EN SYN OM EN BÅT

Jag talade i telefonen med en troende vän. Plötsligt såg jag en syn i klara, starka färger. Jag såg en äldre vit fiskebåt. Färgen var avskavd på vissa ställen. Wire i två rader på mantåget. Vattnet var mörkt med krusiga vågor. Såg mig själv ligga i vattnet och med båda händerna höll jag mig fast i en rödvit livboj. Båten låg ca två meter ifrån mig. Räddningen var nära! 

Sedan hörde jag en röst. ”Den som håller sig fast i livbojen blir räddad! Den som släpper taget drunknar!”

Jag blev skakad av detta allvarliga tilltal. Om än mörka, djupa vatten omger dig och hopplösheten gastkramar dig, så tappa inte taget om Livbojen!  

Jakobs brev 1:2 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få Livets krona (Segerkrans), som Gud har lovat dem som älskar Honom.

LIVBOJEN 
Ef. 1:7  ”I Honom är vi friköpta genom Jesu blod.”

Upp. 7: 9-10 Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

Tidstecknen visar att snart är Jesus här!
Guds Rika Välsignelse!

Carin C.