Varning till Pingst – 96 om avfallet

David Wilkersons varning till The Assembly of God (Pingströrelsen) En profetisk predikan som David Wilkerson höll för ledningen för Pingströrelsen i USA, i deras eget högkvarter 1996. Denna predikan kompletterar hans predikan det stora avfallet – 86 >> Det här är alltså 10 år efter och man har börjat att göra precis det han varnade för då. Och när man…
Läs mer

Det stora avfallet – Predikan – 86

David Wilkerson: Före Antikrists framträdande kommer ett stort avfall från TRON och Laglöshetens människa ska träda fram igenom Satans aktivitet. Den här processen kommer att förstöra tron hos många överallt kommer människor att lida skeppsbrott i tron. Guds stora bekymmer är inte vad vi kommer att falla in i utan vad vi faller av ifrån. Många pastorer, ledare och kristna…
Läs mer

Varför tro David Wilkerson

Översatt från http://www.fivedoves.com/letters/march2009/daves314.htm När jag var liten så läste jag om David Wilkerson som tog evangeliet in bland New Yorks gangstergäng. Jag såg även filmen ”Korset och stiletten” som handlade om honom. Även om många känner till detta så är det inte många som känner till vad som skedde i hans församling för 8 år sedan. På hösten 2001 så…
Läs mer

Andrew Strom om David Wilkerson

Översatt 30-10-2008 av Elvor och Janne Det är idag en stor del av den så kallade profetiska rörelsen (Latter Rain) som länge bittert har gått emot David Wilkerson och allt som han har sagt. De har beskrivit honom som en ”doom and gloom -predikant” som bara har varningar och omvändelse budskap att komma med. Han varnar alltid för det mörka…
Läs mer

Utdrag ur boken ”Festen är över”

David Wilkerson en sann profet Elvor och jag har alltid tyckt att David Wilkerson står för den kristendom som Bibeln talar om. Han älskar Guds ord och predikningarna kan du ladda hem och lyssna på från Times Square Church. Han har ofta bekräftat det vi upplevt vara det som Herren talar i vår tid. Innan World Trade -tornen rasade år 2001…
Läs mer

Utdrag ur boken ”Americas last call”

En av våra läsare var så snäll att hon gav oss en nyutgåva av David Wilkersons bok Americas last call. Boken skrevs ursprungligen 1998 men kom ut i nytryck oktober – 08. När man ser det ekonomiska kaoset som råder förstår man varför den här boken kommer ut i nytryck. Här följer några sammanfattande stycken ur boken. Lägg märke till…
Läs mer

Ur boken SYNEN – Den kommande världskyrkan

Här följer stycket ur Synen från 1972: En av de mest erkända profeterna i vår tid såg vad som nu håller på att ske och redan 1972 i boken SYNEN skriver Wilkerson på sid 66 -68 En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den Romersk Katolska Kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt, På detta…
Läs mer

ur SYNEN – Järnridån stängs igen

Dessa profetiska förutsägelser är hämtat ur boken ”Synen”, som kom 1973. Sammandrag av  sid 80-81 ”Medan de fria nationerna upplever en våg av verklig förföljelse, kommer länderna bakom järn- och bamburidåerna att uppleva en kort period av andligt uppvaknande. De som levt under fruktansvärd religiös förföljelse får åtnjuta en begränsad period av frihet. Guds Helige Ande kommer att slå sönder…
Läs mer

Oljekällorna brinner ett tecken

I boken ”stöt i basunen” från 1987 så skrev David Wilkerson: Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Oljefälten i mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som kommer. Vidare skriver han: Snart mycket snart kommer vi att bli indragna i en…
Läs mer

Ur synen vulkan på Island

Det var en läsare från Finland som mailade och vill göra oss uppmärksamma på att det står i boken synen om ett vulkanutbrott på Island. Man kan undra vad vi kan förvänta oss nu framöver i naturen? Enligt synen så kan vulkanutbrottet på Island vara startskottet på ändetidens fruktansvära händelser. Synen sid 26 DRASTISKA VÄDERFÖRÄNDRINGAR Drastiska väderförändringar i väderleken som…
Läs mer