Kundalini

Det här är tredje delen av mindre sammanfattningar, citat och egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text.
/Elvor Ohlin

Kundalinivarning – del 3

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Det räcker inte att bara varna för de extrema. Det finns andra som har stort inflytande i den karismatiska rörelsen men som har en mer accepterad fasad utåt. Ett sådant exempel är pastor Bill Johnson i Bethel church i Redding, Kalifornien. Bill har skrivit boken When Heaven Invades Earth (Sv. När himlen invaderar jorden). Det är mycket som är bra i boken men ”bakom kulisserna ”, särskilt på deras School of Ministry är det fullt av Toronto-liknande galenskap, ”andlig berusning/fylla” mm. Många av de mest kända predikanterna inbjuds att undervisa och att ”överföra” (impart) den s k ”smörjelsen”.

Bill Johnson var en av dem som gav sitt bifall till Todd Bentley (från plattformen), strax innan han avslöjades (!) leva i synd (otrohet och alkoholism) och allt föll samman. Signaturen ”Johanna” skrev brev till Andrew Strom efter att ha deltagit på ovan nämnda Bibelskola 2008-09. Hon kom dit med stor förväntan men reagerade snart på många bisarra beteenden som ansågs vara normala där. Dagligen upprepades ”Gud har bara snälla saker att säga”, ”det finns ingen så hög som den Högste” och både under lektioner och möten pågick störande beteenden som plötsliga skrik, skratt etc.

När någon gästpredikant besökte skolan, flockades alla runt omkring för att komma så nära som möjligt. Man hade lärt sig att det bara var att ”göra anspråk på all smörjelse” man själv ville ha, från dem. Handpåläggning var därför eftertraktat. Bland talarna fanns, förutom församlingens egna pastorer, Bob Jones, Heidi Baker, Georgian och Winnie Banov, Randy Clark, John och Carol Arnott, Che Ahn, Randall Worley. Det berusade beteendet och den märkliga undervisningen var chockerande för Johanna. Hon intygar att ordet ”omvändelse” inte hördes en enda gång på lektionerna.

När paret Banov la händerna på någon, började de skaka våldsamt och snubbla omkring som om de var berusade. Det var fullkomligt kaos. Deras budskap var ”kärlek, glädje, lycka och nytt vin”. Vid ett annat tillfälle ledde en av pastorerna de 800 eleverna in i trans med hjälp av ”soaking” musik. Under tiden sa pastorn ”slut dina ögon och föreställ dig själv på din favoritplats. Nu kommer Jesus att gå emot dig. Vad säger han? Nu ger han dig något? Vad ger han dig?…”

Det talades mycket om änglar på Bibelskolan. Beni Johnson åkte runt i Arizona och New Mexico och ”väckte upp änglar”. ”Wakey, wakey” (vakna) var en vanlig fras. Ständigt talade man om ”änglamöten” och ”besök i himlen”. En kvinna påstod sig se änglar överallt och talade ständigt med dem. Johanna beskriver det som Disneyland. ”Det är helt fokuserat på upplevelser och Gud blir som en tomte”. Hon avslutar brevet: ”Utan predikan av det sunda evangeliet, går all gudsfruktan förlorad.”

Trots ockulta manifestationer och de mest dåraktiga beteenden, är det att föredra när det så uppenbart är fel. Det mest förrädiska är de sammanhang som verkar sunda (och som har en hel del sund biblisk undervisning), men ändå leder vilse därför att det finns gift inblandat. De har öppnat för villoandar och inbjuder villolärare som ofta utger sig för att vara ”smorda”. Inget är så farligt som när sanningen blandas med en nypa lögner, som leder totalt vilse.

Guds ord är klart med att vi inte kan blanda heligt och oheligt, äkta och falskt, sanning och lögn. Israels folk skulle leva avskilda för Herren, överlåtna till honom. Varje gång de sökte hjälp eller slöt förbund med hednafolken blev konsekvensen att de själva påverkades till avfall – istället för att de påverkade hedningarna att söka himlens Gud. Varför? Därför att sådant samarbete alltid leder till kompromiss, precis som Gud hade varnat dem för. Gudsfruktan byts ut mot människofruktan och människoupphöjelse, som snärjer, när strävan blir att vara till lags och rädsla för att hamna ”utanför” binder.

1Kon 11:2 De hörde till folk som HERREN hade talat om och sagt till Israels barn: ”Ni skall inte gå in till dem, och de inte till er, eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar…”

2 Mos 23:32 Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. 33 De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig.

Ändå är det precis så som många kristna ledare resonerar idag i den organiserade EKUMENIKEN (D Hedegård: ekumenismen). Vid inträdet i SKR ville protestanter vara med ”för att påverka”. Har det lett till att katolikerna och ortodoxa har omvänt sig och kastat ut sina avgudar (Mariastatyer, ikoner, radband, avlatsbrev mm)? Eller har tvärtom många präster och pastorer öppnat alltmer för avguderiet och tagit efter det?! ”Gå inte i ok…” Läs om SKR:s ordförande och om ”den teologiska nyorienteringen och omtolkningen av evangelium och missionssyn inom Svenska baptistsamfundet…” >>

(Om en katolik tar emot Jesus Kristus, till frälsning, överbevisar den helige Ande om synd och nödvändigheten av att göra sig av med avgudar och tillbedjan av sådana. Om det inte sker, utan man dras ännu djupare in i Maria-dyrkan, ”Maria-uppenbarelser” och liknande mystiska upplevelser, är det inte Guds Ande man har att göra med. Det är ett annat evangelium och en annan ande – antikrists ande).

När sunda pingstförsamlingar samarbetar med exempelvis trosförsamlingar med framgångsteologi (eg. Dominion) är frågan – vem påverkar vem?

2Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Tro är ödmjukhet, förtröstan och beroende av Gud – Gud får vara Gud i våra liv.

Otro är när människan tar Guds plats och tror sig kunna styra Gud utifrån hans eget ord (framgångs-teologi). Då kommer alltid ett pyramidliknande hierarkiskt system fram där maktmänniskor intar position och självutnämnda apostlar och profeter (ex. C. Peter Wagner och apostoliska revolutionen och Profetrörelsen, påven…) kräver underordnande. De skor sig ofta på människors givmildhet och utger sig för att ha stor tro och vara ”välsignade av Gud” när de lever lyxliv!

Det är ingen ny företeelse. Men Paulus, till skillnad från många kristna ledare idag, hade ingen ekumenik med sådana falska apostlar och profeter eller ledare:

2Kor 11:4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl. 5 Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga ”apostlar”.

19 Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. 20 Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.

IHOP

Mike Bickle slutade som pastor för Kansas City-kyrkan 1999 och startade ´International House of prayer´ (IHOP, Internaionella Bönehusrörelsen). Hans special-ämne kallas Bridal-paradigm (brud-tankar/mönster) . Innebörden är Höga visans bild av bruden som dras till extrem, där bruden skall nalkas Jesus som en ”fängslad älskarinna” och församlingen (både kvinnor och män) ska agera som kärlekskranka brudar. Flera deltagare som senare skrev brev till Strom, beskrev hur detta sensuella beteende förde med sig orena tankar och orena drömmar (upplevdes som inspirerade av orena (onda) andar).

När House of prayer invigdes, utbröt genast samma bisarra manifestationer som tidigare i ´Toronto´. (En av IHOP:s partners är Bill Johnson).

All slags villfarelse och villolära lockar den fallna syndanaturen (köttet). Den bygger på människans (själviska) begär. Begär efter sensualitet, begär efter pengar/rikedom och prylar, begär efter MAKT och position, begär efter inflytande, begär efter andliga upplevelser och kickar, begär efter framgång och resultat, begär efter mer…Sedan försvaras begäret genom att man förvränger läran – och skapar sig en villo-lära.

2Tim 4:3  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

”Kom till Jesus så blir du rik”…”proklamera dina rättigheter”…”ta tillbaka det djävulen har stulit”… Stulit? Det fanns en orsak till att Israels folk hamnade i slaveri i Egypten, eller hur? Det var inte så att Gud hade misslyckats med att beskydda dem. Nej, de hade själva börjat tillbe egyptiska avgudar och efterföljt Egyptens (världens) tänkesätt. När sådant sker hamnar vi alltid i slaveri, det vi kallar lagiskhet och prestationstro. Man vill ha både Jesus och världen. Men Jesus sa:

Matt 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Men t o m slaveriet kan bli vår räddning om det leder till ånger och omvändelse. Korsets väg – evangelium om Jesus Kristus – är ett liv i den helige Andes frihet och kraft, som nya skapelser i Kristus. Det innebär att vi bekänner, överlåter och dör ner från begären som förslavar.

Hur fel blir det då inte om man lär motsatsen och uppmuntrar begären – och tar bort korset! Undra på att många sådana ledare sedan avslöjas i den ena synden värre än den andra… Det har inget att göra med att de är ”attackerade av djävulen på grund av sin höga kallelse”. Det har att göra med hjärtats hårdhet och en falsk teologi.

2Petr 2:17 Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. 18 De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. 19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

1Joh 3:6  Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 7  Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8  Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Att ”göra synd” eller att ”synda” här, beskriver medveten, pågående synd, emot sitt samvete. Man vägrar att bekänna och överge synden och försöker ofta dölja den för att ”hålla uppe en fasad”. Det är det som kallas ”synd till döds” (1 Joh 5:16). Ett obotfärdigt hjärta som uthärdar i synd, leder till andlig död. (Många av oss som har levt som ”förlorade söner/döttrar” vet hur den vägen ser ut. Det finns alltid förlåtelse och en väg tillbaka men den som förhärdar sig riskerar att bli likgiltig för Andens maningar att vända om).

1Joh 1:7  Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det finns nåd! Om vi väljer att leva i ljuset och ta emot Jesu förlåtelse! HAN ger oss kraft att stå emot synden. Om vi faller i synd eller kämpar med en synd men vill bli fria, ska vi inte ge upp. Det finns förlåtelse och befrielse i Jesus Kristus.

Mike Bickles dröm

Den 13 februari 2009 hände något märkligt. Mike Bickle hade en dröm som han lade ut på IHOP:s hemsida, eftersom han var övertygad om att den var profetisk.

Han drömde att han befann sig på en konferens utomhus på en baseball stadium med ca 40.000 personer. Han predikade om bön, kraft och ändetidens dom, på eftermiddagens två sessioner. Där fanns deltagare och ledare från varenda karismatisk strömfåra. Han mindes särskilt att Bill Johnson var där med sin församling. Det var härlig gemenskap.

När han avslutade predikan vid 17.00-tiden, började det som beskrivs i Upp 12:7-9 att hända,. (En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom). I drömmen kastades demoniska andemakter ned på jorden. De såg ut som väldiga, stora ormar med huvuden som liknade drakar. Ingen på konferensen hade tillräcklig förståelse eller tro för att kunna stå emot med styrka och mod. ALLA på konferensen, från alla de olika karismatiska strömfårorna sprang omkring i fruktan och förvirring, inklusive IHOP-medlemmarna.

De orm-liknande andemakterna var fulla av raseri mot folket. De verkade arga och förödmjukade över att ha begränsats till jorden. Folk var skräckslagna. Tillsammans med ormarna föll sot eller våt lerig tjock aska ned på jorden. Det förmörkade himlen när det föll ned över människorna. Det fanns inget skyddande staket vid ingången till stadion, så många inklusive Mike själv, sprang ditåt.

Alla sprang i fruktan och förvirring. Ingen hade några goda nyheter. Mike lyckades springa till kontoren vid entrén, med våt aska över hela kroppen. Många hann inte undan utan blev bitna av ormarna och täckta med våt aska. Det fanns onda poliser vid entrén, som sa åt Mike att han var tvungen att antingen gå tillbaka in på stadion eller bli satt i fängelse. Han anade att de måste vara med i Antikrists system. Han tänkte att han önskade att de hade tagit ändetidens händelser på allvar, när de hade haft tid för att förbereda sig.

Han tänkte vidare: ”På tal om kraft, är dessa krafter mycket starkare än den som vi i själva verket lever i”. Han vaknade med en känsla av brådska. Poängen med drömmen var att undvika dilemmat att vara oförberedd för den dagen…alla karismatiska strömfåror idag har tomma argument, om man inte förbereder sig, när det gäller att ha kraft för ändetidens drama. (Slut på drömmen).

Andrew Stroms frågor angående drömmen: Om dessa 40.000 människor alla är påverkade av IHOP, hur kommer det sig då att ingen av dem har något försvar mot ”orm-demonerna”, som kom ned för att bita dem? Hur kom det sig att ledarskapets undervisning inte hade lett till någon förberedelse alls? Är det en tillfällighet att ´Kundalini´ alltid talas om som en ”orm-liknande” ande eller demon? Kan det vara så att ”poliserna” i drömmen var Guds tjänare som hindrade Mike Bickle att fly från hans eget folks fördärv?

Det är nog ingen tvekan om att det var en profetisk dröm och dessutom en mycket, mycket allvarlig varning! Tankarna går först och främst till ett par bibelord. Det första är fortsättningen på verserna i drömmen och beskriver de som vinner seger och som har kraft, den helige Andes kraft, att stå emot antikrists välde. Det finns ett folk som ”följer Lammet vart det går”!

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.”

Det andra bibelordet beskriver domen över Skökan (den falska ekumeniska världskyrkan som bygger på makt/världsreligion) som utförs av Antikrists (tiostats)armé (politisk makt – ”poliser” i drömmen?). Det stora avfallet leder in i en falsk andlighet (New age) och öppnar för ockulta manifestationer och demonisk aktivitet (kundalini) som översvämmar idag.

Men det finns också en mängd andra nätverk som leder till denna människans och kyrkans storhet (Dominion), i förlitan på sin egen förmåga och sitt eget förstånd (företagstänkande, oberoende av Gud), istället för ett liv i totalt beroende av Gud, i efterföljelse och helgelse.

Upp 17:15 Och han sade till mig: ”Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. 16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse.

Som vi vet är det Latter rain-läran (Kundalinivarning del 2) som ligger till grund för många av de karismatiska strömningarna (samma som Katolska kyrkans maktanspråk). Latter rain är en egen konstruktion av Bibelorden i Joel 2:23 och Hos 6:3 om vårregnet, det sena regnet (latter rain).

Regnet i Bibeln, är först och främst en förebild på undervisningen, Guds rena, förvandlande Ord. Det är välsignelse och ”uppenbarelsens Ande till kunskap om Jesus”. Det är sådant vårregn som Gud bl a har sänt i Kina, till miljoner människors frälsning. Vi i västvärlden blir förstummade och förkrossade när vi ser (de oftast materiellt fattiga) kinesernas kärlek till Jesus och deras villighet att lida för honom. Många har suttit eller sitter i fängelse och många har lidit martyrdöden för sin tro på Jesus.

Den helige Ande är redan utgjuten som vi läser om i Apg 2. Israels folk är lovade ett ”vårregn” eller väckelse innan Jesu återkomst (Joel 2:32, 3:1, Apg 15:16-17) men vi tror och ber att ett Andens vårregn också ska komma i Sverige.

5 Mos 32:2  Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. 3  Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4  Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

I drömmen som Mike Bickle hade, regnade inte välsignelse utan ormar. Det tyder på en falsk ”väckelse” eller rörelse. Alla falska läror och lögner har sitt ursprung i ”den gamle ormen”. Vem är det de hänger sig åt i sin ”andliga berusning”? Var det ”bönesvaret” som kom ned?

Jes 47:11 Därför skall olycka komma över dig, och du skall inte veta varifrån den kommer. Fördärv skall falla över dig, du skall inte kunna avvärja det. Plötsligt skall ödeläggelse komma över dig, när du minst anar det. 12 Träd då fram med dina besvärjelser och dina många trolldomskonster, som du har tröttat ut dig med alltifrån din ungdom. Kanske kan du få hjälp, kanske kan du skrämma bort faran.

Andrew Strom ropar ut en varning: ”Håll er borta från IHOP!” Allt de säger är inte fel eller dåligt. Men kundalini- anden är en mycket allvarlig villfarelse och han känner stor sorg och stor nöd både för ledarna och folket.

Ett annat par som finns med på listan för kundalini-varning är Heidi och Rolland Baker från IRIS Ministries. De gör ett stort arbete bland fattiga i Mozambique som är lovvärt. Men de har likväl varit djupt inne i ´River´- manifestations-rörelsen sedan många år. Heidi har blivit känd för sina kundalini- rotationer och ”Wooahs”. De har ”överfört (impartation) anden” till många andra. IRIS huvudkvarter är även det, knutet till Bill Johnson.

Strom påpekar att han har inget personligt emot någon av dem han varnar för, snarare tvärtom. Men detta har skadat så mycket i kristenheten, att det måste fram i ljuset. Vi får inte tillåta denna (onda) ande att förgöra fler av Kristi dyrbara får. Efter ca 10 år i Profetrörelsen reste Strom landet runt och talade om den kommande ”gatu-väckelsen”. E-maillistan hade nått 5000 men han blev mer och mer oroad över rörelsens utveckling. År 2003 fick han möjlighet att komma till USA och reste där med ett budskap till Amerika.

Han bosatte sig med famlijen i Kansas City. Det som slutligen fick Strom att lämna Profetrörelsen, var en konferens i oktober 2004. Den var ämnad att föra ”Kansas-profeterna” tillbaka in i tjänst igen som tidigare. De största namnen fanns bland talarna – Bob Jones, John Paul Jackson, Bobby Conner, Paul Keith Davis, James Goll m fl. Med stor förväntan kom Strom dit, men åkte hem varje kväll bedrövad och deprimerad av det han såg och hörde. (Han har i detalj beskrivit konferensen och utvecklingen i andra böcker).

När Andrew Strom tillkännagav sitt utträde ur rörelsen, strömmade 1000-tals mail in från hela världen. Han hade ingen möjlighet att läsa alla. De flesta var till hans förvåning uppmuntrande. Orsaken till att han kom till Kansas City var att förmå Profetrörlsen att återvända till sin ursprungliga kallelse. Han insåg nu att det var omöjligt och att Gud kallade honom ut därifrån. Profetrörelsen hade gått så djupt i villfarelse att det var farligt att ens vara med.

Todd Bentley i Lakeland

Andrew Strom hade knappt hunnit återvända till Nya Zeeland år 2008, förrän en ny ”helanderörelse” startade med Todd Bentley i Lakeland, Florida. Han var inte förvånad eftersom han länge ansett Todd Bentley som en av de tre, andligt sett, mest farliga ledarna i Profetrörelsen. Som en brevskrivare uttryckte det för Strom, var Todd Bentley fixerad vid sig själv och hans verksamhet var fylld av falska änglamöten av de kusligaste slag, gulddamm (falska tecken) och guidade visualiseringar till ”tredje himlen” – som kommer direkt från New age. Det värsta är att det finns ”krafter” i alltsammans, som gör det än mer farligt.

Andrew Strom skrev till Charisma Magazine, tidningen som hade skrivit positivt om ´Lakeland´vid starten: ”Jag har själv hört Todd Bentleys undervisning om ”Tredje himlen-visualisering”, och jag vill säga er – de är direkt tagna ur en New age-handbok. Fruktansvärda saker. Och ändå accepterat av tusentals kristna idag. Frambringar sådana övningar en äkta ”helandeväckelse”? Detta är den sortens frågor som vi måste ställa till Charisma Magazine. Jag lämnar det till er att avgöra.”

I en artikel om ”Änglahärar” skrev Todd Bentley 2003: ”Fader, ge mig himlens änglar just nu, som är ämnade att ge mig pengar och välstånd. Och låt dessa änglar förlösas åt mig. Låt dem gå ut till jordens fyra hörn och samla pengar till mig…”

Pengar, pengar, pengar…begär efter pengar! Todd blev känd för sin ”Emma”-ängel, som tydligen var hans ande-guide (påstods vara den som som även guidade W Branham på 40-talet) . Han blev också känd för sina ockulta tatueringar (som han påstod att den helige Ande uppmanat honom till), ”Bam!”-rop (ett namn för Shiva i hinduismens treenighet som betyder ”det är tid för ödeläggelse”- Todd döpte ibland i ”faderns, sonens och Bams namn”), en och annan spark och slag mot människor i förbönen, lögner om döda som väckts till liv, vidriga manifestationer etc. (Det finns en mängd video på YouTube).

Möten med Todd Bentley sändes varje kväll på God TV och han spred sin ”anointing” till så många han kunde, särskilt ledare. Bob Jones sa att det var ”den tredje vågen”, ”Förändringens vind” (första vågen -Toronto, andra vågen -Bronsville Pensacola). Karismatiska ledare hävdade att detta var historiens största väckelse! Andrew Strom ansågs nog som världens största idiot som försökte stå emot denna väldiga rörelse. Men plötsligt började Charismas redaktör J. Lee Grady ställa kritiska frågor öppet. Snart skulle alltihop få en vändning som ställde hela den karismatiska rörelsen på huvudet.

Några av punkterna i en artikel av Grady: 1. Se upp för främmande eld… 2. Se upp för bisarra manifestationer… 3. Se upp för bedrägeri och överdrifter…

Överallt där ”smörjelsen” överfördes följde bisarra manifestationer. Människor låg på golvet i trans, hysteriska skratt, våldsamma okontrollerade skakningar, dansande och raglande som druckna, ångestfyllda rop, stönande, djurläten, rop på ”Eld! Eld!…

En kristen kvinna beskrev i ett brev hur hon fick se en falsk ”Jesus” med ”sitt tredje öga”, vid en av sina tre besök i ´Lakeland´. Hon röt som ett lejon och såg gulddamm men det mest demoniska av allt var när denne ”Jesus” gjorde sexuella närmanden. Fortfarande 1 1/2 år senare, kämpade hon med den demoniska närvaron som hon öppnade för på Todd Bentleys möten. Hon var nu 49 år och blev frälst vid 16. Hon var förtvivlad över sitt misstag att låta sig luras.

En annan kristen kvinna skrev om sin ånger över att ha försvarat Bentley till en början. Senare blev hon förtvivlad när en kvinna, som var uppenbart påverkad av demoner, togs upp på plattformen men som uppmuntrades i sitt tillstånd. Hon såg ut att plågas svårt av de hemska manifestationerna. Samma manifestationer som pågick här, ansågs vara demoniska på 70-talet i den tidiga karismatiska rörelsen, påpekade hon.

J. Lee Grady skrev i Charisma att den helige Andes verk ofta följs av ett ”heligt kaos”. Strom svarade att visst kan väckelser vara kaotiska ute vid kanterna men aldrig i själva hjärtat av det som händer. Äkta väckelse har alltid omvändelsebudskap, helighet och korset i centrum… Lakeland- rörelsen har inte problem vid utkanterna, utan i själva hjärtat. Det är en väldig skillnad.

Lee Grady försökte till en början gå en medelväg men hans frågor, blev alltmer närgångna: ”…Några i det profetiska lägret talar om återkommande himlabesök, ´tredje-himlen-uppenbarelser´och långa samtal med änglar med namn som Emma, Löften -och Förändringens vindar. Är detta verkligen Guds änglar eller det falska ljusets sändebud?…Några i det profetiska lägret påstår sig ha haft konversation med döda kristna, inklusive Paulus och apostlarna. Ingår det i den kristna erfarenheten eller är det svartkonst?…Ovanliga tecken och under har rapporterats på gudstjänster – inklusive gulddamm, fjädrar, pärlor och olja. Samtidigt ligger tillbedjare på golvet, skakande, med okontrollerade ryckningar och uppför sig som berusade. Hur ska vi kunna skydda folk från missbruk av manifestationer och från demonisk påverkan, på samma gång som man ger rum för sanna Guds-tillbedjare?…”

Det enda som fanns att göra för Andrew Strom, var att varna dem som ville lyssna.

Början på slutet

Den 23 juni 2008 gav alla de kända ledarna i rörelsen sitt bifall till Todd Bentley, i direktsänd TV. Ingen visste då att det var början på slutet. Bland ledarna fanns C. Peter Wagner, Che Ahn (Pasadena), John Arnott (Toronto Kanada), Bill Johnson (Redding Kalifornien), Rick Joyner (Morningstar), Bill Hamon. Dessa ledare ”smorde” Todd med en ”Förnyelse”-olja, ditsänd av Chuck Pierce, som befann sig i Afrika.

Ceremonin, som kallades ”apostolic alignment”(en förnyad avskiljning och bekräftelse på Todd Bentleys tjänst), leddes av C. Peter Wagner, som anses vara den störste ledaren i den karismatiska världen. Han fastställde att man nu befann sig i den Andra apostoliska tidsåldern. Stacey Campbells huvud skakade så våldsamt, att det var svårt att höra vad hon sa. >>

Andrew Strom kände sig mycket ensam vid den här tiden men han gjorde allt han kunde för att varna, bland annat genom boken True & False Revival (Sann & falsk väckelse). I juli 2008 visades TV-sändning från Lakeland. Men det var ganska genant att se, att när man bad om endast tre medicinskt bevisade helanden, fick man undvikande och spridda svar. Det visade sig att det inte gick att få fram bekräftelse på ett enda helande. Programmet visade kristna från hela världen i en cirkusliknande uppvisning och Todds ”Bam!” hördes när han bad för människor. Bara någon vecka senare 16 juli, erkände Peter Wagner offentligt att ”det hade skett ytterst få helanden i ´Lakeland´”. Inte heller kunde någon visas som ”blivit uppväckt från de döda”, som media hade begärt. Alltihop visade sig vara lögn.

Det finns fler som har ljugit på samma sätt. Oral Roberts, som sålde ”helandevatten” för att bota ekonomiska svårigheter om det hälldes på plånboken…påstod vid ett tillfälle, inför 6000 människor (Inte smart!) Oral Roberts University, att han var tvungen att avbryta predikan för att väcka upp en död. Sonen Richard spädde på antalet till 50-60 personer som hade blivit uppväckta. När journalister pressade honom började han backa. I ett TV-framträdande var han tvungen att erkänna att det var ett barn verkade (!) ha dött som han hade väckt till liv (?).

Är det inte märkligt att så många ändå beblandar sig med dessa organisationer och nätverk, trots alla genanta avslöjanden? Vem ger ”kärleken till SANNINGEN rum”?

Hur många fler lögner om helanden och mirakler cirkulerar i de apostoliska nätverken?

Var fanns gudsfruktan? Tack vare YouTube hade många människor fått upp ögonen. Men den största ”bomben” kvarstod. Bentley skulle lämna rörelsen: skilsmässan och alkoholproblemen avslöjades (och snart även otrohetsaffären). De stora ”profeterna skämdes så att de inte visste vad de skulle säga eller göra.

Snart skulle också Todd Bentleys otrohetsaffär avslöjas.

J Lee Grady skrev i Charisma: ”Jag är ledsen. Jag är besviken. Jag är arg.” I artikeln som hette ”Livet efter Lakeland: Att reda ut förvirringen” ställde han frågorna: Hur hade man vågat kalla kritiken mot Todd Bentley för ”demonisk”? Hur kunde de kända ledarna lägga händerna på Bentley den 23 juni och avskilja honom offentligt? Kände de inte till hans personliga problem (som avslöjades tre veckor senare)?

Hm. Vilken urskiljning hos dessa som tror sig vara världens största ”profeter”…!

Jer 23:21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. 22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.

Ingen offentlig ursäkt kom. ”Apostlarna och profeterna” verkade vilja dra sig bort och gömma sig. Många ledare runt om i världen som hängivit sig i ´Lakeland´, slutade helt enkelt att prata om det. Andrew Strom var så chockad och bedövad av det som hade hänt, att han först inte visste hur han skulle reagera. Var han nöjd? Nej, han kände sig bara tom. Han kände att han hade fått upprättelse – ja. Men ingen kan känna glädje när ett äktenskap kraschar på det sättet.

14 år av Kundalini är 14 år för mycket. ”Gräshopporna” har verkligen fått äta sig mätta (Joel 1).

Bill Johnson verkar ständigt finnas med i den inre kretsen i Profet -och apostlarörelsen. Det kanske är något att fundera över, bland de svenska församlingar/kyrkor som har kopplingar till honom och hans verksamhet.

Vi kan nog konstatera att de ledare som har tagit del i dessa ”strömningar” och obibliska (new age- ) manifestationer utan att ha gjort upp och tagit avstånd ifrån det, inte heller idag är helt tillförlitliga när det gäller urskiljning. Den som inte omvänder sig och bekänner inför Gud, riskerar att dras med i ”nästa våg” som dyker upp. Att i ekumenikens namn samarbeta med allt och alla är lika illa och kan öppna upp för vad som helst.

Det finns, enligt Bibeln, ett ansvar att pröva och varna för sådant, som så uppenbart är från mörkrets rike. Att som strutsen ”stoppa huvudet i sanden” (av fruktan för människor eller av likgiltighet?), är alltså inget alternativ. Om vi ärligt frågar Gud, ger den helige Ande oss den urskiljning som vi behöver.

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

1Tess 5:20  Förakta inte profetior, 21  men pröva allt, behåll det goda, 22  och håll er borta från allt slags ont. 23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

/Elvor Ohlin

 

Video:
Falska läror och kusliga manifestationer >>
Läs Utan fläck och skrynka (andakt av David Wilkerson, Sv) >>

Tillbaka till Del 1Del 2
Fortsätt till Del 4