Gud har alltid en fortsättning

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 25 mars 2018
Lyssna på Mp3

Bakgrund till texten idag är en predikan från januari 2017 som heter ”Striden på Karmel”.

Nu möter vi Elia efter segern på berget Karmel, där han ”ensam” utmanade 450 baalsprofeter. ”Ensam” inom citationstecken för det var på Guds befallning och då är har antalet ingen betydelse. Man är alltid på den segrande sidan. Baalsprofeterna – dåtidens framgångsprofeter – hade fört folket vilse till avfall. De tjänade landets politiska ledare, kung Ahab och drottning Isebel. Dessa var styrda av antikrists ande, den andemakt som ”slår sanningen ner till jorden” (Daniels bok) och som vill ha makt och kontroll över människor för att locka dem bort från Gud. Antikrists ande gör allt för att tysta Guds sändebud och många av Guds profeter hade fått sätta livet till på Elias tid. Andra gömde sig i grottor när förföljelsen pågick.

Folket haltade på båda sidor.

Elia avslöjade de falska profeterna och kallade folket till omvändelse. Han visade vägen tillbaka till gudsfruktan, sann tillbedjan och sann gudsrelation. Han reste upp Guds altare, det altare som var en förebild på Kristi kors och korsets budskap.

Den där dagen på berget Karmel föll Guds eld på Guds altare och de falska profeterna kom på skam och blev dödade. Så gjorde man på den tiden enligt lagen. Deras trolldomskonster och rop på ”eld, eld, eld” (”Fire, fire!”) fungerade inte. De hade fyllt sina synders mått och var färdiga för Guds dom.

Baalsprofeter har ungefär samma budskap i alla tider. De ropar ”fred och trygghet, ingen fara” (1Tess 5:3) ”allt står väl till, allt står väl till” (Jer 6:14), ”allt blir bättre och bättre” – även om undergången står för dörren på grund av synd och orättfärdighet. ”Gud vill göra dig rik! Se på mig! Om du ger dina pengar till mig, kommer Gud att välsigna dig. Annars kommer du under förbannelse…”

Petrus varnade för dem:
2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3  I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Paulus varnade:
Fil 3:18  Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19  De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.

När Paulus tog avsked av församlingen i Efesus sa han:
Apg 20:29  Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30  Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. [= ogräs mitt ibland vetet (Matt 13)] 31  Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. 32  Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. 33  Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. 34  Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. 35  I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: Det är saligare att giva än att taga.”

Det handlar alltid om pengar – och det avslöjas förr eller senare.

pengaraa

1Kon 19:1  Ahab berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. 2  Då sände Isebel bud till Elia och lät säga: ”Må gudarna straffa mig både nu och senare, om jag inte i morgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna.” 3  När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beer-Sheba, som hör till Juda, och där lämnade han kvar sin tjänare. 4  Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sade: ”Nu är det nog, HERRE. Tag mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder.” 5  Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sade till honom: ”Stig upp och ät!” 6  Han såg upp, och se, vid hans huvud fanns ett bröd, som var bakat på glödande stenar, och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. 7  Men HERRENS ängel rörde på nytt vid honom, för andra gången, och sade: ”Stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig.” 8  Då steg han upp och åt och drack och gick sedan, styrkt av maten, i fyrtio dagar och fyrtio nätter ända till Guds berg Horeb.

Jag läste en bibelkommentar en gång att Elia var deprimerad här, för trots det som hade hänt på Karmel syntes inget tecken på äkta uppvaknande eller väckelse bland folket. Var allt förgäves? Och så kom Isebels dödshot och Elia måste fly igen.

Vi kanske beskriver Elia som ”den väldige profeten”? Han hade en mycket speciell kallelse och vi ska ha stor respekt för Guds tjänare och tjänarinnor i Bibeln.
Men hade han ett stort ”Eliah Ministry”? Nej!
Hade han en lyxvilla? Nej!
Hade han mängder med tjänare som lydde minsta vink? Knappast!

Det är inte synd att ha det gott ställt – men girighet är synd. Det är avgudadyrkan (Kol 3:5). Girigheten är en ond kraft som utnyttjar och utsuger och skor sig på andras bekostnad. Det värsta av allt är när det görs ”i Guds namn”.

Det stora med Elia var att han var liten i sig själv och att han helt avskild för Gud och Guds kallelse, Guds plan för hans liv. Han är en förebild för oss. Han hade erfarenheter med Gud i bön, i ensamhet. Han gick dit Gud sände honom, oavsett om det var i små och större sammanhang. Han levde en lång tid som uteliggare på Guds befallning (vid bäcken Kerit) och han hade varit på flykt undan förföljelse och dödshot.

Elia hade upplevt mycket fantastiskt också och inget är så tillfredsställande för oss människor som att tjäna Gud – trots kamp, vånda, hårda törnar och smala passage.

Nu möter vi Elia trött och uppgiven och på flykt igen. Om man har gett allt och gjort allt som Gud har visat och resultatet och förväntningarna ändå uteblir, då är det lätt att bli uppgiven! Elia var inte ute efter manifestationer eller spektakulära under och tecken för att få uppmärksamhet. Han älskade Gud och Guds vägar och han hade stor nöd och Guds hjärta för människorna som var vilseledda.

Elia flydde till Gud, inte bort från Gud och det är det avgörande och det bästa och det rätta i alla lägen! Gud har alltid en fortsättning.

Det är nu vi blir påminda om att Elia var en vanlig människa som vi. Han var ingen ”övermänniska” och han var inte överandlig.

Jak 5:16 …Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. 17  Elia, som också fick lida [1917 års övers. Elias var en människa, med samma natur som vi], bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. 18  Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda.

Det är exempel på trons bön, dvs. bön som är direkt inspirerad och ledd av den Helige Ande.

elia

”Stig upp och ät!”, sa ängeln till Elia. Vi ser Guds omsorg om Elia. Händelsen påminner om när Jesus tog emot lärjungarna på stranden efter uppståndelsen. Alla stora framtidsplaner och tankar om höga positioner och inflytande hos lärjungarna hade dött, när Jesus dog på korset på Golgata. Var det slut på allt nu? Så tomt och trist och meningslöst utan Jesus!

Petrus drog ut på fiske och de andra hängde på. Det blev ingen framgång där heller. De arbetade hela natten utan att få någon fisk. Men tidigt på morgonen kom Jesus på stranden…

Joh 21:5  Jesus sade till dem: ”Mina barn, har ni något att äta?” De svarade: ”Nej.” 6  Han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken.
…10  Jesus sade till dem: ”Bär hit av fisken som ni fått.” 11  Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, etthundrafemtiotre stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12  Jesus sade till dem: ”Kom och ät.” Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13  Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken.

Gud har alltid en fortsättning. Det var inte slut – det var början på något nytt.

Jesus hade sagt tidigare:
Joh 14:18  Jag skall inte lämna er faderlösa [orphanos = föräldralösa, utan tröst], jag skall komma till er.

”Ät, Elia!” sa ängeln igen. ”Ät mer.. så att du orkar hela vägen!”
(
”Stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig.”)

Jag tror att Gud tillät Elia att känna sig helt tom för att bevara honom ödmjuk. Gud kan tillåta att vi kommer till slutet av oss själva och till slutet av vår egen kraft. Där möter han den trötte som söker honom och ger ny kraft, nytt mod, nytt himmelskt hopp.

Jes 58:11  Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp.

tabernacle

Gud har alltid en fortsättning – en väg framåt.

Elia var på väg till Guds berg Horeb och då måste han passera genom en öken. Så går våra livsvägar ibland genom ”ökenvandringar”. Gud helgar och prövar och fostrar så att tron håller både i medgång och motgång, i alla situationer vi möter.

Horeb är detsamma som Sinai berg och betyder torka, ödslig, het öken.

Ordet kommer från charab som betyder att förtorka, ödelägga, förstöra, döda, förfalla. Det beskriver det som händer utan Gud i världen.

Det var där som Gud kallade Mose i den brinnande busken. Tecknet som Gud gav Mose var att han skulle komma tillbaka dit – men inte ensam – han skulle ha Israels folk med sig och de skulle fira gudstjänst på berget. Allt uppfylldes och Gud slöt förbund med Israels folk. Det var på Sinai Mose fick lagen av Gud, budorden. Det var här som Mose slog på klippan och vatten strömmade – förebilden på Jesu försoningsoffer på Golgata och uppståndelse och den Helige Andes utgjutande på pingstdagen.

Det var också här som Mose vägrade gå vidare med folket om inte Gud var med. Han bad att fick se Guds härlighet Herren sa: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.” (2Mos 33:21). Den klippan är Jesus och det är i honom (”i Kristus”) som vi kommer nära Gud. Allt det där som hade hänt visste Elia och det är dit han skyndar nu.

1Kon 19:9  Där gick han in i en grotta [best form – grottan – kanske ”klyftan i berget” där Mose fick se Guds härlighet(?)], och i den stannade han över natten. Då kom HERRENS ord till honom. Han sade till honom: ”Vad gör du här, Elia?” 10  Han svarade: ”Jag har verkligen nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv. [= skall Guds tjänare verkligen behöva lida så här? Gud visste vad Elia tänkte och kände]

11  HERREN sade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför HERREN.” Och se, HERREN gick fram där, och en stor stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN. Men HERREN var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men HERREN var inte i jordbävningen. 12  Efter jordbävningen kom en eld. Men HERREN var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. 13  Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan…

Gud kan använda stormen, jordbävningen och elden.

En stark storm
Gud kan krossa hårda hjärtan och han kan rasera tankebyggnader.

Nah 1:3 …Herren har sin väg genom storm och oväder.

Ps 107:25  Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. 26  De for upp mot himlen och ner i djupen, så att de miste modet i sin olycka. 27  De raglade och stapplade som druckna, det var förbi med all deras vishet. 28  Men de ropade till HERREN i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. 29  Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade.

En jordbävning
Gud kan skaka om och väcka oss om vi har vår trygghet i fel saker.

Hebr 12:25  Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26  Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27  Orden ”än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28  Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

Elden      
Gud kan använda elden. Han uppenbarade sig som en eld i en törnbuske för Mose och som eldslågor över lärjungarna på pingsten i Jerusalem.

Vad söker vi kristna idag? Manifestationer och känsloupplevelser?

Glasses on Open Bible

Hur viktigt är det inte att vi är känsliga för den Helige Ande – att känna igen Guds röst och Guds närvaro, så att vi inte försöker vispa upp en falsk kopia, ett ytligt och mänskligt verk som faller ihop när det prövas. Eller ännu värre, öppnar för orena andar och ockulta manifestationer, när man tar lätt på Guds ord och söker det övernaturliga och spektakulära.

Det viktigaste av allt är att vi läser och lär känna Bibeln och Guds ord så att vi får urskiljning och ser vad som är sant eller falskt, ljus eller mörker. Att vi får djup och fasthet som håller i prövning. Gud vill öppna sitt ord för oss.

”En stilla (svag) susning” eller ”en stilla, svag röst, en röst av tunn tystnad, ett ljud av mjuk stillhet”, på hebreiska. Det beskriver Guds NÅD.
Var stilla!

Klag 3:25  HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. 26  Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN.

(1Kon 19:13) …Och se, då kom en röst till honom som sade: ”Vad gör du här, Elia?”…

Samma fråga och samma svar.
Elia: ”Jag är ensam kvar och de vill döda mig.”

Ensam? Många känner att de är ensamma idag om att se och urskilja tidstecknen och den stora sammanblandningen av sant och falskt. Men den som står fast påverkar och kan rädda andra. Elias liv och dagliga vandring med Gud hade påverkat och uppmuntrat många.

Gud rättar och rätar upp Elias tankar och bryter hans tankemönster.

1Kon 19:18  Jag har lämnat kvar [shaar] i Israel sjutusen som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss [nashak].”

7 är fullkomlighetens tal och 1000-tal kan stå för många. Det kanske inte är det exakta antalet som är det viktiga, utan att Gud hade ett folk som är sparat och avskilt för honom.

Shaar betyder ”orsakat att bli kvar”. Det betyder att Gud hade gjort det.

Nashak betyder hyllningskyss och beskriver beundran för avguden (Baal) och allt det som den representerar. Tände rökelse-eld åt Baal är detsamma som att sträva efter att bli rik m h a ”Jesu namn”. Orden påminner om vilddjuret i Upp 13, det globala, gudsfientliga världssystemet där människan försöker ta Guds plats i den Nya världsordningen.

Upp 13:3Hela jorden förundrade sig över [= beundrade] vilddjuret och följde efter det, 4  och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”
Inom det religiösa området samlas alla ”småpåvar” med sina apostoliska nätverk och ministries till den store påven.
8  Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Det ingick i Guds eviga plan och därför är det som om det redan hade hänt (vid världens grundläggning).

Gud tillåter att det onda har makten för en tid och till och med förtrycker och förföljer Guds folk – men det är för en tid – och Gud är den som dömer till sist. Ahab och Isebel hade en begränsad tid vid makten. Guds verk fortsatte och har fortsatt sedan dess. Vi påminns om Elias tjänst gång på gång i Bibeln, både före Jesu första ankomst och före hans återkomst i de två vittnena i Upp 11 (kanske blir en annan predikan).

1Kon 19:15  HERREN sade till honom: ”Gå tillbaka igen och tag vägen till Damaskus öken…

”Gå tillbaka igen”
Det är ett ord till den som är på väg bort, på flykt eller frestad att ge upp. ”Är du villig att gå tillbaka in i Guds vilja och plan? Jesus säger: ”jag har uppgifter för dig – människor att nå – jag vill använda dig!”

Gud hade en fortsättning för Elia med nya uppdrag, för Gud har alltid en fortsättning. Lita på det!

väg3--