Ohlins Funderingar

Att söka Guds vilja och leva i tro

Undervisning: Elvor Ohlin
Lyssna på Mp3

Innehåll:
1. Att söka Guds vilja först

2. Vad betyder det ”att leva i tro”?
     1. Tro är att lita på ett givet löfte Tro eller otro, Svåra tider i de sista dagarna, Inlärda lärosystem
     2. Tro är lydnad till Guds viljaKain och Abel, Hur viktigt är det att vi lyder Guds vilja? Grundtext:   hupostasis [Strong G5287], chalepos [Strong 5467]
     3. Tro är att förtrösta på Jesus/på GudFörtröstan, Skatter Grundtext: batach [Strong 982]
     4. Tro är att vänta på GudTarifa, ”Experten Grundtext: Sakal [Strong 7919]

 

Det här är utdrag från undervisning den 19 december Att söka Guds vilja och leva i tro (Mp3).

IMG_5371-

1. Att söka Guds vilja först

Matt 6:31  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32  Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33  Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Jesu ord här är befriande för den som oroar sig och utmanande för den som är alltför upptagen med pengar. Om livet ska fungera på rätt sätt, gäller det att sätta rätt prioritering – Guds rättfärdighet och Guds rike först. Vad är ”allt det andra”? Det är inte rikedom och ära. Nej, Gud vet vad vi behöver och lovar att hjälpa och förse med det.

Guds rike och Guds vilja handlar alltid först o främst om det inre livet, gemenskapen med Gud /Jesus. Det handlar om ett förvandlat hjärta, ett förändrat liv som börjar med pånyttfödelse då vi får tron som en gåva.

I andra hand kommer yttre omständigheter, sådant som var vi ska bo, arbeta, leva osv. När det gäller yttre omständigheter börjar Gud alltid där vi är. Vi behöver inte börja leta och söka. Om Gud vill leda in i något nytt kommer han att visa det och vi har många sådana exempel i Bibeln.

  • Gud kan stänga eller öppna dörrar
  • Gud leder med frid eller ofrid – en inre förnimmelse
  • Gud leder var och en personligt

När jag var ung talades det om tre ledljus som ska stämma överens:

  1. Guds ord /Bibeln – Gud leder inte på ett sätt som strider emot Bibeln
  2. Andens vittnesbörd i ditt inre
  3. Omständigheter

En man sa en gång till oss: ”jag har sagt upp mitt arbete för nu ska jag leva i tro” men det var utan Guds tilltal och ledning och det ledde till ekonomisk katastrof och förvirring. Han hade missförstått hur det hela går till.

2. Vad betyder det ”att leva i tro”?

Hebr 11:1  Tron är en övertygelse [hupostasis] om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.  2  Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. 3  Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. 4  Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han, fastän han är död.

Hela kapitlet – som brukar kallas ”trons kapitel” – berättar om människor som handlade i lydnad till Guds tilltal och hans vilja. Ordet hupostasis [Strong G5287] betyder grund, något som är satt under, en lagfart – en abstrakt försäkring, en säkerhet. På engelska översätts ordet substance (substans). Det betyder innehåll, inte tomt prat eller inbillningar. Den fasta grunden och säkerheten är Guds ord och tilltal.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder under, nedanför och histemi som betyder att stå fast och stå nära, att fortsätta, befästa, att hålla uppe, presentera och förbund. Histemi är i sin tur roten till stauros som översätts kors i NT. Sammanfattningsvis kan vi säga att övertygelsen vilar på försoningens grund och att tro är att stå nära korset och stå upp för dess budskap och leva i det.

Så vad är tro?

  1. Tro är att lita på ett givet löfte

Äkta tro är alltså beroende av Gud och vilar på Guds ord. Sann tro har Jesus i centrum. Den tron har substans, dvs. innehåll och liv. Det är en levande tro. Paulus beskrev hur det kommer att vara i de sista dagarna.

2Tim 3:1  Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra [chalepos] tider. 2  Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, …ha ett sken [ten morphosis] av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Chalepos [Strong 5467] kan översättas svåra, kraftlösa, försvagande eller farliga/farofyllda. Roten till ordet är chalao som betyder att sjunka till tomhet. Morphosis [Strong 3446] översätts sken och det innehåller betydelsen ”att hålla på med en yttre form eller struktur som ritas upp”. Ett sken… beskriver ”yttre former utan inre substans”. Här saknas liv och innehåll. Det är tomt och kraftlöst även om orden är stora (skrytsamma). Att ”förneka dess kraft” betyder att vägra låta sig förändras av Jesus, av Guds ord och Guds Ande. Det finns falskhet och hyckleri och uppmaningen är tydlig och kompromisslös: Håll dig borta från dem!

Yttre former utan inre liv – mänskliga strukturer och falska läror (Upp 17:9)

Inlärda lärosystem
Villoläror kan vara ett inlärt lärosystem med en falsk grund. Motivet avslöjas förr eller senare. ”På frukten känner man trädet”, sa Jesus. När en pastor suger ut församlingen ekonomiskt och sedan flyttar utomlands med sin älskarinna, avslöjas att det var ett falskt sken av gudsfruktan och troligen ett inlärt lärosystem. Andra exempel är när ledare utövar makt över medlemmarna så att de ska uppfylla pastorns (”apostelns”) planer istället för att lära sig söka Guds ledning personligt. Eller att ledaren vill bli uppassad och betjänad istället för att vara en tjänare /tjänarinna. Vi har till och med kunnat läsa om sådant i media. Oftast är girighet inblandad (de är ”penningkära”) och samtidigt som ledarna tar ut feta löner, uppmanas församlingsmedlemmarna att leva i tro. Istället för att söka Guds rättfärdighet och Guds rike först, är det pengar, makt och position som eftersträvas. Sådant är mycket allvarligt inför Gud.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3  I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. [= suga ut er ekonomiskt] Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Otro
På 90-talet var det många kyrkor som hade minskande medlemsantal. En känd amerikansk pastor (Bill Hybels) hade stora ledarskapskonferenser (GLS) och han uppmanade: ”Ni måste göra något nu .. annars dör ni ut” (årtal uppvisades med statistik). Istället för att ödmjuka sig och gå in i bön till Gud sökte många kyrkor andra lösningar för att locka människor till kyrkorna. Exempel på åtgärder:

– folk vill inte höra om synd och skuld… – det måste vi tysta ner
– alla vill höra om kärlek – det talar vi mycket om, ”Kärlek, kärlek, kärlek”
– korset kan vara till anstöt – det döljer vi med svarta draperier!
– kyrkan behöver inte se ut som en kyrka – en teatersalong är mer tilltalande
– andliga övningar och yoga är populärt… – det tar vi in /eller vi gör en ”kristen” version
– företag som är framgångsrika kan vi lära av – vinstintresse och synliga resultat, bort med allt ”gammalt”!
– bygg på dina styrkor och dina förmågor – tro på dig själv!
– tala positivt och sådant som är lättsmält (inte om tidstecken, ändetid, dom – och glöm ordet avfall..)

Positivt för vad, kan man undra. Positivt för det köttsliga sinnet?!

yoga
Yoga är hinduism, det säger hinduerna själva. Det utgår från en ockult världsbild och bjuder in ockulta krafter.
Vi kan läsa om när Israels folk i GT vände sig till hednafolken (jag har sagt det många gånger förut): ”Hur får ni framgång?” På det sättet öppnade de för ockulta krafter och andligt mörker. Resultatet blir KRAFTLÖSHET och TOMHET. Guds Ande drar sig undan. Det betyder att man förlorar Guds kraft för det är ett självbedrägeri.
Sådant är inte tro – det är OTRO!

Jes 30:15  Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: ”Om i vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta, genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16  Ni säger: ”Nej, på hästar vill vi jaga fram” – därför skall ni också bliva jagade; ”på snabba springare vill vi rida åstad” – därför skall ock era förföljare vara snabba.

Hästar (hästkraft) står profetiskt för mänsklig kraft och mänskliga lösningar – snabba men dåliga lösningar.

  1. Tro är lydnad till Guds vilja

Kain och Abel
Vi läste tidigare: (Hebr 11:4) Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer.”

Av sammanhanget förstår vi att bröderna hade fått veta genom sina föräldrar Adam och Eva, hur man tillber och ärar Gud. Abels offer var från det förstfödda i hans hjord. Han hade lyssnat och gjort som Gud ville och det var en förebild på Jesu offerdöd – en annan (oskyldig) måste ta min synd och dö i mitt ställe. Annars kan jag inte komma inför Gud.

Kains offer var av det han själv hade presterat och åstadkommit. Därför kunde Gud inte ta emot hans offer. Våra prestationer duger inte inför Gud, för vi är alla syndare. Kains självrättfärdighet gjorde att han började hata sin bror och mördade honom senare.

Vi fick en gång ett profetiskt tilltal som avslutades: ”..ni måste gå den här vägen, annars blir ni inte lyckliga. Alla som har erfarenhet vet och kan vittna om att vi blir lyckliga när vi lyder Gud och hans kallelse.

Ps 73:28  Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.

Ords 13:21  Syndare förföljs av olycka (blir olyckliga), de rättfärdigas lön blir lycka.

Synden gör oss olyckliga – det inser vi förr eller senare. Den som överlåter sig till Jesus och följer honom blir lycklig, oavsett yttre omständigheter. Men lägg märke till att det står ”lön.” En lön brukar ges efter fullgjort arbete.

Ps 126:5  De som sår med tårar skall skörda med jubel.Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.

Guds väg kan vara både smärtsam och svår. Den kan innebära tårar och kamp men lönen kommer, och då är det bara glädje och jubel.

Hur viktigt är det att vi lyder Guds vilja?
När vi tjänade som reseevangelister kom en kvinna fram till mig efter ett möte en gång. Hon berättade något som jag aldrig kunnat glömma. I sin ungdom hade Gud kallat henne att bli missionär. Hon visste exakt vilket land det gällde i Afrika och i hennes hjärta brann en kärlekens eld till folket där. Men hon hade träffat en man som inte hade samma kallelse och hon valde äktenskapet före och istället för kallelsen. Hon hade nu ett vackert hem, en fin äkta man… men så sa hon (kanske jag inte minns rätt antal men innebörden): ”Fem barn och femton barnbarn har aldrig kunnat ersätta Guds kallelse! Mitt hjärta brinner fortfarande för det folket varje gång det nämns på tv..”

Gud är full av nåd och barmhärtighet. Han förlåter och överger inte den som gör ett sådant val men ändå vill tillhöra honom. Jag måste försäkra mig om att hon inte levde i fördömelse och skuld. Nej, det gjorde hon inte. Hon tjänade Gud med glädje i församlingen som hon tillhörde och där hon levde. Men ändå hade inget av det goda i livet som hon hade fått, kunnat ersätta Guds kallelse som hon en gång fick så starkt i sitt hjärta.

  1. Tro är att förtrösta på Jesus/på Gud

Ps 91:2  .. ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar [batach] på.”

Ordet batach [Strong 982] betyder trygghet och beskrivs ”som ett barn som hoppar när mamma eller pappa säger det och litar på att de tar emot”. Barnet vet att han eller hon kan lita på föräldrarna. Gud kan vi lita och förtrösta på till 100%. När han säger ”GÅ” kan vi lita på att vägen är förberedd. Gud banade en väg genom Röda havet för Israels folk. Senare hände samma under vid Jordan. Gud kan bana en väg där ingen väg finns.

Vid ett annat tillfälle visste vi inget om vår framtid om bara en månad framåt. Då fick vi en profetia: ”..frukta inte, säger Herren, fortsätt bara rakt fram…”. Jag tänkte för mig själv men vägen tar slut!? Men Gud hade en väg – gjorde en väg – och öppnade en ny dörr till tjänst i hans rike. Det blev som en evangelist sa med glimten i ögat, när vi hade möte tillsammans en gång: ”Gud kommer aldrig för sent men han är ganska sölig”. Ja, Gud kommer ofta i sista stund, för han vill lära oss att tro.

Sann tro förnekar inte problemen – men lyfter blicken upp till JESUS – som är ”trons upphovsman och fullkomnare” (Hebr 12:2). Han ger oss tron och stärker oss i den. Herren skall också fullborda det han har påbörjat i våra liv (Fil 1:6) när vi följer honom. Vi har alla fått löftet i Jeremia:

Jer 31 ”… jag skall leda dem där de går bedjande fram”

Skatter 
Många av oss bär på löften från Gud. Det kan vara bibelord som blivit levande, så att vi fick visshet att Gud talade. Det kan vara genom drömmar, syner, profetia och olika uppenbarelser. Gud talar inte för att roa eller underhålla oss. Han talar i förväg för han vet vad vi kommer att möta längre fram. Han har det stora perspektivet och ser allt. Han vet slutet redan från början. Vi har ett litet och begränsat perspektiv. Om vi får se lite större, är det den Helige Ande som öppnar så att vi ser. Vi läser om profeterna och många andra i Bibeln som fick se in i ett större perspektiv och se in i händelser och skeenden i framtiden, när Guds Ande lät dem få öppnade ögon och uppenbarelser genom Guds ord.

Det Gud har talat och uppenbarat blir som skatter som vi bär med oss. Ibland säger vi senare: ”Jag hade inte klarat det här om inte Gud hade talat”. Guds ord bär oss genom allt.

Om JESUS:

Kol 2:3  I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Jesus ger tro och han uppfyller själv det han talar och lovar. Vi kan inte ta någon ära. Allt är NÅD.
Gud bekräftar också dit han leder oss. Gud är mer angelägen än vi, om att vi kommer rätt.

Jes 30:21  Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: ”Här är vägen, gå på den.

  1. Tro är att vänta på Gud

Exempel: Du har överlåtit ditt liv till Jesus och gensvarat på hans kallelse men omständigheterna är stängda. Tiden är inte inne än. Guds tidsplan brukar inte vara samma som våran. Vi tror att allt ska hända nu och snabbt…

Ps 31:25  Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas [yachal] på HERREN!

Yachal betyder att hoppas, vänta och att invänta rätt tid (Guds tid). Rusa inte iväg… stanna upp, vänta och bed.

572A2258-

Tarifa
I september var vi 8 dagar i Tarifa, Europas sydligaste spets i Spanien. Där sträcker tusentals rovfåglar och andra flyttfåglar som tillbringar vintern i Afrika. En dag satt vi på den sista bergskanten framför en dalgång där en del rovfåglar tog höjd och fortsatte över havet. I klart väder syns Afrikas kust mycket tydligt eftersom det ligger så nära men den här dagen låg det tjock dimma längs hela den afrikanska kusten. Vi satt med våra teleobjektiv och fotade de rovfåglar som flög tillräckligt lågt. De var ivriga att komma iväg och försvann ur sikte men efter drygt en halvtimme kom de tillbaka en efter en. Dimman – omständigheterna – gjorde att de inte kunde fortsätta. De här rovfåglarna måste helt enkelt vänta på att göra nya sträck-försök tills dimman lättat. Vi var förstås glada i det läget att vi fick chans att fota dem igen.

När vi satt där tänkte jag på hur viktigt det är att inte rusa iväg, utan vänta på att Gud öppnar vägen. Herren leder inte in i förvirring och dimma. Han leder så att vi får klarsyn och kan se att han går före.

Ps 32:8  Jag vill lära [sakal] dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. [Hans namn är Underbar i råd (Jes 9, 1917 års översättning)]

Experten
Sakal [Strong 7919] beskriver en expert som lär och instruerar, vägleder och ger visdom.
”Experten” är naturligtvis Guds Ande /den Helige Ande:

– den Helige Ande uppenbarar vem Gud är genom Jesus Kristus
– den Helige Ande uppenbarar Guds vilja
– den Helige Ande ger kraft och utrustar till att göra Guds vilja

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet…

Det är det bästa sättet att börja år 2018.
Gott nytt år!
Mvh Elvor Ohlin