Mat 24:26 Om DE (Falska Profeterna) alltså säger till er: Han (Jesus) är i öknen (Kontemplativ bön) gå inte dit, eller: Han (Jesus) är i de inre rummen (Gk: Behållare eller Tabernakel) så tro det inte. (Pekar på Eukaristin)

Vi lever nu straxt före Jesu tillkommelse så ovanstående budskap från de falska profeterna är något som vi borde kunna förstå nu. Och DE skall vi snart läsa om har en agenda de tror kommer att leda till världsfred.

1Tess 5:2 Ty I vet själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. 3 Bäst DE säga: “Allt står väl till, och ingen fara är på färde” (FRED och SÄKERHET) då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan. (1917)

Tänk om det helt plötsligt när det ser omöjligt ut blir fred i Israel och ett tempel för alla religioner byggs upp på tempelberget i Jerusalem? Kan det vara så att det är precis det som kommer att ske vid Antikrists framträdande?

2 Tess 2:3 Låt ingen bedraga er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och “Laglöshetens människa” fördärvets man, ha trätt fram4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. 5 Komme I inte ihåg att jag sade er detta, medan jag ännu var hos er?6 Och I vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.8 Sedan skall “den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse  9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta.

Vi vet att hela den “Mystika” interfaithrörelsens mål är “Världsfred” och det kommer de troligen att få med Satans hjälp för ett litet tag. Och då kommer de att tro att den “Mystika” upplevelsen och enheten de upplevde verkligen kom till genom deras kanaliserade “Kraft”

Låt oss titta på en av de falska profeterna nämligen den katolske “mystikern” Thomas Keating och se vad han har för falskt budskap till  Guds folk.

Thomas Keating “Mystiker”

Han beskriver Kontemplativ bön så här: Det öppnar sinnet och hjärtat, Ja hela vår varelse inför Gud, Det ultimata mysteriet, Bortom alla våra tankar ord och känslor. Det är en reningsprocess som leder till att vi samtycker till en Gudomlig förening.

Men denna Gudomliga förening menar Keating innebär inte bara att vi har gemenskap med Fadern och Sonen. Nej han menar att vi delar hans Gudomlighet. Men bibeln säger att det är ett gap mellan Gud och människor. Där bara Jesus Kristus kan agera som medlare och han är en person och ingen opersonlig kraft. Denne Keating menar att vi i “Tystnaden” kan gå upp i vår Gudomligheten. I så fall skulle Kristus bara reduceras till någonting som vi liksom bara förlorat en gång.

Det som nu sker i den mystika enheten är att man låter denna mystika upplevelse förena alla trosinriktningar. Man dras tillsammans genom det man nu tror efter den mystika upplevelsen som förändrar deras tankar. (Ögon)

Är den upplevelsen som den Kontemplativa bönen ger samma som den som de Österländska metoderna ger?

En Buddist beskriver upplevelsen: En upplevelse av energi inom mig gick rakt ut i universum och tillbaka in i mig igen. Jag upplevde en känsla av att vara ihopkopplad med allting. Ja det var precis som om det aldrig skett någon separering alls.

Ungefär samma sak kan massor av munkar och nunnor vittna om tillika med massor av New Agare. En mystisk upplevelse att vara ett med allting. Vi måste dra slutsatsen här att det inte är bibelns Gud eller hans Ande de upplever. Det är istället Demoner och Mörkrets makter som försöker att härma Gud.

Wayne Teasdale var en munk som myntade uttrycket interspirituality. Och med det menas ett förenade av alla religioner på en gemensam grund. Han har skrivit en artikel som heter “Mysticism as the Crossing of Ultimate Bound­aries ” där han beskriver det så här:

Ett gränsöverskridande där Mystisimen är hjälpmedlet
Den gemensamma grunden som alla religioner har.

Han menar att det är Mysticismen som skall bryta ner alla murar och förena alla religionerna. Och i detta ligger den Kontemplativa bönen. Han menar att alla religioner har gått ut ifrån Gud som är en gränslös medvetenhet. Den mystika andligheten är det som för allt tillbaka till helheten igen.

Vad i detta gäller nu för Kontemplativ bön? Thomas Keating lär att vi kan komma till en enhet genom en kunskap. I den kunskapen finns en Oneness med Gud och Oneness med  alla människor. Han lär att om vi alla skulle praktisera Kontemplativ bön så skulle vi alla komma fram till ett högre medvetande. Keating tror att detta är vägen som leder till en världsfred.

Interfaith baserat på Mystiken

Detta är precis vad TM och Gurun Maharishi Mahesh Yogi tror. Han menar att om alla kommer samman och mediterar så påverkar det vår omgivning i Frid. TM:s Webbsidor är fulla av påståenden att om en TM grupp har åkt in i en stad och mediterat. Så har efter ett tag brottsligheten sjunkit radikalt. (Känns det igen från filmerna Transformations?)

Thomas Keating talar om en fantastisk tid på jorden. Gud planerar ett jättestort uppvaknande på denna jord (Den falska Väckelsen) Om Gud bara får ihop tillräckligt många att samarbeta med i hans mystiska plan. Vad menar han?¨

Det finns en röd tråd igenom alla stora Kontemplativa ledares böcker. Och det är att genom att vi delar denna mystika upplevelse och går in i tystnaden så kan alla gränser som splittrar religionerna rivas. Då menar man kommer världsfreden!

Planen från Satan att förena människorna genom en gemensam Mystisk upplevelse blir bara tydligare och tydligare. Det är med mycket stor sorg jag ser hur New Age har infiltrerat en stor del av kristenheten.

Tony Campolo i sin bok Speaking My Mind bekräftar bara den här Mystika upplevelsen. Han skriver: Mysticism är den gemensamma grunden för Kristendom och Islam. Båda har i sig exempel på föreningar med Gud.

Sedan säger han att: Kan dessa (Islamska Sufism) ha mött samma gud som vi möter i vår Kristna Mysticism? Han målar sedan upp olika bilder på att det är precis så att dessa 2 religioner kan förenas på den mystika grunden. Han nämner St Johannes av Korset som en stor beundrare av Sufism. Tony Campolo menar att med Mystiken som grund kan man möta gud i alla religioner.

För att kunna tro det som Mystikerna tror så måste man förkneka Jesus fullkomliga verk på Golgata kors. För det här gör ju att det finns fler vägar till gud än genom Jesus (Joh 14:6)

2 Pet 2:1 men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Det finns en allt större tendens hos dessa kontemplativa och postmoderna kristna (Emerging Church) att klä av Guds Son Jesus kristus hans Gudomlighet, hans unika roll som medlare och jämställa honom med Budda, Muhammed eller någon annan människa.

2 Petrus 2:1 säger att det är de nya lärorna som kommer in i kyrkan som skall orsaka detta nya tänkande. Det nya tänkandet som lärorna orsakar kan  förblinda den troende så att han inte längre ser Jesus med hjärtas ögon. Ändå så berömmer sig dessa kontemplativa och mystiker av sin nyfunna visdom.

Läran har sin grund i demoner (1 Tim 4:1)
Satans förblindar våra ögon för Guds avbild Jesus Kristus  (2 Kor 4:4 + 2 Kor 11:4)
På det sättet blir vår bild av Jesus förvriden i våra tankar (Mörkret kommer)

Rom 1 Beskriver exakt den spiral vi nu ser av sexuell omoral och den tillbedjan av naturen (Denna skapelse) vi nu ser även hos dem som bekänner sig vara Kristna. Man byter ut den sanna bilden av Jesus mot en annan jesus som inte kan frälsa.

Rom 1:19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utanförblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet (Jesus Kristus) mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

Kontemplativa förespråkare som Brennan Manning lär att du kan inte ha en relation med Gud om du inte kommer dit genom Mystika upplevelsen. Han lär att vägen till en relation med Gud kommer igenom Centrerings bönen. Med andra ord om du inte har gjort upplevelsen av att få ditt sinne upplyst genom österländska metoder kan  du inte lära känna Gud.

Genom sådana uttalanden förkastas Guds ord helt och hållet. Jesus kom ju för att genom sitt verk på Golgata frälsa en hjälplöst förlorad mänsklighet. Att göra mystika upplevelser kan vem som helst göra genom olika tekniker eller genom droger. Ja till och med kan en Guru ge dig det genom handpåläggning eller att han petar dig i pannan.

En Guru överför Kundalinikrafter genom Shaktipat

Både i Brian McLarens undervisning och i Tony Campolos finner vi att man lär att du kan komma till Gud genom alla religioner genom mystiken. Och därmed förnekar man vad Jesus gjorde på Golgata. Och den kusliga är att det är dessa läror som kommer in i Emerging Church och sprider sig som en löpeld. Och de har tydligen påverkat Rob Bell så starkt att han inte längre tror på något straff.

 • Finns bara en smal väg (Tankesätt – Seende) till Gud (Joh 14:6 Mt 7:14)
 • Finns en bred väg (Tankesätt – Seende) leder till fördärvet. (Mystikens)

Du kanske har märkt en allt större fiendeskap från de som försöker nå till Gud på den breda vägen? Man börjar mer och mer använda ordet “Exklusiva” om de som vill vandra på den smala vägen. Jesus har nu blivit en “Stötesten” för dem och en “Klippa till fall”

Kan du tänka dig att en världsregering kommer snart som tydligen kommer att vara influerade av New Age rörelsens budskap och sätta lagar efter det. Kristna som tror att deras smala väg är den enda kommer att kunna åtalas för hatbrott i den nya världsordningen. Du ser hur lagarna hela tiden förändras när det gäller hatbrott och kommer till slut att gälla även på det religiösa området.

Därför är det inte så svårt att förstå vad världskyrkan är för något. Det är Interfaith baserat på mystika erfarenheter allt annat kommer att räknas som hatbrott och utanför “systemet” 666. (Upp 13)

New Age Gurun Barbara Marx Hubbard säger: Tiden kommer snart då världen kommer att få uppleva en tid av Fred och Enhet (Oneness) Hon menar att detta kommer igenom en Kristus gestalt hon har mött som sa: Bibelns ändetidscenario med Harmagedon är inte sant och behöver inte alls ske. Men för att undvika detta så måste huvuddelen av människorna komma samman och uppleva enhet (Oneness) med varandra och med Gud (Göra en Mystisk upplevelse)

En annan Guru Benjamin Creme påstår samma sak: En dag snart kommer människor från hela jorden att samlas vid radion eller tv:n för att se och höra Kristus.

Men vad är det för en kristus? Ja inte är det bibelns Jesus ialla fall! Hubbards “kristus” säger: Kyrkan det är de medlemmarna som upplevt ett högre medvetande om att de är Jag.

Och: Ni skall inte gudomligförklara mig nej meningen är att ni skall gudomligförklara er själva.

Det här är tydligt för oss eller? När nu de här Falska Profeterna så tydligt proklamerar att en världsfred skall komma på jorden igenom massmeditation och österländska metoder hur reagerar då våra Kristna Pastorer och ledare? Man åker till Rom! Man höjer inte rösten mot någonting! Istället sluter man sig till samfund och därmed också till SKR som mer och mer förespråkar Interfaith. (Baserad på Mystiken)

Alan Jones (Emerging Church) i sin bok Reimagining Christianity säger följande:

Nu har de stora religionerna börjat lyssna till varandra (Genom samma Mystik) Ja nu har en Planetarisk historia börjat spira  (Emerge) och den har rum för “Andra” (Inkluderande) och de kommer att behandla jorden som helig (Al Gore tex) Detta är människans lopp och väg detta är människans (Purpose) syfte och öde.

Men i total motsats till Alan Jones (Purpose Driven) budskap om världsfred P.E.A.C.E så säger bibeln motsatsen. (Mt 24:6-7 1 Tess 5:3)

Miljoner böcker med Rick Warren har detta Purpose Driven budskap och har sakta men säkert infiltrerat kyrkor över hela världen att förändra sitt tankesätt. Åt vilket håll? Till världskyrkan och den breda vägen eller till brudeskaran och den enda vägen?

Ja ni som följt den skrämmande utvecklingen i Kristenheten de senaste 20 åren och som vill följa Jesus vet svaret: Det går mot världskyrkan!

Rick Warren: Många Kristna använder “andningsteknik” i sin bön under dagen. Du väljer bara ett speciellt ord och upprepar det hela tiden till Jesus under ett andetag.(YOGA)

Global Fred: Vårt hopp står till den nya Reformationen (Nytänkande och omformning) i Kyrkan och till ett andligt uppvaknande i världen. Detta sa han när han presenterade sin PEACE plan.

Vad är det för upplevelse egentligen av enhet och gemenskap med “gud” som gör att man sätter den högre än bibeln? (Sanningen) från vilken källa kommer den?

Helt klart är det en villfarelsen ande och vem sänder den då? Jo Gud! Varför då? Jo så att de skall fortsätta att tro på lögnen och bli dömda (2 Tess 2) de som inte ger kärleken till sanningen rum utan byter bort den mot mystika upplevelser istället.

Har Rick Warren rätt? Har Alan Jones rätt? Kan vi upprätta jorden igen genom att meditera och arbeta för freden? Kan vi undvika Harmagedon? Svaret är Nej! Istället tror jag den här rörelsen skyndar på Guds domar istället.

Vi får en helt annan bild av den slutliga utvecklingen på jorden när vi läser tex Jes 24. Jag tror vi är inne i de här domarna redan. Jag tycker mig utläsa följande i Jes 24 (en del i den Hebreiska texten)

 • En ekonomisk katastrof (V1-3)
 • Det sänder en djup depression (V 6-11)
 • Värmeböljor som slår ut skördar och dödar (V 6)
 • Jättelika regnväder som ödelägger (V 18)
 • Stora Jordbävningar (V 18 + V 19-20)
 • Guds folk är glada mitt i prövningen (V 14-16)
 • Guds folk gläder sig över sin kommande arvedel (V 16 i 1917 års övers)
 • Jorden spricker och det bildas massa sjunkhål (V18-19)
 • Människorna skall stå rådlösa när det händer (V 12)

Lägg märke till vem det är som skall göra allt detta i Jes 24 Jo den sanne Herren!

Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.

Om nu detta är den sanne Herren Jesus Kristus det levande Guds Ordet. Vad är det då för herre som talar med Rick Warren och de andra i Emerging Church? Att de skall göra goda gärningar och göra jorden till ett paradis och sträva efter enhet genom meditation?

Jo det är en annan Jesus en annan herre!

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Du kan även läsa om de laglösas villfarelse i ändens tid att några kommer inte att tro på Jesu tillkommelse och på något straff. Och att bibeln uppmuntrar oss istället att förstå att hela jorden ska förgås, Men vi skall få en ny jord. (2 Petrus 3)

En av Emerging Church ledarna Rick Warren sa: Profetior om ändetiden skall vi inte hålla på med alls! Men bibeln säger precis tvärtom.

2Pe 1:19 Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet och I gör väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. 20 Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. 21 Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.