Beklädda med kraft så att vi orkar hela vägen

Undervisning: Elvor Ohlin

Jesus talade till sina lärjungar om att bli beklädda med kraft.

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda [enduo G1746] med kraft från höjden.

Jesus syftade på den Helige Andes kraft och Andens dop. Hjälparen skulle komma, han som pekar på Jesus, påminner om Jesu ord och förhärligar Jesus i allt.

Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh 15:26  När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 27  Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

coat

 Enduo [Strongs G1746] betyder beklädd, ikläda sig, utrustas eller ”att sjunka in i ett klädesplagg”.

Den troende är iklädd Kristus, i hans rättfärdighet

Ef 4:24  Ni har iklätt er [enduo] den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

dop

Dopet i vatten beskrivs på liknande sätt att ikläda sig Kristus

Gal 3:27  Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda [enduo] Kristus. 28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29  Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Om vi går till GT finns det ett känt bibelsammanhang som beskriver ett byte, när det gäller kraft. Texten skrevs ursprungligen till judarna som var fångar i Babylon. De uppmanades att söka Guds kraft och för att inte ge upp eller förlora hoppet.

Byte av kraft
Jesaja 40 är ett ord till oss när vi är trötta
, svaga, uppgivna, frågande, hjälplösa, maktlösa, om vi tror att Gud har glömt oss eller inte bryr sig. Hela kapitlet beskriver Guds oändliga storhet.

Jes 40:21  Vet ni inte det, har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått det alltifrån jordens grundläggning? 22  För honom som tronar över världen [1917 års översättn. – jordens rund (cirkel, klot)] är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder.
26  Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. 27  Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: ”Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28  Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar (kuster)? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29  Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30  Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla.  31  Men de som hoppas
[qavah H6960] på HERREN får ny [chalaph H2498] kraft, de lyfter med vingar som örnar (rovfåglar). De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Ynglingar /ungdomar och unga män(niskor) är en beskrivning på den starkaste människan. I den andliga kampen i detta livet och allt som vi möter, kan även den starkaste bli uttröttad och ge upp. Men den som hoppas på HERREN (JHWH) och hans väldiga kraft blir förnyad, får ny kraft och ger inte upp. Guds kraft bär hela vägen. Vi ska se närmare på de hebreiska orden ”hoppas” och ”kraft” här.

Qavah [Strongs H6960] betyder att hoppas med förväntan, (ivrigt) vänta på, lita på /förtrösta, att sätta sitt hopp (till Gud), vänta (Guds hjälp), ”att bindas samman genom att tvinnas” /”att vrida eller linda ett rep eller lina”.

Det som händer när vi hoppas på HERREN är att vi ”tvinnas samman” med honom. Vi blir ett med Guds vilja.
Du formas efter Guds vilja – Guds vilja blir din vilja. Andlig förnyelse – att hoppas på Herren – är förknippat med att komma in i för(ut)beredda gärningar, att leva i Guds vilja.

rep

Qava är roten till ordet tikva [Strongs H8615] som betyder rep, snöre,  lina och hopp. Israels nationalsång är välkänd och den heter Ha tikva, som betyder ”Hoppet”.

Vi har ett exempel i Josua kapitel 2. Skökan Rahab gömde de två spejarna och skulle räddas om hon band ett tecken i sitt fönster. Tecknet var ett rött snöre. Andligt och profetiskt är det en bild på Jesu blod, frälsning. Snöret (tikva) var hennes enda hopp (tikva). Med sina handlingar uttryckte hon att hon ville tillhöra Guds folk. Hon förstod att de israelitiska spejarna trodde på och tillhörde den ende sanne Guden. Spejarna sa ungefär samma ord till Rahab som Jesus sa till sina lärjungar (Stanna i staden): ”Stanna i huset!”. Med andra ord: Hoppas på HERREN och hans frälsning och hjälp!

I Hebreerbrevet 11 nämns Rahab bland trons folk, ”trons hjältar”. Att hoppas på Herren är en troshandling och en lydnadshandling. Det är en inställning som vi väljer att inta.

Vi får göra ett byte när det gäller kraft. Det löftet gäller i Förbundet. Vi ger Jesus vår svaghet – och även vår mänskliga styrka – och han ger sin kraft, dvs den Helige Ande.

Chalaph [Strongs H2498] betyder ny, förnyad, växa upp igen, att återställa. Ordet används för ”att byta kläder” i 1Mos 35:2: Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder”.

img_5730

Här kommer bilden av örnen eller rovfågeln in.
Fåglarna ruggar. Det betyder att de byter fjäderdräkten. Många arter har sommardräkt och vinterdräkt, som gör att de ser väldigt olika ut på olika årstider. Förr trodde man att örnen satt stilla och väntade, oförmögen att flyga tills alla fjädrar var utbytta på en gång. Nu vet man att det inte stämmer utan fjädrarna byts ut hela tiden och livet ut. Om en fjäder rycks bort växer en ny ut men det kan ta flera år innan alla vingpennor är utbytta. Rovfåglar kan vänta på rätt vind och de flyger ofta högt upp på termiker (varma luftströmmar) där de lyfter och seglar fram på vinden över världen. De kan flyga mycket högt. Rekordet som man känner till är en rüppellgam som kolliderade den 29 november 1973 med ett flygplan på närmare 12 000 meters höjd över Abidjan, Elfenbenskusten.

Kanske syftade Paulus på Jesaja 40 när han skrev om ”törntaggen” och Guds kraft (nåd) i sitt liv.

2Kor 12:7  Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8  Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9  men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Törntaggens syfte var alltså:

  • att förhindra högmod
  • att uppleva o förstå mer av nåden
  • för att inse sin egen svaghet
  • att fullkomna Guds /Kristi kraft i sitt liv

Falska apostlar berömde sig av sin stora framgång och styrka – Paulus berömde sig av sin egen svaghet. Det finns en orsak till varför Gud låter oss känna vår egen svaghet. Då blir vi mottagliga och öppna för Guds underbara kraft som ”fullkomnas i vår svaghet”. Att hoppas på Herren är inte att sitta overksam. I Apg 2 läser vi att när lärjungarna väntade på löftet var de samlades till bön, tillbedjan och de läste Guds ord. De hade intagit en position av förväntan och förtröstan på Jesu ord.

Gud bekläder oss med sin kraft i den Helige Ande så att vi orkar hela vägen!
Vi ska alltid förvänta oss att Herren hjälper och lära oss att förtrösta! För att förtrösta är något som vi måste lära oss i livets olika omständigheter. Mitt i mörker, uppgivenhet och hopplöshet, mitt i det ockulta som sprids, mitt i död religion och mitt i avfall och ytlighet kan vi vara levande vittnesbörd om Guds kärlek och hans underbara kraft.

/Elvor Ohlin