Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. I februari har vi sett vart ekonomin är på väg –
finansvärlden skakar, läget värre än på 30-talet enligt experter
2. Huset på sand eller huset på Klippan
– det visar sig när stormarna kommer
3. Snö, snö och mera snö – ett tidstecken? ett tidstecken (citat av David Wilkerson)? att kunna förutsäga väder men inte tidens tecken
4. Kan vi påverka det profetiska Ordet? – vad kan påverkas och vad är förutbestämt?
5. Älska Jesu återkomst – konsekvensen blir att man bryr sig om Bibelns profetior, vårt gensvar eller Guds prisgivande
6. Nilen torkar ut – nyhetsrapporter som bekräftar Bibeln, den andliga uttorkningen

1. I februari har vi sett vart ekonomin är på väg

Finansvärlden fortsätter att skaka och vi kan säga att februari månad har gett en inblick i vad som väntar. De ekonomiska katastrofvarningarna duggar tätt. En tidigare ordförande för USA:s Centralbank och nationalekonomen Greenspan säger att läget nu är värre än under depressionen på 30-talet. Krisen är värre än någonsin förut och varningar har kommit från en lång rad ekonomiska experter och professorer.

Ben Bernanke varnar för att USA:s skuld snart kan leda dem till samma ekonomiska situation som Grekland. >> Spanske professor Becerra varnar för en ekonomisk krasch och härdsmälta sommaren 2010. Glöm semester, är ett av hans uttalanden (svenska). >>

Professor Kenneth Rogoff spår att Grekland (som enligt vissa experter bara är veckor ifrån konkurs) kommer att starta en dominoeffekt av statsbankrutter. >>

Dagens Industri den 23 februari: Han var tidigt ute och varnade för en stundande finanskris. Nu spår Kenneth Rogoff att ett antal statsbankrutter kan vara på gång. Kenneth Rogoff är en av de mest namnkunniga ekonomerna i världen och har bland annat varit chefsekonom på den internationella valutafonden. Just nu är han verksam på anrika Harvard och har gjort sig känd under de senaste åren för sin pricksäkra analys av finanskrisen och dess följder. >>

Allt pekar i den riktning som Bibeln förutsäger med en stark ledare i Europa (Bibelns antikrist) och en världsregering. >>

Det är en taktik att skapa kriser när ”lösningen” redan finns färdig. Desto mer globalisering, desto mer maktkoncentration och toppstyre. När ländernas suveränitet utplånas blir följden kravet på en stark ledare som kan samordna och styra alltihop. Mänskligheten enad utan Gud kan bara åstadkomma Babelstorn. Endast en kan ge frid och fred på jorden – Jesus, kungarnas Kung och herrarnas Herre.

2. Huset på sand eller huset på Klippan

Pastorer och ledare som bygger församlingar utifrån mänsklig vishet och expertis har all anledning att frukta för framtiden. Människocentrerade församlingar har ingen framtid och saknar Guds beskydd. >> och >>

Matt 7:26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden (mänsklig visdom, världens system). 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Bara den människan och det som är byggt av den helige Ande, på klippan Jesus Kristus och hans ord, kommer att bestå. Gud tar hand om dem som har Jesus som Herre och har överlåtit sina liv till honom. Herren ger dem som förtröstar på honom sin frid i stormen.

Matt 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem (v 13 gå in genom den trånga porten och på den smala vägen), han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan (Jesus Kristus och lydnad till hans ord). 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna (svåra prövningar) blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte (Jesus beskyddar!), eftersom det var grundat på klippan.

Gud kallar ut människor från människocentrerade verk. Han vill att vi är beroende av Jesus och inte av starka ledare. Vi behöver varandra som Kristi kropp. Men om ledarna inte förmår att föra människor till Jesus för att ledas av hans Ande, utan drar dem in i sina egna visioner och planer och lär dem att lyda människor mer än Gud, måste Gud på olika sätt rädda dem därifrån. Vi har fått åtskilliga mail om vittnesbörd där så har skett.

3. Snö, snö och mera snö – ett tidstecken?

Det är längesedan så många blivit ”insnöade” som denna vinter. Det ena rekordet efter det andra har rapporterats på många platser. Moskva fick nyligen 63 cm.

Är det ett tidstecken? Citat av David Wilkerson i Synen som utges på Marcus förlag: (Sid 34) I framtiden får du höra rapporter om intensiva isstormar och hagelskurar. Förbered dig också för alla tiders strängaste vintrar och rekordartade snöfall. (min anmärkn) De sista tre årens rapporter visar att hagelskurarna har förvärrats kraftigt och större och större hagel har fallit. Dessa hagel kommer med tiden att nå en enorm storlek.

Så här sa Gud till sin tjänare Job:

Job 38:22 Har du varit vid snöns förrådshus, har du sett haglets förrådshus, 23 dessa som jag sparar till nödens tid (vedermödan innan Jesu återkomst), till krigens och drabbningens dag?

Fariséerna kunde förutsäga väder men inte tidens tecken, vilket Jesus skarpt tillrättavisade dem för (Matt 16:1-4). De skulle undervisa i Skrifterna men var mer intresserade av att få människors upphöjelse och ära. De var upptagna av yttre verk och gärningar, utan inre omvändelse och Andens liv. Synderna gömdes bakom till synes ”goda” gärningar och egenrättfärdighet. Trots att de kunde Skrifterna och förstod att Jesus var sänd från Gud (Joh 3:2) gav de inte kärleken till sanningen rum. De förkastade Jesus, Guds son. Stoltheten hindrade dem att komma in i himmelriket och de hindrade också andra att komma in (Matt 24:13).

4. Kan vi påverka det profetiska Ordet?

Där inte korsets budskap, evangelium, predikas rent och klart idag finner man ofta en blindhet och nonchalans för det profetiska ordet och Jesu återkomst. En del kristna lever i en förhoppning att vi kan ändra och påverka genom bön så att (de bibliska) katastroferna förhindras. Men allt som Bibeln har förutsagt, kommer att ske.

Vissa löften som Herren ger, har villkor med sig. Utgången blir då utifrån människans gensvar. Med ändetiden är det annorlunda eftersom det är sådant som enligt Jesus måste ske och är bestämt (Matt 18). Gud vet ju redan människans val, precis som han uppenbarade för Mose när Israels folk skulle komma att svika Gud.

5 Mos 31:21 När då olyckor och lidande i mängd drabbar dem, skall denna sång vara ett vittnesbörd mot dem, ty deras efterkommande skall inte glömma den. Ty jag vet vilka tankar de umgås med redan nu, innan jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat dem.”

Vi kan inte hindra eller be emot det som Gud har bestämt ska ske. Men vi kan förbereda oss för det som kommer. Ingen av oss förstår allt som står i Bibeln om den yttersta tiden men vi uppmanas att vaka och be och läsa Guds ord. Allt eftersom tiden närmar sig kommer den helige Ande helt säkert att låta insikten växa (Dan 12:4).

5. Älska Jesu återkomst

Den som älskar Jesus och hans tillkommelse kan knappast vara likgiltig för det profetiska ordet. Den helige Ande vill helga och forma och väcker en längtan att komma närmare Jesus och formas i Guds hand. En förberedelse pågår.

Jes 26:9 Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet. 10 När den ogudaktige får nåd, lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda, handlar han orätt, han ser inte HERRENS höghet. 11 HERRE, din hand är upplyft, men de ser det inte. De skall se din iver för folket och blygas, ja, den eld som är avsedd för dina fiender skall förtära dem. 12 HERRE, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss.

2Tim 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Gud hatar synden men älskar och vill rädda syndaren. Guds domar påminner om att frukta Gud och omvända sig till honom. Den stolta människan tror att hon/han klarar sig utan Gud. Men när det skakar och vi är hjälplösa kan vi bli mottagliga för Guds nåd och förstå att vi måste ha allt klart med himlens Gud.

Om människor ändå väljer att gå sin egen väg i uppror, prisger (utlämnar) Gud. Det innebär att ta konsekvensen av sitt handlande och sitt val men också att förlora Guds beskydd. När det sker i ett land går det snabbt utför. Det enda som kan vända utvecklingen är ett Guds ingripande, en väckelse. Men det måste börja med oss, Guds folk, som är hans redskap på jorden.

6. Nilen torkar ut

Nyheten om att akut vattenbrist hotar Egypten kom på Rapport 25 februari. >> Också det är profetiskt.

Jes 19:6 Strömmarna skall stinka, Egyptens kanaler krympa ihop och torka ut, rör och vass vissna bort. 7 Ängarna vid Nilen längs flodens strand och alla sädesfält vid floden, skall torka ut, fördärvas och bli till intet. 8 Nilens fiskare skall klaga, alla som kastar ut krok i floden skall sörja, de som lägger ut nät i vattnet skall bli modlösa. 9 De som bereder lin och de som väver fina tyger skall komma på skam. 10 Landets stöttepelare skall krossas och alla som arbetar för lön gripas av ångest. 11 Som dårar står alla Soans furstar, faraos visaste rådgivare ger oförnuftiga råd. Hur kan ni säga till farao: ”Jag är son till visa män, son till forntida kungar”?

Landets stöttepelare är landets största tillgång och det är utan tvekan Nilen. Soans furstar var den tidens visa och mest intelligenta människor. Enligt profetian skall de visa ge felaktiga råd och stå rådlösa inför situationen.

Den konstgjorda sjön Assuandammen anlades 1970 för att kontrollera vattenflödet. Den hindrar istället de årliga översvämningar som var nödvändiga för den torra marken och odlingarna vid floden. Knappt något nilvatten alls når Medelhavet idag då Nilens delta har börjat krympa. Torka och öken breder ut sig alltmer. Fattigdom följer. (Uppgifter från Internet).

Vi kan utläsa en andlig bild i världen som med all sin visdom är hjälplös utan Gud. Andlig öken och torka breder ut sig i människors liv. Inget i världen kan släcka den törsten. Men det finns en som kan:

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”

I dessa sista dagar kallar Jesus till omvändelse och erbjuder Livets vatten!

Mvh
Elvor Ohlin