Bibelkommentarer LUK 4:1-13 JESU PROV

Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd. 4…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT Sakarja Kap 5:6-11

Haggaj på Aletheia kastade ut en tanke igår. >> Kan uttrycket i Matt 24:15 på helig plats syfta till Tempelberget som plats betraktat, och den vanhelgade skändligheten innebära ett tempel, som inte har Guds välsignelse? Alltså att det tempel, som byggs ihop med andra religioner, är själva skändligheten? Jag önskar er läsares tankar omkring detta. Vi läste otroliga saker på…
Läs mer

Bibelkommentarer Joel 2:30 – Joel 3:2

Joe 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem…
Läs mer

Bibelkommentarer GT Daniel 12

Dan 12:1 På den tiden (3 ½ år) skall Mikael träda upp (sluta upp att hålla tillbaka = 2 Tess 2:7) den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd (3 ½ år) som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den…
Läs mer

Bibelkommentarer Hes 8

Hes 8:6 Han sade till mig: Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se mer och än värre vidrigheter. 7 Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. 8 Han sade…
Läs mer

Bibelkommentarer Jes 55

Jes 55:1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. (Mat)Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,(Mat) era inkomster för det som inte kan mätta?…
Läs mer

Bibelkommentarer Jes 53:10-12

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer (Syndoffer) får han se avkomlingar (2233 Zera – Frukt – Barn) och leva länge och HERRENS vilja (Agape) skall ha framgång genom honom. (Syndoffret) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom…
Läs mer

Bibelkommentarer Jes 51:1-3

I bibelkommentaren till 2 Tim 1: 5-14 >> beskrev vi hur Paulus säger att det finns en ”Mönsterförkunnelse” som leder till helande och upprättelse. Där visar Paulus hur Gud redan innan världen skapades utvalde oss i Kristus. Han bestämde redan då hur mycket kraft och nåd varje lem i hans kropp skall flöda i. Och det är genom Jesu Kristi…
Läs mer