Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 2/10-2016

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Viktigt
att få säga – ”det de säger låter bra”, listigt och på smygvägar [Grundtext: arneomai G720]
2. Hur långt kan avfallet gå?
– det verkar inte finnas några gränser… (aktuella exempel och varningar)
3. Rapport från Mellanöstern – de har förbannat Israel, hatpropaganda
4. Dåliga representanter
– om Kyrkornas världsråd (KV)
5. Välsignelse eller förbannelse –
jag tar upp den hebreiska grundtexten [Grundtext Grekiska: ananthema G331, antitassomai G498, eulogeo G2127 – Hebreiska: arar H779, barak H1288, qalal H7143]

1. Viktigt att få säga

Det kan vara mycket förvirrande med all blandning av sunt och osunt på det andliga området i vår tid. Någon klagade över sin ”brist på urskiljning”. Vad ska man tro när en predikant som avslöjats som villolärare, bara säger bra saker på en video? Eller när en mystiker håller ett bra bibelstudie? Om en katolik håller en biblisk predikan? Då måste man fråga sig: ”i vilket sammanhang? Vad predikar personen annars?”

Jag menar, tro inte att påvens predikant står och upphöjer ”jungfru Maria” som Himlens drottning på en Oaskonferens, även om påven vill överlåta hela världen till modergudinnan. Eller att Ulf Ekman – som har Kenneth Copeland som en stor förebild – predikade JDS (nygnosticism) och värsta girighets-”evangeliet” när han predikade på Nyhemsveckan 2008. Nejdå. Tro inte heller att Todd Bentley berättade om sin otrohet eller när han sparkade folk i huvudet eller dunkade dem i golvet ”på Andens uppmaning” vid förbön (en demon, i så fall), på en video där han vill bli accepterad i olika kristna sammanhang. Tro inte heller att den katolske biskopen Anders Arborelius upphöjer och tillber den katolska Maria i en ekumenisk konferens, som han gör i alla andra predikningar på nätet. Eller att Bill Johnson avslöjar i alla lägen att han är värsta sortens trosförkunnare, uppmuntrar att ”hämta kraft från gravar” (gravesoaking), ”befalla änglar” eller ” väcka upp änglar i öknen”. Till och med Benny Hinn kan låta ödmjuk och andlig… fast han vid andra tillfällen hotar som den värste maffiaboss, profeterar rena fantasier och lever i ofattbar lyx med offrade medel.

Det finns många fler exempel på andliga kameleonter. Påven, Rick Warren, NAR-apostlar… De vet vad som går hem och när det passar att säga vad. Det kan i vissa fall vara ”stulna” eller ”lånade” prediko-utkast. När mängden skall samlas till ekumenik med påven och påvekyrkan till en världskyrka, gäller det att ”hålla tungan rätt i mun” och att välja sina ord. När man vill få med sig de bibeltroende, gäller det att predika sådant som är bibliskt rätt. Listigt… sedan kan man smyga in sina irrläror i lagom doser, så att folket vänjer sig. Så kan det gå till när katolicism eller new age infiltreras och samma antikristna ande ligger bakom alla obibliska och människocentrerade läror. Så gick det också till på Nya Testamentets tid.

2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror [1917 års övers. – vilka på smygvägar skola införa fördärvliga…]. De skall till och med förneka [arneomai] den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas (världens människor får orsak att anklaga kristen tro för att vara hyckleri när de falska lärarna utger sig för att vara kristna).

Arneomai [Strongs G720] – förneka, förkasta, motsäga. Motsatsen är homologeo att bekänna i enlighet med Ordet, att känna och känna igen Jesus. Dessa känner inte Jesus och deras falska läror som ”smygs in”, går så långt att de motsäger Guds ord och därmed förkastar Jesus själv.

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus (Jesus är Kristus – Den smorde – av evighet, den ende och han är unik), som kommit i köttet, han är från Gud, (bekännelsen är att Jesus är sann människa och sann Gud – inte att han ”tömde sig på sin gudomlighet” och ”måste bli född på nytt” , som bl a Bill Johnson säger och därmed degraderar Jesus) 3 och varje ande som inte bekänner [homologeo = bekänner enligt Ordet] Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande (en annan ande, en falsk ”kosmisk” kristus), som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

En enskild predikan behöver alltså inte säga något alls om den som predikar, om inte den helige Ande varnar direkt. Det krävs ofta mer för att pröva. Med internet är det ganska lätt idag att kolla upp i vilket sammanhang han eller hon står i. Vilka nätverk? Kontakter? Länkar? Läror? osv.

2. Hur långt kan avfallet gå?

Hur långt kan avfallet gå? Det tycks inte finnas några gränser. Bethel Church talar öppet om ”As above, so below” som är en typisk new age-term. Det syftar på Kingdom Now, som skapar en maktfullkomlig världskyrka men det saknar stöd i Bibeln. Målet med så kallad kontemplativ bön som har fått stor spridning, är ”ett förändrat medvetandetillstånd” (Upplysning) , som hör hemma i new age andlighet. Det talas allt oftare om ”ett nytt tänkesätt” i kristna sammanhang – och sedan många år inom Emergent Church – och det syftar där på en anpassning till den globala pyramidstrukturen, politiskt och religiöst.

När den helige Ande förvandlar genom ett förnyat sinne, formas vi efter Guds ord och ”kan pröva vad som är Guds vilja”, dvs vi får urskiljning, Rom 12:2. Det är något helt annat och leder aldrig utanför eller i konflikt med Guds vilja.

Lighthouse Trails hemsida varnar för en ny ”böneform”. Boken har titeln ”Pray in color: Drawing a New Way to God” (Be i färger: Rita en ny väg till Gud”). Här lär man sig att be genom färger, eller med svart och vitt. Citat: ”Rita en ny väg till Gud genom Sybil MacBeth som introducerar aktiva, visuella böne-övningar som författaren kallar ”be i färg.” Boken ger lite biografi och teologi och en hel del om hur det går till. Steg-för-steg-instruktionen i kapitel 3 introducerar ”be i färg” som ett sätt att hålla förbön. Ytterligare kapitel förklara hur praxis kan användas till att lära sig Skriften, hålla advent och fastan, öva lectio divina, och be på andra sätt.”
”Att be i färg” har enligt mailskrivaren rötter i hinduism, mysticism, katolicism och visualisering. Bland citaten finns Thomas Merton (katolsk munk som dog som zen-buddist), Tony Jones (Emergent Church-ledare) och Mary Eddy Baker (startade den gnostiska rörelsen Christian Science, där trosförkunnelsen har sina gnostiska rötter).

VARNING!
Väktaren Tricia Tillin varnar för en nyskriven bok av pastor Steve Berger. ”Have heart: Bridging the Gulf between Heaven and Earth”, handlar om ”att ha kontakt med de döda för att överbrygga klyftan mellan himmel och jord” (Jämför ”As above, so below”). Det som pågår i den församlingen är av mörkaste mörker och kommer direkt från avgrunden, när de tror att ”de döda förmedlar budskap från himlen” till dem. Här måste kraftiga varningar gå ut! Denna nekromanti (svartkonst, andebesvärjelse, schamani) är steget längre på vägen som öppnar för en andlighet från ockulta krafter med övernaturliga manifestationer som djurläten, hysteriska skratt, andlig fylla, levitation, stigmata mm. I Katolska sammanhang har nekromanti – kontakt med de döda – blivit allt vanligare i så kallade ”mariauppenbarelser”. Läs vad den demonen säger – HÄR – Ohlins funderingar 31/12-2014.

5Mos 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning (jmf ”Att be i färg”), svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Jes 8:19 När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” 20 ”Till Guds undervisning, till vittnesbördet!” Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. 21 De skall dra igenom landet, hårt ansatta och hungrande. Och när de hungrar skall de brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De skall vända blicken uppåt och de skall se ner på jorden, 22 men se, där är bara nöd och mörker, en natt full av ångest. De är utkastade i det tätaste mörker.

HUR KAN DET SKE? Svaret måste vara att de inte håller sig till GUDS ORD. De predikar inte KORSETS BUDSKAP om synd, omvändelse, bekännelse, förlåtelse, helgelse, befrielse och evigt liv, sanningen om JESU FÖRSONINGSVERK. Budskapen är anpassade för att inte stöta människor, ett urvattnat och kraftlöst evangelium.

Frukten av att kristna ledare tiger och undanhåller varningar och tydlig undervisning från Guds ord, är att många blir lättlurade och går på alla satans trick för att förvilla och vilseleda. Ockultisten Alice Bailey sa att ”Upplysningens tidsålder” kommer GENOM kyrkan. Med den ”UPPLYSNINGEN” menade hon att ”människan inser att hon är gud” och det kommer att ske globalt. Men det ”ljuset” är mörker, tätaste mörker. Om det kommer att ske globalt, blir det världshistoriens största och värsta falska ”väckelse”.

5Mos 12:30 se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31 Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära (att tillbe Gud genom andliga övningar hämtade från österländsk religion eller mysticism är avskyvärt inför Gud).

Den som håller sig till ”Guds undervisning” (BIBELN) är däremot lovad att ljuset och uppenbarelsen ska öka. Klarhet och insikt ges till dem som följer Jesus och när vi brister i vishet uppmanas vi att be om det. Vi får likaså be till Gud om urskiljning och andebedömning. Om vi vill bevaras i tron och bevara vår frihet i Kristus Jesus, måste vi förkasta alla andliga övningar, manifestationer, tekniker och metoder som är utanför Bibeln och som har rötter i andra religioner och åskådningar.

Ords 4:18 De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd. 19 Men de ogudaktigas väg är som djupaste mörker, de märker inte det som vållar deras fall. 20 Min son (/dotter = ”mitt barn”), tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord.

Jak 1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

3. Rapport från Mellanöstern

Många profetior håller på att gå i uppfyllelse men bara Gud vet när den bestämda tiden är inne för den slutliga uppfyllelsen. Ryssland [Gog] har kanske redan nu tillräckligt med vapen i Mellanöstern för att uppfylla profetian i Hesekiel 38-39 men det finns andra profetior som ska uppfyllas innan dess. President Obama kommer troligen att engagera sig i fredsprocessen och besöka Israel efter sin tid som president. Det ryktas om att han kommer att lägga fram en fredsplan för palestinierna och Israel till FN. Värt att hålla ett öga på framöver. Det är också värt att hålla ett öga på den armé som många vill skapa i EU, med hotet från Ryssland som förevändning.

Amir, är en messiansk jude i Israel som ger rapporter från Mellanöstern. I en av sina “Middle East Update” berättar Amir från säkra källor, om situationen i krigets Syrien. Enligt dessa pågår produktion av kemiska vapen med oförminskad styrka. Damaskus har enligt uppgift det största förrådet av dessa vapen. Vad skulle hända vid en attack emot Israel som tvingar Israel att försvara sig? Kommer Jesajas profetia om Damaskus på det sättet att gå i bokstavlig uppfyllelse?

Jes 17:1  Profetia om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

Tiden kommer att utvisa. Gud vet vad som finns i människan och de onda planerna som görs emot hans utvalda folk och land. Det lät han profeterna i GT få insikt om, för mer än 2500 år sedan.

När den palestinske presidenten Mahmoud Abbas var på besök i Venezuela nyligen, påstod han att ”det finns 6 miljoner palestinska flyktingar som har rätt att återvända hem”, skrev Memri (The Middle East Media Research Institute). På samma gång ursäktades de unga palestinierna som tar till knivar och våld ”i sin desperation när de har förlorat hoppet. De är inte uppmanade till det”, bedyrade Abbas.

Lägg märke till försvaret och ursäktandet av de bestialiska dåden och morden som har gjorts mot oskyldiga israeliska medborgare. Vi hör ekot från en del svenska politiker, som tyvärr sväljer lögnerna.
Abbas uttalanden stämmer inte:

 • de 6 miljoner palestinska flyktingarna som Abbas talar om, har aldrig haft Israel som sitt hemland. Landet har tillhört judarna sedan flera tusen år tillbaka. Under de perioder då de vände sig bort från Gud och förlorade Guds beskydd, blev konsekvensen bortförande, förskingring och fångenskap, medan en liten del av judarna lämnades kvar i landet. Under dessa perioder har en del araber bott i landet men det har aldrig tillhört araberna (s k palestinier).
  Video: – HÄR
 • många palestinska barn uppfostras att hata judar och Israel och att det bästa de kan göra som vuxna är att döda judar. Det finns gott om material och video som bevisar detta (nätet), bl a från skolor i Gaza. Om de har förlorat hoppet, är det i så fall orsakat av deras egna ledare.
 • det finns videos som visar att man uppmanar palestinier – inte minst ungdomar – att mörda och skada oskyldiga judiska medborgare. Dessa mördare och våldsmän kallas ”martyrer” av Abbas och hans befolkning. Video – HÄR – & – HÄR

Det var Israels (nordriket) och Judas (sydriket) synd, som gjorde att de flesta drevs bort från sitt land under GT:s tid, när de vände sig till andra gudar och förlorade Guds beskydd. Den stora förskingringen kom efter år 70, som en följd av att de förkastade Messias Jesus, Luk 23:28-31; Matt 23:37-38, 24:1-2. Ändå har landet alltid tillhört det utvalda (judiska) folket från Guds sida sett, sedan han gav löftet till Abraham och senare till Isak, Jakob och de tolv stammarna. Gud är rättvis och rättfärdig men också barmhärtig och nådefull och han lovade att hämta folket tillbaka, vilket också har skett och sker. Gud har inte anseende till person, säger Bibeln, och därför handlar han rättfärdigt både med det judiska folket och med hednafolken.

Jer 12:14 Så säger HERREN om alla onda grannar som förgriper sig på det arv jag har givit åt mitt folk Israel: Se, jag skall rycka bort dem ur deras land och Juda hus skall jag rycka undan ifrån dem. 15 Men sedan jag har ryckt bort dem, skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land.

Vi bör se med bävan på det som sker i Irak och Syrien, två av de länder som har stått som fiender och förbannat Israel. Detsamma gäller övriga arabländer som står upp som fiender mot Guds folk (både judar och kristna). (Jag har inte kunnat släppa de tankarna de senaste åren). Förbannelsen (domen) kan slå tillbaka och drabba ett helt land med fruktansvärt lidande som följd. Nöden drabbar även de kristna men Gud överger inte sitt folk, utan är med genom allt. Förföljelse och lidande bland pånyttfödda kristna brukar föröka antalet frälsta och leda till väckelse, när JESUS förvandlar människors liv. Det händer i muslimska länder idag.

4. Dåliga representanter

Citat från en artikel i Världen idag: Kyrkornas världsråd beskyller Israel för terror
”Israel har ett ”särskilt ansvar” för att få igång fredsprocessen igen. Det menar Kyrkornas världsråd som i ett uttalande nyligen lade skulden för konflikten på Israel utan att nämna terrorgruppen Hamas. I samma uttalande varnade man för ”kristen sionism” som man anser är farligt. …I dokumentet finns också en passus där kyrkor uppmanas att se hur ”farligt” kristen sionism är och inse att det är ”fundamentalism”. Men frågan hur man definierar kristen sionism får inget konkret svar.”

Kyrkornas världsråd har mer än en gång gjort sig känd som en anti-kristen, anti-biblisk och anti-israelisk röst. Vänstervriden globalism? Mycket möjligt. När man läser om den obalans och förnekelse av sanning och fakta som KV ger uttryck för, vill jag markera att de har fel om de tror att de representerar alla kristna. De representerar inte bibeltroende Jesu efterföljare, varken i den här saken eller i ekumeniken.

Vi är uppmanade att välsigna och be för det folk och land som Gud själv har utvalt – och likaså för arabernas omvändelse och frälsning. Ingen som ser världspolitik och Mellanöstern med Bibelns ljus uppmanar heller till krig, vilket KV tycks mena(?). Israel har – precis som alla länder – rätt att försvara sitt land och sin befolkning mot terror och andra vålds- och krigshandlingar. Israels fiender vill utrota både staten Israel och den judiska befolkningen. Det blundar tydligen KV för och lägger skulden på Israel, till förmån för terrororganisationer som Hamas. Vi klarar oss bäst utan sådana ”representanter”. Vi klarar oss bra utan både KV och SKR (Sveriges kristna råd), som följer i samma spår.

5. Välsignelse eller förbannelse

Gud sa till Abra(ha)m:
1Mos 12:3 Jag skall välsigna [barak H1288] dem som välsignar dig och förbanna [arar H779] den som förbannar [qalal H7143] dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade [barak H1288].”

Vi vet att den slutliga uppfyllelsen av ”välsignelsen”, var Jesus (Yeshua) Messias och den tas emot i tron på honom men förbundet med Abraham är också knutet till folket och landet där Messias föddes och levde och staden Jerusalem dit han ska återvända vid sin återkomst, 1Mos 12:7; 35:12, Gal 3:16.

 • Hebreiska barak [Strongs H1288] betyder välsigna. Det är först och främst att vara i rätt förhållande till Gud genom Jesus och att ha Guds välbehag över sitt liv, att vara vänd till Gud. Barak betyder också ”att böja knä”, som beskriver ödmjukhet.
  Grekiskaeulogeo [Strongs G2127] – har betydelsen att välsigna, önska välgång, tacka eller att tala gott om. Att ”välsigna dem som förföljer”, är att förlåta och be om deras frälsning – att tala gott inför Gud, Rom 12:14.
  Att välsigna Gud, tala gott om honom, är att att ära, tacka och tillbe honom för den han är.
 • Hebreiskaqalal [Strongs H7143] – kan översättas förbanna, att förakta, att göra lätt och det beskriver framför allt den som föraktar Guds ord eller hädar Gud och räknar hans ord som värdelöst (att det väger lätt).
 • Hebreiska arar [Strongs H779] – betyder förbanna, att binda eller att omringa med hinder, att göra kraftlös, att stå emot, hålla utanför och stöta bort. Att ”vara förbannad” innebär att vara bortdriven från Guds ansikte och bunden i sin synd – en konsekvens av ett eget val eftersom nåd och välsignelse erbjuds till alla.
 • Jämför hebreiska ordet härlighet kabod – som betyder tyngd och har med värde att göra. Jesus är och utstrålar Guds härlighet, Hebr 1:3. Vårt rätta värde som människor kan bara Jesus Kristus/Messias ge och Guds ord har högsta värde (väger tungt!), Ords 2.
  Det grekiska ordet – doxa – betyder härlighet, att känna (/känna igen) någon. Ordet beskriver hur någon verkligen är och ära, glans, majestät (när det gäller Gud).

Att förbanna (från vår sida), är alltså att förakta Guds Messias och Guds ord, hans plan och vilja som den är nedskriven i Bibeln. Det uttrycker högmod. Då är vi bundna i vår synd och kan få erfara att Gud förbannar och det kan innebära att han sätter upp hinder, står oss emot och stänger. Den som avviker och avfaller från Guds väg kommer att förlora Guds kraft och riskerar att stå utanför förbundet, bortdriven från Guds ansikte.
Samma innebörd finns i Jakobs brev.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot [antitassomai G498] de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Ordet – antitassomai [Strongs G498] – är ett gammalt militärt uttryck som betyder ”att stå emot, att strida emot, att arrangera eller ställa upp i strid på ett ordnat/arrangerat sätt”. När vi ödmjukar oss gäller motsatsen, att Gud istället har förberett vägen och alla gärningar som vi får vandra in i genom öppna dörrar och vara välsignade av Herren själv, Ef 2:10.

Att välsigna (från vår sida), är att ödmjuka sig (”böja knä, böja sig”) inför Jesus, Guds Messias, och hans ord och få hans nåd. Då ger Gud den Helige Ande till kraft och inspiration att följa Jesus, lyda hans ord, hans plan och vilja (Bibeln), Apg 5:32.

Rom 12:14 Välsigna [eulogeo G 2127] dem som förföljer er, välsigna [eulogeo G 2127] och förbanna inte.

Eulogeo [Strongs G 2127] betyder välsigna, att tala gott om (önska gott). Vi välsignar genom att be för människors frälsning. Vi ska inte önska onda saker över dem (förbanna), för vi har fått ett evighetsperspektiv och ”vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa…”, Rom 8:28. Det betyder inte att vi ursäktar synd och ondska eller förminskar dess betydelse. Paulus bad om beskydd för onda människor även om hans högsta önskan var att de skulle bli frälsta. Han sa rakt ut att falska lärare var under förbannelse eftersom de förvred Guds evangelium och ledde människor bort från sanningen.

Gal 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse [anathema G331]. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse [anathema G331].

Anathema [Strongs G331] betyder fördömd, under förbannelse, skild från, bestämd till undergång, tillspillogiven (utlämnad). Guds förbannelse – Guds vrede – vilade över dem (jmf Joh 3:36). De var främlingar för Jesus Kristus och representerade inte honom och de gjorde stor skada bland Guds folk. De var utlämnade eller prisgivna till undergång, om de inte vände om (Rom 1).

Guds evangelium är evigt och oföränderligt. Om någon kommer med ”ett nytt evangelium” eller ”ett annat evangelium” gäller detsamma idag som då.

När Gud talar om sin plan med Israels folk och land (eg. Guds land) som de har fått från honom, håller Guds folk det för sant och lyder Guds uppmaning att välsigna. Det betyder inte att vi håller med om allt som görs i Israel men det betyder att vi håller med Gud i hans beslut och vilja när det gäller Israel och önskar och ber att det ska bli precis så. Föraktet och hatet emot Israel kommer från mörkrets makter och orsaken är att det vilar gudomliga löften över dem, som väntar på fullbordan.

Att tvärtemot Bibelns ord kämpa för att dela landet (Joel 3:2), att blunda för de onda planerna emot Israel – Bibeln avslöjar att djävulen ytterst ligger bakom – och att därmed göra att Guds ord ”väger lätt” och räknas som värdelöst – det är att förbanna, för då föraktar man Guds ord. Det här är av högsta betydelse i allt det som Gud varnar oss för, inte minst det som jag tog upp tidigare av det ockulta som är avskyvärt inför Gud, 5Mos 18. Vi lurar oss själva om vi tar del i något sådant för det är kopplat till falska gudar (demoner) och det är förödande och livsfarligt för vårt andliga liv. Vi lever i en svår tid och måste pröva allt utifrån Bibeln och förkasta det som Gud förkastar.

 • pröva undervisningen med Guds ord (Bibeln) och Guds Ande
 • pröva förkunnaren av frukten (Matt 7)

2Mos 22:20 Den som offrar åt andra gudar och inte endast åt HERREN, han skall drabbas av förbannelse. (all blandning är förbjuden, den leder till undergång)

Välsignelse och förbannelse beskrev två olika vägar i GT: livets väg och dödens väg.

5Mos 11:26 Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse: 27 Välsignelse, om ni lyssnar till HERRENS, er Guds, bud som jag i dag ger er, 28 och förbannelse om ni inte lyssnar till HERRENS, er Guds, bud, utan viker av ifrån den väg jag i dag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner.

5Mos 30:15 Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är, 16 då jag nu i dag bjuder dig att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rätter, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning.

Vi är alla under förbannelse på grund av synden. Men JESUS, Guds Son, tog syndens förbannelse på korset på Golgata och erbjuder istället Guds nåd och välsignelse till alla, (Gal 3:13). Guds välsignelse är en säkerhet och ger oss visshet om att hans löften kommer att uppfyllas både i våra personliga liv och i allt det som Gud har bestämt – det gäller varje profetia som är nedskriven i Bibeln.


Mvh
Elvor Ohlin