Om du inte visste det så verkar politikerna följa en vison uppsatt av FN redan 2001. >> När man läser detta förstår man varför USA anföll Irak och kanske varför man ljög när man sa att Irak hade massförstörelsevapen. G W Bush sa då att de stod i vägen för The New World Order. >> Lance Lamberts profetia åter igen >>

Något på gång i Israel? Netanyahu bekänner öppet: Israel kommer att delas!>> Nästan samtidigt sker en del märkliga saker på Västbanken. Över 100 vägposteringar och kontrollplatser plockas bort >>

Sverige har som ni kanske läst börjat ha kontroverser med Israel. Lögner om organhandel har cirkulerat i pressen utan någon som helst grund. Detta har blivit en kontrovers mellan länderna på toppnivå. Vi har ofta sagt att Sverige skyndar verkligen på att passera gränsen för vad Gud kommer att tolerera.

Som om detta inte räckte så sände EU en hälsning (hot?) från Stockholm till Israel: EU kommer att använda sig av alla resurser för att verka för en fred i mellanöstern. Man kan då använda sig av ett 7 årigt avtal t ex kallat ENP (I) där man genom ekonomiska sanktioner kan sätta press på Israel. >> eller läs om det under EU:s profetiska utveckling >> Ovanstående kan mycket väl komma att vara det förbundet genom vilket Antikrist kan komma att verka.

Vi får ju en hel del mail och det är spännande när människor får något från Herren. Sist var det en invandrarkvinna som skrev och berättade att hon haft en dröm om ett mörkt moln och en virvelstorm som kom in mot Sverige och förstörde allt i dess väg. Håller Sverige på att dra över sig Guds dom?

När det gäller undersökningarna för valet i Irland uppges att det är 52% ja -sägare. I Lissabonfördraget så lär det finnas en artikel 48 som gör att EU toppen – när den väl är vald och insatt – har legal rätt att ändra konstitutionen som den vill utan att behöva blanda in de enskilda nationerna.

Detta innebär att de nya lagar som sätts upp av EU toppen står över de enskilda ländernas lagar, inklusive grundlagar. Det är ju ingen fara om det hade varit goda krafter som styrde. Men Bibeln säger att det skall komma en ond person på toppen (av pyramiden) som kommer att förändra heliga lagar och strida mot Guds folk.

Irwin Baxter: Globalisering är ett borttagande av nationers rätt till förmån för en världsregering. New World Orders plan går egentligen ut på att man tycker att nationers rätt inte är bra. De vill sudda ut nationernas rätt och föra in dem under en världsregering och ge dem ett globalt ID kort med RFID chip, så att de kan kontrollera människorna istället. Vi är med stormsteg på väg mot ett sådant samhälle.

Om det skall vara möjligt så måste en globalisering ske på jorden, på samma sätt som i EU. Antikrist kommer alltså att komma på legal väg, genom att länderna frivilligt lämnar sin nationella rätt till honom. Han och systemet som kommer skall regera tills Jesus kommer tillbaka. Kan det vara ett vanligt val som det handlar om i Upp 13? Där står det faktiskt om en globalisering. Vi vet att det inom EU finns ”10 horn” (horn = ledare, statsledare, makt) kallat WEU >>

Hans makt över dessa 10 horn är i EU kallat för Rekommendation 666 och innehas idag av Javier Solana. I november kommer ett val att göras som troligen gör att dessa 10 länder i WEU i Europa kommer in under EU:s mäktiga man. Och det genom helt frivilliga val. I så fall har vi mycket kort tid kvar att varna människor.

Upp 13:1 (12:18) Och han ställde sig på sanden invid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?” 5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

Dan 7:21 Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem 22 till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23 Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. (3 1/2 år eller 42 månader) 26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. 27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.

Antikrist kommer inte fram genom krig utan genom diplomatisk list och legal makt (val). Lägg märke till att Dan 7 stämmer överens med Upp 13. Han kommer att regera 3 1/2 år, fram till Jesus kommer, Upp 19.

När vi nu har lärt oss vad globalisering är, genom pastor Irwin Baxter så låt oss påminna om vad Tony Blair (nu katolik) sa för inte så länge sedan. Läs funderingen >>

Han säger: The church can make globalisation ’our servant, not our master, lit by God’s love and paved by God’s grace’. Svenska: Kyrkan kan göra globaliseringen till vår tjänare och inte till vår mästare, tänd av Guds kärlek och jämnad av Guds nåd.

Det betyder att kyrkan (Världskyrkan) kan använda sig av att gränserna suddas ut och att makten flyttas uppåt i pyramiden. Det är precis vad Uppenbarelseboken säger.

David Wilkersson profeterade om den kommande världskyrkan i Synen:>> Tony Blairs uttalande går helt i stil med en annan pastor i USA – Rick Warrens visioner >>

Rick Warren har en hel del med Emerging Church att göra, vilket D Wilkersson varnar för, att det är en stor framväxande del av Världskyrkan – Video >>

Att Rick Warren och Tony Blair är globalister och medlemmar i CFR borde oroa många. Rick Warren är också med i Tony Blairs Faithfoundation >>

Avfallet kommer att handla om att rädda den här jorden och naturen, helt enligt FN:s planer. Det var det som Tony Blair menade när han sa att (världs)kyrkans ansträngningar kommer att tjäna FN genom globaliseringen. Redan nu höjs röster emot dem som tror på bibelns ändetidscenario. De anses vara ett hot.

Både Blair och Warrens ändetids scenario handlar om att vi genom egna ansträngningar kan upprätta Guds rike på jorden – innan Jesus kommer. Det bibliska budskapet, att Jesu tillkommelse är människans enda hopp, förkastas och även bespottas. Kommer detta sociala evangelium att inta våra församlingar?

Petrusbrevet ger ledtrådar om hur avfallet kommer. Det sker framför våra ögon idag.

Det kommer att handla om försök att  ”Rädda” den här jorden – men den skall brinna och förnyas (2 Petr 3:5-13)

Det kommer att handla om hur vi ser på Jesu tillkommelse. (2 Petr 3:3-5) >>

Det kommer att handla om att förvrida Guds ord (laglöshet på hebreiska) (2 Petr 3:16)

Petrus säger till sist att han profeterar detta för att vi ska komma undan ”de laglösas villfarelse”.

2 Petr 3:17 Därför mina älskade (agape = kärlek) då ni redan vet detta (proginosko) var på er vakt så att ni inte dras (transporteras bort) med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste (grunden = Jesus). 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Vi vill bekräfta det här. Flera gånger har Gud varnat oss att det här kommer.

Elvor: Den första varningen kom i början på 90-talet. Sedan fortsatte Gud visa vad som höll på att hända och ett tydligt tilltal kom under en period då Bill Hybels nya cellgruppsidéer och böcker introducerades, tillsammans med en del australiensiska förkunnares ledarskapsmodeller. Jag berättar om detta >> i ”När Gud varnar

Janne: En av varningarna kom under en natt i Grekland på semester. Herren visade en tågtransport med människor som var ledda av falska profeter. Tåget lämnade klippan (grunden Jesus Kristus) och vägen gick på röd jord (”Edom” – mänsklig visdom) och slutade i en bottenlös grop (”skökan”, hopplöshet). (Se även Strömstad >>)

En annan gång var vi på ett bönemöte i en kyrka. Då kom samma innehåll som i drömmen men denna gång i en syn. Med ett tillägg: Herren visade att Rom (RKK) kommer att vara inblandad i avfallet. >>

Till sist: Om Irland säger ja i valet den 2:a oktober får vi se om Vatikanen redan nu börjar propsa på mer inflytande i regionen.

Det finns orsak till varför en del stora kristna rörelser undviker att tala om Jesu återkomst och ändetiden idag. De vill själva ha herravälde och styra jorden innan Jesus kommer. Se vart Eukaristin leder >> Bibelfokus >>

MVH OHLINS