Bibelkommentarer NT – Matt 24:11-14

Undervisning: Elvor Ohlin 30/5 -2010 Matt 24:11-14 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten [anomia] tilltar, kommer kärleken [agape] att svalna [psucho] hos de flesta [polus = många, flertalet, mer än hälften]. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för…
Läs mer