JP

16935939_10213070256057619_1218815046_o

Jerry Potter som är Pastor i Columbus, MS i USA har fått betyda mycket för vänner här i Sverige. Vi lyssnade själva förr på inspelade band och blev välsignade. Jerry Potter har en stark profetisk förkunnelse, Herren gav honom en uppenbarelse 1984 som handlar om en falsk väckelse, före en äkta sådan. Vår önskan med allt detta är att det på samma sätt skall bli en andlig skatt för våra läsare. Stefan Liåker med familj i Sala är initiativtagare till att lägga ut boken med tillstånd och har lagt ned stort arbete. Vi har även genom dem fått kontakt med Jerry Potter och hans familj i USA. Mer undervisning kommer att översättas och läggas ut på hemsidan framöver./Mvh i Herren Elvor & Janne Ohlin, Göteborg

GÅ TILL KAPITLEN I BOKEN

——————-

9380 – På denna Klippa – av Jerry Potter © Copyright Kornet förlags AB
ISBN 91 88164 098 Första upplagan maj 1993. Översättning : Lars Enarson
Omslagsbilden: Kristusgestalten i Kristineberg. ”Kristinebergsprofetian” är nedtecknad på sidorna 174–175. Tryckeri: ScandBook, Falun Kornet förlags AB Box 3453, 165 24 Hässelby, Sverige

Ovanstående har gett oss tillstånd att publicera boken komplett på denna hemsida
OmslagsbildKristinebergsprofetian

OBS! Kristinebergsprofetian gör inte anspråk på att utgöra någon gudomlig uppenbarelse. Men den har mycket gemensamt med bibliska förutsägelser om den yttersta tiden och med aktuella tidsföreteelser i våra dagar. Därför citerar vi den till allvarlig lärdom ”för oss, som har tidernas ände inpå oss”.

FÖRORD

Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” Matt. 16:24

Vad menar Jesus egentligen med sitt tal om efterföljelse? Frågan ställs på sin spets i den här boken och författaren låter handlingen gå vidare till dess läsaren är träffad. Vår själviskhet, vårt resursslöseri och vår utbrändhet är mörka fält som stiger fram ur vår livsstil. Hela skapelsen suckar och våndas över människans framfart. Och mest våndas människan själv som är på väg att missa målet.

Varför räds vi då för Jesu ord om självförnekelse?
Självförnekelsen och vandringen i Kristi spår leder oss till befrielse. Och då anar du kanske, bäste läsare, att mellan dessa pärmar blänker det till av himmelrikets skatter och pärlan kan bli Din! – Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matt. 7: 13-14 Utgivaren

INLEDNING

Jesus sa: ”På den klippan skall jag bygga min kyrka och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.” Matt. 16:18
Dödsriket har ingen kraft till sitt förfogande tillräckligt stark för att besegra en kristen som är grundad på klippan, Jesus Kristus. I samband med att Jesus gör detta uttalande, börjar han tala om nycklarna till himmelriket. Dessa nycklar är en nödvändighet i våra liv om de ska byggas på berggrunden.

Nycklar används för att öppna dörrar. Jag själv behöver använda tre olika nycklar för att komma in i mitt bankfack Det finns tre nycklar till Guds rike och precis som med bankfacket är alla tre nycklarna nödvändiga för att man ska kunna komma in. I bibelsammanhanget ovan får Petrus först en uppenbarelse från Gud Han bekänner: ”Du är Messias, den levande Gudens son”.  Matt. 16:16 Omedelbart efteråt får Petrus en ”uppenbarelse” från djävulen. Han vill hindra Jesus från att gå till korset och dö. Matt 16:22-23 Jesus väntar till just det här ögonblicket med att uppenbara för sina lärjungar nycklarna till himmelriket. Han säger: ”Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig”. Matt. 16:24 Jesus visste att den lärjunge som låter den helige Ande åstadkomma detta i sitt liv, kommer att få se dörrarna till Guds rike öppna sig och det blir möjligt för denne att bygga sitt liv på Gudsrikes mark, dvs på klippan.

Den människa som byggt sitt liv på den klippan är grundad på urtidsklippan, Kristi eget liv. Hennes styrka kommer då från Kristus och är oövervinnerlig. Kristus själv bygger oss fasta i honom. Hans avsikt är att hans liv skall bli synligt i oss. Detta är Bibelns budskap. En man visade mig en gång en bild, som vid första anblicken såg ut som en mängd streck på ett papper. Efter en stund sa han att jag skulle låta min blick fokusera på en speciell punkt bland strecken. Då såg jag plötsligt att bilden var en teckning av Jesu ansikte.

Bibeln är egentligen inte en komplicerad bok, om man förstår att den handlar om Jesus Kristus. Ibland behöver man bara veta var man skall fokusera, så framträder Kristus på varje sida från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Hela lagen, offren, prästadömet o.s.v. i Gamla Testamentet är en skuggbild av Jesus Kristus. Paulus skriver i Kolosserbrevet angående mat och dryck, högtider, nymånar och sabbater: ”Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus. ” Kol. 2:17.

Precis på samma sätt som Gud gett bibeln till oss för att uppenbara Kristus, har han tänkt att en kristen skall uppenbara Kristus för en förlorad värld. Paulus förklarar för de troende i Korinth att de är Kristusbrev, som alla människor kan läsa. Bibeln är fantastisk. Kristus är synlig på varje blad. De ofrälsta läser sällan bibeln, men Gud har i sin kärlek utvalt kyrkan till att vara ett levande brev till de förlorade. ”Jag älskar dig värld!” är brevets tema. Om våra liv inte förmedlar detta budskap, behöver vi inse vårt behov av att förneka oss själva, ta vårt kors och följa Jesus. På korset uttryckte Gud sin kärlek till människan. Det är korset som dödar vårt eget liv och ger utrymme för Kristus att leva i oss.

I Edens lustgård erbjöd Gud oss sitt liv genom livets träd. Vi tackade nej den gången och valde i stället det ondas natur. I Jesu Kristi person erbjuder Gud oss återigen sitt liv. Gud godtar ingen uppblandning. Vi  måste välja, antingen Guds liv eller vån eget. Det är omöjligt att bygga både på berggrund och på sand. Vi kan inte tjäna Gud och samtidigt leva efter vår egen vilja. Både sött och bittert vatten kan inte flöda från samma källsprång.  Gud lovade att han i de yttersta dagarna skulle utgjuta sin Ande över allt kött, och det har han verkligen gjort. Men tyvärr har det primära syftet med denna ande utgjutelse ännu inte förverkligats. Syftet med den här boken är att kasta ljus över den försummade delen av den helige Andes verk. Boken består av tre delar, som behandlar var sin del av Jesu ord i Matt. 16:24: ”Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”

Kristna har kunnat känna igen den helige Andes verk i den inre människan, men i det stora hela har kyrkan grovt felbedömt Guds signaler när det gäller den helige Andes verk i den yttre människan. Vi har även i vårt oförstånd bedrövat den helige Ande. Vi lever i en tid då kyrkan gör anspråk på att äga mer kunskap och erfarenhet av den helige Ande än någon annan generation före oss. Vi har vandrat i det ljus vi haft, men nu börjar morgonstjärnan återigen att lysa vid horisonten. Gud sänder en ny våg av helig Ande till kyrkan. Ve oss, om vi missar Guds verk den här gången, eftersom vi ”just för en tid som denna har nått kunglig värdighet.” Est. 4:14.

På Esters tid fanns det en fiende till det judiska folket som hette Haman. Han hatade judarna för att de inte böjde knä för honom och han fick godkännande av kungen att sända ut en dödsproklamation mot alla judar. Ester var själv judinna och hon framställde en begäran till kungen och fick ett budskap om liv till judarna. Ester hade fått kunglig värdighet för just den tiden. Hamans budskap talade om död. Esters budskap var ord om liv. Gud reser i dag upp en kyrka med ett budskap om liv. Det livet är Jesu Kristi liv. Kyrkans sanna kallelse är att uppenbara Kristi liv i dess uppståndelsekraft för en värld förlorad i syndens mörker.

Den helige Ande bor i var och en som kommit till tro. Varför ser vi honom då så sällan manifesterad i kristna människors liv? När vi ser Kristus i någons liv, placerar vi honom på en piedestal, precis som om det vore något märkligt, i stället för att förstå att det enbart är det normala. Det är vi som behöver växa upp till Kristus. Om vi är villiga att ta de tre steg som lärjungaskapet innebär, kommer Kristus att bli synlig i oss. Om vi inte tar dessa steg kommer vi att rationalisera och ursäkta vårt köttsliga beteende och döva vårt samvete.

Den helige Andes verk berör alla områden i våra liv. Han tar itu med vår ande, han tar itu med vår vilja och han tar itu med vår kropp. Vi har ofta begränsat den helige Andes verk till anden och enbart sökt Gud som frälsare. Gud förde Israels barn ut ur Egypten för att han skulle kunna föra dem in i landet ”som flyter av mjölk och honung”. Han var mer än enbart en frälsare. Hans avsikt var att få ett folk på jorden som i sanning tillbad honom. Israel följde honom genom molnstoden, eldstoden och förbundsarken och intog till slut det förlovade landet. När Gud verkade medan de var i Egypten var de glada, men i öknen blev det mycket knotande och klagande över Guds ledning. Då Gud börjar ta itu med vår oöverlåtna vilja, vår upproriska kött och vårt okuvade självliv, klagar vi vanligtvis precis lika mycket som Israels barn gjorde i öknen. Gud vill föra oss från frälsning till andlig mognad.

Vi kan se den helige Andes verk då han ger oss något vi ser som en tillgång. Om någon ger oss 10.000 kronor, så välsignar vi Herren. Vi känner igen Gud i helande, välsignelse eller när vi får bönesvar så som vi hade tänkt Men kan vi se Gud i lidande? Kan vi se Gud i den mörka timman, i förlust, i bedrövelse? Gud har gett den helige Ande frihet att göra vad som är nödvändigt för att döda vårt självliv. Vi måste dö, Kristus måste få träda fram.

Syftet med den här boken är att befria dig från ”omloppsbanan kring
Egypten”, gravitationskraften från världen, så att du kan följa Kristus varhelst han leder dig. Det finns inga metoder, inga principer, inga instruktioner som automatiskt åstadkommer detta. Min målsättning är att hjälpa varje villig vandrare på vägen till andlig mognad att upptäcka Guds sätt att handla i sitt liv. Min bön är att Gud ska hjälpa varje läsare att känna igen Guds hand, så att hon kan underordna sig den helige Andes verk, i stället för att av okunnighet stå emot honom.

Boken är en beskrivning av den helige Andes verk i våra liv. I början kanske du tycker att de olika ämnena inte har något samband med varandra, men du kommer att märka att korset är den gemensamma nämnaren som förenar dem. Jag vill göra en definition: När begreppen ”köttet”, ”köttets ande”, ”den yttre människan” eller ”kroppen” förekommer, syftar jag på syndanaturen som har förflyttats ut ur vår ande och för närvarande bor i vårt kött. Kroppen som sådan är i grund och botten vare sig ond eller god. Det är köttets ande som åstadkommer det onda. I köttets ande finns naturen från kunskapens träd på gott och ont. Det är denna natur som utgör problemet i vår strävan att vandra med Gud. Men Gud har ett botemedel: ”Lägg ner” kunskapens träd och ta upp det urgamla korset. ”Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” Matt. 16:24.

3a0406b53d42a31111455f18b31d6775

SJÄLVFÖRNEKELSEN

Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv

”När han sedan gick därifrån, träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom, och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: ”Låt mig först få kyssa min fader och min moder, så vill jag sedan följa dig. ” Han sade till honom: ”Nåväl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig.”
Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket, och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare.” I Kung. 19:19-21.

”Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sade till Elisa: ”Stanna här, ty Herren har sänt mig till Betel.” Men Elisa svarade: ”Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de gick ned till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sade till honom:  Vet du att Herren i dag vill ta din herre ifrån dig, upp över ditt huvud?” Han svarade: ”Ja, jag vet det. Tig stilla. ” Och Elia sade till honom: ”Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko. ” Men han svarade: ”Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de kom till Jeriko. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom: ”Vet du att Herren i dag vill ta din herre ifrån dig, upp över ditt huvud?” Han svarade: ”Ja, jag vet det. Tig stilla.” Och Elisa sade till honom: ”Stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. ”

Men han svarade: ”Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de gick båda sin väg. Men femtio män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd, längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor. Och de gick så båda på torr mark därigenom. När de hade kommit över, sade Elia till Elisa: ”Be mig om vad jag skall göra för dig, innan jag blir tagen ifrån dig.” Elisa sade: ”Må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig.”
Han svarade: ”Du har bett om något svårt. Men om du ser mig, nä när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej.”

Medan de nu gick och talade, syntes plötsligt en vagn av eld, med hästar av eld, och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Och Elisa såg det och ropade: ”Min fader, min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!” Sedan såg han honom inte mer. Och han tog av sig sina kläder, och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av denne, och vände så om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel, som hade fallit av denne, och slog på vattnet och sade: ”Var är Herren,Elias Gud?” Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt två håll, och han gick över. När profetlärjungarna, som var vid Jeriko på något avstånd, såg detta, sade de: ”Elias ande vilar på Elisa.” Och de kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom.” 2 Kung. 2:1–15.
Berättelsen om Elia och Elisa bär på en sanning, som angår varje människa som Gud vill använda. Många har upplevt det som Elisa kände den dag Elias mantel rörde vid honom för första gången. Gud ger en försmak av den helige Andes smörjelse och kraft i ett sådant vidrörande. I Lukas fjärde kapitel läser vi att Jesus blev ledd av Anden ut i öknen. Han var fylld av helig ande och ledd av Anden. Det är i öknen han blir frestad med varje frestelse som djävulen har till sitt förfogande.

Efter dessa frestelser står det att Jesus återvände till Galileen med Andens kraft inom sig. Det är stor skillnad på att vara fylld av helig ande, och att återvända från öknen med Andens kraft inom sig. I den här första delen av boken kommer vi att upptäcka, att hemligheten till att Guds kraft förlöses i våra liv, ligger i Jesu ord om att förneka sig själv.

GÅ TILL KAP 1