FADER och SON

Nr 1 AB (AV) Fader = Strong = Grundläggare av ett familjenamn (HUS)
NR 1121 Ben – Son = Grund + Uppbyggare av ett familjenamn (HUS)

Gud fader är grundläggare till ett HUS. Det hebreiska ordet för hus 1004 Bayit kan även betyda familj. Så Sonen är inte bara grunden till ett hus han är även grunden för en ny familj.

1 Pet 2:6 Det heter nämligen på ett ställe i skriften: ”Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam.”

Hörnstenen är Jesus Kristus Guds Son = Grunden och uppbyggaren av ett familjenamn (HUS)
1 Kor 3:11 Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd (AV FADERN) nämligen Jesus Kristus (Klippan och hörnstenen)

Du kan se FADER – SON betydelsen i MT 16 tydligt.

Mat 16:15 Då frågade han dem: ”Vem sägen då I mig vara? 16 Simon Petrus svarade och sade: Du är Messias, den levande Gudens Son. (Bildligt = Du är Messias – Faderns (Grundläggarens – SON grund och uppbyggare) 17 Då svarade Jesus och sade till honom: Salig är du, Simon, Jonas’ son ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min (SONENS) Fader (AB = GRUNDLÄGGARE) som är i himmelen. 18 Så säger ock jag dig att du är Petrus (FLYTTBAR STEN) och på denna klippa (GRUND) skall jag bygga (GUDS SON – BEN) min församling, och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.

Intressant är att ordet Sion på Hebreiska lär komma av 3 ord som samtliga pekar mot en grund. Men det behöver du inte kunna hebreiska för att kunna förstå för at Sion och det himmelska Jerusalem är det enda som kommer att kunna stå stadigt när Gud skakar allting som inte är byggt på sonen. (Heb 12)

Bara Guds Hus och hans familj som står med honom på Zion kommer att bestå.
Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.

Det här har alltså med Guds Rike att göra – det har med PLANEN i EF 1:9-10 att göra. ATT SAMLA ALLT SOM FINNS I HIMLEN OCH PÅ JORDEN TILL ETT UNDER ETT HUVUD. Församlingen brukar också kallas för hans Kropp – hans hus

1 Pet 4:17 Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus men om begynnelsen sker med oss, vad blir då änden för dem som inte hörsamma Guds evangelium?

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

Heb 10:21 Vi har en stor präst över Guds hus. 22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

Heb 3:3 Men Jesus (SONEN) är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. 4 Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. 5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 6 Men Kristus är betrodd som Son (BEN – UPPBYGGARE) att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Ef 1:9-10 Har vi tagit upp innan den handlar om PLANEN med stort P Gud skall samla in allting till ETT (Echad) under ett huvud som är i himlen och på jorden.

Det här är samma sak som SONEN (Grundläggaren + Uppbyggaren av ett hus) Det är dessa tankar Paulus nu presenterar för oss här fast huset kallas nu för Kristi Kropp men det är precis samma sak.

EF 4:3 Var ivriga att bevara Andens enhet (ECHAD) genom fridens band:4 en (ECHAD) kropp och en (ECHAD) Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en (ECHAD) Herre, en (ECHAD)tro, ett dop,6 en (ECHAD) Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. 7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.(NÅD är kraften att kunna göra hans vilja) 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. 9 Detta ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav (AV NÅD) några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp (HUS) 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen (PLANEN) och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen (HUSET) sin tillväxt. Så byggs kroppen (HUSET) upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

På förklaringsberget utspelar sig också ett drama som handlar om byggnation – låt oss titta på det lite.

Mat 17:1 Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg, där de var allena.2 Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blev vita såsom ljuset.3 Och se, för dem visade sig Moses och Elias, i samtal med honom. 4 Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: ”Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en. 5 Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: Denne är min älskade Son (Ben – Uppbyggaren) i vilken jag har funnit behag hör (shema) honom. 6 När lärjungarna hörde detta, föll de ned på sina ansikten i stor förskräckelse. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stå upp, och var inte förskräckta. 8 När de då lyfte upp sina ögon, såg de ingen utom Jesus allena.

Här uppenbaras för det första 3 enigheten ELOHIM. För det andra så uppenbaras Guds eviga plan EF 1:9-10 >> och >>

Petrus talar om byggnation när GUD uppenbarar sin SON (GRUND) = Uppbyggare av ett HUS. Det här är exakt samma sak som i MT 16 Fadern uppenbarar vem SONEN är för Petrus – Sonen sa då – På denna klippa (GRUND) skall jag bygga min församling (MITT HUS)

För en Israelit så måste det här tydligt peka på SHEMA BÖNEN

5 Mos 6:4 Hör (Shema) Israel! HERREN vår gud HERREN är en. (ECHAD) 5 Och du skall älska (Agape) HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.

Om vi skall gå till vad Paulus nu säger i EF 4:5 så måste HERREN din GUD här var JESUS KRISTUS.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, (Underordnar sig och gör) han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska (AGAPE) honom och uppenbara mig för honom.”

Hans bud är hans TORAH = Undervisning – Instruktion

Enheten i TRON som vi skall komma fram till är enheten i Herrens undervisning och ingen organiserad ekumenisk kompromiss.

Efter detta kom det ett Mail från Israel från en intresserad läsare som antagligen kan Hebreiska ord bättre än oss. Han skrev så här.

Vill kommentera lite om det ni lagt ut om Av och Ben på er hemsida.

Det finns en ännu STÖRRE DIMENSION i detta.
Om man skriver Av och Ben tillsammans på hebreiska så får man ordet Even.

Av Alef bet och Ben Bet non och Even Alef bet non. Man skriver ju aldrig dubbla bokstäver i hebreiskan.

Om man tittar på paralellstället till 1 Pet 2:6 som ni har hänvisat till om hörnstenen och tittar då i Jesaja 28:16 där det också står om hörnstenen så är ordet på hebreiska just precis ordet Even.

From the root of H1129 through the meaning, to build; a stone: – + carbuncle, + mason, + plummet, [chalk-, hail-, bead-, sling-] stone (-ny), (divers) weight (-s).

Slut citat Mail______
Ja så är det ju faktiskt man slutar aldrig att förundras över Hebreiskan – det finns så mycket Gudsuppenbarelse I det språket.
1 Joh 2:23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.
Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.” (Echad)

De måste ha tänkt på SHeMA bönen (Herren din Gud är Echad) Det är därför exakt samma Enhet – Echad som Jesus nämner i Joh 17

Joh 17:21 jag ber att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de ska vara ett, såsom vi är ett 23 jag i dem, och du i mig – ja, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.

 Hur är fadern och Sonen Echad? Jo titta på Hörnstenen EBEN = Fader – AB + Son – Ben. Hörnstenen måste vara deras rådslut och plan och lära.

Du kan se Guds plan i Ef 1: 9-10 att göra allting till ett (echad) som finns i både himlen och på jorden.

Hörnstenen ligger där och inget annat alternativ existerar – vi måste böja oss och acceptera den annars går vi evigt förlorade. Jag undrar vilka hemligheter gömt åt Judarna till den tid kommer när de skall upprättas igen och inympas in i sitt eget olivträd?