Fler Dagliga nyheter  (Sv)

Välkommen till vår nya hemsida!
Det kommer att ta ett tag innan allt är i ordning och uppdaterat men vi jobbar med det.
Hoppas att du kommer att trivas och uppskatta den.
Mvh Elvor & Janne

Katoliker gick i procession till Domkyrkan
”Korgossarna som ledde processionen möttes av ett stort polisuppbåd som genrepade inför påvegudstjänsten. ”Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare , nu och i vår dödsstund. Amen”, läste processionens deltagare i Rosenkransbönen utanför Domkyrkans port. Periodvis drunknade ljudet av oväsen från hovrande polishelikoptrar.” (Sydsvenskan)

OHLINS: Det är ingen tvekan om vem som är i centrum i påve-kyrkan: den katolska Maria som också kallas Theotokos (Guds moder, som gör henne gudomlig och syndfri enligt RKK), Mediatrix (medåterlöserska), modergudinnan himlens drottning, Fredens moder, Nattvardskvinnan…]. Masspåverkan och förförelsen är i full gång och visar hur svag människan är för dessa fenomen. Den mest sekulariserade människan kan bli ”religiös” så länge det inte berör den personliga omvändelsen och så länge inte det äkta evangeliet om JESUS predikas rent och klart.
Jer 7:18 Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. 19 Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?


Luther och den överraskande reformationen
”…Som präst hade Luther i åratal lyssnat till människors bikt, syndabekännelse, vilken skulle mynna ut i absolution (prästens tillsägelse på Guds uppdrag om syndernas förlåtelse). De förväntade sig att prästen med gillande skulle bejaka de avlatsbrev som år 1517 hade blivit vanliga i Tyskland. I stället började Luther reagera över att hans biktbarn trodde att de med hjälp av pengar skulle kunna köpa sig och sina släktingar fria från skärselden. Han kritiserade denna affärsverksamhet som påven initierat för att finansiera byggandet av Peterskyrkan, och snart ifrågasatte Luther både avlaten i sig och läran om skärselden (Grane, s. 68). Det var nu som en av historiens första ”jinglar”, reklamslogans, tillkom: ”När mynten i kistan klingar, sig själen ur skärselden svingar.Efter reformationen har den romerska kyrkan stramat upp de värsta avarterna av sin avlatspraxis, däremot är själva läran intakt.
…Luther hade ingen avsikt att bli en kyrkoreformator. Han trodde att han kritiserade ett missbruk som påven och kyrkoledningen inte var medvetna om. Men ju längre tiden gick, desto mer upptäckte han att det egentligen handlade om vad vi nu kallar för ett systemfel.” (Rune Imberg)

Tre ryska ubåtar in i Medelhavet
”Tre ryska attackubåtar har gått in i Medelhavet och anslutit sig till hangarfartygsgruppen Kuznetsov, skriver The Sunday Times. Gruppen är på väg för att förstärka styrkorna i östra Medelhavet, där ryska flygvapnet deltagit i den syriska regeringens intensiva anfall mot staden Aleppo.”

Kravet på påven efter nya jordskalvet
”Jordbävningen förvandlade den uråldriga basilikan i Norcia till rasmassor. Nu kräver en italiensk medieprofil att påven stannar hemma – och hans krav har uppmärksammats i stortidningen La Repubblica. ”Istället för att åka runt och hylla Luther, som förstörde kristendomen, borde påven helga Italien och sätta landet under beskydd av Jungfru Maria”, skriver Antonio Socci.”
OHLINS: Arma människor som tror på lögnen att den katolska Maria (himlens drottning) kan skydda dem.

USA:s superplan i Norge: ”Jagar ubåtar”
”Ett toppmodernt amerikanskt övervakningsflygplan har landat i norra Norge – enligt norska medieuppgifter för att hjälpa till att jaga ryska ubåtar. De få norska plan som finns tros vara för dåliga för att hitta dem. Det är rena rama spökjakten, svarar den ryska ambassaden i Oslo.”

Ryska planen: Att ta kontroll över Östersjön
”De två ryska missilkorvetterna kan ses som en del av en större rysk strategi för att stänga och kontrollera Östersjöområdet. Den går ut på att hela eliminera ett lands möjlighet att agera i luften och till sjöss. – Ryssarna vill ha en kapacitet för att förhindra att främmande krigsfartyg eller fartyg över huvud taget ska kunna komma in i Östersjön i händelse av krig eller konflikt, säger forskaren Tomas Ries på Försvarshögskolan.”

Påven i Lunds domkyrka – vi har hela gästlistan
En påve, en kung, en drottning, en patriark, två kardinaler, en statsminister, två rabbiner, åtta ärkebiskopar, två imamer, en utrikesminister, ett statsråd och fyrtioen biskopar toppar gästlistan vid den historiska gudstjänsten i domkyrkan på måndag. Klockan halv tre på måndag eftermiddag börjar gudstjänsten som inleder 500-årsfirandet av den lutherska reformationen. För värdskapet står Lutherska Världsförbundet, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige. Ungefär femhundra personer bjöds in att vara med, 353 tackade ja.
Nu har arrangörerna fått polisens tillstånd att offentliggöra namnen.

Helande till vilket pris som helst?
”En obiblisk dualistisk världsbild med människan i centrum. Så beskriver Mikael Stenhammar församlingen Bethel i Redding som han menar präglar mycket av undervisningen på Awakening Europe. …Resultatet av Bethels undervisning blir en obiblisk dualistisk världsbild med människan i centrum som med sin tro och andliga auktoritet står ensamt ansvarig för såväl sina framgångar som motgångar med resulterande högmod eller missmod som de enda utfallen.” (Mikael Stenhammar)

RRTHE TRUMPET NEWS

Åsa Waldau, känd som ”Kristi brud” och pastor i Knutby, skiljer sig från maken Patrik. Det berättar Aftonbladet. – Det finns ingen osämja mellan oss, men vi har vuxit ifrån varandra, säger Patrik Waldau till Aftonbladet. Den 10 januari 2004 blev den kristna församlingen i Knutby utanför Uppsala rikskänd. Då sköt barnflickan Sara Svensson ihjäl Helge Fossmos hustru Alexandra och skottskadade grannen Daniel Linde. Mordet och mordförsöket anstiftades av Fossmo som dömdes till livstids fängelse. Barnflickan Sara Svensson dömdes till sluten psykiatrisk vård.

66

WEEKLY WATCHMAN
tempel

Oldest Hebrew mention of Jerusalem found on rare papyrus from 7th century BCE
”A rare, ancient papyrus dating to the First Temple Period — 2,700 years ago — has been found to bear the oldest known mention of Jerusalem in Hebrew.”
OHLINS: Man kan konstatera att FN och UNESCO uppför sig som dårar med tanke på de senaste resolutionerna. Judarnas koppling till Tempelberget är flera tusen år.

Protesten är (tyvärr!) inte över
”Den 3 januari 1521 utfärdade påve Leo X en bulla mot Martin Luther, som fördömde honom som kättare. Också detta hade med texter att göra, som Luther publicerat med början den 31 oktober 1517 (då på en kyrkport) – vilket också räknas som starten för Reformationen. I maj följde så den tysk-romerske kejsarens dom som gjorde Luther fredlös, även om han kunde leva trygg i Wittenberg tack vare sin kurfurstes beskydd.
450 år passerade mellan händelserna, men tankegången är den samma: En religiös ledare har makt att uttala dödsdomen över en hädare. Tack och lov har mycket förändrats sedan 1500-talet. Kanske är det en gudomlig ironi att det var just Luther som sådde det tankefrö som ledde till att kyrkans världsliga makt bröts – se till exempel Charles Taylor (2007) ”A Secular Age” och Alister McGrath (2008) ”Christianity’s Dangerous Idea” …Det vore naturligtvis stort att redan på måndag kunna skriva att Martin Luther, tillsammans med dagens lutheraner och andra protestanter, inte längre är under påvens fördömelsedom, utan att vi accepteras i vår evangeliska tro – utan att för den skull behöva bli romerska katoliker. Låt oss alla, som kan och vill, bedja härom. (Ola Nilsson)

OHLINS: Artikeln är intressant med anledning av en del historiska fakta. Förutom det är vi inte helt överens med Nilsson. Vad skulle ett upphävande av Vatikanens ”fördömelsedom” och ”bannlysning” förändra? Dessa anspråk är  åter igen antikristliga med lögn och falska anklagelser emot Guds folk, som tack och lov i dagsläget inte har någon verkan. I boken Synen, skrev David Wilkerson om att RKK kommer att göra ”eftergifter”… allt för att dra alla samfund till sig. Därför ska vi inte låta oss luras om sådana eftergifter kommer att ske framöver.
Vi betackar oss också för den eukaristiska nattvarden som vi absolut inte vill delta i. Den är obiblisk och
leder med sitt innehåll till avguderi av materia och mariadyrkan (”nattvardskvinnan”). Den som förfasar sig över den falska karismatiken liksom Interfaith, kommer att få se dem alla enas med påvekyrkan – om de inte vänder om. Vi bör se det ena utan att missa det andra, eftersom de alla har samma rötter. Det är inte fel att stå upp för  grundläggande samhällsfrågor men som kyrka måste allt vila på Guds ord och inget annat. Vi ber inte om enhet med sådant utan vi ber istället om människors omvändelse till sanningen och den rättfärdiggörelse genom tro som Reformationen proklamerar. Där detta saknas går man medvetet eller omedvetet globalismens ärenden och bygger på ändetidens Babels torn i uppror mot himlens Gud.

Enheten med katoliker är inte oproblematisk
Med anledning av påvens kommande besök i Sverige och samtalet om enhet mellan den katolska och lutherska kyrkan finns det skäl att tala klarspråk om två saker. Ett: Den enda enhet den Katolska kyrkan känner till är enheten under påven. Två: Katoliker och protestanter har radikalt annorlunda syn på rättfärdiggörelsen.
…Det särskilt anmärkningsvärda är att dokumenten lyfter fram att läran om rättfärdiggörelsen var den avgörande frågan i reformationen utan att reda ut den allra viktigaste skillnaden i läran – om människan blir rättfärdiggjord genom tro eller bara genom tro. Det är ju här som skon klämmer, i en av de absolut mest centrala sanningarna i det kristna evangeliet: Att en människa blir rättfärdiggjord inför Gud bara av tro (Gal 2:16). Denna sanning i evangeliet var anstötlig på Paulus tid (Gal 5:11) och är det för katoliker än i dag. Den Katolska kyrkan fördömer alla som menar att människan blir rättfärdiggjord inför Gud bara av tro (Konciliet i Trent, Session 6, Kanon 9) medan Luther ansåg att denna lära är så viktig att kyrkan står med den eller kollapsar utan den (WA 40/3.352.3). Luther hade rätt.” (Markus Holmbom)
OHLINS: Vi instämmer med en av våra vänner: ”ÄNTLIGEN en pastor från pingstkyrkan som reagerar!” – Ja, verkligen på tiden! Påvens anspråk att vara Kristi ”ställföreträdare” gör honom dessutom till en anti-krist (istället för-Kristus).

Israels representant visar var UNESCO resolutionen hör hemma (Video Eng)

88
LIGHTHOUSE TRAIL NEWS 

Tyst ubåt ett av nya ryska vapnen runt Östersjön
”Ryssland har de senaste åren satsat stora resurser på att modernisera sina väpnade styrkor. Utöver ett nytt missilsystem finns nya atomubåtar och ett avancerat luftförsvarssystem. Här är några av vapensystemen som kan påverka maktbalansen i Östersjöområdet.” (SvD)

Natos motdrag i Östeuropa
”Ryska korvetter utrustade med långdistansmissiler tar plats i Östersjön. Nu ger Nato besked om att upprustningen längs med den ryska gränsen – som beskrivs som den största sedan kalla kriget – tar fart. Bland annat utlovar USA och Storbritannien placeringar i Polen och Rumänien.

UNESCO godkände ännu en resolution som förfalskar historien
ISRAELNYHETER: ”UNESCO:s World Heritage Committee godkände i dag en resolution som förfalskar historien och framställer Tempelberget som enbart en islamsk helig plats. Texten i resolutionen påminner mycket om den resolution som antogs av UNESCO tidigare i oktober. Det var 21 stater som hade rösträtt, 10 stater röstade för resolutionen (främst muslimska stater) 2 röstade emot och 8 avstod från att rösta, en stat var frånvarande.”

Flytta Sveriges Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem
OHLINS: Det är en bra motion men den talar nog ”för döva öron” med den israelfientlighet som finns hos många svenska politiker.

Svagt stöd för familje-kampanj
”Enligt Maria Hildingsson har hbtq-organisationen ILGA-Europe aktivt försökt att tysta kampanjen. – Först skrev man till EU-kommisionen och bad den dra tillbaka vårt initiativ, vilket det blev avslag på. Sedan försökte man via en italiensk medborgare anmäla initiativet till EG-domstolen, och fick avslag även där.”

Två kraftiga jordskalv i Italien – minst två skadade
”Två kraftiga jordskalv skakade Italien under kvällen i närheten av staden Perugia – det största med magnituden 6,4. Två personer skadades och flera byggnader rasade i skalven som kändes ända till Rom.”
Jordbävning i centrala Italien

Ny Andakt: Rätt tid att tala och att och rätt tid att tiga

Ryska missilfartyg in i Östersjön – kan avfyra kärnvapen
”– Politiskt är det uppseendeväckande och en väldigt stark markering. Putin flyttar fram en långräckviddig missil som kan ha kärnvapenstridsspetsar och placerar den mitt i Norden. Det är en tydlig maktdemonstration. Samtidigt ändrar det också den militära balansen i Östersjöregionen, säger Tomas Ries, forskare på Försvarshögskolan med fokus på Ryssland.”

skarmklipp

Carl Lentz to Oprah Winfrey: You Don’t Have to be a Christian to Have a Relationship with God
Bobbie Houston: If You Hate Hillsong, You Hate God

sandaler
Kan vi lita på källorna?
Vi kan alltså notera att de nytestamentliga evangelierna har sin bakgrund i en stark traderingstradition. Deras innehåll har blivit prövat. Deras äkthet bestryks också av att de inte behöver innehålla någon uppgift om författarna. Innehållet talade för sig själv. Handskrifternas ålder och antal gör att vi med några få och små undantag med säkerhet vet vad som skrivits.” (Boris Salo)

Barnmorskor togs emot i Europaparlamentet
”Om inte frågan om att låta enskilda barnmorskor avstå från att delta i abortvård kan lösas lokalt, så bör Sverige överväga att lagstifta om samvetsfrihet. Det sa Europaparlamentarikern Lars Adaktusson (KD) efter ett presseminarium i Bryssel i torsdags. …De båda barnmorskorna har i domstolar hävdat sin rätt att arbeta kvar i sina respektive landsting utan att behöva medverka i aborter. Lars Adaktusson noterade att det i förarbetena till abortlagen 1974 framgick att ingen läkare skulle tvingas delta i aborter mot sitt samvete. – Även om det inte blev en del av lagen, så utgick man från att samvetsfrihet skulle erkännas i Sverige och regleras genom samtal mellan arbetsgivare och personal, sa han. – Över tid blev den tanken allt mindre accepterad, och ställdes mot kvinnans rättigheter, och 1995 ändrades lagen så att läkare inte kan förvägra kvinnor abort.” (Världen idag)

Läs Noomies profetiska dröm om Jesu återkomst!

Kakor till kristna
Paul Widen: ”..Efter bara några timmar skickade emellertid Vita huset ut en korrigerad version av samma tal, nu med underrubriken ”Jerusalem”: ordet ”Israel” var alltså borttaget, då USA officiellt inte erkänner Israels överhöghet över sin egen huvudstad. …Idag torsdag kommer Naomi Weiss för femte året i rad att dela ut kakor till de besökande kristna pilgrimmerna tillsammans med sin man och deras vänner. När USA förnekar att Jerusalem är Israels huvudstad och UNESCO förnekar att det överhuvudtaget finns en historisk judisk koppling till Jerusalem är det förstås djupt uppskattat när tusentals och åter tusentals människor tågar genom staden och framför ett helt annat budskap. En kaka kanske inte uttrycker vidden av tacksamhet som många i Israel känner för detta stöd, men det är en bra början.”

Hillary Clinton has aligned herself closely with a vision for America laid out by her benefactor — left-wing financier George Soros, who talks of “international governance,” more open borders, increased Muslim immigration and diminished U.S. global power. (T W T )
OHLINS: Hillary Clinton kommer att skynda på Globalisternas dröm om en ny världsordning, vilket kommer att innebära en världsregering under FN och en andlighet som härstammar från Babylon.

WEEKLY WATCHMAN

cp_wagner

C. Peter Wagner, a pioneer in the apostolic ministry, has gone home to be with the Lord. (?) He was 86 years old, passing away at 2:30 p.m. Friday.

Larmar: Hundratals kristna flyktingar har attackerats
”Minst 743 kristna flyktingar i Tyskland har utsatts för olika attacker på grund av sin kristna tro. Det visar en ny rapport som bland annat Open doors Tyskland har tagit fram. Situationen skiljer sig inte åt från den i Sverige, tror Peter Paulsson, generalsekreterare för Open doors Sverige. Hot, våld och övergrepp. Det är vad som möter många kristna flyktingar i Tyskland.” (Världen idag)

Mission kräver ökat bibelbruk
Bibeln har inte spelat ut sin roll och i takt med att bibelläsandet är på nedgång behöver kristna församlingar gemensamt peka på dess relevans i dag. Det är nu vi bäddar för morgondagens bibelläsande­ och väckelserörelser i en alltmer ateistisk och agnostisk kultur.”

Blir det något svar från Peter Halldorf?
”För en tid sedan ställde Björne Erixon några öppna frågor på denna sida riktade till Peter Halldorf, där han bland annat undrade vad och hur Halldorf menar med att vi alla ska börja vandra med påven, utan att för den skull behöva underordna oss honom. Är detta en lek med ord?..” (Sven Degerfeldt)
OHLINS: Tidningen Dagen skriver att svaret kommer inom kort. Svaret är inte särskilt intressant eftersom alla vet att Halldorf vill göra gemensam sak med påven och Romkyrkan. Alla är fria att välja sin väg men vi uppmanar alla att förkasta vägen ”till Rom” som Peter Halldorf har valt. Jesu sanna efterföljare ska inte beblanda sig med en falsk religion.

KD-toppen: ”Yoga är religion och hör inte hemma i skolan”
”Yoga, meditation och mindfulness är i dag en del av en bred hälsovåg. Många som utövar det gör det utan religiös övertygelse. – Det förstår jag. Många menar att det bara är tekniker och kroppsövningar och avslappning. Man blir ju inte hindu eller buddist över en natt bara för att man utövar yoga. Men ens grundläggande syn kan påverkas, sakta men säkert. Anette Asplund pekar till exempel på hur mantran innehåller gudanamn. – Så det blir en påverkan, om än inte direkt. Hon är särskilt kritisk eftersom kristendomens inflytande minskat. – Vi har ju haft bön och psalmsång i skolan tidigare. Sedan har man plockat bort det och sagt att skolan inte ska ha med religion att göra. Vi har funnit oss i det, säger hon och fortsätter: – Men så kommer andra religioner smygande in genom yoga och mindfulness. Det blir jättekonstigt. Det finns kristna och säkert också muslimer på Tunaskolan, vad ska de tycka?..”

OHLINS:
Det är mycket positivt att någon höjer rösten och kämpar emot denna skrämmande utveckling som pågår. I nästa artikel kan vi läsa om exempel på följdverkan av yoga och meditation.

”Rösten ska inte styra mitt liv”
”Rösthörare Under en intensiv meditationkurs började Susanne höra inre röster, en god och en ond. Det skrämde henne rejält, men efter psykiatrisk behandling och eget arbete kan hon nu be den onda rösten hålla tyst. Så mycket som 3 procent av befolkningen kan vara rösthörare, enligt viss forskning..” (SvD)

Sveriges agerande i Unesco bidrar till moralisk kris
”Det krävs knappast någon akademisk slutexamen i ämnet för att inse att Tempelberget är av central historisk betydelse för såväl judar som kristna. Att förneka att det överhuvudtaget existerat några judiska tempel på Tempelberget i Jerusalem är därför ett medvetet försök att radera ut en högst väsentlig del av judisk historia och identitet. …Att som västerländsk rättsstat rösta blankt, och därmed acceptera att ett viktigt FN-organ utnyttjas för medveten politisk manipulation, är lika allvarligt som att rösta för resolutionen.” (Tomas Sandell)
OHLINS: Detta är obegripligt sjukt. Tankarna går osökt till profetian i Hesekiel 36
Hes 36:2 Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: ”Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom”,..

3we3

ANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.

OHLINS: Snacka om att allting liksom kommer samman i läglig tid. Nu blir det fullt möjligt att kunna införa ett totalitärt övervakningssystem som kan spänna över hela jorden. (UPP 13)

Ny Unesco-resolution utan judiska namn
”För andra gången i år har FN:s världsarvsorganisation Unesco röstat igenom en resolution som undviker att använda de judiska namnen på Tempelberget, utan enbart använder det arabiska Haram al-Sharif. Sverige avstod denna gång från att rösta för resolutionen, som lämnats in av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan. Unescos verkställande styrelse, där Sverige ingår, kommer att ta stälning till skrivelsen nästa vecka.”

Stark kristen oro över Kanadas liberala utveckling
”Under den nya premiärministern Justin Trudeau har landets liberala agenda accelererat. Kanada har infört läkarassisterat självmord, utredning av könsneutrala id-handlingar står för dörren, Trudeau hissade i somras en prideflagga utanför regeringsbyggnaden och han har uttryckligen sagt att pro life-kandidater inte är önskvärda i hans parti. Bland många kristna växer nu kritiken.”

Att stå upp för andra
”Jag solidariserar mig alltid med människor som trakasseras, hotas och förtrycks och vars trosfrihet begränsas”, skriver Christer Sturmark som det viktigaste motivet för honom, som sekulär humanist, att engagera sig i kampanjen #mittkors. ”Rätten att själv välja livsåskådning och ge uttryck för den får vi aldrig kompromissa med”. (Världen idag)

WEEKLY WATCHMAN

Livets Ord anmäls för ”oegentligheter”
En paragraf i Livets Ords stadgar pekas ut som central för anmälan. Enligt den ska stiftelsens anställda i alla grenar av verksamheten ha marknadsmässiga löner. Verkligheten ser helt annorlunda ut, menar anmälarna. – I stället har det skapats ett A-lag runt familjen Ekman med höga löner och förmåner, och ett B-lag med låga löner och ingen tjänstepension, säger en av personerna bakom anmälan, som motiverar beslutet att vara anonym med att de ”vill ha fokus på sakfrågorna, inte på personerna”. Enligt anmälan har ledningen, i synnerhet familjen Ekman, på en rad sätt fattat beslut under åren som ”berikar dem själva på ett sätt som dränerar verksamheten”. Det här har skett i sådan omfattning att länsstyrelsen skyndsamt bör tillsätta en god man för att förvalta verksamheten, menar anmälarna.”
OHLINS: 2 Petr 2:3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam,…

För generaliserande om frikyrkans syn
(Debatt) ”…När det gäller frågan om frälsningen så blir Ninni Tjäderklo nästan det hon försöker undvika och varna för: Dualistisk. Med det menar jag att hon på flera ställen i sin debattartikel ställer den ena dimensionen av frälsningen mot en annan. Att betona ”på bekostnad av” i stället för ”både och” är både naivt och teologiskt bristfälligt. Om man nu vill kasta fram bibeltexter så finns det så många bibelord som betonar både den ”totala omvändelsen från mörker till ljus”, den ”pågående frälsningen” och den totalt livsförvandlande ”slutfrälsningen”. Jag läser ambitionen att ”lyfta fram min övertygelse om att frälsningen är mer än bara ett avgörande moment” som en god ansats. Men då kan man inte i den fortsatta debatten bara fokusera frälsningen här och nu och påstå att frikyrkan mest ägnar sig åt den slutliga frälsningen, eskatologi och evighetsfrågan. Problemet är nog större än så, vi ägnar troligen för lite tid åt att reflektera över de eviga värdena och vårt ansvar för livet utifrån dessa perspektiv.” (Lennarth Hambre)

UNESCO votes: No connection between Temple Mount and Judaism
”UNESCO röstade för resolution som förbiser judarnas koppling till Tempelberget. En UNESCO kommission som består av samma 58 stater som styrelsen röstade i dag igenom en resolution som helt förbiser judarnas koppling till Tempelberget med rösterna 24-6. Israeliska politiker från regeringspartier och oppositionen är eniga i sina fördömanden av resolutionen och i sin förvåning över hur världens nationer kan strunta i sanningen och förfalska historien. När man påstår att Israel och judarnas inget har att göra med Tempelberget är det som om man skulle säga att Egypten inte har någon koppling till pyramiderna konstaterade premiärminister Netanyahu.”
OHLINS: Hes 36:2 Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: ”Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom”

Germany to Build World’s First All-in-One Synagogue, Church and Mosque

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

 Behöver Gud ”hämtas hem”?
”Den som vågar ifrågasätta det hela anses ofta gå emot Gud och blir själv hindret för att få hit Gud och väckelsen. Inget vidare bra underlag för samtal i ämnet, om man säger så. Vi har alla en teologi om en närvarande Gud, i alla fall i teorin. Varifrån kommer då teologin om att Gud alltid primärt är någon annanstans, hos andra människor och sammanhang? Jag vet inte men har mina misstankar, Jag tror bland annat att en alltför stor betoning på ”det spektakulära” ställer till det för oss. Gemensamt för mycket av det som måste ”hämtas hit” är att det är just spektakulärt och anspråksfullt. En hjälp att hitta rätt för mig som pastor är en vana att alltid lyssna efter anspråken och de stora orden när nya företeelser dyker upp. Där avslöjas mycket. Ju större ord och ju större anspråk desto mer själavård och vilsenhet tycks följden bli. Gång på gång. Ändå dominerar tankesättet fortfarande delar av svensk frikyrka. Kanske är det uppvaknande vi verkligen behöver inget annat än insikten att Jesus är här mitt i vår vardag, mitt i våra liv och våra många gånger mediokra­ omständigheter och att det är något alldeles fantastiskt. Tänk om det bästa vi kan ge våra barn är en trygg och jordnära tro som håller även utan ”specialeffekter”.” (Joachim Elsander)
OHLINS: Artikeln är läsvärd, även om den enbart berör tänkesättet att ”hämta hem Gud”. Varningar måste gå ut för de nämnda rörelserna inte bara för att man vill ”hämta Gud”, utan framför allt för den osunda andlighet och irrläror som dessa rörelser representerar när de blandar sanning och lögn.

”Handlingsfriheten för präster kan begränsas”
”Prästerna avkragades av domkapitlet i Göteborg efter medverkan i Missionsprovinsens gudstjänster, men beslutet upphävdes av överklagandenämnden. Biskopen Per Eckerdal har dock drivit saken vidare och nu vill Gudstjänstutskottet i kyrkomötet att behovet av ändringar i kyrkoordningen utreds. …Ett annat kontroversiellt förslag, att det ska bli tvingande för präster framöver att viga samkönade par, avslås däremot i utskottet. ”Utskottet vill även i år framhålla att Svenska kyrkan rymmer olika äktenskapssyner. De olika ståndpunkterna bör också kunna få praktiska konsekvenser för enskilda prästers handlingsutrymme.” En intensiv debatt om båda dessa förslag är att vänta när kyrkomötet samlas igen för beslut i november” (Världen idag)

Mördare hyllas av Fatah som en martyr
”Terrororganisationen Hamas hyllade inte oväntat attacken. Men även president Mahmoud Abbas parti Fatah har uttryckt sig jublande över dådet, rapporterar Times of Israel. Enligt Palestinian media watch beskrivs mannen som utfört attacken som ”välsignad” och som en martyr och hjälte på Fatahs Facebooksida. Fatah i Jerusalem utannonserade via Facebook på söndagen en strejk i Jerusalem ”till minne av de palestinska martyrernas själar och martyren denna morgon”. Man ska också ha hänvisat till ett citat från Koranen som talar om rätten att hämnas. USA:s utrikesdepartement har fördömt attacken. “Det finns absolut ingenting som rättfärdigar att ta oskyldiga människors liv”, säger man i ett uttalande. Man fördömer också de kommentarer som förhärligar ”denna förkastliga och fega attack”.”

Vi måste tala om islam och kristen tro
Även kyrkor och samfundsledare har blundat och tystnat inför människors oro och inför att våga genomlysa vad islam som ideologi och religion i grunden står för.
Det nya, efter förra årets stora flyktingström in i vårt land, är att mångkulturen och islam finns i vår vardag på ett helt nytt sätt. Ett minst sagt rörigt och dilletantmässigt flyktingmottagande i kombination med skrönor, halvsanningar eller sanningar om bråk och våldsdåd, där invandrare varit inblandade, har spätt på oron. Islam blir en sammanfattning för den oro som pyr i folksjälen. Ansvaret här vilar tungt på politiker och journalister.
Men även kyrkor och samfundsledare har blundat och tystnat inför människors oro och inför att våga genomlysa vad islam som ideologi och religion i grunden står för. Är islam en så harmlös och fredlig religion som den godkända debatten säger? Handlar det ”bara” om 300 radikaliserade jihadistsympatisörer när vi talar om islam i Sverige? Budskapet från flera imamer i flera svenska moskéer talar ett annat språk. Men inte ens detta ger oss  rätt till en kollektiv stämpling av alla svenska muslimer som potentiella jihadister, redo för krig mot västerlandets alla värderingar. Här gäller, som ofta, att kunna tolka och identifiera verkliga våldsagitatorer från påstådda. Vad som då krävs är en massiv bred kunskapsorientering  och debatt om vad islam förkunnar och säger, historiskt och i dag.” (Siewert Öholm)

GREGS BLODSOCKER NIVÅER FÖR OCH EFTER LCHF

Janne: Kan verka konstigt med denna nyhet, men en på förra Parousia mötet tog upp det här med mig eftersom han visste att vi äter Kolhydarfattig kost. Flera fall visar nämligen att man med kosten kan bli av med diabetes. Nu undrade han som har Diabetes 1 om det kunde hjälpa honom? På Kostdoktorns hemsida fanns följande info.

Dr Eenfeldt, Jag ville bara skriva ett kort tack för din fantastiska hemsida och ditt sätt att se på behandling av diabetes. Jag har haft typ 1-diabetes i över 30 år och har träffat endokrinologer, dietister med flera, och troget läst varje nummer av ”Diabetes Forecast”. Jag hörde ALDRIG LCHF nämnas som ett alternativ till viktuppgång, räknande av stärkelse etc. tills jag kom till din hemsida. Här är data från mitt kontinuerliga mätande av blodsocker trettio dagar innan LCHF och de första trettio dagarna efter. Inget portionsräknande, sug till nästa måltid eller smärta av hunger. Kort och gott, det fungerar. Jag gick också ner 5 kg den första månaden och det känns inte som att jag går på diet. Jag har minskat mitt insulin till ⅓ av vad jag tog innan LCHF. Med vänliga hälsningar, Greg

Två dödade och fem skadade i terroristattack i Jerusalem
”Två personer dödades och fem personer skadades i en terroristattack i Jerusalem på söndagmorgonen. Gärningsmannen, en 39-årig arabisk man bosatt i östra Jerusalem, var bilburen under attacken och beväpnad med en M-16 automatkarbin. …Terroristattacken hyllades under söndagen av flera palestinska terroristorganisationer, bland annat Hamas (som alltså även tog på sig ansvaret för attacken) och Islamiska Jihad. Även Fatah-partiet, som helt dominerar den Palestinska myndigheten på Västbanken, hyllade attacken och utropade en generalstrejk.YY

NYTT! Elvor Ohlin: ”Listigt och på smygvägar, Mellanöstern, välsignelse eller förbannelse”

THE TRUMPET NEWS

666

The report, drawn up by the Council of Europe’s human rights watchdog, blamed the recent increase in hate crimes and racism in the UK on the ’worrying examples of intolerance and hate speech in the newspapers, online and even among politicians’, although the research was done before the EU referendum campaign had even begun. Read

WEEKLY WATCHMAN

Russia launches massive nuclear war training exercise with ’40 million people’
Ryssland lanserar massiv kärnvapenkrigövning med ’40 miljoner människor” (Eng)

Öka respekten för kontantanvändarna
”Genom manipulativa metoder har storbankerna försökt öka hastigheten i rörelsen­ bort från kontanter. … Rent principiellt ogillar vi att pappa staten berövar oss det skydd som alternativet kontanter faktiskt innebär. Vem vill lita på att ett monopol för digitala knapptryckningar inte blir inkörsporten till ett samhälle som många av oss inte vill ha? Bara dagens förekomst av så kallade minusränta skickar kalla­ kårar vad som kan vänta den dag när våra bankbehållningar och avvikelser från dessa enbart hänger på vad bankerna väljer att skicka som kontoutdrag! Utomlands ges bilden i media av denna unika svenska transformation som en förvandling av landet ”lagom” till landet ”extremt”. Och denna massiva utländska förundran kan ju möjligen vara ett uttryck för en sund skepsis mot stats- och bankmonopol på finansiella marknader. Till helt nyligen verkade vi gentemot det politiska systemet att alltför ofta tala för döva öron.” (Björn Eriksson)

Kristna nordkoreaner har krossats med ångvält
”De tvingas dölja sin tro inom sig. Blir de påkomna med sin kristna övertygelse hamnar de med största sannolikhet i fångläger. Det ska även ha hänt att de blivit överkörda av en ångvält, eller blivit upphängda på ett kors över en eld. Det handlar om de kristna i Nordkorea. Nyligen släppte den kristna människorättsorganisationen ”Christian solidarity worldwide” en rapport som uppmanar världen att gripa in. …Enligt Open doors är Nordkorea för fjortonde året i rad det land i världen som är allra värst drabbat av förföljelse av kristna. Enligt denna organisation kan så många som 100 000 nordkoreaner sitta i fångläger på grund av sin kristna tro. ”Det måste bli en förändring” avslutas Christian solidarity worldwides rapport. ”Åtgärder för att få slut på brotten mot mänskligheten i Nordkorea borde ha vidtagits för länge sedan.” (Sara Andersson, Världen idag)
Vädjar till omvärldens kristna: Be för oss
”Vad säger de kristna nordkoreanerna? – Främst säger de ”Be för oss. Vi behöver era förböner.” De ber själva för sin egen regim. De ber att Kim Jong-Un ska få möta Kristus – att han ska få en ”Paulusupplevelse” liksom Jesus uppenbarade sig för Paulus och sa ”Det är mig du förföljer.”
OHLINS:
Hebr 13:3 Tänk på (kom ihåg dem i bön!) dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp.
För den som vill veta mer om Nordkorea och dess bakgrund – ett land som en gång i tiden kallades ”Österns Jerusalem”, rekommenderar vi boken Gud är inte död – inte ens i Nordkorea på Ljus i Östers hemsida –HÄR

Hon var ett streck på en sticka, men hon betydde allt för mig
Jag har tänkt på det där strecket när jag de senaste veckorna har läst om rättegången med barnmorskan som inte vill utföra aborter. Jag tänker på att min dotter var min dotter även under de första arton veckorna, då jag med hjälp av internet såg henne utveckla fingrar och tår och benmuskler och grimaser. Hon var aldrig en cellklump, aldrig en underlivsfråga, alltid min dotter. Det var ett skört liv hon ägde, men det var ett liv. Hade hon varit oönskad så kunde de båda strecken ha förvandlats till ett, och min dotters ettårsdag hade suddats ut ur minnet. Hennes skratt hade tystnat, och kontakten i min mobil som heter ”Elise” hade inte funnits där. Det är helt i sin ordning att varje sjukhusanställd ska vara beredd att göra allt som krävs för att rädda liv – vilka samvetskval hon än må ha. Detsamma kan däremot inte gälla när uppgiften inte är att rädda ett liv, utan att avsluta det. Om livet i fråga kan kallas mänskligt eller inte går säkert att debattera, men en sak är odiskutabel: det är ett liv som levs och det är ett hjärta som bultar och varje person som läser detta har en gång varit precis ett sådant liv. Den som ger sin personal uppgiften att avsluta ett sådant liv, måste göra det med stor respekt för sina anställdas samveten.”

hh

En intressant insändare i tidningen Sändaren
Är förnyelserörelser och uppburna andliga ledare lösningen på tillbakagång och andlig tröghet? Eller är det så att deras andliga framtoning inte fokuserar på Gud utan på människan? Vilka vågar och kan göra teologiska analyser till vägledning?
• Hillsong Church med Andreas Nielsen som svensk förgrundsgestalt
• New Wine-nätverket i Sverige med bland andra Stefan Swärd i styrelsen
• Bethel Church i Redding, Kalifornien, och dess pastor Bill Johnson.

CITAT: Listan kan göras längre över nya kyrkor, nya förnyelserörelser och uppburna andliga ledare som utgör senaste mode i frikyrkokretsar. Är detta lösningen på tillbakagång och andlig tröghet? Är det fråga om nytt vin som spränger gamla vinsäckar eller som vitaliserar dem? Sådana frågor kan för pastorer och medlemmar kännas mer angelägna än de som tas upp på kyrkokonferenser och i församlingsmöten. Varför? Jo, dessa nya kyrkors framgångar utmanar och oroar – vare sig vi vill det eller inte – de vanliga församlingarnas trogna arbete och vanliga förkunnelse.

Vi behöver tala om döendet
”Vi kommer se mer av sådana utspel om målkonflikter, om vilka som ska räknas och vilka som anses vara skyldiga att sänka sin livskvalitet. I det finns en människosyn, en syn på åldrande, sjukdom och skörhet. I stället för att se svaghet som en del av det mänskliga livet blir det något som får människan att förlora sitt värde. Vi behöver nu vara oerhört uppmärksamma på vad som sker med människosynen i vårt samhälle. …Mina erfarenheter har inte fått mig att ändra min syn på dödshjälp, även om det fanns stunder då jag önskade döden. Jag ser det som en omöjlig utväg för ett samhälle, både etiskt men också utifrån samtal med många anhöriga i mitt arbete som präst. Det går inte att systemsätta dödshjälp, det har inte fungerat etiskt tillfredställande någonstans.” (Annika Borg)

Varning! Vi varnade för Awakening Europe redan i somras, med tanke på vilka som leder och talar. Pastor Berndt Isaksson har lagt ut den här varningen (ett exempel på den orena andlighet som man riskerar att utsätta sig för): ”Awakening Europe laddar för att fylla Sveriges största arena, skriver DAGEN. Det skulle vara intressant att veta om de församlingar som är medarrangörer verkligen kan gå i godo för exempelvis Heidi Baker som är en av talarna i denna konferens? Känner de ingen tveksamhet inför hennes medverkan? Tycker det kan vara en berättigad fråga när man ser detta: >>HÄR

rrrrr

KYRKORNA SKALL TVINGAS UNDER APOSTLARNA OCH DERAS NÄTVERK

One key teaching in the New Apostolic Reformation cult is that these people demand Christianity be governed by modern day Apostles (Bill Johnson, Brian Houston) and “prophets” (Amanda Wells, Lana Vawser). However, as our research has pointed out, none of these self-appointed frauds in the NAR have any biblical accountability to Christ’s church and show no regard or adherence to laws in their countries.

I så fall hade Jesus inte behövt ge sitt liv
..Men skämt åsido, det är inte alls, som NT skriver ”betungande att tro att man har patent på sanningen och dessutom en plikt att öppna andras ögon för den”. Att vara kristen är att leva i gemenskap med en levande Herre som själv är Sanningen, och plikten, som NT kallar det, är det välsignade uppdraget att berätta om honom som vill alla människors räddning.” (Tomas Söderhjelm)

Signature Meditation & Yoga Retreat
OHLINS: Här har vi nu f d Emerging Church-pastor Rob Bell, hängiven i new age ockulta andlighet tillsammans med bland andra Marianne Williamson. (Se under rubriken: Featured Speakers) Medan vi varnade för hans böcker för några år sedan fanns det pastorer – t ex pingstpastor Niklas Piensoho, Filadelfia Stockholm – som gärna gjorde reklam för Rob Bell och uppmanade att läsa hans böcker. Redan då var Bell inne på flummiga vägar, inte minst när det gällde universialism. Det är alltså ingen tillfällighet eller ens förvånande att Bell är där han är idag. Hoppas att berörda pastorer tar sitt ansvar och istället varnar för Bell.

Ett viktigt ekumeniskt tecken
”Om en knapp månad har svensk kristenhet möjlig­heten att tillsammans med påven och Lutherska världsförbundet vittna om Jesus Kristus så att världen kan tro. Det skriver Anders Arborelius och Antje Jackelén.”
OHLINS: Dessa är eniga med varandra men de är inte eniga med Gud och Guds ord. Reformationen behövs som aldrig förr. Att bevara församlingar från katolicismens falska Kristus och falska läror likaså.

INTERNET KONTROLL

on October 1st. Nearly two decades after it created the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, the body which oversees the internet’s address system, America’s government will let lapse a contract that gives it control over part of ICANN. This means that a crucial global resource will henceforth be managed by an organisation that is largely independent of national governments. But how did ICANN come about and what is its mission? Whoever controls the internet’s address book can also censor the internet: delete a domain name (such as economist.com) and the website can no longer be found.

Ett multikulturellt samhälle håller inte i längden
Pastor Merzek Botros: ”Jag kom till Sverige för över 26 år sedan och har sedan dess älskat landet och anammat kulturen. Jag vill bevara den svenska kulturen, och inte bara jag, utan även mina barn som är en del av samhället. Integration kräver att vi förstår essensen i kulturen som samhället bygger på. Sverige är det samhälle som jag har valt att bo i och därför måste jag integrera mig i det. Jag fann i Sverige det jag skulle vilja kalla sju heliga pelare på vilka Sveriges och Europas kultur vilar: Mänskliga rättigheter, Jämlikhet, Skydd för minoritetsgrupper, Demokrati, Åtskillnad mellan religion och stat, Laglydighet och Yttrandefrihet. Kultur är människans identitet, och varje person som kommer till vårt land måste integreras genom att lära sig språket och bli en del av landet, älska och vara rädd om det. Integration är inte känslor utan ett val som för med sig ansvar. Alla flyktingar måste leva som studenter för att lära sig den svenska kulturen och dess historia med respekt.”

Könsexperiment får absurda följder
”Queerprojektet är inte ett sätt att hjälpa människor att bli trygga i sin sanna identitet, utan ett ideologiskt experiment med allvarliga konsekvenser för individer och samhälle. I Sverige ser vi en motsvarighet i Patientföreningen Benjamin som företräder personer med könsidentitetsstörning. De tar skarpt avstånd från de lobbygrupper som agerar för att frigöra människan från alla typer av givna ramar, till och med biologiska sådana. Dessa queergrupper ignorerar helt de mer djupliggande lagren i en ung människas sökande efter sitt autentiska jag. I stället tvingar de in tonåringar i en identitetskamp de inte har bett om, och de kör över de människor som verkligen kämpar med sin könsidentitet. Det är okänsligt, och det är i verklig mening kränkande mot individen. Antalet svenskar som vill genomföra ett könsbyte har exploderat på senare år, allra mest bland ungdomar.”

Bibelböckerna, Maria och avlaten
”Jesus, apostlarna och de nytestamentliga författarna var judar, utom möjligen Lukas, som ändå står mycket nära synagogan. Det finns ingen anledning att anta att de skulle hålla sig med en annan gammaltestamentlig kanon än den judiska gemenskapen gjorde”, skriver Anders Gerdmar i en replik till Martin Lembke om vilka bibelböcker som ska ”räknas”.

Tidningen Haaretz ger osann bild av Israel
”Haaretz är en utpräglad vänstertidning som propagerat emot alla sorters israeliska regeringar i årtionden samt vars upplaga endast representerar ungefär 6 procent av israeliska dagstidningar. Faktum är att Haaretz, hos den israeliska allmänheten, är känd som den mest provokativa, obalanserade och orättvisa bland alla israeliska tidningar. Anledningen till varför den så ofta citeras av svensk media är inte för att den representerar den allmänna opinionen i Israel utan snarare därför att det är den tidning som bäst överensstämmer med den svenska synen på konflikten. Haaretz är naturligtvis en högst legitim tidning i ett land som Israel, där pressfriheten och yttrandefriheten är ytterst levande. Problemet är att svensk media medvetet förvränger den generella israeliska opinionen genom att använda Haaretz som sin huvudsakliga källa. …Vad skulle svenskar tycka om Sverige utomlands representerades av endast ett politiskt partis meningar?” (Isaac Bachman)