Medverkan i Emanuelskyrkan Kungsbacka år 2020:

  • Onsdag 23 september Kl 18:00

Undervisning (Mp3) Emanuelskyrkan i Kungsbacka:

Elvor: Vi har vår glädje i Herren /Ps 1 Text >> (30/8-20)
Janne: Kampen mot det onda  / Text >> (15/3-20)
Elvor: Uppenbarelsens ljus  / Text >> (2/2-2020)
Janne: Dom och rättfärdighet 24/11-19 Text >>
Elvor: Trons kraft 27/10-19 Text >>
Elvor: Bönen/Bönsöndagen 26/5-19 Text >>
Elvor: Böneberget i Refidim 5/12-18 Text >>
Janne: Kvarlevan som känner sin Gud 21/11-18 Text >>
Bönedag Jesus for Life/Elvor: För Gud är inget omöjligt 27/10-18 Text>>
Bönedag Jesus for Life/Janne: Gud ger dig ny Nåd 27/10-18 Text >>
Elvor: Fristaden-tillflyktsorten 10/10-18 Text >>
Janne: Ljuset som är Mörker 26/9-18 Text >>
Elvor: Guds väg är alltid den bästa 20/6-2018 Text >>
Janne: Formad och Brukad 6/6-2018 Text >>
Elvor:  Fader, Son och Helig Ande  27/5 -2018 Text >>
Elvor: Jakobs stege 22/5-2018 Text >>
Janne: Kristus vårt Liv 25/4-2018 Text >>
Elvor: Vår berömmelse är i Kristus 11/4-2018 Text >>
Janne: Öppna din mun 27/3-2018 Text >>
Elvor: När vi kommer inför Gud i bön 17/3-2018 Text >>
Janne: Nytändning! 17/3-2018 Text >>
Elvor: Varför bära tunga bördor? 28/2-2018
Janne: Tidens slut 1 14/2-18 Text >>
Elvor: Stanna kvar hos Jesus 30/1-18 Text >>
Janne: Med Jesus i Stormen   3/1 – 18 Text >>
Elvor: Att söka Guds vilja och leva i tro  19/12 – 17 Text >>
Janne: Upprättelse 5/12 – 17
Elvor: Frälsning till befrielse  8/11 – 17
Elvor: Rättfärdighetens klädnad 25/10 – 17
Janne: Sanningens väg  25/10 – 17