Följande profetiska tilltal ligger helt i linje med David Wilkersons varningar om det stora avfallet och hans varning till Pingströrelsen i USA 

Undervisning: Elvor Ohlin

Det börjar med ett kort utdrag från ett bibelstudie, ett budskap som jag fick när jag var ombedd att undervisa på en bönedag. Jag bad till Gud om ett budskap ”från hans hjärta”. Vad ville Gud säga? Under natten kom ett rop inom mig, varje gång jag vaknade till: ”O att mitt folk ville höra mig!”. Orden står i Psalm 81 och under studier av psalmen, öppnade Herren mina ögon och det ledde bland annat till kung Salomo. (Janne fick bekräfta när han bad för mig några dagar senare. Han upplevde att jag skulle få ett budskap från en enda mening. Han visste inte då att jag redan hade fått det!).

Salomo fick en dröm, där Gud sa att han fick önska sig vad han ville. Salomos önskan:

1 Kon 3:9 Ge din tjänare ett lydigt hjärta (vishet), så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont (urskiljning). För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?”

”Ge mig ett hörsamt hjärta” (1917 års övers) ”Ge mig ett lydigt hjärta” (Svenska Folkbibeln) ”, understanding heart” (King James Bible) Ordet på hebreiska är shama. Det betyder att lyssna/höra och att lyda [höra och göra], ”att lyssna med odelad uppmärksamhet, vakta något som en skatt”. Det är det som är vishet!

Ett hjärta som hör Gud och lyder honom. I vers 12 säger Herren: ”se, jag ger dig ett vist och förståndigt hjärta…”Jesus är vår vishet. Det han betyder och är för oss. All vishet och kunskap finns i honom (Rom 10:17). Alltså kommer tron av predikan/hörande (hebr shama) och predikan/hörande (shama) i kraft av Kristi ord. Det betyder inte bara att man lyssnar, utan att orden tas emot och får ingång i våra hjärtan. Det får en konsekvens i våra liv.
Om urskiljning:

Hebr 5:14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Vishet ger urskiljning
Det är något som vi tränas i enligt Hebr 5. När vi lär känna Jesus mer och mer och lär oss att förtrösta på honom, då ökar visheten. Vi lär oss att förkasta det som inte stämmer med ”herdens röst” och Guds ord. Men hur kunde Salomo spåra ur så allvarligt trots att han började bra? Det handlar om kompromiss. När gott och ont blandas förlorar man snart förmågan att urskilja. Klarsynen grumlas. Gud hade gett tydliga direktiv för Israels kommande kungar i
5 Mos 17
. Bland annat fick kungen inte sända någon tillbaka till Egypten [som står för världen, det mänskliga, världens system och strategier och leder till (syndens) slaveri, ”Egyptens slaveri” – att föra människor in i andligt slavarbete] för att skaffa många hästar [står för mänsklig kraft och styrka, egna resurser och resonemang – Hosea 14:4, Jes 31:1] ”I världen” istället för ”i Kristus” handlar om att byta källa för min kraft, från Guds till min egen (högmod)  [Betydelse: ”Tomt och skrytsamt prat. Det är en tom försäkran som förlitar sig på sin egen kraft och sina egna resurser och skamligt föraktar och överträder Gudomliga lagar och mänskliga rättigheter. Ett ohelig och tomt antagande som förlitar sig på världsliga resurser”(Wordstudy)]

Det var förbjudet att åka tillbaka till Egypten. Det är detsamma som att gå tillbaka till och hämta planer och strategier i världen. Att förlita sig på världens tänkesätt. Egypten hade många hästar (stridshästar), vilket är en bild på att förlita sig på mänsklig kraft, mänskliga resurser och prestationer. Kungen skulle läsa och lyda Guds ord! Guds ord förvandlar, det är liv som helar och upprättar. Kanske tänkte Salomo: ”Jag gör det ju för Guds rikes skull…jag vill ha framgång och tillväxt för Guds rikes skull”. Idag resonerar många: ”Jag vill vinna människor för Gud. Varför skulle vi inte använda företagstänkande i församlingen om det fungerar i världen? Det är ju för Guds rikes skull”. Så glömmer man orden:

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Men Gud har aldrig bjudit oss att söka i världen efter lösningar! Han har uppmanat och uppmanar oss att söka honom!När man söker i världen tar snart ett annat tänkesätt över som strider emot Bibeln: Resultat och tillväxt till varje pris! Det som inte har synligt resultat anses som värdelöst! Vad har man för motiv egentligen? Den som älskar Jesus av hela hjärtat gör bara det han leder till och tjänar troget i Guds vilja – oavsett synligt resultat eller inte. Om resultat och framgång är målet, oavsett tillvägagångssätt – är motivet helt enkelt högmod. Man förlorar rätt fokus och inte bara tillvägagångssättet ändras – budskapet ändras.
Brian McLaren har sagt: ”Det har blivit modernt bland de nyskapande (emerging church) pastorerna jag känner, att säga, vi ändrar inte budskapet, vi ändrar bara hjälpmedlen. Det här påståendet är nog mindre ärligt…i den nya kyrkan måste vi förstå att budskapet och medlet är sammanlänkade. När vi ändrar hjälpmedlen förändras budskapet som tas emot också, i vilket fall. Vi måste komma förbi vår naivitet och vårt förnekande av detta.” [Roger Oaklands bok Faith undone sid. 45] (McLaren är en av frontfigurerna i rörelsen Emerging church som har ”ett nytt evangelium”. Alla varningsklockor borde ringa inom oss när vi hör det!).

Salomos små kompromisser ledde till avfall och avgudadyrkan. Om kungen följde Guds ord sa Gud: Så skall han göra, för att hans hjärta icke må förhäva sig över hans bröder, och för att han inte må vika av ifrån buden, vare sig till höger eller till vänster; (se Skriven undervisning: Studie över Matt 24:11-19) Konsekvenserna blev just det, att Salomo förhävde sig som ledare (innebär förakt för de ödmjuka), folket kom in i hårt arbete (lagiskhet och självrättfärdighet) och splittring följde – landet delades i två riken – Israel och Juda.

”Du kan aldrig blanda min Ande med världens ande”
Vi kan aldrig i längden blanda Guds Ande med världens ande! Precis samma gäller här som Jesu ord om Gud eller Mammon. Här är en allvarlig varning för mänskliga strukturer och företagstänkande i församlingen!

Personligt: Jag befann mig i ”lilla salen” i kyrkan, på knä i bön, helt ensam. Nyligen hade jag läst en bok om församlingsbygge enligt företagstänkande av Bill Hybels. När jag tillfrågades vad jag tyckte om den, svarade jag: ”jo, det känns ganska fräscht och nytt”. För det var så jag kände när jag läste boken. Nu när jag var i bön kom en känsla inom mig. Jag upplevde ett litet förakt, inom mig, för de uppenbarelser jag visste var från Gud. Där fanns ett kors med i allt. Plötsligt kändes det där så tungt, jobbigt och lite gammaldags. Jag ryckte till när jag insåg…ett förakt i mitt eget hjärta (!) emot det jag vet att Gud har talat, det jag hade älskat och burit som heliga skatter i mitt inre! Jag förstod att något var fel! Där och då är ett av de tillfällen jag vågar påstå att den helige Ande talade till mig. ”Elvor, du kan aldrig blanda min Ande med världens ande!”. Jag blev rädd och bad Gud om förlåtelse och rening från vad det än var som hade påverkat mig i boken. För bokens innehåll var inte från den helige Ande!

Sedan dess har Gud varnat oss för mänskliga strukturer vid flera tillfällen. Av allt som kan nämnas, ta bara detta. När alla ska in i en struktur, ett system, blir det tvång. Det finns ingen frivillighet. Det som gäller nu är, att det avgörande är inte om du älskar Jesus och är överlåten till honom – det avgörande är om du är med i strukturen som ritats upp. Om du vägrar delta i t ex en cellgrupp har det ingen betydelse hur överlåten du är till Gud och hans vilja. Strukturen riskerar att bli en avgud. Vad gör man med dem som inte vill delta? Det är inte ovanligt att de blir utfrysta eller uppmanas att gå till en annan församling, även om de varit med i den här församlingen i många år, kanske hela sitt liv. Vill någon påstå att Gud skulle behandla någon så? Aldrig! Det är heller inte ovanligt att de profetiska budskapen tystas ned. (Mer regel än undantag). Eftersom allt ska följa en given mall, tar man bara emot det som stämmer med den mallen. Vad och vem får sen äran om det blir ett ökat antal? Cellgruppsplanen och pastorn, förstås.

Undervisning om Andens ledning minskar/tystnar eftersom det kan innebära att något sägs som inte stämmer medstrukturen. Vad blir rättesnöret då? Istället för Bibeln, blir det annan litteratur som människor har skrivit. Flera av ledarna inom det här området har gjort sig kända för att ha med världskända ekonomer, företagare (inte troende) och t o m New Age-sympatisörer på konferenserna där man lär ut ledarskap! Är det dom som ska lära Guds folk att bygga Guds församling?! Nej, här blir snart denna uppmaning aktuell: ”Drag utifrån henne (Babel) ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder” Upp 18:4. Babel står för alla mänskliga verk.

Tillägg: Vi är inte emot hemgrupper, smågrupper, bönegrupper, cellgrupper mm när det är frivilligt och utan ”pyramidliknande form”. Smågrupper eller hemgrupper är inget nytt men det är ingen metod eller teknik som kan ge framgång eller som kan påtvingas någon. Gud delar inte äran med någon!

Företagstänket
Ett företag sätter upp specifika mål och är resultatfixerat och drivs av vinstintresse. Det bygger på människans prestation och kompetens, självförverkligande och högsta potential, för att nå bästa resultat. Företaget ska producera för att göra vinst och göra kunden nöjd. Därför måste varan göras sådan att kunden blir nöjd och vill komma tillbaka. Varan måste presenteras med bästa marknadsföring och fylla kundens behov. Den som bestämmer och har makt över alla är vd:n eller ägaren av företaget.

Det här är inget konstigt i ett företag men Guds församling är något helt annat. Guds församling handlar inte om prestation eller tillväxt och resultat till varje pris. Många av Bibelns gudsmänniskor (människor som är kallade och sända av Gud) såg lite eller inget resultat. Vetekornets lag gäller i Guds rike, där sädeskornet måste falla i jorden och dö för att bära frukt. Den process som det handlar om tar tid och ger inte synligt resultat på en gång. I Guds rike är det trohetsom räknas, inte resultat. Resultatet tar Gud hand om, han som ger växten. Det är inte mänskliga strukturer och program eller metoder som ger äkta tillväxt – det är GUD! Därför är företagstänkandet förkastligt och skadligt för Guds församling.Det leder till att människor tar makt och styr över Guds verk och den helige Ande drar sig därifrån! Man har byggt ett verksamhetsmaskineri som ska uppehållas. Det kan underhålla och sysselsätta människor för en tid men inte i längden. Det är ”döfött” redan från början, ett mänskligt bygge.

Jesus är inget häftigt varumärke och evangelium kan inte anpassas för att möta människans själviska begär. Underhållning är inte vår kallelse och pengar och vinst är inte vårt mål. När människor ska försöka strukturera upp och styra Guds verk, har det en tendens att bli ett yttre skal utan inre liv. Man byter ut Gudsuppenbarelsen och det profetiska ordet mot 5 eller 10-årsplaner som man kallar ”vision”. Fast det i Guds ögon inte är annat än sandslotts-arkitektur och lekstugor.

”Jag kommer själv att spränga berget”
Följande hände innan cellkyrkostrukturen och företagstänket hade tagits in i församlingen (90-talet). Men det jag såg då, var framför allt det som skulle komma. Janne och jag hade ansvar för Den öppna kyrkan och vi hade öppet för bön nästan hela dagarna. Vi var en grupp som satt i ”lilla salen” och bad. Jag upplevde just då uppgivenhet över det jag såg som hinder i församlingen för det Gud hade lovat. Mänskligt sett såg det omöjligt ut och där uppehöll sig mina tankar just då.

När jag satt inför Gud i bön och tänkte på allt det där, såg jag inom mig ett högt berg. Av berget blev en stor, svart pyramid. Jag undrade vad det där betydde, för det var inte första gången som Gud hade visat en svart pyramid. Nu kom ännu en person in i bönerummet och vi nickade hej. Hon satte sig intill mig och plötsligt la hon handen på min axel och började be och bönen övergick i profetia: ”…Se inte på det stora berget, säger Herren, nej se upp till mig! För jag kommer själv att spränga berget. Så se upp till mig, säger Herren!”

Man kan ju säga att jag tappade hakan, för hon kunde omöjligt veta vad jag hade sett eller tänkt. Men den helige Ande visste! Jag satt länge och tänkte på orden och lät dem sjunka in. Men så kom en osäkerhet: vad stod berget/pyramiden för egentligen? Det var som om Guds Ande sa: vad är berget för dig? Jag räknade upp för Gud allt jag kunde komma på och upplevde en sanktion från den helige Ande. Men då kom orden igen och segervissheten blev ännu starkare: Vad det än är som hindrar, så är GUD mäktig att flytta alla hinder, när hans tid är inne!

Sak 4:7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel (förebild på Jesus Kristus och hans efterföljare!)skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

Liknande hände med Babels torn, det som var människans första maktkonstellation och pyramidliknande struktur. Det står att Gud stoppade bygget genom att förbistra språket och sprida ut dem över hela jorden. Det hebrieiska ordet betyder att slå i bitar, förskingra och skingra eller sönderskaka. Kanske kan det jämföras med ”sprängningen”. Till och med Guds vrede kan vara en handling i kärlek. Om människans arbete slås sönder i det läget, finns det chans att finna Gud. Men om bygget hade fått fortsätta hade människorna kommit allt längre bort från honom.

1 Mos 11:9 Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

(Uppdatering)

Gammaldags och bakåtsträvare?
En del människor tycks tro att om man är emot de nya (företags)trenderna i kyrkorna, är man emot all förändring och vill att allt ska vara som det alltid har varit… De anklagar gärna andra för att vara både gammaldags och bakåtsträvande.Orsaken är väl troligen den att de själva inte har en aning om hur den helige Ande leder?! Allt som har varit är inte av godo. Det är nog både ett och annat som behöver förändras i våra församlingar och det är inte utan orsak som avfallet kan dra in på så bred front i kristenheten. I alltför många församlingar har ledare valts efter position och inflytande i samhället, istället för den andliga mognad som är riktlinjen i Bibeln.

Det finns församlingar som medvetet har valt ledare som är företagare eller som har maktpositioner i samhället. På det sättet har man fått in både frimurare och annat osunt som inte kan förenas med kristen tro och livsstil. Om ledarna är de som minst av alla besöker bönemöten är det något som är väldigt snett. Men det finns ju förlåtelse och förnyelse hos Gud, så det måste in gå åt fel håll. (Oavsett om ledarna är företagare, lokalvårdare eller arbetslösa är det andlig mognad som ska vara det avgörande).

Den helige Ande är den ende som kan hjälpa oss att hålla balans och fylla allt vi gör med mening. Där Anden är finns det både mångfald och respekt för varandra. Där är det inga problem med att blanda ny lovsång med Pärleporten och Han är min sång och min glädje eller Roland Utbults sånger. Där Anden är gäller frivillighet och inspiration till det Gud vill, inga slavok eller tvång.

Både gammalt och nytt
Den helige Ande har fört Janne och mig till att hålla Cafémöten som är lätt att bjuda in till, likaväl som gudstjänster med predikan i centrum eller Temadagar med Bibelundervisning. Anden ledde oss till ”bönetjänst” på 90-talet men också att starta ”Soppkök” för missbrukare, uteliggare och ensamma förutom annan evangelisation. Anden har lett oss att sjunga läsarsånger på bygdegårdar, bryggor, torg och fiskebåt likaväl som att ha Bibeläventyret i många skolor. (Bibeläventyret skulle väl knappast ha godkänts för 50 år sedan?).
Vårt foto- och fågelintresse har fört oss i kontakt med många människor och den helige Ande har både talat och gett drömmar till några som vi ber för speciellt, som inte hade (har?) någon Gudstro. Den helige Ande ledde oss till evangelisation på New age-mässor och han ledde oss att spela in en cd med sånger med klart budskap om Jesus. Den helige Ande ledde oss till att starta hemsida och efter hand förser han med allt vi behöver. Det kan gå knaggligt i början på grund av oss själva men Gud sänder hjälpen om vi följer honom. Andreas kände sig manad att göra en ordentlig (proffsig, tycker vi) sida, något som vi hade suckat till Gud om.

Vi behöver inte heller hålla på med en verksamhetsform år ut och år in, av tradition. Vi hade t ex Soppköket varje tisdag i fyra år. När det var dags att sluta började Gud tala om nya uppgifter för oss och samtidigt öppnades flera liknande verksamheter i andra kyrkor i stan och det gjorde att förändringen blev helt naturlig. En del verksamhetsformer kan finnas kvar av nostalgiska skäl på en plats, medan den fungerar hur bra som helst på en annan plats. Å andra sidan kan människor stänga det som Gud har öppnat och som fungerar men då öppnar alltid Gud nya dörrar och möjligheter. Han banar vägar där inga vägar fanns, som han gjorde genom Röda havet för israelerna.

Vad jag vill säga är att vi inte får styra den helige Ande eller begränsa Gud med våra strukturer och projekt. Vi ska heller inte tro att den helige Ande är med för att vi tror det eller att han är med i vad som helst. Berndt Isakssons blogg har Jasmine uppmärksammat foton från Halloweenfirande i en pingstkyrka. Min reaktion när jag såg fotona, var att om alla gränser suddas ut och om detta skulle gälla alla kyrkor – då är jag inte intresserad av att vara med i någon kyrka alls! Då räcker ornitologiska föreningen gott och väl. En pastor kommenterade: ”Bra beslut. Då kan du i alla fall prisa Gud för hans skapelse sen”.

Jesus kan använda alla områden i våra liv och vi har olika gåvor och uppgifter. Men det är sant som Andrew Strom brukar säga: ”Det finns en helighet över det som den helige Ande gör”. Gud är både nådefull, kärleksfull och barmhärtig men också HELIG. Då är Jesus, Guds son upphöjd och förhärligad och det är JESUS som Anden upphöjer och uppenbarar. Det är bara han som kan förändra oss inifrån och leda oss på rätt väg.

2Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

1Petr 2:15 Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott skall tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. 16 Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.

Mvh
Elvor Ohlin