Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Domare och linjedomare
bilder från idrottsvärlden är vanliga i predikan men talar någon om domare?
2. Guds rikes gränser
idrotter har regler och gränser, Gud har gett gränser för att skydda oss
3. Grundsanningar
vad siktar Guds fiende in sig på? Håll fast vid Bibelns ”grundsanningar” [Grundtext: Huios G5207]
4. Utanför gränserna
– villoläror handlar om att gå utanför Guds gränser
5. Katolsk infiltration på tv4 Fakta?
– reklam med rosenkransen, ett radband
6. Stanna innanför gränserna
– RKK rör sig utanför Guds ords gränser men upphöjs ändå av vissa kristna ledare och Oasrörelsen har romersk-katolsk mässa
7. Försök att sudda ut gränserna
– olika sätt att försöka sudda ut gränser som Gud har satt
8. Imamer som predikar om Jesus?
leder det till interfaith-religion? Frågorna är många
9. Vardagsnära och nutid
många av Bibelns profetior går i uppfyllelse men ändå tystnad, Dominion-läran i profetian, filmen Transformation avslöjad
10. Är det otro att be: Herre ske din vilja?
– falska läror som säger att du kan ”ta ut allt här och nu”, Herraväldesteologi, Kingdom now
11. Berusningens
(skakningarnas) bägare – omskakningar händer, hur ska vi då kunna överraskas av Jesu ankomst? [Grundtext: raal [H7478]
12. Kämpa för den äkta tron
– vad innebar det för Paulus?
13. Låt ingen ta din krona
– kung Saul ett avskräckande exempel [Grundtext: nezer H5145]

1. Domare och linjedomare

Bilder och liknelser från idrottsvärlden, inte minst från fotboll, är populära i predikningar idag. Det är inget fel i det, för Bibeln är full av liknelser och Jesus använde dem ofta. Paulus använde bilder från idrott, jordbruk och från det militära. Han skrev om idrottaren som tävlar och nämner både löpare och boxare i 1 Kor 9:26. Han uppmanar och uppmuntrar att inte ge upp, att hjälpa varandra, att följa reglerna, att inte slå i luften mm. Det finns många bra bilder att hämta här. Judas skriver i sitt brev om kampen för tron, som här är den sunda läran: ”att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”, v 3.

Det talas mycket om teamarbete, engagemang och coaching idag men låt oss inte glömma att det också måste finnas domare och linjedomare. Planen har fastställda gränser och om de överskrids viftar linjedomaren genast med ”varningsflaggan”: ”ni är utanför den tillåtna gränsen”. Man kan inte heller uppföra sig hur som helst i en tävling. Den som inte följer reglerna blir varnad och till slut utvisad.

2Tim 2:5 Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna.

I Guds rike är det Guds bud som gäller, inte människobud. Gud har satt bestämda gränser för hela skapelsen. I Josua bok (GT) läser vi om sju hednafolk som blev ”utvisade” från Kanaans land och fick ge plats för Guds folk. Hednafolken bedrev fruktansvärd ondska och ville inte omvända sig. Likadant blev det om Guds eget folk förkastade förbundet, Guds bud och vände Gud ryggen. Då blev de så att säga utvisade ur landet och förlorade Guds välsignelse. Det var bara Guds nåd som gjorde att de kom tillbaka, eftersom Gud förlåter den som omvänder sig.

Guds ord är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, det vill säga motivet. Till skillnad från mänskliga domare som ibland dömer fel, är Gud en rättfärdig domare som aldrig gör misstag och Guds ord är fullkomligt och rent, 2 Tim 4:8, Ps 12:6. Eftersom Gud är god och både vill och vet vårt bästa, ger Guds ord oss insikt för att kunna urskilja och förstå Guds vilja. Den helige Ande är Hjälparen som lär och påminner om allt som Jesus har sagt, Joh 14:26.

Hebr 4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Om predikanter eller andra ledare påstår att vi kan gå utanför Guds ords gränser eller acceptera uppenbarelser eller upplevelser som strider mot Bibeln, borde vi genast höja ”varningsflaggan”.


2. Guds rikes gränser

Gud har satt tydliga gränser och regler för det som är förbjudet och som är utanför ”planen”. Guds rike har gränser och det är Gud som i Kristus Jesus har uppenbarat sanningen. I ett samtal med en som inte är kristen fick jag frågan om vad Gud tillåter. Vad tillåter Gud? Kan man leva hur som helst? Jag svarade: ”Gud kan tillåta mycket men han talar alltid om konsekvenserna”.

1Kor 6:9  Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10  varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Gal 5:19  Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20  avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21  illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

5 Mos 18:9  När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. 10  Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11  ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12  Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

5 Mos 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4  HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Om vi väljer att leva utanför Guds ords gränser får vi ta konsekvenserna och det är allvarligt, för vi hålls ansvariga för det vi gör. Ingen får delta på ”planen” som inte är kvalificerad och följer reglerna. Vi har sett hur obehöriga har tagit sig in på fotbollsplaner och senare fått mycket stränga straff.

För att bli kvalificerad in i Guds rike, gäller omvändelsen och tro på Jesus Kristus, som är Guds gåva. ”Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande”, Rom 14:17. Det är ett rike av ljus och utanför är det andligt mörker.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

3. Grundsanningar

Det är ganska uppenbart vad Guds fiende siktar in sig på idag:

 • att nedmontera (och omdefiniera) biblisk undervisning
 • att ifrågasätta Jesus som 100% Gud och 100% människa [sann Gud och sann människa]

Det finns ”grundsanningar” som vi alltid ska hålla fast vid. Det är sådant som är tydligt beskrivet i Bibeln, till exempel ”den dubbla utgången”. Det finns en smal väg som leder till livet och en bred väg som leder till fördärvet, sa Jesus. Det är ganska skrämmande att höra hur tankegångar tränger in i kristna sammanhang som ifrågasätter detta. ”Kommer verkligen alla dessa ofrälsta människor att gå förlorade? Skulle Gud verkligen tillåta…?” Gud har sagt att den som förkastar Jesus Kristus och det han har gjort för oss på Golgata, är utanför Guds rike och går förlorad. Om vi har svårt att förstå det, kan vi lita på grundsanningen att Gud är Allsmäktig och ”den rättfärdige domaren”. Vi vet inte allt eller förstår det som händer i det fördolda i en människa – men Gud ser och vet allt.

Mycket av ifrågasättandet av Bibelns budskap kommer från liberalteologin som Emerging Church sprider. Eftersom det är obekvämt att säga sanningen och man hellre vill hålla sig väl med människor, undanhåller man Bibelns klara budskap och tydliga gränser till beskydd. Den som börjar tänka och resonera så, riskerar att själv vackla i sin tro och tappa fotfästet. Budskapet blir uddlöst, kraftlöst och verkningslöst hos sådana predikanter. Det är som att arbeta med ett slött och ovässat redskap då man förändrar Guds ord som ”är skarpare än ett tveeggat svärd”.

Resonemanget fortsätter: ”Men Jesus talar ju i liknelserna om onda och goda… det finns ju många som inte är kristna men som är snälla och fina… är inte de goda, trots allt?” Bibeln är tydlig med att ingen blir frälst genom ”goda” gärningar. Dessutom avslöjar Jesus att det onda kommer från våra hjärtan. Det var en tv-serie för något år sedan om vanliga, hyggliga människor som i pressade situationer reagerade på sätt som de aldrig hade trott. Vi såg inte programmen, enbart reklamen. Där framgick att dessa människor blev skrämda över sin egen ondska.

Matt 15:19 Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. 20 Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren.”

Paulus beskrev med självinsikt ”i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott” Rom 7:18. Han insåg att även nu när han ville göra det goda, hade han inte kraft att göra det. Men så kom Paulus på att det är genom Jesus Kristus det är möjligt. Vi får tillräkna oss Guds godhet i Jesus Kristus, hans rättfärdighet. Alla är syndare som är beroende av Guds nåd, förlåtelse och kärlek för att leva ett rättfärdigt liv i Guds vilja.

Andra grundsanningar som gäller Jesus, Maria och alla troende:

 1. Jesus är sann Gud och sann människa
 2. Jesus är den enda människan som har levt syndfri
 3. Jesu mor Maria var en syndare som behövde frälsning, precis som alla vi andra
 4. Alla (inte några utvalda) på Jesus troende kallas heliga eller ”helgon”
 5. Gud är god!

Jesus var syndfri, trots att han var helt och fullt människa, ”kommen i köttet”. Jag antar att man kan säga att Jesus i sin mänsklighet var som Adam och Eva före syndafallet. Han kallas ”den siste Adam”, av Paulus i 1 Kor 15. Vi har en ”försvagad natur”, ”en ond natur” (SFB Rom 7:5) eller ”syndanatur” (Hedegårds översättning) på grund av Adams (och Evas) syndafall.

Rom 8:7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. 9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. 12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner [huios G5207].

Huios [G5207] betyder äkta barn och syftar här i plural både på söner och döttrar.
Jesus är Gud men avstod frivilligt att använda sin gudomliga makt. Han kunde ha bett Fadern ommer än tolv legioner änglar” till sin tjänst men han avstod för vår skull, för att ge sitt liv och bära våra synder, Matt 26:53. Jesus ÄR Kristus, den Smorde, av evighet – inte en av många ”kristusar”. ”Kristus” är inte en titel som flera kan bära. Jesus är unik – han ÄR Kristus, JHWH [Jag är].

Joh 8:23 Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” 25 De frågade: ”Vem är du då?” Jesus svarade: ”Begynnelsen, något som jag också har sagt er.

Vi är inte små ”kristusar”. Vi är syndare som blir frälsta av Guds nåd genom Jesus Kristus. I oss själva har vi inget att erbjuda Gud men om Jesus får komma in i våra hjärtan och liv, förklaras vi rättfärdiga. Det vi har, har vi i honom. Dessa grundsanningar ska vi hålla fast vid, eftersom det är vad Bibeln säger. Hur kunde Jesus avlas av den helige Ande i en vanlig (syndig) människa och ändå vara syndfri, som ett ”fläckfritt offerlamm”? Hur kunde Jesus bli fullt ut människa, samtidigt som han är Gud? Vi kanske inte förstår allt, även om vi kan få svar på mycket i Bibeln – men de grundläggande sanningarna ska vi alltid hålla fast vid. Det är avgörande att vi bekänner Jesus som den han är.

1Joh 2:21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.

4. Utanför gränserna

Problemen uppstår när man börjar utgå från det som är svårt att förstå och går utanför Guds ords gränser – och lämnar Bibelns ”grundsanningar”. Då uppstår villoläror och lögner som Marias avlelse eller Kingdom now-läran och elitismen, människoupphöjandet och människodyrkan. Sådant leder alltid bort från Guds rike och till andligt mörker (och avfall). Gud är god och älskar sin skapelse. Därför varnar han för det som skadar och förstör våra liv och det som hindrar vår gemenskap med honom.

En mailskrivare sände detta till oss:
Jag var hem till en av mina elever häromdagen… De kommer från Irak och är muslimer. Jag blev väldigt förvånad när jag såg en liten porslinsbild av Maria med ”the sacred heart” i mitten och frågade dem om de är katoliker. Nej nej, inte katoliker, svarade de. Sen sa de ”vi älskar Maria!” Och så sa de att Maria är Jesu moder och igen att de älskar henne väldigt mycket. Nu fick jag höra detta själv och förstår ännu bättre att katolicismen är en villolära. Tänk att muslimer och katoliker är lika förtjusta i Maria, det säger väldigt mycket.

5. Katolsk infiltration på TV 4 Fakta?

En kort men avgörande stund mellan program och reklam visades plötsligt ett radband, en rosenkrans, på TV 4 Fakta. Vi kan vara säkra på att den katolska infiltrationen kommer att öka alltmer, för att ena alla religioner omkring den katolska ´maria´.

Citat ur boken Evangelium enligt Rom skriven av James McCarthy:
Katolska kyrkan lär att ”ingenting kommer till oss utom genom Marias förmedling”. Det vanligaste sättet att visa vördnad för Maria är att be rosenkransen [971, 1674, 2708] (s 188). Katoliker vädjar om hennes förbön när de ber Himlarnas Drottning, en av de traditionella avslutningsbönerna i rosenkransen (s 187).

Enligt kyrkan är Maria Guds unika välsignelsekanal. Kristus ”ger all nåd till mänskligheten genom henne”, ”ingenting delges oss utom genom Maria”. ”Hon är alla gudomliga nådegåvors säte… en närmast outtömlig skatt” till vilken de troende uppmanas att ta sin tillflykt i nöd: … ”I sin sant moderliga tillgivenhet och anförtrodd vår frälsnings verk, drar hon omsorg om hela mänskligheten. Och då hon av Gud har utnämnts till drottning över himlen och jorden och är upphöjd över alla änglar och helgon, och även står på sin enfödde Sons, vår Herre Jesu Kristi, högra sida, bär hon fram våra böner på det mest verksamma vis. Det hon ber om, får hon. Hennes begär kan aldrig klinga ohörda. – Ineffabilis Deus” (s 186-187)

Kyrkan erbjuder partiell avlat, befrielse från delar av syndens timliga straff, åt dem som ber rosenkransen [1471-1479, 1498] (s 189). (slut citat)

 • Den som vill ha fakta om Katolska kyrkan och dess religion: köp boken Evangelium enligt Rom >> en jämförelse mellan katolska kyrkans lära och Bibeln, av James McCarthy. Vi har först nyligen köpt den och inser att det är en bok som ger klarhet i allt man behöver veta om katolicismen. Den bekräftar allt det som vi har sett och förstått innan och mycket mer, och ger också en sund biblisk undervisning. Den borde läsas av varje pastor/präst och alla kristna och (sanningssökande) katoliker! Om pingstledarna och andra ledare hade läst den här boken och tagit till sig undervisningen, hade de nog aldrig åkt till Rom! De rör sig utanför Guds rikes (Guds ords) gränser och varningsflaggan är höjd! Boken bygger enbart på fakta och avslöjar allt i ljuset av Anden och Ordet. Den bevisar gång på gång att katolicismen är en religion som är obiblisk och utanför Guds gränser. Detta är en del av de frågor som jag tror är vanliga bland kristna:Är katolicismen en falsk religion?
  Står RKK på rätt grund?
  Skiljer sig den katolska frälsningsvägen från Bibelns lära om frälsning?
  Är den katolska Maria samma som Bibelns Maria, Jesu mor?
  Tillber katoliker ”Maria” och s k helgon?
  Varför är den Romerska katolska nattvarden (eukaristin), mässan, en hädelse?
  Vad menar KK när den talar om ”nåd”?
  Har KK fortfarande avlat?
  Hur är hierarkin uppbyggd i KK och vad säger Bibeln?
  Var ökenfäderna på villovägar eller andliga vägvisare?
  Boken Evangelium enligt Rom ger svar på dessa och många fler frågor!

6. Stanna innanför gränserna

När pingstpastor Sten-Gunnar Hedin i sin artikel >> upphöjer och förskönar ekumeniken med Romerska katolska kyrkan som ett ”Andens verk”, avslöjar det att han måste befinna sig i en gråzon, för att inte säga andligt mörker. Det gäller verkligen att vara vaksam och bedjande, som Jesus uppmanade oss till. På de flesta konferenser blandas sund biblisk undervisning med fördärvliga inslag. Många förkunnare har ett förråd av god undervisning att hämta ur men har ändå kompromissat på vissa områden.

Oasrörelsen har säkert haft en del bra och sund undervisning i Kungsbacka. Men hur kan man vid flera tillfällen under konferensen välkomna till ”Romersk-katolsk mässa” (se foldern i pdf) och bikt hos en katolsk präst?! Man uppmuntrar därmed människor att GÅ LÅNGT UTANFÖR GUDS ORDS GRÄNSER. Vad är det för ”förnyelse” Oasrörelsen står för, om den leder människor till Rom?! Det kanske också är på sin plats att någon informerar biskop Graham Dow att Bibeln säger tydligt att det är den helige Ande som delar ut sina (nåde)gåvor SOM HAN VILL till dem som lyder honom – inte som vi vill eller som vi känner för, 1 Kor 12:8-11.

Vi har lyssnat på en del av undervisningen från Nyhemsveckan. Där kan man t ex höra mycket bra bibelstudier av Sam Wholin (Jesus-centrerat), Peter Halldorf (om herdar i församlingen) och Pelle Hörnmark (om den helige Ande och Andedop). Här kan man ta till sig det som är bra – men att följa ledarna som går i spetsen för ekumeniken? NEJ! Varje pastor som flirtar med påvekyrkan eller som är beredd att böja sitt huvud under ”biskopen i Rom”, är vilse och leder andra vilse. Det har ingen betydelse vad de heter och hur kända de är i kristenheten. Det har ingen betydelse hur bra de än kan undervisa på konferenser – följ dem inte! Rom-vägen leder till förnekelse av (Bibelns) Jesus Kristus och utanför Guds ords gränser.


7. Försök att sudda ut gränserna

Man sitter ibland ganska förbryllad och undrar hur det är möjligt att vissa ledare, som vet sanningen och känner till Guds ords gränser, ändå kan försvara den egocentriska och förrädiska framgångsteologin eller katolska mystiker och ekumeniken med en falsk kyrka (Vatikanen och Peterskyrkan) och leda hela rörelser och samfund i fel riktning.

Visst är det så att man pendlar mellan sorg och vrede ibland? Varför vill de inte lyssna till dem som både har fullständig kännedom om katolicismen och mysticism som själva har varit katoliker eller missionärer i katolska länder? Att försöka sudda gränserna är ingen idé. Guds ord står fast och Guds gränser är eviga, vad människor än säger eller gör. Att försöka sudda Guds gränser leder till förvirring och man gör sig skyldig till att vilseleda människor. Det är inget att ta lätt på!

SÅ FÖRSÖKER MAN SUDDA GRÄNSER:

 • blandar sanning och lögn
 • byter ut sanning mot lögn
 • sluter förbund med döden (accepterar det som Gud har förbjudit, accepterar synd), Jes 28

8. Imamer som predikar om Jesus?

Jag blev frågande angående inslaget från IBRA i en av samlingarna på Nyhem. Kan detta vara sunt, att imamer predikar Jesus ur Koranen? >> (senare artikel i tidningen Dagen). Vad chefer och ledare säger kan väga ganska lätt idag, eftersom den största blindheten inte sällan verkar vara hos de ”högsta” ledarna. Javisst kan Gud gå märkliga vägar för att nå människor. Frågan är här, om man inte riskerar att hamna i Interfaith eller ”Chrislam” – en blandning mellan kristendom och islam? Bekänner man att Jesus är enda vägen till Gud? Eller är det så att man bekänner sig som muslim och ”lägger till Jesus”, utan att ta klart avstånd från islam? Jag vill påminna om att det är sådant som Rick Warren (och Robert Schuller) och Tony Blair >> har gett uttryck för i sina strävanden, att förena religioner i socialt arbete för att få ”världsfred”. Summan är en falsk, antikristlig världskyrka. ”I Koranen är Jesus varken Guds enfödde Son eller Messias som var gudomligt utnämnd att återställa Davids hus. Han ses snarare som en profet som är utvald av Allah för att bereda vägen för Muhammed” (se länken innan).

Tiden får utvisa var dessa imamer står som IBRA stöder och vi kan bara hoppas att de leder människor till Bibelns Jesus Kristus, till omvändelse och frid med Gud och befrielse från islam. Men frågetecknen är stora tills vidare.
Reaktionerna är tydligen blandade och det är bra att man ställer raka frågor >> (artikel i Dagen 22 juli).


9. Vardagsnära och nutid

Vår uppgift och kallelse som kristna är ju att vara vittnen, budbärare med Guds evangelium. Det är bra att undervisa så att det landar i vardagen, där liknelser från idrottsvärlden kan vara till hjälp för att förklara tron. Men tänk om man skulle vara lika engagerad om att se verkligheten och landa i nutiden och vardagen när det gäller tidstecknen och det profetiska Ordet!? Nej, då verkar det som att de flesta kristna ledare inte ens vill se det som sker framför ögonen på oss idag. Man kallar all tolkning av tidstecken för ” spekulationer” och plötsligt är allt väldigt diffust och omöjligt att veta! Skulle tro att det snarare handlar om ovilja att inse läget.

Nu kommer den ena artikeln efter den andra, med mörka orosmoln. Ulf Nilssons krönika i Expressen >> är som ett eko från David Wilkersons bok Synen. Skillnaden är att det såg helt annorlunda ut på 70-talet då Wilkerson profeterade men idag är det uppenbart – för alla som VILL se. Rubriken är: I början på augusti går USA i konkurs! En artikel i DN den 22 juli säger att Amerikanska Centralbanken förbereder för USA-konkurs >> ! Frågan är om inte katastrofen blir ännu större om man lyckas skjuta upp den ett tag till. Nilsson spår också att europeiska valutasamarbetet och euron kommer att hamna i diket när USA:s ekonomi kraschar. På nyheterna 22 juli kunde vi se ett reportage om Italien vars ekonomi skakar. Grekland är nära konkurs. EU, ändetidens Romarrike, beskrevs av profeten Daniel som ett splittrat rike som inte kan hållas samman trots ansträngningar.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord.

Kingdom now -och Latter rain-läran verkade ett tag avta men har återkommit med full kraft. Den gemensamma nämnaren är att allt fokuserar på detta jordiska livet, framgång och makt – här och nu. På det sättet blir man förblindad för vad Guds ord säger. De utger sig för att verka för Guds rike men i själva verket är dessa läror människocentrerade. Den himmelska visionen bleknar och hoppet om Jesu återkomst blir ointressant när allt fokuseras på detta livet. Därför blir tidstecknen störande moment som inte passar in i de överdådiga mänskliga planerna. Herraväldesteologin som har sitt ursprung inom trosrörelsen, har besmittat många i kristenheten. Man vill se en maktfullkomlig kyrka och en världsväckelse, där den organiserade ekumeniken är en förutsättning. När inte Gud är med, måste människan förlita sig på antal, mängd och det som är stort. Falska under och tecken och osunda manifestationer följer i spåren.

Överdrifter och till och med lögner förekommer för att imponera på människor och för att få in pengar. Den som inte är lika lättlurad, kan bli anklagad för ”otro”. Det är inte ovanligt i vissa sammanhang att överdrifter och t o m lögner sprids för att göra sken av att Gud vill ekumenik och därmed luras att tro att kontemplation, andliga tekniker, maria -och helgondyrkan, mässa mm är ofarligt.

Wilgot Fritzon skriver här >> om olika exempel på överdrifter som inte gynnar Guds verk, utan snarare skadar. Jag vill minnas att en liknande överdrift spreds från en (pingst)konferens i Norge för några år sedan. Det påstods att hundratals ungdomar hade tagit emot Jesus till frälsning men i själva verket var allihop redan frälsta som ville överlåta sina liv på nytt (vilket naturligtvis är underbart). Ärlighet borde vara en självklarhet i kristna sammanhang.

Filmen Transformation som spreds på 90-talet, var en proklamation för att förena alla kyrkor. Det är knappast de ödmjuka och gudfruktiga som sedan går i täten i sådana ekumeniska projekt. De som vägrar böja sig under självutnämnda apostlar och profeter, brukar anklagas för att vara stolta och gå emot Gud… Kristna ledare i USA som kollade upp sanningshalten av filmen kunde inte finna något som bekräftade innehållet, varken hos kommunansvariga, polismyndigheter (våld och kriminalitet påstods i filmen ha minskat bl a) eller på andra håll. De enorma grönsakerna är inte särskilt imponerande längre, när genmanipulation är allmänt känt.

10. Är det otro att be: Herre ske din vilja?

Ibland anklagas den som ber bönen ”Herre ske din vilja!”, för otro eller brist på tro när det gäller under och helande. Den människocentrerade Kingdom now-läran och trosrörelsens Herradömesteologi tror sig ha rätt att kräva och ”ta ut” allt här och nu. Men det är snarare att falla ur nåden och hamna utanför Guds ords gränser, ett sätt att försöka styra Gud. Vi har fått rätten att bli Guds barn och med det följer löften som Gud har gett dem som lyder honom och som vi får be om – men det är ändå av NÅD, alltså oförtjänt. När undren i verkligheten uteblir har många uppmanats att bekänna (”ordets makt”) helandet ändå. Man kan till och med tala om mängder med under ”i tro” som egentligen bara är inbillning och gör att man ljuger både för sig själv och andra. Visualisering och mantran hör hemma i ockult andlighet, inte i Guds rike.

Gud är suverän och vi kan inte manipulera eller tvinga honom att göra som vi vill. Min mamma blev helad från dödlig cancer vid tre olika tillfällen under min uppväxt. Hon skulle mänskligt sett ha avlidit när jag var 3 år men levde tills jag var 18. Det var som om Herren förlängde hennes liv med 15 år, precis som med kung Hiskia i GT och det var Guds svar på pappas bön om att hon åtminstone skulle få leva tills jag och min (stora)syster nått vuxen ålder. Kanske det största undret var när mamma blev helad från skelettcancer på Edsväraveckan i Västergötland. I läkarjournalen (som mamma bad att få läsa) skrev överläkaren ” ett mirakel har skett som vi inte kan förklara. Fru Wallin säger själv att det är Guds under…

Hur var detta möjligt? Hade min mamma en ovanligt stor TRO? Tog hon ut sitt helande i TRO? Hur bad hon?
Svar: Min mamma bad alltid ”HERRE, SKE DIN VILJA!” och därmed överlät hon sitt liv helt i Guds hand – det är äkta TRO. Min mamma blev alltså helad flera gånger ”trots” att hon bad bönen ”ske din vilja”!! (Jag erkänner gärna att jag gillar att tysta munnen på falska troslärare som lägger skulden på de sjuka, med dessa exempel på sanna och verkliga underverk från min uppväxt).

 • Det är inte otro att be bönen: Gud, ske din vilja!
 • Det är inte otro att gå till läkare för att få ett under bekräftat eller ej (om det gäller sjukdom)
 • Det är inte otro att säga sanningen

Dessa under skedde på 1960 -och 70-talet. I början på 70-talet upplevde Sverige en väckelsevåg och vi vet att det ofta händer mer underverk i väckelsetider. Då är man hängiven till Gud och sysslar inte med tekniker eller projekt för att få framgång. Under och tecken följer på bönen och Guds ords predikan och är inte ett medel för att locka människor. Det är därmed inte fel att be för sjuka all tid, för vi uppmanas att göra det i Bibeln. Men vi ska INTE söka under och tecken först, utan ett överlåtet och rättfärdigt liv i Jesu efterföljelse. Jesus varnar för att falska under och tecken ska ske i den sista tiden och till och med förleda kristna som söker efter sådant. Även ”verkliga under” är falska om predikanten leder människor vilse och utanför Guds ords gränser, 2 Tess 2:9.
[Tillägg: När jag var 18 år avled min mamma i cancer. Gud tog hem henne för hennes tid var ute. Under en månads tid fick jag då göra en av de starkaste upplevelserna i mitt liv. Det kändes som om jag vilade i bomull, både dag och natt. Det var Guds hand av tröst och kärlek.]

Falska rörelser kännetecknas av att man förlöjligar den som förtröstar på Gud och man tror sig kunna sätta igång en ”väckelse” när man vill. Skaror av kristna åker långväga för att ta del av falsk eld och falska under och tecken. Många söker det övernaturliga men vill inte höra sund biblisk undervisning

11. Berusningens (skakningarnas) bägare

Sak 12:1 En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens [raal H7478] kalk [Eng. a cup of trembling] för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Berusningens kalk på svenska, a cup of trembling på engelska. Trembling betyder darrande (adj) eller skakning (subst). Det hebreiska ordet raal [H7478] betyder häftiga skakningar eller darrande som har med berusning att göra. Vi kan vara beredda på häftiga skakningar i september, när kvartetten och FN tar upp delningen av Israel och den stora och avgörande frågan: Jerusalem. Varje gång Kvartetten samlas för att diskutera detta ämne har en omskakande katastrof skett. Gud tillåter en hel del… men han har för längesedan varnat för konsekvenserna.

Det är ett känsligt ämne idag den 22 juli 2011, att nämna Norge som utpekats som ett av de mest antisemitiska >> länderna i världen. Två fruktansvärda terrordåd har utförts i Oslo i em. Härom dagen kunde vi läsa om tre norska konstnärer som i protest mot den norska kyrkans monopol, ska ”korsfästa Jesus” på den norska flaggan >> . Ett lands beskydd mot ondska är starkt förknippat med dess gudsfruktan och inställning till Guds ord. Norge är i stort behov av förbön och särskilt alla familjer som har drabbats.

Är det möjligt att alla profetiska tecken som vi ser, är det som Bibeln har förutsagt i ändens tid? Hur skulle vi kunna överraskas av Jesu återkomst, när Bibeln beskriver så mycket kaos? Kanske har Sven Reichmann satt ”huvudet på spiken”: Det går så pass långsamt så att vi hinner vänja oss! Den ena katastrofen efter den andra, jordbävningar – jordplattorna i rörelse – och vulkanutbrott, hungersnöd och ekonomiska kriser och våldet som ökar… Ändå glömmer vi så fort, så länge det inte drabbar oss själva. När gick det förresten en enda dag i Sverige utan rapport om ett skottdrama, mord eller dråpförsök eller en mördad person som hittats någonstans i landet senast? Jag vet inte. Men det är säkert över en månad sedan, minst.

12. Kämpa för den äkta tron

2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Paulus nämner inga under och mirakler, inga uppenbarelser, inte ens frälsningsunder. Segern ligger i efterföljelsen! Paulus hade bevarat tron. Han höll sig till Guds ords gränser och följde Guds regler och suveräna ledning. Segerkransen väntade, som den rättfärdige domaren, Herren själv, delar ut. När vi lever i överlåtelse till Jesus och älskar honom, älskar vi också hans återkomst. Den är inget störande moment, eftersom vi inte lever för det jordiska utan har ett mycket högre mål och fokus.

Det finns många falska lärare och profeter i denna yttersta tiden med människocentrerade, människofokuserade och människoupphöjande budskap. De blandar sanning och lögn och lockar människors begär efter välfärd och framgång, kickar och upplevelser, (falska) under och tecken, makt och pengar… men följ dem inte! ”Gå inte dit!”, som Jesus sa. Se på frukten. Vad leder det till? Leder det till Jesus Kristus och ”den tro som en gång har överlämnats åt de heliga”? Eller leder det till sammanhang och sådant som är utanför Guds ords gränser?

Jud 1:2 Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del. 3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Om vi följer dem som lockar utanför Guds gränser, riskerar vi att förlora segerkransen, kronan, och missa målet. Församlingen i Filadelfia hade inte mycket kraft och den var troligen inte särskilt omtalad, Upp 3:7-13. Men Jesus bekände sig till den församlingen därför att de hade hållit fast vid Guds ord, tagit vara på ordet om uthållighet (att vänta på Herren och lyda honom) och inte förnekat Jesu namn. Guds välsignelse vilade över dem och Gud bevarade dem och det är också den segrande församlingen i Ändens tid!

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona [nezer H3145, segerkrans]

13. Låt ingen ta din krona

…Det fanns en kung i GT som förlorade sin krona [nezer Strongs H5145] betyder också separation, hängivenhet, avskildhet – det var kung Saul, 2 Sam 1:10. Kronan var ett tecken på att han var utvald av Gud, avskild, invigd och hängiven honom. Saul började med små kompromisser som ledde till öppen olydnad och totalt mörker när han till sist sökte råd hos en ockult spåkvinna. Om Saul hade vänt om och bett Gud om förlåtelse, hade han fått både förlåtelse och upprättelse. Men han struntade i alla varningar och hans sinne förmörkades mer och mer, ju längre bort från Guds ord han kom.

Innanför Guds ords gränser har vi beskydd och Guds välsignelse, som är oändligt mycket mer värt än hela världens rikedom. Om vi ärligt och uppriktigt vill leva i Guds vilja och av Guds ord, kommer Herren att bevara oss i ändens tid och öppna dörrar för evangeliet. Kronan – tecknet på vår kärlek till Jesus som är gensvaret på hans eviga kärlek till oss – skall en gång läggas ned inför Guds tron vid Jesu fötter.

Upp 4:10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor [segerkransar] inför tronen och säger: 11 ”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”

Upp 7:9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. 10 Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.” 11 Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sade: ”Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.”

Låt ingen ta din krona!

Mvh
Elvor Ohlin