Andys dröm

En annan Jesus och ett annat evangelium.
Jag hade en dröm för några år sedan. I drömmen är jag på ett stort möte med massor av glada människor som jag träffar. Jag ser de som predikat och jag rör mig bland skarorna av människor som har en hög bekännelse av namnet Jesus. Men det är något som inte stämmer i min ande. De ser saliga ut i sin bekännelse och jag står där i drömmen och iakttar dessa människor. Det var en annan Jesus de hade tagit emot, tyvärr. Korsets Jesus var inte i centrum för dessa människor. De hade inte fått höra talas om Korsets budskap och på så sätt upplevt Korsets kraft i sina liv.

Jag förstod inte drömmens betydelse omgående till fullo, men under åren har bilden blivit klarare för mig. Idag ser jag att Guds levande ord har blivit en skiljelinje för de som har munnens bekännelse och de som har hjärtas bekännelse till sanningen, som är Jesus Kristus det levande ordet.
Förra året blev drömmen klarare för mig, när jag såg Awakening Europe och sedan Påven dyka upp i vårt land. Här blev min dröm klarare för mig. Guds svärd gick genom kristenheten, upplevelsekristendom eller Jesus-centrerad kristendom, blev frågan. Jag såg att flera av dessa kristna som bekände sig till Awakening Europe kommer senare att gå in under den stora falska ekumeniken tillsammans med Påvekyrkan. Det uppstod en sådan sorg i mitt hjärta som jag tyvärr inte kan beskriva.

Många tycker kanske att jag är kritisk nu när jag skriver det här och jag kommer inte bli gillad av många. Jag har redan fått utstå smälek och förtal. Men betänk min kära broder/syster innan du kastar din sten på mig ”Vilken Jesus följer du?” . Är det Jesus Kristus Guds Son som dog på korset? Tar du korset på dig som Jesus uppmanade oss att göra? Ser du den korsfäste Jesus Kristus? Du kanske säger: men Andy det finns bara en Jesus. Ja, det finns bara en Jesus Kristus som dog på ett kors för våra synder. Men när inte Jesus Kristus blir predikat på rätt sätt är det en annan Jesus som blir förkunnad tyvärr.

2.Kor 11:4-5
”För om någon kommer och predikar en annan Jesus
än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande
än den ni har fått eller predikar ett annat evangelium
än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.

[Vi vet inte exakt vad dessa falska apostlar predikade, vi vet dock att Paulus predikade Kristus som korsfäst, se 1 Kor 1:23, och Herre, se 2 Kor 4:5.] ”Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa superapostlar”.
[Paulus lägger till förstärkningsordet ”hyper”, som betyder ”mer”, framför ordet apostel. Dessa ”superapostlar” ansåg sig vara förmer och större än andra apostlar. Paulus motståndare i Korint upphöjde sig själva till skyarna.]

Andy Svensson