Jakob kallade platsen där Gud uppenbarat sig för honom – GUDS HUS BETEL – för att Gud talat till honom där.
Han lämnade BETEL och reste mot EFRATA (Det är Betlehem) Rakel kom i födslovånda när hon var en bit ifrån.

Efter en svår förlossning så , så ropar barnmorskan – va frukta ej du får en son Rakel höll på att dö men ropade ut: Min smärts son ! (Ben – Oni) men barnets fader kallade honom BENJAMIN. Rakel dog och blev begravd på vägen till Efrata (Det är Betlehem) 1 Mos 35:15-19.

Här ser vi en intressant förebild i Benjamins person det är en bild på den Messias som skulle komma: Först var han BEN – ONI (Min smärtas son)

Men senare så får han namnet Benjamin (Högra handens Son) de Judiska skriftlärde har alltid sett bilden här av Messias. Men skall han vara den lidande Messias? Eller skall han var den segrande Messias det var det frågan gällde för dem. Ja några av dem tror att det kan röra sig om 2 stycken Messiasgestalter.

Många av dem missade fullständigt hans 1:a kommande – Gud själv skulle stiga ner från Betel (Guds hus)(Stegen) och låta sig födas i Betlehem.

Hans första kommande skulle vara i lidande och hans andra tillkommelse i
Överväldigande majestät. Och den tillkommelsen står för dörren.