STÅ UPP VAR LJUS

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer (HAR KOMMIT) och HERRENS härlighet (KABOD) går upp över dig.2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Joh 8:12 Jag är världens ljus – Mat 5:14 Ni är världens ljus (De som följer honom)

Amplified Bible: Res dig upp från andlig depression!
En som har depression känner sig ofta både värdelös och förkastad! Hon ser inget ljus framåt och kan inte längre glädja sig! Men i det här sanna ljuset finns det befrielse för Herrens Härlighet (KABOD) skall lysa upp huset och föra tillbaka det tjuven har berövat dig!

Många har dragit sig undan kampen sårade och förvirrade! Man känner sig både utnyttjad och sviken men det var aldrig Guds Ljus från man följde! Det såg ut som ljus men det var i själva verket mörker och människors visioner!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (DOXA) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (DOXA) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Profetiskt budskap i bönen till någonDenna tidsålders gud har täckt över själens fönster i ditt hus. Du tittar ut men ser inte solen som strålar utanför fast det är fullt solsken ute. Idag så skall ditt fönster öppnas så Herren får lysa upp ditt sinne. Du har försökt själv genom så många böcker och metoder men inte lyckats! Men idag är frälsningens dag säger Herren din Gud!

Det finns två olika ljus som försöker att ta över vårt tänkande och komma in i vårt hjärtas fönster eller öga! Båda två ser ut att vara ljus men det ena är i själva verket Mörker! Det handlar här inte om ofrälsta som förkastat evangeliet. Det handlar om vanliga ”kristna” som fångats och förblindats av detta mörker. Det ser ut som ljus men det är mörker och försöker få in oss i ett pyramidliknande tänkande, där vi börjar jämföra oss med varandra.

Satan vill stänga våra ögon! Vi ser inte Herrens Härlighet! (Vi Jagar Värde)
Herren vill öppna våra ögon! Vi ser hans Härlighet! (Han är vårt Värde)

Bibeln uppmanar oss att pröva andarna! Vilket ljus eller vilken eld ligger bakom?
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Budskapet som presenteras i Sak 4 är egentligen samma som i Upp 1 – Han får se en 7 armad ljusstake. Vilket är en profetia som betyder:
Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraftutan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

1/ Alltså inte genom Världens sätt (Resurser och Kosmiska krafter)
2/ Utan genom min Helige Andes ledning (Nåden)

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, (1) och världen lyssnar till dem. (1) 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, (2) den som inte är av Gudlyssnar inte till oss. (1) Det är så vi känner igen sanningens Ande (2) och villfarelsens ande. (1)

När du tittar på Villfarelsens ande i 2 Tess 2 ser du att den förknippas med att förhäva sig över! Den som förhäver sig över föraktar också hans små.
2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Vem sådde ogräset i åkern? Jo just det Motståndaren
Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (Motståndare) och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Mat 13:27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän (Motståndare) har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det?

Det här innebär att Ogräset är ett annat evangelium som lär att du kan bygga på världens sätt. (Använda dess Resurser och Kosmiska krafter) Det innebär även att Ogräs lyssnar till och dras till Ogräs och Vete lyssnar till och dras till Vete (1 Joh 4:5-6)

Vi läste nyss 2 Kor 4:4-7 fortsätter vi några verser till ser vi hur Paulus beskriver att bergen jämnas till en jämn väg. Det är exakt det budskapet i Sak 4 som vi läste nyss! Det är alltså meningen med budskapet till de 7 församlingarna också. Johannes skulle ju skriva ner vad han sett och det är ju samma som Sakarja såg.
Upp 1:19 Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

VI BEHÖVER NYTÄNDNING

På Hemsidan Hebrews for Christians kan vi läsa följande:
I Ljusstaken I Tabernaklet ser vi bilden av Vinträdet och Grenarna! (Se Joh 15) Om grenarna skall ha liv beror det på stammen. Precis på samma sätt när det gäller ljus och eld så berodde det på mittpelaren (MESSIAS)

Hur tändes nu ljusstaken i vittnesbördets tabernakel? Det var det exakt samma rena olja i varje lampa. Men den lampan i mitten var alltså en bild av Messias så den skulle tändas först. Sedan skulle varje lampa tändas från den lampan med samma eld som brann från den. Kan ni gissa varifrån man hämtade elden att tända lampan med från början?

När det fullkomliga offret noga undersökts och lagts på altaret så föll Guds eld ner på Altaret. Elden föll därför att Gud bekräftade att detta behagade honom. Det var exakt samma eld som föll från himlen som ÖP tände lamporna med på Ljusstaken. Judisk tradition har ibland en del intressant att säga oss. Prästen började alltid med att tända ”Mittlampan” i ljusstaken. Sedan tog han den lampan för att tända de andra lamporna.

Mittlampan kallades även för ”Shemash” vilket betyder ”Min tjänare
Den kallades även för ”Nyr Elohim” man menade att detta är ”Världens Ljus

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. (ELD = LJUS)

Det står något underbart om ”Min Tjänare” i Jes 42
Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.

Det sista här har samma andliga budskap i sig som vi började med: Stå upp var ljus!
En tynande veke skall han inte släcka” refererar till en veke i en lampa som håller på att slockna, oljan är nästan konsumerad. Den lyser inte upp någonting! Det kan betyda en person som är missmodig eller att kärleken till Gud nästan har utsläckts. Löftet gäller att han kommer genom sin stora nåd fylla på lampan igen så att den lyser upp igen.

Han skall i trofasthet utbreda rätten! Det här handlar om lampans funktion i världen.
Att överbevisa andra om en rättfärdighet! Den rättfärdigheten är Jesus Kristus!

UPPRÄTTELSE I JESUS KRISTUS

Jag vill ta er med till en tid i Israels historia när vi kan se att en lampa håller på att slockna. Men Gud börjar genom sin stora nåd verka för att tända sin lampa igen. Vi skall läsa om Samuel som senare blev domare i Israel och fick smörja David till Kung.

Det andliga läget just då var! Andlig blindhet och Synd i ledarskapet!
1 Sam 3:1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se.Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod. 4 Då kallade HERREN på Samuel. “Här är jag,” svarade Samuel.

Gud skulle inte låta lampan slockna! ”Han skulle inte släcka en tynande veke”. Guds Nåd skulle verka fram det här när hans tid var inne. Samuels moder var Hannah vilket betyder just Nåd!

Vi skall komma ihåg det i dessa tider av avfall att Guds Nåd är full av Barmhärtighet!

Klag 3:21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

HebreiskaNådens moderliv misslyckas aldrig! Det här har en tydlig referens till Samuels mamma Hannah (NÅD) / Det brukar alltid vara så att det som sker med själisk kraft ser nästan alltid ut att komma före det som får liv av Anden och Guds Nåd och Kraft.

I Samuels familj fanns det två mammor och båda fick barn: (Peninna – Hannah) Det är detta som är så förunderligt med Gud. Han hindrade Nåden att manifestera sig i ett resultat! Hannah sörjde och bad men det vilade ett profetiskt löfte över hennes liv! När sedan löftet fullbordades gav hon Gud all ära! Det är därför orsaken till att Gud väntar!

Vi ser en kvinna i Upp 12 vara havande (ISRAEL) Nådens livmoder kommer att föda fram i exakt rätt tid. Budskapet: Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss det är inte slut med hans barmhärtighet = NÅDENS MODERLIV MISSLYCKAS ALDRIG!

Trons öga börjar redan att tacka för löftet redan innan resultatet kommer. Vet du varför? Jo därför att Nådens moderliv misslyckas aldrig! Just därför står det så här:

Jes 54:1 Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger HERREN.

Heb 11:11 Genom tron fick också Sara kraft (NÅD) att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet.12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

PARALLELL

1 Kor 10 säger oss att Israels historia är en förebild för oss som har ändens tid inpå oss. Låt oss se berättelsen om Samuel i det profetiska ljuset! I Uppenbarelseboken 1 får vi en uppenbarelse om Herren och hans folk.

flag

Gud visar vad som snabbt måste ske!
1 Mos 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänarevad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes.

Kom nu ihåg vad vi lärt oss om Messias i ljusstaken i början! Han var den ”Mittersta Lampan” det är genom hans ljus och hans eld de andra 6 lamporna tänds och brinner! Vi ser alltså profetiskt Vinträdet och grenarna som är ett i honom. De andra 6 lamporna som tänds är alltså bilden av hans tjänare! (Paulus Ljus i Hjärtat 2 Kor 4:6)

Upp 1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Sedan sänder han ett budskap till alla församlingarna där han frågar efter sina tjänare. Den som hör vad Anden (GUD) säger till församlingarna! Det är ju exakt den hebreiska betydelsen av Samuel! I Silo i Guds hus på den tiden fanns det en Samuel som fötts fram av Nåd! Exakt samma sak kommer det att finnas i vår tid! Vad sa Samuel? Tala Herre din tjänare Hör!

Vad är det första som Gud talar och överbevisar Samuel om? Synd – Rättfärdighet – Dom! Exakt vad Anden skulle göra när den kom (Joh 16:8-9) Varför kom domen över Guds hus nu då? Därför att Gud redan varnat Eli och hans hus genom profetiskt tal (1 Sam 2) Det står att de föraktade Herren!

Det finns ett mycket effektivt sätt att släcka elden i en församling! Det är exakt vad vi ser ske idag! 1 Tess 5:19 Släck inte Anden.20 Förakta inte profetior 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.

Alla som känner oss vet att vi arbetat på knäna i bön och ibland fasta i flera år. Vet du vad det första Anden uppenbarade för mig (oss?) (Synd – Rättfärdighet – DomJag får se hur domen kommer över Guds Hus………

Uppenbarelseboken talar om Övervinnare (Världen)
1 Joh 5:3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

KJ: Detta är Guds Kärlek (AGAPE) = ELD och LJUS!

Den lampa som är tänd av kärlekens låga från Altaret kommer att överbevisas till lydnad av Anden och den lampan kommer att besegra Världen. När människor talar med dig om dina synder blir du mer bunden. När Gud talar till dig genom sitt ljus så blir du löst.

När Gud hus dömdes på Samuels tid var det 6 framträdande huvudsynder:
1/ Andlig blindhet (ELI)
2/ Förakt för Guds offer (Jesus Kristus)
3/ Förakt för Profetiskt tal (Guds ord)
4/ Ett makthungrigt ledarskap (Förtryck av de små)
5/ Girighet
6/ Sexuella synder (Porr idag ?)

Det Herren visade oss i Anden redan på 90 talet håller på att ske idag! När domen kom på Samuels tid var det strid mot Filisteerna (VÄRLDEN) Man hämtade Arken som symboliserade Herrens Härlighet eller Jesu Namn. Men man kunde inte stå emot och besegra världen! Bara den lampa kan besegra världen som är tänd av elden från Altaret (Korset)

Men kom ihåg vad vi sagt Ogräset kommer att blomma upp strax innan Skörden. Ogräset som rensas ut kommer att ha de här 6 Punkterna jag tog upp som kännetecken. (Mt 13) Lampan som höll på att slockna är profetiskt även en bild på Föräldrars uppfostran av ett Barn. 2 Tim 3:1-9 Beskriver exakt synderna hos Eli och hans Söner. (Det står olydiga mot sina föräldrar)

DEN HIMMELSKA LAMPAN

Jag drömmer en natt att Elvor och Jag stod under en Lampa som kom ner från himlen. Skenet från Lampan var ett oerhört intensivt vitt ljus. I en vingård vid sidan om vägen fanns det fientliga huggormsungar som lyste av ett yttre konstigt yttre sken sen såg jag att de var tomma och mörka invändigt. Jag fick se hur en smal väg lystes upp! Sedan talade Herren från Himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd! Jag tror att lampan som kom ner från himlen är en bild på mittlampan (Messias) Ljuset han lyste upp vägen med var ett oerhört kraftigt överbevisande ljus! Huggormarna flydde in i mörkret så fort det sanna ljuset visade sig! (1 Tess 5:1-9)(Joh 3:19-21)

Vi går till Ordspråksboken!
Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud (MITZVAH) och förkasta inte din mors undervisning. (TORAH) 21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.23 Ty budet är en lykta (MITZVAH) och undervisningen (TORAH) ett ljus, förmanande tillrättavisning (ÖVERBEVISANDE UPPFOSTRAN) är en livets väg.

1/ Hela skriften är en lykta! (MITZVAH)
2/ Instruktionen är ett ljus! (TORAH) (ELD)
3/ Begränsning eller Tuktan! (ÖVERBEVISANDE FOSTRAN)
4/ Vägen till Livet (ANDE)

Det här är de som blir tända av elden från altaret av Messias. Det är de som hör vad Anden säger till församlingarna. (SAMUEL) Vi slutar där vi började!

Stå upp från andlig depression och var ljus! Säg ja till honom idag så skall han komma in till dig! Hälla ny olja i din lampa och tända dig! Du skall börja brinna och nu skall du får brinna för hans skull! Det är det som händer när den sanna kärlekslågan brinner i våra hjärtan!

Tänd din Eld och sänd ditt Ljus idag Herre! Låt oss få se dig som du är! Låt oss få stå på Helig mark idag inför ditt ansikte inför sin heliga eld!

Jesaja 6 beskriver hur hans mun blir berört av elden från Altaret.
Jes 6:6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret.7 Med det rörde han vid min mun och sade: När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning (AVON) tagits ifrån dig och din synd är försonad. 8Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!”

Bilden är att nu tänds kärlekens låga upp i hans hjärta! Ljuset bryter fram och det ljuset dödar alla själviska motiv så nu kan han sändas i Herrens Kraft. Han predikar nu för Herrens skull! Bildligt talat så är det samma sak Petrus är med om vid stranden. (Joh 21)

1/ Han fick höra att Herren var där! Han kände sig naken och kastade sig i sjön (21:7)
2/ Mitt bland dem var nu en eld upptänd (21:9)
3/ Herren talar till Petrus om hans motiv (FILEO – AGAPE)
4/ Han bekänner: Herre du vet allt! (EIDO)(ÖVERBEVISNING)
5/ Följ mig! Sa Herren och det betyder lyd mig!
6/ Pingstdagen kommer en eld med lågor på var och en (LJUSSTAKEN BRINNER)(APG 2)

Så vi ser alltså ett mönster som går rakt igenom GT och uppenbaras i NT. Du kan inte åka och hämta Anden någonstans i USA eller på någon ”Catch The Fire” konferens. Du måste gå samma väg!

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg 17/3-2018 Utkastet till den predikan jag höll på bönedagen
“Jesus for Life” (Emanuelskyrkan i Kungsbacka)