En av de största farorna jag kan se just nu är den ingången som mystiken fått i våra kristna församlingar i Sverige. Den kommer så smygande att många känner inte riktigt till vad som händer och när jag berättar för folk vad som egentligen sker just nu så tror knappt folk att det här är sant.

1Tim 4:16 Hav akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed ty om du så gör frälsar du både dig själv och dem som höra dig.

För inte så länge sen så fanns det en som hette Hans Kock. Han höll till uppe vid Rättviksgården ganska mycket och hade även kontakt med Stinnisen. Många av er kanske har läst Stinnisens böcker från Libris – men jag skulle höja ett varningstecken för det som står i dessa böcker.

Hans Kock sa i en radiointervju: Gud är ingenting, nej, ingenting och absolut ingenting. Vad i hela friden menar en präst när han säger så här? Han berättar i detalj om sina upplevelser under meditation, andningsövningar och kroppslig avslappning. I den mystiska upplevelsen så fann han gud som var avskalad från alla mänskliga ord och föreställningar. Det första som han tackade gud för var att han var frälst ifrån fundamentalismen.

Om vår frälsning och Golgata och det viktigaste i den kristna tron hade han ingenting alls att säga om. Det här kan ju verka lite mystiskt för många men om jag säger så här. Om du tar och kollar upp vad präster i Sverige sysslar med idag genom att söka lite på Internet under ordet djupmeditation så finns det 100-tals församlingar inom Svenska kyrkan som har avancerade övningar i djupmeditation. Om jag nu skulle nämna den här boken som kom ut från Libris med Stinnisen som är en katastrof enligt min uppfattning – så förstår vi att det här är mycket allvarligt och vi återkommer till detta lite senare.

En del här idag vill höra en definiering av ordet mystik men låt mig börja med att säga att mystiken har kommit fram genom ett vakuum. Sanningen är den att vi i kristenheten har de senare 20-30 åren blivit allt flummigare i vår tro. Många församlingar, ja även Pingstförsamlingar har tappat den där brinnande glöden som gav människor upplevelser. Och just upplevelser är ett av fundamenten i mystiken.

När vi inte kan bjuda människor på upplevelser i kyrkan så går folk någon annanstans. Vi har plockat bort saker ur vår Bibel och en del vill att man skall göra liksom man gör på ett cigarettpaket sätta varningstext på den att: Detta innehåller sådant som kan leda till döden.

Man har alltså skalat bort Bibeln och gjort den ointressant för många människor. Liberalteologin har gjort sitt intåg och skapat just de problem som man hade förväntat sig. Så att klaga över att församlingar går bakåt och att läror faller sönder det tjänar ingenting till. Vi har kommit så långt idag så jag kan frimodigt säga det att Bibelns budskap är om en inte alltför lång tid ett minne blott i de stora sammanhangen. En engelsk kommentator sa: Bibelns Gud dog 1859 då Darwins bok om arternas uppkomst kom ut.

Men det visar sig att mänskan i botten är en religiös varelse och hon lever i en värld som är mer ond och fasansfull än någonsin. Vetenskapen har gjort att mänskans tro på en biblisk grund, den är borta idag. Jag kan tala om för er att jag har suttit i debatt med pingstteologer som är osäkra på om Bibelns skapelseberättelse är sann eller inte. Om Daniel är skriven av Daniel eller Jesaja av Jesaja. Bibeltron trubbas av mer och mer och det är då som mystiken får ingång bakvägen in i våra sammanhang och börjar nu att skörda frukt.

Vad är det för undervisning präster och predikanter får idag? Jag kan tala om prästutbildningen där man borde få lära sig att tänka och ge svar utifrån Bibeln men det får man inte utan man ges en genomflummig teologi som är oanvändbar. Det är en som jag kallar det en terapeutisk kristendom som utgår ifrån: hur du mår eller hur du känner det.

Allt som har med synd och skuld att göra det liksom trixas bort idag. Man låss helt enkelt inte om att den existerar och det här är en del av liberalteologin. Man har ju klagat på Luther och anklagat honom för att vara mystiker och sagt om han var det varför kan vi inte vara det? Jag kan säga så här att i ett tidigt skede så var Luther mystiker men så bröt han med det på ett väldigt tydligt sätt och i flera sammanhang så har han tagit avstånd från den mystik vi talar om här idag.

Mystiken vad kan vi kalla den för? Jo det är den intuitiva kunskap som vi får genom en upplevelse med gud oförmedlad genom ord – du har den du får den genom att närma dig gud och du får en intuitiv kunskap som du sedan kan använda precis som du vill.

Situationen idag inom Svenska kyrkan avslöjas genom en uppsats skriven av en präst som heter Lars Graf. Där beskriver han hur identitets förhållandet i Svenska kyrkan är så totalt annorlunda idag än den var för bara några år sedan. Om du tar en predikan idag och jämför detta med en för 50 år sedan så skulle du inte ens känna igen budskapet för det är så uppblandat med mystiken och New Age tankar och av böneteknik från orienten – hinduism och buddism.

Man är även inne idag med dialog mellan andra religioner och där man allvarligt menar att ha djup gemenskap med buddism, hinduism och där man också har världskyrkorådet som verkar åt det hållet. Men även SKR Sveriges Kristna Råd arbetar i den här riktningen. Man har gett ut olika skrifter och man försöker hitta gemensamma nämnare för att umgås med de andra religionerna som vi kristna umgås.

2001 så protesterade katolikerna mot Svenska Kyrkans nya bönebok – för man undvek namn som Fader, Son och Herre och man kallade den helige Ande för ”livgiverskan”. När man skulle ha en ny diakonkurs samma år så var det en som protesterade för att om man sa att Jesus var enda vägen till Gud så kränkte man de andra religionerna.

Man håller på nu att blanda religioner och läror och trenden ser ut att vara början till det stora avfallet.

Den här situationen pågår också i våra led och jag vill inte säga nu en massa dumma ord om någon men jag har ju följt Peter Halldorf nu i flera år. Jag har över 200 av hans artiklar och läst alla hans böcker. Jag har läst, bett böjt och spånat, vad menar han egentligen?

Och det är så att idag så står Peter Halldorf i spetsen för en mystik rörelse, han som egentligen har sina rötter i pingst. Peter får resa runt i hela Sverige och hålla sina seminarier och jag är väldigt förvånad över att ingen teolog från våra led har höjt rösten och sagt att det här går inte längre. Man tänker det måste bli ett stopp på det här snart, men det bara rullar och går och de som känner Peter vet att han är väldigt duktig att tala. Han har gett mig väldigt många fina tankar och han är duktig att lägga ut texten. Men nu så är Peter, menar jag, en grekisk – ortodox teolog. Han är ingen pingstteolog längre.

Allting han säger och skriver nu kan inramas i den grekisk ortodoxa mystiken. Det som styr den grekisk ortodoxa traditionen och teologin styrs upp av traditionen av kyrkofäderna bland annat och i liturgin och den kanoniska rätten och i ikoner och allt detta kallas för den heliga traditionen.

I den Katolska kyrkan är alltid traditionen viktigare än Skriften. Så det är alltid kyrkans tradition som styr tolkningen av Skriften. Så om det skulle bli problem någon gång så gäller alltid kyrkans lära. Den grekisk ortodoxa kyrkan för aldrig några lärosamtal. Det är en statlig kyrka som inte har förändrats sen 787, då det sista konsiliet avslutades och det gav ikondyrkan fritt spel.

Detta med ikondyrkan startade ett krig mellan östkyrkan och västkyrkan och man dödade dem som trodde på ikoner. Man för aldrig lärosamtal för enligt dem har man allt klart och det är därför Peter Halldorf skriver i en debattartikel att: Vi behöver ingen ny tolkning av Bibeln än det som redan är skrivet.

De menar alltså att det som en gång skrevs av de apostoliska fäderna har satt stopp för alla lärofrågor en gång för alla. Det man gör i den här rörelsen är att man skjuter fram erfarenheten och upplevelserna. Peter, har jag sett, tror både på stigmatisering och andra saker. I mystiken handlar det ju alltså om en intuitionskunskap om Gud. Det är inte sånt som du får genom rationellt tänkande med andra ord. Du får inte den kunskapen genom ett bibelstudie utan du får den genom närheten till Gud.

Och den måste givetvis prövas inför Guds eget ord för du kan ju inte hävda nya kunskaper som går över Guds ord. Men det är precis vad man har gjort nu inom mystiken i alla år. Så när du läser de apostoliska fäderna så går de emot varandra och har helt olika åsikter men man har sedan stannat vid en gemensam nämnare och accepterat den inom katolska kyrkan och grekosk ortodoxin.

Det finns en biblisk mystik som är härlig och som pingstvänner rör vi oss inom mystikens område lite grann. Jag menar att få uppleva ett dop i den helige Ande, vem kan förklara det? Eller ett helande eller en nyfödelse? Allt det här tillhör mystiken men det har en förklaring i Guds ord. Där avviker man inom mystiken och har andra uppfattningar. ”Hur outgrundliga är inte hans domar och outrannsakliga är inte hans vägar”, säger aposteln. (Rom 11:33) Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen mänska kan se eller har sett säger aposteln i. (1 Tim 6:16)

Gud är alltså väldigt upphöjd och omöjlig att förklara med mänskliga ord Paulus berättar att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen mänska kan uttala. Lägg märke till att det här är helt annorlunda än den mystik som man nu talar om.

Det som är så farligt med mystiken är att den inte tar avstamp ifrån Guds ord och därför gör den mystiken så farlig för vi kan då hamna precis var som helst. Om vi inte har klart för oss precis vad Guds ord har sagt oss så har vi heller ingen rätt att åka omkring och tala över det här. Vi måste vara försiktiga.

Luther sa vid ett tillfälle, ja vi skall förstå att han inte var en mystiker, men han har blivit anklagad för det. Luther sa:Därför skall vi hålla fast vid det att Gud han handlar med oss enbart genom sitt eget Ord och inget annat. Allt annat är av djävulen.

Luther han mycket klart alltså avvisade mystikens väg. Jag brukar säga ibland – att vi behövde kanske en ny Luther ibland oss. Om ni förstår vad jag menar. Jag menar alltså en som kan stå upp och tala klartext och vara tydlig och ha ett budskap som skakar om människor.

Det var länge sen tror jag att jag hörde någon som predikade så att jag kände: det här skakar om mig, det här griper mig. Vi måste komma dit i våran rörelse att Gud får tillfälle att gripa tag i våra hjärtan. Risken med oss pingstvänner är att vi också lyfter fram våran erfarenhet – jag skall säga er att inom våra led så är allt inte heller vad som sker från Gud. Det finns alla möjliga konstiga uttryck: man gnäggar som hästar och skäller som hundar och allt möjligt och det här tror inte jag är från Gud.

Nu skall jag säga så här att jag har mer och mer undrat över hur det är med den karismatiska rörelsen inom katolska kyrkan för jag menar att om man möter Gud och blir döpt med den helige Ande så måste min kärlek till Jesus Kristus och hans ord fördjupas. Och han måste väl ändå leda mig in i hela sanningen för det är ju Andens eget verk. Nu är jag väldigt barmhärtig för jag vet att det finns gränsland och gråzoner. Men jag har ju sett det här på nära håll och det är ju så att karismatikerna här, dom börjar ännu mer älska Maria och hennes uppenbarelser.

Jag läste Arborelius bok Trons hemlighet, där han säger: Jag vet inte om jag är frälst och han säger att ingen kan veta om han är frälst innan man gått igenom skärselden och då blivit renad.

Så du skall veta det att inom den Katolska kyrkan finns det en uppenbar osäkerhet om sin egen upplevelse. Då kan man ju undra vidare att när man möter Gud på de här sätten, jag förut beskrivit, vad betyder det här egentligen? För du måste ju vara frälst om Anden faller över dig eller hur? Man kan ju inte gå omkring efter detta och undra om man är frälst.

Jag vill att vi ställer oss frågan vilken andlig upplevelse har man då gjort? Så låt oss be till Gud att vi får hålla oss rätt här.

En del fruktar att sekulariseringen helt skall komma i kyrkorna och en del undrar hur skall det bli i kyrkorna egentligen? Men jag tror inte ett dugg på att det skall sluta så. Människor har ett behov av religion och det ligger nerlagt i människan och man kommer att söka sig dit religionen finns och även då till kyrkan. Det ser vi inte minst vid högtider och svåra stunder i livet. Men det mesta kommer att ändå hamna i mystikens värld.

En känd teolog som heter Donald Blush (?) Han säger: Det finns egentligen bara 2 olika andligheter i världen och det är den evangeliska kyrkan och det är mystiken.

Och skulle det vara så att om den evangeliska kyrkan går under så skulle alltihop bli mystik. En annan sak som har med det här att göra och det har jag förut sagt i en artikel. Man försöker idag genom Sveriges Kristna Råd att sy ihop dom olika grupperna och man gör klostervandringar och grejer för att man skall lära känna varandra. Snälla du vi kan väl lära känna varandra nere här på våran församlingsgård. Vi behöver väl inte vandra i kloster för att lära känna varandra?!

Sen tog man ju fram det här dokumentet http://tidenstecken.se/charta.htm

Charta Oecumenica där man intensivt jobbar med att ta fram vad man kallar för en Eukaristisk gemenskap. Jag vet inte om ni reflekterar över ordet Eukaristisk för det är taget direkt ifrån den Katolska Kyrkan.

År 2000 gick påven och Katolska kyrkan ut och man försökte skapa en ny sorts själavinnande och man skulle göra det igenom Eukaristin som är mässan eller nattvarden. Så lägg märke till vad man försöker göra här. Jo man försöker nu samla människor runt det katolska mässoffret. Och mot detta mål håller man nu på att jobba och som det står i den engelska översättningen at any cost = till vilket pris som helst.

Om man nu försöker att förena Katolska kyrkan med EFK eller med Pingstkyrkan eller med den Lutherska kyrkan så kan man inte göra detta med de vanliga teologiska samtalen och denna väg är nästan stängd.

Den Grekisk ortodoxa kyrkan anser att dom är den enda sanna kyrkan i världen för dom har tagit alla 7 konsilierna = alla de möten där t ex läran om treenigheten kom fram och bestämdes. De säger att vi är ju den enda kyrkan i världen som har kontakten tillbaka till ursprungskyrkan.

Den Katolska kyrkan har i stort sett samma idéer och de ger inte efter en tum så när det sägs nu att de har kommit överens om rättfärdiggörelsen så är det alltså deras syn man menar. De lärorna är fast spikade redan på 1500 talet på Kent konsiliet och det är totalt omöjligt för dem att ändra på något.

Så att ha någon som helst teologisk samverkan med den katolska kyrkan det går bara inte. Men vad gör man då? Jo då går man till mystiken och den mystiska upplevelsen – man möter Gud en del i Petruskyrkan, en del i nåt kloster eller på nått annat ställe. Och man låter detta bli en gemensam nämnare istället för Guds Ord och på den grunden säger man att man hittar varandra. Man jobbar intensivt på detta område idag för att få ett närmande till varandra genom mystiken. Därför är jag livrädd för att det här kommer in i våra kyrkor. Jag är rädd och ledsen för jag ser att ingen vågar ställa sig upp och säga: DET HÄR ÄR INTE VAD VI TROR PÅ!

Kenneth Hermansson skickade ett inlägg i Dagen och Dagen tog in det här.

Och det var rena kanonkulan tycker jag så debatten är i full gång. Jag tror att debatten kommer att styrkas. Jag kommer snart att träffa ett helt gäng i Göteborg från Oasrörelsen, från EFK och från andra rörelser och vi skall sitta ner och se om vi kan hitta strategier mot det här.

Det kommer med all säkerhet att komma en konferens i Örebro framöver (Det blir den 26 april – 08 i Pingstkyrkan i Örebro)

Det pågår alltså idag en rörelse där man försöker att ena de här stora grupperna och det som gör mig lite ledsen det är att vi har gått in i det här samtalet. Vad har vi där att göra? Vi har inget där att göra. Vi kommer bara att lida förluster. Vi kommer att få problem och det enda vi kommer att få ut av detta är att bli indragna i mystiken att stå framför reliker att be i den heliga Birgittas närvaro och det tror jag inte att varken du eller jag tycker är så vidare uppbyggligt.

Ifrån de stora rörelsernas håll och inför vårt håll så under den heliga Birgitta jubileet så reste man till Vadstena kloster där man hade en tacksägelsegudstjänst och ni som kommer ihåg det här minns också debatten efteråt om det var rätt eller fel av oss att vara med.

När man ställs inför relikerna i den Katolska kyrkan och i den Ortodoxa kyrkan då är det bara inte att man tacka Gud för någon. För följande ingår faktiskt i deras teologi att när ett helgon dör och helgonförklaras så har den människan en öppning till tronen hos Herren och kan därför utbedja sig nåd från fadern i himlen och därför kan helgonet påverka och man ber till helgonet och helgonet svarar och man får bönesvar.

Och de här relikerna som är kvar är inte bara döda benknotor för dem utan i benen finns det, tror man, en otrolig kraft. Därför var det så på 1500 talet att tyska furstendömen hade 100-tals med benknotor liggande i stora högar. (förbund med dödsriket?)

Man trodde att i varenda benbit låg det en kraft att ge några år gratis ur skärselden så därför var det bra att ha så många benknotor som möjligt efter helgon och gärna också hårstrån eller en personlig egendom som man på något sätt kunde koppla ihop med dessa helgon. Om man då köpt avlat som man gjorde på 1500-talet så fick man beroende på hur mycket du betalade 20 år, 500 år, 1000 års gratis tid ja t o m 1 miljon år avkortad tid om man betalade riktigt bra – förkortad tid ur skärselden. Och denna avlatshandel existerar faktiskt fortfarande i den Katolska kyrkan.

När det gäller mystiken så är det kopplat till vissa tekniker – t ex om du har en djupmeditation enligt Stinnesen så krävs det att du sitter i en viss position så att det blir avslappnande så att du kan koncentrera dig på vad du beder och så kopplar man alltså bönen till detta så det blir en sorts bönemetod.

De här metoderna har ju utvecklats under århundradena så att man har den rätta bönetekniken och säger de rätta sakerna som då skall leda fram till den rätta relationen med gud. I Stinnisens böcker så talar man om t ex solar plexus kraften där man skall koncentrera sig. Det talas om kundalini effekterna. Man har alltså olika centra i kroppen och det här är kända författare som gett ut böcker på Libris som står bakom det här. Så det verkar som om det inte duger numera att bara sitta i en enkel bönesal utan du måste sitta på ett rätt sätt också om du skall ha med Gud att göra.

Men inte bara det, utan du måste även andas på ett rätt sätt annars får du inte den rätta effekten. I de mystiska kretsarna så skall vi nu ta och titta på lite ord. Om vi tittar på anden så är det så i mystika kretsar att det är den heliga anden – den gudomliga andan som genomströmmar hela kosmos ja det är faktiskt vissa kristna förkunnare som står för det här. Människan är gudomlig, ett mikrokosmos av det gudomliga makrokosmos. Och i hennes innersta väsen finns en gnista av den gudomliga Enheten från vilken hon utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung.

Synden är inte ett uppror mot Gud i första hand, utan det är en splittring och separation mot Helheten. Att människan på grund av okunnighet inte blev som sitt gudomliga centrum.

Det här är ju gallimatias det förstår ni väl men detta serveras på guldfat idag över hela vårt kristna land. Och det är på frammarsch med stor fart man har upprättat en motorväg för det här i Sverige. De här teknikerna som jag nu talar om de är sådana som finns i orienten. I gamla indiska skrifter så hittar du allt det här med radband och frälsarkransar o bönetekniker.

Hur man startar en inre resa in mot ditt cenrum, som var den gudomliga gnistan och allt det här, serveras från talarstolar i s k seminarier – detta kan du finna i buddismen, i hinduismen och i vissa grenar av islam.

Du kan ju ställa dig frågan: är detta så farligt egentligen? Ja du kommer snart att stöta på det jag lovar dig. Det lärs ut på 100 -tals platser idag i vårt land. Den psykofysiska tekniken är viktig tydligen. Det skall vara rak rygg och Lotus eller Diamantställning. Du skall bedja vissa saker när du andas ut och så vissa saker när du andas in.

Man skall sitta på ett speciellt sätt och upprepa massa speciella mantran och speciella gudsnamn. Radbandet är väldigt viktigt i det här sammanhanget. Jag var på Torpkonferensen nu i somras och jag vart så full i skratt – man gick ut med detta: ”Om du prenumererar på nya tidningen Silikon så får du en kopia av Peter Halldorfs skägg i en plastpåse”.

Peters första bok var jungfrumark och i den här boken går han igenom sin vandring mot mystiken. Låt oss lyssna till några mystiker vad man upplevde. Det finns några mystiker som återkommer väldigt flitigt och som även Peter nämner.

Saint Bernard of Clairvaux http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_of_Clairvaux

På 1100-talet en mycket känd teolog och mystiker och han säger så här: När en kärleksrörelse av det här slaget erfars så att den intellektuella själen är berusad med kärlek och glömmer sig själv och blir ett tomt kärl i sig själv då marscherar hon rätt in i gud. Och fasthäftad med honom så blir hon en ande med honom. Man dras på detta sätt att gudomliggöras. Det är som en liten droppe vatten som blandas i vin den upplöses och försvinner in i vinet och antar vinets smak och färg.

Ett av mystikens huvudpunkter är ju uppgåendet i gud, gudomliggörelsen.

Det betyder inte at du blir gud men du kommer så nära gud som det är möjligt – du kan då göra lukt, smak och hörselupplevelser. Du kan till och med föras ut ur din egen kropp. Alla de här upplevelserna är väldigt korta. Det kan röra sig om allt från några sekunder till några minuter.

Jag hoppas att ni förstår att det här är inte alls bibliskt. Jag kan inte fatta att man har hamnat i det här. Mästaren Echard på 1200 talet: ”Då erfar jag ett ryck som skall föra mig över alla änglar för då erfar jag att Gud och jag är ett”

Många av mystikernas uttryckssätt varierar men de säger att de blir ett med detta gudomliga ljus. Man sjunker ner i guds enhet. Jag vill bara säga er att detta sker nu mitt ibland oss och är på väg att bli nästa stora rörelse. Den håller nu på att tränga in överallt.

Jag läste en av våra kända teologer i pingströrelsen – han talade om nattvarden som den tysta mystiken. Och just ordet TYSTNAD är så typiskt för mystiken. Tystnaden är ju den viktigaste ingrediensen i mystiken. Att bara vara tyst och stilla sitt hjärta, klä av ditt hjärta från alla illusioner klä av sig alla sinnesupplevelser och då möter man gud.

När de här talar om tystnad så är det inte biblisk stillhet utan tystnaden i mystiken – hur hamnar man då i denna gudomliggörelse för det är det viktigaste i mystiken – att bli gudomliggjord?

Det finns 4 olika trappsteg i mystiken som den mänskan skall gå igenom.

Först så är det omvändelsen.

Sen reningsprocessen – då hon för första ggn får se en skymt av guds härlighet. Hon klär av sig själv genom avancerade övningar och bönetekniker. Man avstår från mat och isolerar sig så att man kan få uppleva något som man kallar för sinnenas natt – då tar man 1:a steget.

Sen kommer något som man kallar för upplysningen och då kommer man in på det kontemplativa livet och dess kännetecken – visioner – hörsel – lukt – extaser. Man får någon form av ockult gåva. Man går utanför sin kropp och så vidare.

Det här är något som Peter Halldorf talar om. Det är inget som är utanför längre utan vi har detta mitt ibland oss i dag. Han skriver om det här i sina böcker och han skriver om det i sina artiklar.

Den andra reningsprocessen kallas för själens dunkla natt och är den svåraste fasen för medvetandet som man under den föregående fasen fick se en stråle av ljus. Men denna fas innebär en tid av kolsvart mörker – var står detta någonstans i Guds ord? Guds oändliga frånvaro eller den andliga korsfästelsen. Här lämnar själen sin vilja och blir passiv för det sista steget. Då är man framme vid gudomliggörelsen – det är slutet på den här vandringen.

Det finns två riktningar i Guds ord: den uppåtgående och den nedåtgående. Det är oerhört viktigt för oss idag att förstå att Gud i sin kärlek han går alltid neråt. Han stiger ner från sin himmel, han möter syndaren på hans egen nivå och frälser honom eller henne.

Men köttet väljer en riktning som går uppåt – utifrån helighet och försök att helga sig nå slutmålet. Det är den felaktiga riktningen.

Så när Gud möter människan så möter han henne inte utifrån hennes helighet utan ifrån hennes syndfullhet. Han kommer till syndarens hjälp. Jag skall ta er med till en av de kända mystikerna och om ni läser Peters böcker kommer ni att stöta på en som heter Teresa Avila spanjorska från 1400-talet. Han berättar om den här vandringen från ett rum till ett annat och hon har som jag förstår 7 olika rum och det 7:e rummet det är då denna gudomliggörelse.

Vid det 6:e rummet blir synderna gripna och som förlamade. Man blir här som blind och döv för världen. Det är som om själen vill ut ur kroppen och ibland får man svårt att andas. Ibland blir händer och lemmar så kalla att hon inte vet om hon lever. Det är som en pil träffar i själen och smärtan blir så svår att man vill skrika högt. Kroppen blir totalt sönderslagen av det här men det brukar bara vara en timma.

Känner ni igen de här upplevelserna ? NEJ! Då skall ni veta att detta är en av de största mystikerna. Hon citeras överallt idag. Då måste jag fråga, hur kan man komma så snett så man åberopar deras upplevelser idag och vill ha dem?

Jag säger er jag vill inte ha med detta att göra! Jag är livrädd för det här. Jag har ju bott i Sydamerika i 25 år och jag har sett de värsta avarterna när det gäller den katolska tron och så ser jag detta ske igen mitt ibland oss. Det är viktigt, låt mig säga det, att vi håller oss mitt på vägen. Vi får inte tappa fart och färdriktning. Det är inte bara inom mystiken som det händer saker utan vi har problem med läran idag inom frikyrkan i stort.

Ta bara dopfrågan idag. Den nyaste församlingen i pingst det är en barndöparförsamling. Sen var det en tid när man trodde att Jesus kom före vedermödan men det får man inte tro idag. (OBS! Här håller vi inte med N–O Nilsson) Du hittar den inte i vår teolog undervisning där är den också borta. (Tack och lov för det!)

Så har vi nattvardsfirandet och här försöker Peter Halldorf sätta sin prägel. Han talar om brödet och vinet som vid nattvardsfirandet övergår till en realitet. Då kan jag inte förstå annat än att Peter Halldorf menar att det blir verkligt kött och blod helt enkelt. Det här är också något som vi öppnar upp för och tar in i våra församlingar.

Jag känner mig lite som Jeremia som klagar. Jag har rest runt och predikat men förut bara predikat den helige Ande jag har aldrig talat ner någon. Men nu kan jag inget annat för jag möter det här och jag blir förtvivlad och när ingen annan ställer upp så känner jag mig tvingad till det. Vi skall be till Gud för våra ledare att Gud får uppenbara sig för dem att det här inte är rätt.

Bönelivet i mystiken: Det finns en bön som heter Jesusbönen eller hjärtats bön och då använder man sig av radband och det har man gjort i många hundra år. Bönen är väldigt enkel – Herre förbarma dig över mig. Och då säger man sig komma nära Gud.

Jesusbönen har någon sagt, är som en borrmaskin som borrar sig inåt mot centrum. ”Jesusnamnet är som en pil som genomborrar hjärtat och där frigörs det gudomliga livet och i djupet av sitt innersta återfinner människan paradiset och blir försonad med Gud, med sig själv och sina bröder” säger en av mystikerna.

Man kan ju undra ibland var det här kommer ifrån egentligen. Den kristna mystiken har sin grund i munkväsendet på 300-talet där munken Sankte Antonio var den förste som startade det första munkväsendet i den kristna världen.

Antonio sålde allt vad han hade och mötte gud och stack till öknen och bodde i grottorna i 20 år. Där brottades han med onda andar och hade olika upplevelser. Sen kom han ut ur sin grotta och mötte folk och man betraktade honom som en vis man och han blev ledare för denna stora munkorder. De byggde sedan kloster och det fanns 1000-tals munkar på den här tiden. Det är dessa som arbetat fram de här sakerna som vi nu fått med oss.

Det fanns munkar som satt uppe på 30 meter höga pelare och tittade ner på folk. Det här blev då askesen. Och den är en av grundpelarna i mystiken. Den finns kvar för vill man komma nära gud så skall man förstås offra lite av sitt liv, äta mindre och försöka komma nära gud. Därifrån in i den spanska mystiken, in i den tyska mystiken och så kom den från Tyskland till oss.

Låt mig bara nämna om de heliga ikonerna eftersom det varit artiklar nyss i Dagen om dem. Det var som jag sa en stor fråga på 700-talet men ikonerna tjänar alltså som ett medel att närma sig gud den mystiska vägen.

Du som varit i en ortodox kyrka vet att man kysser ikoner där och man har stor vördnad för dem. Man säger att man vördar inte substansen utan man vördar urtypen av de här bilderna och då har man kommit på ett fiffigt sätt att kringgå förbudet mot avbilder i GT. Den ortodoxa kyrkan skiljer alltså substansen i ikonen från avbilden i ikonen. De ortodoxa säger ivrigt att de tillber inte själva bilden utan avbilden bakom.

Det här är ju vad jag kan förstå en ren avgudadyrkan. Kristus själv är ju Guds egen avbild (eikon) därför finns det absolut ingen plats för några andra avbilder. Det är ju ganska enkelt egentligen. Så vi kan ju inte börja att kopiera av en massa fantasibilder och kyssa och beundra. Man försöker sprida en ikonlära om att en ikon skulle ha uppstått genom att Jesus skulle ha torkat sig på en handduk och lämnat sitt avtryck där och av det avtrycket målades en ikon. Det här tror man i den katolska kyrkan som ju har urvattnat skrifterna och Kristi position. Man tar bort vissa bibeltexter för att styra in på mystikens område.

Endast Kristus kunde bli Guds egen avbild. Bara den förstfödde kunde vara en avbild av skaparen. Men ortodoxerna har arbetat fram ikondyrkan som ett medel att ”närma sig Gud” Man säger att när man kysser ikonbilden så kysser man Jesus. Vad är det man avbildar då på ikonerna? Det kan vara allt möjligt för man menar att man inspireras att se på den här bilden och då förs man närmare gud.

Nu idag tillber vi i ande o sanning och vi behöver inga bilder att meditera över för vilken ikon kan avbilda den härlighetskropp som Jesus nu har? En ikon, det är att förneka Herrens härlighet. Bed för oss som jobbar med de här sakerna för det är tufft ibland att sticka ut hakan.

N- O Nilsson