Texten till den predikan Janne Ohlin höll på Parousia Mission 25/3-2018 (FULL VERSION)

Judarna längtade efter den stora välsignelse och det goda som skulle komma när Messias trädde in i Världen.

christ_the_king_sundayI Hoseaboken 2 Kap nämns en del av det goda de väntade på:
Utrota avgudarna (1 Tess 1:9)
Evig Trolovning (Brudgum Joh 3 + Anden (Ef 1: 13-14)
De skulle få lära känna Herren (Heb 8:11)

Paulus säger nu att Judarna kan sluta vänta för det har redan börjat I Jesus Kristus.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Innan Jesus kom och fullbordade Lagen:
> Varje år samma procedur av Offer av Djur!
> Varje år samma förnyelse av Israels Hopp!
> ÖP dog och ersattes av nya som gjorde samma procedur!

Psalms_WesternWall

Hur länge skulle det hålla på egentligen? Jo tills Kristus kom och gick in i det allra heligaste med sitt eget blod och vann en evig försoning. Att förhänget i templet revs uppifrån och ner av Gud när Jesus dog har alltså det budskapet! Nu igenom honom är den gamla ordningen fullbordad! Allting i GT har sin uppfyllelse i Jesus Kristus!

FÖREBILDEN

En gång varje år på den stora försoningsdagen beskriven i det gamla testamentet skulle översteprästen lägga åt sidan sina fina utsmyckade kläder. Han skulle klä sig i den enkla vita dräkten och klä sig i linne. Han skulle därmed identifiera sig med det vanliga folket. Han skulle ta Lammet utsett för offret och slakta det. Ensam skulle han gå in i det allra heligaste med offerlammets blod och bestänka Nådastolen som övertäckte Förbundsarken. Judarna trodde Förbundsarken var Guds domstol på Jorden.

jesus high priest

Detta försoningsoffer krävde Gud alltså en gång om året för att försona Israels synd. När den här proceduren var klar skulle han kläda sig i Översteprästens högtidskläder igen. I denna präktiga skrud skulle han sedan visa sig för folket och lyfta upp sina händer och uttala välsignelsen.

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig.25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Hela Israel väntade tålmodigt utanför Tabernaklet på denna händelse. När man nu såg ÖP komma ut jublade folket! Man knäböjde och tillbad Gud och tog emot välsignelsen! Att man nu såg ÖP först i den enkla dräkten sedan komma ut i Högtidsdräkten var för dem beviset på att Gud godkände Israels offer. Blodet hade nu stillat Guds krav så länge tills en bättre ordning skulle komma i Kristus.

Det här var alltså ett frikännande från Guds Domstol baserat på dödliga människors vittnesbörd. Det var en rättfärdighet baserat på vad de kunde se med dina naturliga ögon. Det berör ej vårt hjärta och vårt samvete som fortfarande kräver offer! (RELIGION) Nu skulle en annan ordning komma genom att Gud själv talar till oss från Himlen (DOMSTOLEN) genom sin egen Son.

UPPFYLLELSEN I KRISTUS

Heb 1:1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Översteprästen i GT var alltså bara en vanlig människa och Folket tog emot Vittnesbördet! De förstod mentalt att Gud tagit emot offret kommit ut och välsignat. Men det här var inte den rättfärdighet Gud egentligen ville att vi skulle ha.

Översteprästen Jesus är 100 % människa och 100 % Gud. När han uppenbarar sig för oss och talar med oss i våra hjärtan får vi tro. Det är hit Gud ville detta är uppfyllelsen!

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (MARTUR)

Hur gick det till då Abraham fick sin rättfärdighet? Herrens ord (JESUS) uppenbarade sig för Abraham. Abraham trodde på och överbevisades av det ljus han fick! (1 MOS 15)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

I GT var ÖP klädd i enkel prästerlig dräkt när han offrade för vår synd.
Jesus kom i en enkel dräkt när han offrade sig själv för vår synd.

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

I GT kom prästen ut till folket i högtidsdräkt som ett vittnesbörd från Gud.
Jesu uppståndelsekropp  är ett levande vittnesbörd från Gud.

Fil 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

1 Joh 5:9-12 Där jämförs GT:s vittnesbörd med det fullkomliga som finns I Kristus. Alltså GT:s Rättfärdighet med den fullkomliga Rättfärdigheten Kristus. Ordet som översätts med “Vittnesbörd” i texten (Marturia) betyder: En Solklar överbevisning som leder till en frikännande dom i en rättegång! 

1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd (MARTURIA) så skall vi veta att Guds vittnesbörd (MARTURIA) är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son.10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (MARTURIA) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (MARTURIA) som Gud har givit om sin Son.11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

JESU PROKLAMATION SOM ÖVERSTEPRÄST

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

4 Mos 6:24-26 Jesus står nu här i sin uppståndelsekropp och uttalar den översteprästerliga välsignelsen! Han står nu här och är ett bevis direkt från Gud att han har godkänt offret! Samtidigt när han talar tas han upp till himlen. Han förde dem ut till Betania vilket kan betyda ”Fattighuset”  det låg vid Oljeberget.

The Ascension of Jesus in the New Testament

Apg 1:11 Och de (ÄNGLARNA) sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Jesus gillade Betania han ville vara här. Här (MK 14:3) blev han smord av en Kvinna med dyr Nardusolja! Det var i Simon den spetälskes hus! Jesus säger då: De fattiga har ni alltid hos er! Här bodde även en familj Jesus älskade: Marta Maria och Lasarus! (JOH 11:1)

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?

Så när Jesus nu gör den mäktigaste proklamationen att han är Israels ÖP sker det här bland de fattigaste i Betania. Det sker här bland de spetälska bortdrivna från lägret! Det ligger ett profetiskt budskap i det här med Betania.

Heb 13:13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek.

2 Mos 33:7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga (SÖKTE EFTER) HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

goldencalf

Guldkalvs teologin hade förorenat lägret så Guds närvaro inte längre fanns där. Den som sökte efter Herren fick gå utanför lägret. Guldkalven handlade ju om att man tog guld och formade det till den Gud man ville ha. (LAGLÖSHET)

MOSE VILLE HA GUDS LEDNING

Mose gick därför utanför lägret och tillbad Herren hände något! Molnet sänkte sig ner! Anden kom ner över uppenbarelsetältet (2 MOS 33: 9) Mose var helt frustrerad! Hur är det möjligt att gå vidare efter detta med Guldkalven? Mose ville vandra i Ljuset! Det kommer alltid en belöning för detta!

Du får se vägen!
Du får se Guds härlighet!
Hans närvaro eller hans ansikte kommer att gå med dig på vägen!

2 Mos 33:13 Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar (VÄG)och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.14 HERREN sade: “Jag skall själv (MITT ANSIKTE) gå med dig och låta dig få ro.” (VILA)

2 Mos 33:18 Mose sade: “Låt mig få se din härlighet.” (ANSIKTES LJUS)

Jesus ledde dem dit alltså utanför lägret till Betania och hans Härlighet manifesterades för dem. Vägen som går till Betania (FATTIGHUSET) är en välsignad väg där får vi se Jesus precis som han är.

Det här med Betania är en märklig berättelse för när Herrens Härlighet lämnar templet i Hesekiels syn stannar den vid berget öster om staden. (HES 11:23) Det är Oljeberget! Israels härlighet lämnade templet för evigt när man förkastade honom. Han uppenbarade sin härlighet på berget Öster om Staden! Innan han for upp till Himlen.

Det var från Betania han kom fattig ridande på en åsna med sitt ansikte mot staden. (1917) Det var till Betania han förde dem han vände ryggen åt Jerusalem och ansiktet mot Betania.

hagin

RHEMA

I Trosrörelsen missbrukas det mesta i skriften. Nådegåvor och särskilt det Profetiska ordet! En del rabblar verser ur bibeln som man menar är Rhema. Hagin menar man att ordet alltid skapar när jag talar ut det. Hans bibelskola heter ju Rhema Bibelskola i Tulsa. Men Gud har ju redan talat genom sin Son och skapat allt. (HEB 1)

Det verkar inte finnas någon gräns nu hur tokigt det kan bli i de här kretsarna. Kommer man bort från sanningen så virrar man längre och längre bort från Vägen.

Eftersom Rhema är Logos uppenbarat så är det ljus!
Psa 119:130 När dina ord öppnas (AVTÄCKS) ger de ljus och skänker förstånd (BIN) åt enkla människor. (BETANIA)

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (RHEMA)

Joh 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord (RHEMA) som jag har talat (GK: TALAR)  till er är Ande och liv.

RHEMA är alltså ljuset som strålar från den uppenbarade Jesu Kristi ansikte. Att predika är att reflektera samma ljus till andra. Det ljuset föder Tro och Förvandlingar! Paulus förklarar detta!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Här säger nu Paulus exakt samma sak men med andra ord!

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, (GENOM AVTÄCKA ORDET OCH LYSA UPP MITT HJÄRTA) för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Här ser vi att RHEMA är Guds Logos uppenbarat och manifesterat i ljus i hjärtat. Objektet för all uppenbarelse är alltid att uppenbara Guds Son. Gud vill tända dig som en lykta som utstrålar hans härlighet för att öppna människors hjärtan för honom.

När Jesus uppenbarade sig för Emmausvandrarna och förklarade skrifterna för dem vad som var skrivet om honom (LOGOS – RHEMA) upplevde de att det brann som en eld i deras hjärtan.

Luk 24:27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Luk 24:32 Och de sade till varandra: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?

Om vi inte låter den här Elden eller Ljuset slockna utan vakar och bevarar det kommer Gud att bevara dig! Jag vet inte hur många gånger jag upplevt att Guds ord har hjälpt oss! Vägledning och profetiska Varningar både till oss och andra har kommit genom drömmar och syner.

Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. 21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. 23 Ty budet (MITZVAH) är en lykta och undervisningen (TORAH) ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.

Här står det om min Faders (MITZVAH) och Min moders undervisning (TORAH)
MITZVAH = Hela skriften vad Fadern kräver TORAH = Andlig Instruktion är ljuset (ELD)

När nu Emmausvandrarna fick Instruktion började det brinna i deras hjärtan. Vad fadern kräver är uppfyllt i Jesus Kristus! Det som brinner och lyser i våra hjärtan är Jesus Kristus själv! Detta ljus eller eld är en överbevisande korrigering som leder till Livet. (Smala vägen i MT 7)

Detta ljus slutar inte upp att lysa för att du går och lägger dig för att sova. Det kommer att vakta över dig när du sover. När du vaknar upp så kommer ordet Gud uppenbarat på natten att förklaras för dig. Jag vet inte hur många gånger det här har hänt mig genom åren.

Det här ljuset har överbevisat mig om saker i mitt eget liv
Det har visat oss vem som har rätt i en konflikt
Det har varnat för kommande fara
Det har gett profetiska budskap och predikningar
Det har varit en otrolig hjälp och tröst vid Guds ledning

1 Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid om Livets Ord (LOGOS) är det vi vittnar.2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. (PS 119:130)(GAL 1:15)

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. (I Faderns – Sonen och DHA:s Namn – Amen!)

 

parousia6

Janne Ohlin / Parousia Mission – Göteborg