Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. (PROFETEN) Honom har han insatt (SMORT) till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Jesus är den smorde (Insatt av Gud i tjänst för honom som)

Profeten
Kungen
Prästen

Gud talade igenom profeterna i GT inte bara genom ord utan också genom profetiska handlingar. Allt profeterna talade om pekade fram emot den tid då Profeten skulle träda fram. När Gud då talar genom Profeten så är det så allvarligt att förkasta hans ord att man kan gå evigt förlorad. 5 Mos 18:15 (Profeten)

5 Mos 18:13 Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud. 14 Dessa hednafolk som du skall fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men HERREN, din Gud, har inte tillåtit dig något sådant. 15 HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.16 Det skall bli alldeles som du begärde av HERREN, din Gud, vid Horeb den dag då ni var samlade där och du sade: ”Låt mig inte mer höra HERRENS, min Guds, röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö.” 17 HERREN sade då till mig: ”De har rätt i vad de säger. 18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom.

Profet på Grekiska betyder:

Pro = Före + Phos = Lysa upp (En väg)
Trons väg
Sanningens väg
Smala vägen
Vandra i Ande
Levande väg
Vandra i Ljuset
Fullkomlighetens väg
När nu Gud igenom Jesus talar (Heb 1:1) så gör han det inte bara igenom ord utan också igenom de gärningar som Jesus gör. När Gud talat färdigt genom Jesus så var det sista han sa: Det är fullbordat! (Fullkomligt)

Samtidigt revs förlåten i templet itu uppifrån och ända ner. Vad betyder det budskapet från Gud? Jo att Jesu offer på Golgata för hela mänskligheten öppnar upp en väg tillbaka till Gud igen.

Luk 23:44 Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. 45 Solen förmörkades, och förlåten i templet brast mitt itu. 46 Och Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Joh 19:30 När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.

Heb 10:12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter.14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar (TORAH) i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen 17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.18 Och där synderna är förlåtna (RÄTTFÄRDIGHET I DET HJÄRTAT) behövs det inte längre något syndoffer.19 Bröder, i kraft av Jesu blod (SYNDOFFER)kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.
Jes 53:10  Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I OSS)
Titta nu noga på Heb 10:14-15 så ser vi Guds sista ord till oss igenom Jesu gärning.
Heb 10:14  Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:
Ett enda offer för Synd (Golgata Jesu Kristi blod)
Fullkomliga (Guds sista ord på korset igenom Sonen)
Förlåten rämnade (Rättfärdighet)(Frikännande)
Om detta vittnar (GK: MARTUREO) Anden för oss i vårt innersta i vårt hjärta. Ordet vittnar på grekiska betyder att Anden ger oss solklara bevis i en rättegång som leder till ett frikännande (Rättfärdighet
Med denna kunskap blir det intressant att läsa om tron i Heb 11

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet (ÖVERBEVISNING) om det man inte ser. (RÄTTFÄRDIGHET) 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (GK: MARTUREO)

Det stämmer ju exakt för Abraham räknades som rättfärdig genom Tro.

Rom 4:3 Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 4 Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. 5 Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet
Med andra ord Anden vittnar om vägen ifrån Golgata igenom förlåten till Gud själv och en rättfärdighet som kommer igenom tron. (ÖVERBEVISNING) Judarna kallade den vägen i Tabernaklet för Vägen – Sanningen – Livet
Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (BAKOM FÖRLÅTEN) utom genom mig. (I HJÄRTAT)

För att ytterligare stryka under detta med vittnesbörd och tro (Överbevisning) skall vi ta ett stycke i 1 Johannesbrev

1Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, (Martureo) så skall vi veta att Guds (Domarens) vittnesbörd (Martureo) är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (Martureo) inom sig. Den som inte tror på Gud (Domaren) gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (Martureo) som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (Han i Oss) 12 Den som har Sonen har livet. (Inom sig) Den som inte har Guds Son har inte livet. (Inom sig) 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Ovanstånde 1 Joh 5:9-13 läs det och jämför med Heb 10:12-20 så får du se att det handlar om exakt samma sak. Och det är detta som är Trons Vila en Frid som övergår vårt förstånd.

1Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Det jag har skrivit inom parentes är tillagt av mig för att tydliggöra.
Mvh Janne Ohlin