Guds väg är alltid den bästa

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
Kungsbacka 20/6-2018
Lyssna på Mp3

I söndags hade vi möte i Göteborg och det här får bli som en fortsättning min predikan, som hette ”Att vandra i umgängelse med Gud”. Det var ett av de första ord i grundtexten som jag minns att jag slog upp för många år sedan: ”att vandra med Gud”, ”att vandra i umgängelse med Gud”. Det står bland annat om Noa och Abraham:

1 Mos 6:9 Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade (i umgängelse) med [halak] Gud.
1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför [halak (i umgängelse med)] mig och var fullkomlig.

Jag tänkte: Så vill jag också leva!
Ordet är halak (hebr).
Halak betyder att vandra (tillsammans)…arm i arm, upp och ned, ut och in med någon, att följa, gå. Det betyder helt enkelt: att gå tillsammans överallt!

Att vandra med Gud var han än leder
Det kan gälla relationer, kristen gemenskap, arbete, bostad, hobby/intresse… alla områden i livet.
Man kan säga att det leder bort från vårt eget herradöme och in under Jesu herradöme. Vi människor kan vara ganska grymma mot oss själva. Många skadar sig själva medvetet idag, särskilt ungdomar. Jesu herradöme/herravälde är ett herradöme av frid och ljus, kärlek, nåd och sanning.

Att Guds vilja har framgång i våra liv hör ihop med ”att vara fullkomlig”. Det är ord som kanske ger oss hicka men för att förstå innebörden går vi till NT.

Kol 1:27  För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. 28  Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig [teleios] i Kristus.

  1. Teleios [fullkomlig] innebär att vi är helt uppfyllda av Guds vilja.
    Vår bön är: ”Visa mig Herre din väg”, ”Ske din vilja i mitt liv”, ”Forma mig och led mig i din plan.”
  1. Teleios [fullkomlig] innebär att vara hängiven Jesus.
  • Något helt och fullt, odelat – det beskriver hängivenhet och överlåtelse.
  • Att bli fullvuxen – det talar om andlig mognad och fasthet i tron.
  • Ett tillstånd av förberedelse eller beredskap för det som ligger framför.

Detta är sådant som Gud gör i våra liv.
Teleios kommer från telos som betyder slut, ände, syfte och mål. ”Att komma till sitt slut” är att ge upp sina egna planer för Guds plan.

Guds väg är alltid den bästa
Men det kan vara svårt att acceptera Guds vilja om den går tvärs emot det vi hade tänkt…
…eller när vi möter omständigheter som vi inte hade räknat med.

Om vi ber ”Ske din vilja” med hjärtat, då gäller det att vi inte har några undantag.
”Ske din vilja, bara du inte säger att jag ska…”
”Ske din vilja,
bara du inte vill att jag ska…”

Det är spännande att vandra med Gud.
När jag ser tillbaka kan jag konstatera att ibland har Gud lett oss på märkliga sätt, övernaturligt då profetiska löften har gått i exakt uppfyllelse. Vi har stått i omöjliga situationer men Gud har öppnat en väg. Ibland har han lett oss väldigt naturligt genom omständigheter.

Då tänker jag på ett exempel från sommaren 1992. Jag hade flera små önskedrömmar i tonåren. En av dem var att någon gång i livet gå en Bibelskola. Den önskan hade jag glömt bort under många år när jag gick mina egna vägar. Den där sommaren upplevde jag att det var dags och att det var Gud som påminde mig om det. Jag ville gärna gå på UMU:s bibelskola på Restenäs. Där hade jag hälsat på kompisar som gått och tyckte att det verkade bra men det kostade en hel del.

Det fanns ett annat alternativ och det var att gå på ABC Bibelskola i Saronkyrkan i Göteborg. Det blev ett velande fram och tillbaka vilket jag skulle välja, tills en dag när jag insåg att det var ganska klart. För att gå på UMU måste jag ta studielån, hyra ut min lägenhet och det innebar en hel del fixande. (Jag hade inte fått något som helst tecken från Herren att jag skulle dit). Om jag valde ABC behövde jag inte ta lån, bara söka bidraget eftersom det var en Folkhögskolelinje. Jag hade min lägenhet och kunde jobba nätter ibland på sjukhuset som vårdbiträde. Cirka 7 km till skolan kunde jag cykla. Det var ju ganska givet vilket som var rätt i det här fallet. Varför krångla till det?

I Saronkyrkans Bibelskola gick en annan bibelskole-elev som hette Jan Ohlin, en ny bekantskap för mig. Janne hade sökt in till Bibelskola Väst i Smyrnakyrkan men kom inte in eftersom det var så många som sökt. Janne blev helt ställd eftersom han var helt inriktad på det. Han bodde ganska nära Saronkyrkan och en dag träffade han en man där som han kände litegrann. Mannen sa: men det är klart att du ska gå på Bibelskolan här i Saronkyrkan! Så blev det.

Efteråt tänker man: så lätt man kunde ha hamnat fel och krånglat till det. Men Gud var mäktig att leda våra steg och föra samman våra vägar till det han hade tänkt i sin plan.

Jag visste att Gud hade en man för mig – Gud hade talat att vi har samma kallelse och vi ska tjäna sida vid sida – men det var inte läge nu när jag var ”from” och skulle avsätta ett år bara för att studera Bibeln – men så ville Gud (och han är förunderlig ändå). Det blev precis som Gud sa och vi har tjänat honom tillsammans sida vid sida sedan det året (1993) tills idag och det är många år.

Oftast har Guds Ande inspirerat så att hjärtat brinner för det han leder in i -men det har också hänt att han öppnat en väg som jag inte ville…

Vi kan vara lika tvärsäkra som Petrus: ”Jag ska alltid följa dig, Jesus, var du än går. Jag kommer aldrig att svika dig” …men tvingas inse att bekännelsen och överlåtelsen behöver bli både djupare och fastare:

Matt 26:33  Petrus svarade honom (Jesus): ”Även om alla andra överger dig, så skall jag inte göra det.”
I Lukas evangelium står det också att han sa:
Luk 22:33 ”Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden.”

Om vi inte hade känt till fortsättningen hade vi kanske sagt: Wow! Vilka fina ord, Petrus! Vilken stark tro du har! Och vilken uppmuntran för Jesus!

34  Jesus sade till honom: ”Amen säger jag dig: Denna natt, innan tuppen gal, skall du tre gånger förneka mig.” 31  Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: ”Om jag än måste dö med dig skall jag aldrig förneka dig.”

Jesus visste vad som fanns i Simon Petrus hjärta – hans höga bekännelse innehöll inte enbart tro och Gudstillit utan också en hel del självtillit.

Hur ska vi inse vad som finns i våra hjärtan? Jo, Gud ställer oss inför olika prövningar och val.

Jak 1:2  Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar [peirasmos – här kan både Gud och djävulen ”vara inblandade” (förklaring kommer)]. 3  Ni vet ju att när er tro sätts på prov [dokimion – här är bara Gud inblandad], så gör prövningen er uthålliga. 4  Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad [teleios] gärning, så att ni är fullkomliga [teleios] och hela, utan brist i något avseende. 5  Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

”tron sätts på prov [dokimazo]
Det betyder att Gud prövar för att få fram det goda och rensa bort det som är skräp.

”vi råkar ut för alla möjliga prövningar [peirasmos]
Peirasmos betyder både frestelse och prövning – motivet bakom avgör vem som står bakom.

Djävulen frestar men Gud prövar – Gud är god men djävulen är ond.
Djävulen frestar – för att få dig att synda emot Gud för han vill förstöra din gudsrelation.
Gud prövar – för att du ska mogna andligt och bli det han har skapat dig till.

(forts. Jakobs brev) 1:12  Salig är den som håller ut i prövningen [peirasmos], ty när han har bestått sitt prov [dokimos = Gud har prövat och segrat i ditt liv] skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. 13  Ingen som frestas skall säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. [peirasmos – här ligger djävulen bakom] 14  Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. 15  När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.

Det börjar i tanken och leder till handling om man när den och om man fortsätter att medvetet leva i synden mot bättre vetande, leder det till andlig död. Jesus sa något mer till Petrus i det här sammanhanget:

Luk 22:31  Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32  Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Sållning?
Säden rensades tydligen i 3 steg:

  1. Tröskning – man skiljer kärnan från stråna
  2. Kastskovel Vi var på semester på ön Paros i Grekland en gång. Vi hyrde en bil och åkte omkring på ön. Vid en lantgård såg vi bonden stå på en rund tröskplats. Med en stor ”gaffel” eller kastskovel kastade han säden upp i luften så att vinden förde bort agnarna. Vi stannade och tog foto, för det var som att komma tillbaka till Bibelns tid.

Luk 3:17 (Johannes döparen sa om Jesus) Han har sin kastskovel i handen ty han vill noga rensa sin loge och samla in vetet i sin lada.. [= agnar skiljs från vetet]

Agnar är innehållslöst och därför värdelöst och det väger lätt.
Vete är värdefullt, har innehåll och en viss ”tyngd”.
Guds härlighet (hebreiska kabod) betyder tyngd för sitt höga värde.

Rom 3:23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Jesus är Guds härlighet. Med Jesus i ditt hjärta får du ditt rätta värde som människa. När Guds vilja får framgång i våra liv får vi vårt rätta värde och vår rätta identitet.

Förakt för Gud betyder att ”göra Gud lätt”, anse att ”Guds ord väger lätt” och är värdelöst. Då lever man i en lögn.

  1. Sållning – är den sista och finaste rensningen. Här prövas tron för att bli hållbar och fast och äkta. Skräpet som har följt med ska rensas bort. Det kan vara en ganska omskakande procedur. För Simon Petrus var detta mycket omskakande men Gud tillåter att vi går igenom sållningen.

Jesus sa något mer till Petrus: ”Jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Det väntade ett uppdrag längre fram på vägen, som Gud hade bestämt och förberett.
Och jag tycker att det är så underbart att läsa att samme man, samme Petrus skrev senare i livet (av erfarenhet):

1Petr 1:5  Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6  Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar [peirasmos] av olika slag.Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8  Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9  då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Det finns något som är evigt och större, bättre, värdefullare, underbarare och allt vi kan komma på… än ”guld” och allt vi kan vinna i den här världen som ändå bara är tillfälligt. Det är…
…att lev med Jesus och följa honom.
…att gå Guds väg var han än leder.

Vad är det som säger att du kommer att följa Jesus hela vägen?
Jo, därför att du älskar Jesus om du har gett honom ditt hjärta och liv. Du älskar för att han har älskat dig först och utgjutit sin kärlek i ditt hjärta och han har bett för dig.

Joh 17:20 Jesus bad till Fadern: Men inte bara för dem ber jag (dvs. lärjungarna som följde honom då), utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.

Budskapet, evangeliet om Jesus, har sedan gått vidare i generation efter generation efter generation. Men det gäller inte bara dåtid och nutid, utan också framtid.

”De som kommer att tro på mig” längre fram. Här kan din son eller dotter vara inräknad – din syster och bror, föräldrar och andra släktingar – vänner, grannar, kompisar… också ovänner och fiender om man har det.

Det kan komma många överraskningar på vandringen med Jesus.
Fortsätt att vandra i umgängelse med honom!

Amen