Hebreiska ordet 4164 Motzak

Ordet handlar om vad som finns i mörkret eller i vår synd. 4164 Motzak – Mycket trångt, Men det har intressant nog innebörden av att vatten fryser till is. Ordet indikerar att det är något som orsakar en skada hos en person på det fysiska eller psykiska området. Den här skadan gör att människan kommer in i ett tvångsbeteende som även…
Läs mer

Hebreiska ord – 1471_Goyim_Hedningarna

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet (Israel) och alla andra träd. (Hedningarna) 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. (Domen) Fikonträdet betyder förbundsfolket Israel men även de som är inympade i Israels förbund. EF 2:11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar…
Läs mer

Hebreiska bokstaven – Ayin

Ayin är den 16:e bokstaven i det hebreiska alfabetet och har talvärde 70 – Ayin står för uppenbarelse, ögon, vision, men även en källa. Hebreiska alfabetet innehåller 22 bokstäver som läses från höger till vänster. De hebreiska bokstäverna är inte bara vanliga bokstäver som våra svenska och andra bokstäver. Nej de hebreiska bokstäverna är också symboliska och har en djupare…
Läs mer

Hebreiska ordet 8451 TORAH (2)

8451 Torah betyder helt enkelt instruktion, vägledning, undervisning, och Torah är en bild av hela Guds ord. Roten till ordet Torah kommer från verbet 3384 Yarah som betyder just Instruktion och undervisning. På grekiska så är ordet 8451 Torah översatt med 3551 Nomos som betyder: Riktig och legal mat för djur eller för människor. En mycket profetisk viktig sak får…
Läs mer

Hebreiska ordet 8451 Torah

Det här är ett av de mest missförstådda orden i den Hebreiska bibeln (GT) Vanligtvis tolkar man det här ordet som LAG som är satt av ett högre styre och vars konsekvenser vid olydnad blir straff. Men ordet TORAH (LAG) betyder helt enkelt UNDERVISNING – En lära satt av en lärare eller förälder för att fostra upp till mognad –…
Läs mer

Hebreiska ord 8394 Tabuwn

För att förklara det här ordet så är det lika bra att du studerar grekiska ordet 1922 Epignosis EF 1:17  Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap (1922 EPIGNOSIS) om sig, 18  och att han må upplysa era hjärtans ögon, så att I förstår hur…
Läs mer

Hebreiska ordet 8085 SHEMA

I västerlandets hörande menas mer ett lyssnande. Medan det för en Jude innebär 3 saker och det är precis vad ordet för höra 8085 SHEMA på Hebreiska betyder. (1) Ett aktivt lyssnade. (2) En förståelse och en kunskap om det du lyssnat till. (Himmelskt – Ljus) (3) Och sedan ett aktivt görande av det du förstår. Liknelsen om såningsmannen i…
Läs mer

Hebreiska ordet 7965 SHALOM

Shalom på Heb och Eirene på Grekiska talar om Frid. Och det är Guds frid vi talar om här och den som vill ha Guds frid måste vara underordnad honom. (Rom 14:17) Roten till ordet 7965 Shalom betyder: Fullkomlighet och Helande. Det är ett tillstånd där Gud kan fylla dig med det han vill! Grekerna sa: Nåd till varandra och…
Läs mer

Hebreiska ordet 7701 Shode

Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! (3117 Yom) Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (7701 Shode) från den Allsmäktige kommer den. Se studiet om domen som en tidsperiod >> Herrens dag inleds med en dom en katastrof (7701 Shode) ifrån Herren själv. Ordet 7701 Shode har sin rot i 7736 Och betyder följande: Katastrof ,Ödeläggelse, Ett rån, (Tjuv) Så…
Läs mer

Hebreiska ordet 7563 Rasha

På Svenska så är en ond person en som gör vad vi tycker onda saker. Man på det Hebreiska språket så får ordet RASHA en annan innebörd. ondska i Rom 2 är av sammanhanget att söka sitt eget först och det kan man göra i Jesu namn också för det finns andlig ondska. Genom att undersöka det här verbets rot…
Läs mer