanske hamnade Andrew Strom mitt i ett getingbo utan att veta om det? Som så ofta, är det frustration och otålighet som öppnar för villfarelse. Något måste hända…om inte, ser VI till att det händer…

Äkta visioner från Gud kan ingen människa konstruera eller åstadkomma. Äkta väckelse kommer i Guds tid och på Guds sätt. (Har man bytt ut ordet väckelse mot tillväxt idag, för att det är mer ”legitimt” att själva åstadkomma sådan med egna metoder? Varifrån kommer hjärntvätten att ”prövning är det samma som att döma/fördöma”?). I vilket fall är vi kallade att bära ut evangeliet om Jesus i alla tider och tjäna honom troget, även när reslutatet dröjer.

Mike Bickle, förebedjare och pastor, var den som ledde Kansas City-profeterna . Hur reagerade de på den nya rörelsen från Toronto? De svalde betet med ”hull och hår”! De hade själva profeterat ”Väckelse! Väckelse!” så länge, så nu var de desperata. De tog emot första bästa rörelse som kom, oavsett om den var äkta eller falsk, och blev dess största förespråkare. Mike Bickle skrev boken Growing in the Prophetic, där han försvarar ”Toronto-församlingen” och när den blev utesluten från Vineyard-rörelsen 1995, lämnade även Profetrörelsen av sympati till ´Toronto´.

Profetrörelsen och Torontorörelsen går hand i hand
Snart gick de två rörelserna tillsammans. För den som skulle leda ett möte med deras medverkan, kändes det ibland som att vara på Zoo, med alla obehagliga manifestationer och djurläten, betygar Strom. Trycket blev allt hårdare på den som inte deltog. Här kommer kanske ett av de mest intressanta tankarna av Strom hittills. Han hade fortfarande svårt att släppa taget. Allt inom honom ropade: ”Det här är en förfalskning! Det är bara ett prov före den äkta väckelsen – det är ett prov på om vi verkligen älskar sanningen!”

Utan tvekan klarade Profetrörelsen inte provet och avfallet fortsatte med full fart utför. Manifestationer och uttalanden som tidigare hade avslöjats som uppenbart demoniska, accepterades nu och påstods vara från Gud. Det grundläggande mantrat var exakt samma som inom New Age:

 • ”Du ska inte bedöma detta med ditt sinne – bara öppna dig för det!”

Därmed fortsatte det obibliska praktiserandet med total andlig blindhet. Sanna profeter älskar sanningen men för den som väljer orättfärdigheten sänder Gud villfarelsens makt, så att de sätter tro till lögnen. De har valt lögnen och prisges till den (2Tess 2).

Charles S. Graves skriver ett citat av Rodney Howard-Browne i Apostasy? The Latter Rain Legacy. Browne berättar: ”En gång predikade jag om helvetet och (han skrattar) och träffade hela stället. Ju mer jag talade om hur helvetet är, desto mer skrattade de”. (Videon har legat på You Tube och är troligen kvar där).

Predikant Royal Cronquist sa: ”…varje gång jag deltog på dessa möten, fick jag en uppseendeväckande känsla av genans, sedan av skam och slutligen lämnade jag varje möte bedrövad i min inre människa…” När han själv tog tid att söka Herren upplevde han att svaret var att dessa hade slutat att söka Herren och ville inte höra från honom. Därför överlät Gud dem till deras egna begär och lustar. Gud hade gett dem en villfarelsens ande så att de satte tro till lögnen.

När Gud prövar våra hjärtan enligt 5 Mos 13 och 2 Petr 2, genom att tillåta falska lärare och profeter, visar det sig om vi består provet. Men om man genast accepterar allt utan urskiljning eller prövning, avslöjar det att motivet inte var rätt från början.

Prisgivna till villfarelse

Kan det finnas något värre än när Gud tar bort sitt beskydd, därför att man istället för att söka Herren söker makt och upplevelser utan urskiljning? Det var det som hände i ´Toronto´ och samma sak upprepades senare i Lakeland. Samma blindhet, samma vilseledda tänkesätt och uppförande bland ledarna. Andrew Strom har studerat kyrkohistoria och har inte kunnat finna någon ”kundalini-invasion” någonsin förut i kyrkans historia. Vi ser en massiv invasion i kyrkorna av orena andar och demonisk aktivitet som aldrig förr. Men Gud har ändå sista ordet.

Den ledande ”profeten” i Profetrörelsen var utan tvekan Bob Jones. Efter en skandal 1992 (han profeterade kvinnor att klä av sig i ”själavård” bl a) lämnade han KC och slöt sig till Rick Joyner på Morningstar i North Carolina. Han profeterade stor framgång över Lakeland innan det kraschade. Jones är mycket involverad i den kundalini-invasion som pågår, och han bör varnas för.

Här är en kommentarer från Bob Jones om Todd Bentley: ”Jag förlöser mina änglar över honom…denne man från Kanada bad om mina änglar, denna Förändringens vind är högst mäktig…förutom ärkeänglarna, är denna Förändringens vind, den mäktigaste ängeln…” Till Todd Bentley: ”Du vibrerar när jag ser på dig…du vet att det finns två portaler, medsols och motsols. När du vibrerar stänger du den demoniska vibrationen. Vibrationen är helande. Verkar det underligt?” (Han viftar med händerna) ”Jag förlöser det till dig”.

Finns det något bibliskt över huvud taget i detta? NEJ! Ändå har Bob Jones under många år varit mentor åt många av de ”stora profeterna” i den karismatiska rörelsen, inklusive Rick Joyner. Undra på att det ser ut som det gör! Andra välkända ”profeter” från KC var John Paul Jackson, James Goll och Paul Cain (avslöjades efter Sverigebesök att han var alkoholist och hade homosexuell förhållande). Från mitten av 1990-talet blev Rick Joyners Morningstar mer och mer center för Profetrörelsen.

Det är många avslöjanden som har gjorts under åren om ”profeterna”. Det gäller allt från alkoholism, sexuella synder, maktmissbruk och girighet. Många har låtit sig smickras av människoupphöjande och falska profetior. Paul Cain var medarbetare till William Branham, som på sin tid hade tre rättesnören: Zodiak, Egyptens pyramider och Bibeln.

Nu till ”profetian” som citerades tidigare i texten: ”Jag kommer att förändra förståelsen och uttryckssättet av Kristendom på jorden under en enda generation”. Detta för tankarna till en villolära som handlar om en maktövertagande kyrka i ändens tid – Latter Rain-läran – som stämmer överrens både med KATOLSKA KYRKANS STRÄVAN (Kingdom Now) och NEW AGE-PLANEN. Profetrörelsen är utan tvekan ett redskap för att sprida Latter Rain-läran. Stora delar av kristenheten har infiltrerats och öppnat upp för nyandlighetens ockulta influenser och manifestationer (”Glory”). Men det är antikrists ande.

Latter Rain-läran har olika benämningar:

 • Latter Rain -läran
 • Manifested Sons of God/Sonship/Corporate Christ (Kollektiv Kristus, ”vi är Kristus”/”vi är gudar”, jmf Matt 24:5)
 • Dominion teaching (Herradömesläran)/Kingdom now
 • Joels armé

Latter Rain-lärans upphovsmän var fr a Franklin Hall och William Branham på 1940-talet. Läran handlar om en segerrik, global ekumenisk, maktfullkomlig kyrka som tar över världen och inför Guds rike i ändens tid. (Det var samma tankar hos Romerska Katolska kyrkan som ledde till inkvisitionen). Man säger att Jesu återkomst är ”andlig” i kroppen – den kollektiva kroppen (Corporate Christ). Den är en elit av övervinnare som t o m når odödlighet och gudomlighet (Manifested Sons of God). Denna övervinnararmé (Joels armé), skall efter ett paradigmskifte, ledas av de nya (självutnämnda) apostlarna och profeterna (Apostoliska revolutionen). Enheten under dessa ska förlösa härligheten (Glory) och de ska slå ner alla fiender. En världsvid väckelse skall bryta ut med miljoner, kanske miljarder som kommer med i kyrkan. En kollektiv ”smörjelse” (anointing) ska komma över alla som går in under apostlarnas ”covering”. Apostoliska revolutionens pyramidliknande maktstrukturer – en ny ordning – är kända begrepp för många idag. Likaså Church Growth movement (Kyrkotillväxtrörelsen/numerär tillväxt) och C Peter Wagner. Församlingens hopp blir enligt detta inte längre Jesu återkomst, utan dess storhetstid på jorden här och nu (Kingdom now). Sedan menar man att ”Jesus kan frigöras från himlen” och ta över riket som de har åstadkommit. Som grund finns en villolära som lär att Adam hade herravälde före syndafallet (Herradömesteologin/Dominion), vilket djävulen har stulit och som ska återtas och intas på samhällets alla nivåer. En annan benämning på apostlarna är ”the New Mystics” (nya mystikerna). Vi ser alltså att det finns många strömfåror/organisationer som förs samman genom nätverk och kopplingar, till en antikristlig flod som svämmar över.

Läs gärna undervisning Adam och Eva >> (jämför Dominion/Herradömesteologin)

Påståenden ur Franklin Halls bok Atomic Power with God through fasting and prayer:
att fullkomliga troende skall uppleva kraft över tyngdkraften (lavitation?)
att de kan förflyttas var de vill
att deras kläder inte slits ut, de har ingen kroppslukt, behöver aldrig tvätta sig
de blir aldrig sjuka
att en odödlighet från Kristus kommer över deras kropp, en guldskimrande substans som är synlig för alla, som förhärligar dem bland människor och gör att människor kan både se och känna den helige Andes eld, att alla måste be med öppna ögon (slutna ögon förstör tron)

I en senare bok, The Return To Immortality, säger Hall att kristna kan bli odödliga genom upplevelser av UFO (som han kallar ovanliga himmelska objekt). Kontroll över tyngdkraften och fritt svävande är möjlig och leder till odödlighet…

C Peter Wagner om Dominion (Herredöme): ”Dominion har att göra med kontroll, dominion har att göra med ledarskap, dominion har att göra med auktoritet och underordnande – och det är relaterat till samhället. …Med andra ord, det handlar om att förändra samhället.” >>

Denna framgångsteologi skapar ”köttsliga” och oandliga kristna, som leds bort från korset och till avfall från den äkta tron. Samvetets röst tystas när man går in under människors makt, i stället för att följa Jesus och ledas av den helige Ande. Den lär kristna att få sina begär tillfredsställda i världen, hos människor, saker/prylar och upplevelser – istället för att dö ned från begären. Människan sitter själv på hjärtats tron och använder Jesu namn för att få makt och framgång. Baksidan ”av myntet” är prestationstro, lagiskhet och död religion, när människan själv ska utöva ”sitt herradöme i Kristus” – för det är ”ett annat evangelium och en annan ande”.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare,

Guds evangelium gör oss till nya skapelser i Kristus, korsfästa för världen och dess begär. Den helige Ande för oss till korset – till överlåtelse, rening och befrielse. När Jesus är Herre kommer allt på rätt plats och vi blir utgivande redskap för Gud, ledda av den helige Ande. Jesus ger oss det vi behöver, både andligt och ekonomiskt när vi söker allt hos Gud (Matt 6:33). ”På hans skuldror skall herradömet vila!” (Jes 9:6)

Hebr 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

Charles S. Graves: Majoriteten av pingströrelsens ledarskap stod emot Latter Rain –rörelsen, vilket gjorde att den måste backa och sluta att öppet proklamera sina villoläror. Den underjordiska rörelsen visade sig i den karismatiska förnyelsen ledd av personer som bekände sig till en del av de “sista-tidens-läror” som uppkommit i Latter Rain.

År 1999 hade två vågor – Toronto och Brownsville – passerat och dött ned. Men kundalini-invationen var inte över. Nu kom åren när de mest kusliga New age-liknande fenomenen visade sig. Det var en fixering vid ”andliga portaler”, trans, egendomliga änglar (Obs! mycket vanligt i New age >>), ädelstenar, gulddamm, andlig berusning/fylla, ljusfenomen, trumvirvlar, ”tredje himlen-visualisering” och allt bisarrt som man kan tänka sig. Det var så uppenbart New Age, men många kristna var ändå blinda för det.

Visualisering eller ”guidad visualisering” är samma som New Age kallar ”ande-guider”.

Det verkar likadant som för en drogmissbrukare som söker nya kickar, nya upplevelser. De som hängav sig nu var de som redan tagit del i ´Toronto´. En ny våg av ”profeter” steg fram under den här tiden. Bland de mest kända var Patricia King, Todd Bentley, David Herzog, Joshua Mills, Bobby Conner och Paul Keith Davis.

En kvinna skrev brev till Andrew Strom och berättade att hon tagit del av konferenser, bl a med Todd Bentley. Hemkommen låg hon på golvet och lyssnade till Bentleys undervisning om hur man ”visualiserar sig till tredje himlen”. Helt upptagen av detta, började hon plötsligt att skaka och jämra sig okontrollerat. Därefter blev hon alldeles stelfrusen och kunde inte röra någon kroppsdel. Hon förstod nu att det var en demon som försökte inta henne och hon ropade förtvivlat ”Gud fräls mig, Jesus hjälp mig!”. Strax försvann kylan och stelheten.

Hon ångrade, bekände och bad Gud om förlåtelse för varje handpåläggning som hon hade tagit emot och all delaktighet i konferenserna. Hon var frälst och andedöpt och den helige Ande hade gett henne varningar som hon hade trängt undan. Nu vill hon varna andra.

”Jack” skrev till Strom om böcker han hade läst av King, Bentley och Bickle. De är förrädiska eftersom mycket av språket liknar det äkta men det är en annan ande, skrev han. På ett möte med Joshua Mills föll ”safirdamm”, blått glitter och olja kom från hans skor och från hans händer. Imponerad av det övernaturliga trodde han att detta var något speciellt. Han glömde orden från Jesus: ”Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken…” När Todd Bentleys otrohetsaffär och stora pengainsamlande avslöjades blev han förvirrad. Men Jack tackar Gud för Strom som sa sanningen, vilket hans räddning. Han vill leva rent och älska sanningen och tar idag avstånd från allt han tog del i.

Judas brev avslöjar falska apostlar och profeter. Lägg märke till v 4 och v 6-10. Dessa ogudaktiga missbrukar Guds nåd till lösaktighet, följer sina begär (deras lära utgår ju från begären) och de tar sig högre positioner, som de inte är kallade till av Gud – samma synd som de fallna änglarna. De faller i samma synder som Sodom och Gomorra (!) och de smädar andliga makter (s k andlig krigföring).

Jud 1:19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Guds väg är ödmjukhet, överlåtelse och lydnad till den helige Ande.

David Wilkerson:
”Just nu ser vi en växande antikristlig uppfattning och uppförande. Snart kommer det att bilda en ström och till slut en hel ocean. Och när Antikrist träder fram kommer många kristna välkomna honom – därför att deras hjärta har samma ande. Paulus varnade för det: Många falska profeter har redan trätt fram och predikar ett evangelium från Antikrist. Antikrists ande intar många hjärtan av avfallna kristna redan nu. De blir besatta av ondska. Men hur? undrar du. Därför att de har samma sinne som han.
(Aposteln) Johannes varnar oss att de som älskar det som är i världen öppnar sig för Antikrists ande. Du vet att det är den sista tiden eftersom så många är fulla av den girige Antikrists ande”.

/Elvor Ohlin

Fortsätt till Del 3

Video:

 • Varning för kusliga manifestationer ( David Wilkerson, Eng) >>
 • Beware of the dogs ( David Wilkerson, Eng) >>
 • Tips: Läs Allt är inte Gud som glimmar av Sven Reichmann (lika aktuell idag som när den skrevs) >>