Bibelkommentarer 1 Mos 4 Kain och Abel

Till att börja med låt oss säga här att namnet Kain kommer från en rot som har innebörden: Att plantera och få att växa upp för egen ära.(Plantering) Eller man skulle kunna säga grundlägga bygga upp för egen ära. (Hus) Det känner vi igen? Paulus säger ju att församlingen är hans åkerfält eller hans hus. Läs hela 1 Kor 3…
Läs mer