David Wilkerson: Före Antikrists framträdande kommer ett stort avfall från TRON och Laglöshetens människa ska träda fram igenom Satans aktivitet.

Den här processen kommer att förstöra tron hos många överallt kommer människor att lida skeppsbrott i tron. Guds stora bekymmer är inte vad vi kommer att falla in i utan vad vi faller av ifrån. Många pastorer, ledare och kristna av alla slag kommer att dras från tron och förlitandet på kraften i Jesus och bara honom. Avfallet kommer att vara ett avfall från Jesus som svaret på allting och det kommer att vara ett avfall ifrån den barnsliga förtröstan på Herren att han har lösningarna på våra problem.

Det kommer att komma en djupdykning in I metoder, psykologi och mänsklig expertis. Det kommer att dra oss mot mänskliga filosofier och mänskliga läror. Alla profeterna såg detta enorma avfall från TRON och profeten Jesaja fick ta emot ett budskap från Gud som så exakt beskriver våra dagars kristenhet. Han såg ett kristet folk som levde på ändens tid som skulle ”Gå tillbaka till Egypten” för att skaffa hjälp och därmed förkasta Herrens hjälpande hand. Gud ville att vi skulle förstå vilka profetian är riktad till för han sa till Jesaja:

Jes 30:8 Så gå nu in och skriv detta på en tavla, som må förvaras bland dem, och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar (Heb: De sista dagarna) alltid och evinnerligen.

Hebreiskan är mycket klar över att det här gäller den sista tidens folk. Hela det 30:e kapitlet i Jesaja är Guds budskap till ändetidens församling som lever straxt innan Herren kommer och som skall se ”det stora avfallet”. Det profetiska budskapet börjar med Guds eget hjärtas sorg över vad församlingarna håller på med. Vad det stora avfallet handlar om egentligen.

Jes 30:1 Ve er, I vanartiga barn, säger HERREN, I som gör upp rådslag (VISIONER) som inte komma från mig, (OTRO) och sluter förbund, utan att min Ande är med, så att ni därigenom hopar synd på synd, (v 2) Ni som drar ned till Egypten, utan att ha rådfrågat min mun, för att söka er ett värn hos Farao och en tillflykt under Egyptens skugga!

”Woe to the rebellious children (Står det I grundtexten) Se 2 Tess 2 Det stora avfallet = upproret Vi kristna tycker att otro, orenhet, att stjäla och andra saker ligger mycket högt på syndakatalogen. Men i Guds ögon så är detta den ultimata synden som bedrövar Gud mest av allting. Gud kallar den här synden för en synd som ”multipliceras” för den lägger synd till synd. Det här är ett slag i Guds ansikte det är den mest vedervärdiga synd ett Guds barn kan göra mot Gud. Synden är att gå ner till Egypten (världen) för hjälp istället för att vända sig till Herren.

Denna profetia var riktad till Israels ledare under Hiskia men den gäller de kristna ledarna som lever på ändens tid. Droger, alkoholism, otukt, dobbleri, pornografi och annan synd som vi vet är ont vänder sig mot Guds bud och lagar. Denna synd är emot Gud själv som person. Det är en öppen förnedring av honom personligen att vända sig till världen istället för honom personligen. Kom ihåg vad Gud sa som gjorde honom så bedrövad! Ni som gör upp rådslag (VISIONER) som inte komma från mig, (OTRO)

Nu vill ni vara i samma allians med dem som förlitar sig på sin egen kraft och styrka istället för ANDEN. (Nåden) Församlingen vill gå tillbaka igen till de makter som en gång orsakade så mycket sår och bedrövelser. (Man fattar inte att Satan är bakom)

Jes 31:1 Ve dem som dra åstad ned till Egypten för att få hjälp, i det de förlita sig på hästar, dem som sätta sin förtröstan på vagnar, därför att där finnas så många, och på ryttare, därför att mängden är så stor, men som ej vända sin blick till Israels Helige och inte fråga efter HERREN! 2 Också han är ju vis han låter olyckan komma, och han ryggar inte sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot den hjälp som ogärningsmännen sända. (heb: aven)

Allt det här handlar om att bli räddad ifrån fienden. Hur skall Guds folk bli befriade från fienden då? Assyrierna var vid gränsen redan – ordet Assyrien betyder – framgångsrik fiende. Det representerar dessa vågor som sköljer in over oss idag och ser ut att ha sådan framgång. Hur skall ledarskapet i församlingen möta denna framgångsrika fiende? Fienden ser ju ut att vara omöjlig att övervinna. Israel var panikslaget! De såg på fienden men de vände sig inte till Herren med sina problem, nej de vände sig till köttets möjligheter. De skickade ambassadörer till Egypten till regeringsledarna i Zoan och Hanes.

Jesaja målar en bild av den tomhet och den nöd som ligger framför dem. Om de skulle gå till Egypten för hjälp så skulle de också gå in på en väg där ångest och nöd skall råda och där lejon, huggormar och giftormar skulle komma. Denna bild är otrolig: Guds folk går tillbaka igen till Egypten igenom samma öken som de hade blivit befriade ifrån. In för att hämta kraft till striden från Egypten (världen) – det system som skryter och gör allt i sin egen kraft. Se på kyrkan idag! Man tränar arméer av tränade experter! Se på dem som skulle vara herdar och lärare i Guds ord precis som profetian sade så är de också på väg mot världen – på väg mot Egyptens stortalighet.

Man vänder sig från Jesus Kristus bort från korsets smälek bort ifrån TRON, bönevrån och bönen i församlingarna men inte bara det – bort från Gud eget Ord.

Jes 30:9 Ty det är ett gensträvigt (UPPRORISKT) folk, trolösa barn, barn som inte vilja höra HERRENS lag.

Mose profeterade också om vad som skulle ske i ändens tid, att Guds folk skulle vända Herren ryggen.

5 Mos 31:26 Tag denna lagbok och lägg den vid sidan av HERRENS, er Guds, förbundsark, så att den ligger där till ett vittne mot dig. 27 Ty jag känner din gensträvighet och hårdnackenhet. Se, ännu medan jag har levat kvar bland er, har I varit gensträviga mot HERREN hur mycket mer ska I ej då bli det efter min död! 28 Församla nu till mig alla de äldste i era stammar, så ock era tillsyningsmän, för att jag må inför dem tala dessa ord och ta himmel och jord till vittnen mot dem. 29 Ty jag vet att ni efter min död ska ta er till, vad fördärvligt är, och vika av ifrån den väg som jag har bjudit er gå. Därför skall olycka träffa er i kommande dagar (DE SISTA DAGARNA) när ni gör vad ont är i HERRENS ögon, så att ni förtörnar honom genom era händers verk.”

Han varnar dem: Ni kommer att falla av! Och det som är ont kommer att komma över er i ändens tid. Mose profeterade:

5 Mos 31:20 Ty jag skall låta dem komma in i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder (I KRISTUS) ett land som flyter av mjölk och honung, och de ska äta och bli mätta och feta men de ska då vända sig till andra gudar och tjäna dem och förakta mig och bryta mitt förbund.

Låt oss nu gå till dagens församling – Vad betyder det profetiskt att Gå tillbaka till Egypten idag? Gud säger: När jag först kallade dig så berörde jag dig med liv och jag befriade dig från fienden och då ville du bara ha mig. Du sökte mig och bad till mig om allting. Du hade en barnslig tro och förlitade dig på min ledning att jag skulle leda dig framåt och att jag skulle på ett mirakulöst sätt förse dig med det du behöver. Jag var din glädje och jag var själv din tillfredställelse.

Du fick kraft och nåd av mig till det du skulle göra och ditt hjärta trånade efter mig. Nu har du skaffat dig en massa böcker om hur man grejar allting utan att fråga mig om någonting. Du har nu moderna metoder så du behöver inte heller min hjälp och min försörjning. Du har skaffat dig experter som visar dig hur man skaffar pengar, hur man skriver brev, hur du vädjar i kollekttal.

Du har nu seminarier och träningscentra för att resa upp ledare som I sin tur blir experter på detta område (världens) och kan lära andra. Men det de lär ut kommer från fel källa för det kommer från världen. Ju mer du lär dig från den källan desto mindre kommer du att lära känna mig. Jag är inte i centrum i den kunskapen från världen, eller hur? Därför kommer du att få jobba och slita hårt och försöka engagera folk för att de skall följa dig på den här vägen. Du gör detta i mitt namn fast jag är inte alls är med dig på vägen. Därför kommer du att få uppleva slavarbete och utbrändhet för att du är på väg till Egypten (världen).

Du är på väg åt fel håll. Våra församlingar har inte längre Guds kraft att beröra och attrahera folk. De går tillbaka till Egypten (världen), lånar musiken och dansen och startar nöjen för att dra folk. Det finns ingen passion för människor, nej, man vill ha skaror. Församlingstillväxt skall det vara till vilket pris som helst. Ta dig bara en titt på vad vissa kyrkor annonserar. Det ser ut att vara rena teatern den enda skillnaden är att namnet Jesus nämns. Nej kyrkorna vill nu dra fram på egypternas snabba hästar och det är en styggelse i Guds ögon. Många tjänster har redan fallit, många av dem framför tv-soffan.

Men många har också dragits in i den nya vågen som är påverkade av psykologiböcker. Man kommer att förkasta det sanna evangeliet och de sanna profeterna och vittnena kommer att få lida om de vill stå för Herren.

Jes 30:9 Ty det är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn som inte vill höra HERRENS lag, (v 10) utan säga till siarna: Upphör med era syner och till profeterna: Profetera inte för oss vad sant är tala till oss sånt som är oss välbehagligt, profetera bedrägliga ting.

Gud kommer att tala den här tiden (ändens tid) men den avfallna kyrkan kommer inte att vilja ha någonting att göra med de profetior och de visioner som Herren kommer att tala genom sina språkrör. De vill inte ha ett budskap som oroar eller stör dem I deras framgångsrika värld. De kommer att förkasta all korrigering. Och det stora svepskälet man kommer att använda är kärlek. Man kommer att drivas av nöjen! De kommer att komma i tusentals till konserter, sociala arrangemang, de kommer att förlöjliga profeterna. De lever i en illusion, ett falskt ljus de kommer inte att vilja ha en predikant som säger sanningen.

Nej de vill ha lögnen. Tala till oss sådant som är oss välbehagligt, profetera bedrägliga ting = Gör oss glada, underhåll oss – invagga oss i en falsk säkerhet! Det är speciellt budskapet om helighet och avskildhet som kommer att förkastas.

Jes 30:11 vik av ifrån vägen, gå åt sidan från stigen, skaffa bort ur vår åsyn Israel Helige.

Jag trodde aldrig att jag skulle leva och få vara med om att pingstpastorer skulle skriva smädande hånande brev till mig som säger att jag för Guds församling in i mörker och förvirring. Hur skulle jag ha gjort det då? Jo genom att predika helighet, dom och omvändelse. Jeremia blev varnad när han blev sänd till de avfallna judarna att profetera: De kommer att strida emot dig! Jo för det finns ingen Guds fruktan i dem för de har förkastat det levande vattnet för att dricka ur cisterner (världens unkna brunnar)

Varför tar människor emot ”framgångsevangeliet” men står emot predikan om omvändelse och helighet? Jo det har med vår framgångsrika livsstil att göra. De skockas till sina lärare för att de vill känna sig trygga I sin materialistiska värld. De vill inte alls ge upp någonting för Gud eller höra om något kors eller kostnad. De fortsätter bara med sin livsstil men med ”kristet förtecken” man vill inte lyssna till profetiska varningar som säger: Festen är snart över! Att förkasta ett profetiskt budskap med ett högmodigt leende är värre än att ignorera det.

Hes 33:30 Men du, människobarn, dina landsmän, som orda om dig invid väggarna och i ingångarna till husen, de tala sinsemellan, den ene med den andre, och säga: Kom, låt oss höra vad det är för ett ord som nu utgår från HERREN. 31 Och de komma till dig, såsom gällde det en folkförsamling, och sätta sig hos dig såsom mitt folk och de höra dina ord, men göra inte efter dem. Ty väl hopgöra de med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan stå blott efter egen vinning. 32 Och se, du är för dem, såsom när någon som har vacker röst och spelar väl sjunger en kärleksvisa de höra väl dina ord, men göra inte efter dem.

Jes 30:15 Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta, genom stillhet och förtröstan blir ni starka” Men ni vill inte.

Guds budskap som gäller ändetidens församling idag är: Omvänd er med hela ert hjärta och TRO PÅ MIG. Vänd er bort från EGYPTEN lägg av med VÄRLDEN. Säg det till ”Framgångsprofeterna” Säg det till ”Församlingstillväxtspastorerna” Men Jesaja skriver: De kommer att förkasta detta och fortsätta dra fram på sina snabba hästar – För att jaga fram för att uppfylla sina egna ”visioner”. Vad kommer då att hända med dessa människor? Jesaja profeterar en plötslig olycka som kommer att få dessa individuellt kristna och pastorer som förkastar budskapet om omvändelse.

Jes 30:12 Därför säger Israels Helige så: Eftersom ni föraktar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och stöder er på sådant13 därför skall denna missgärning bli för er såsom ett fallfärdigt stycke på en hög mur, vilket mer och mer ger sig ut, till dess att muren plötsligt och med hast störtar ned och krossas 14 den krossas, såsom när man våldsamt slår en lerkruka i bitar, så våldsamt att man bland bitarna inte kan finna en skärva stor nog att därmed ta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.

Det kommer att komma en plötslig hård kollaps som kommer särskilt att drabba tjänster och pastorer livsstilar som levt i ”falsk säkerhet på Sion”. Jag har själv sett vad Jesaja profeterade om. Det kommer att komma en ekonomisk katastrof, så plötsligt, så oväntat, pengaflödet i världen kommer att totalt avstanna. Många församlingar som är skuldtyngda kommer att gå i konkurs. De som predikat “framgångsevangeliet” kommer att bli landets mest hatade predikanter. Redan får vi in e-mail från de som tillhört denna grupp men nu kommit in i djup ekonomisk kris. De som lurats kommer att vända sig emot sina lärare – och ropa: Du har bedragit mig.

Tro mig, allt kommer at bli totalt krossat! Och det kommer helt oväntat och mycket snabbt. Vem skulle kunna tro att det skulle kunna hända? Trillioner av dollars bara flyter på och byggen byggs. Man köper och man säljer – man följer sina drömmar. Men slutet är på väg. En fruktansvärd kollaps är på väg. Tusentals avfallna herdar och deras hjälplösa får kommer att skaka i skam och i skräck.

Jes 30:17 Tusen av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av eder blir såsom en ensam stång på bergets topp, såsom ett baner på höjden.

Detta betyder att fruktan kommer att gripa tag I dem. De kommer at rusa runt för de kommer inte att finna skydd, ing vila, ingen inre bekräftan eller inre styrka. De kommer att tappa allt de trodde att de hade. (De kommer att inse att de inte har olja i lamporna) Jagets riken kommer att slås ner allt högmod och egen ambition kommer att slås ner.

Men Jesajas och mina varningar kommer man att skratta åt. Men de är i alla fall varnade. När det här kommer – och det kommer det att göra! Vad tjänar då deras budskap till? Vem vill lyssna på dem då? Deras visioner och illusioner kommer att sköljas bort med floden.

Till och med de otroende kommer att säga: Varför har Gud gjort så här med dem? Dessa varningar kommer inte alls att bekymra dessa som umgås med GUD. Till dem säger han: Frukta inte! Herren längtar efter att ha ett folk som längtar efter att ha honom endast som sin GUD. Han sörjer över avfallet men hans barmhärtighet och nåd kommer att dra ut ett folk som omvänder sig till honom.

Jes 30:18 Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara er nådig därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är HERREN saliga är alla de som vänta efter honom. 19 Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar, så snart han hör din röst, skall han svara dig.

Jesaja talar till ett folk nu som lever I framtiden. Han talar till ett folk som kommer att vara det andliga Sion (bygga på en grund) som aldrig kommer att falla eller kollapsa, som har en längtan efter helighet och Gud själv. Vet du vad som kommer att känneteckna det avfälliga folket? De kommer inte ha någon längtan efter Herren själv.

Deras sinnen (MUR) kommer att intas och en stark begärelse efter världen kommer att börja regera i deras hjärtan. Det är sorgligt att se hur väl denna profetia slår in idag. Kyrkorna har mer längtan efter världen och dess metoder, än efter Herren och hans vägar. Om inte Han får beröra oss först så är allt vi gör fåfängt. Idag finns det massor som vill göra goda gärningar på många områden men man förstår inte att om inte Herren har talat och berört oss först så är det DÖDA GÄRNINGAR. Det är sant med de flesta i den sista generationens kristna.

Läs bara Matt 7 där många kommer att berömma sig av gärningar. Men de går förlorade sin frälsning och blir kallade för ogärningsmän (laglösa). När allting kommer att braka samman så kommer de som HÖRT varningen inte att förgås av skräck för Gud kommer att höra deras böner.

Jes 30:19 Ja, du folk som bor på Sion (GRUNDEN) i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, (GE DIG KRAFT) när du ropar så snart han hör din röst, skall han svara dig.

Givetvis så kommer det att bli svårigheter och motstånd från Satan och från världen. Men Gud kommer att manifestera sig bland sitt folk (GE NÅD).

Jes 30:20 Ty väl skall Herren ge er nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan ska dina lärare inte mer sättas å sido, utan dina ögon ska se upp till dina lärare. 21 Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig ”här är vägen, vandra på den”. (Lärarna som visade rätta vägen som man inte ville höra på)

Det kommer en tid av SANNINGENS UPPENBARELSE. Gud kommer på ett särskilt sätt uppenbara sig den här tiden för sitt folk. De kommer att bli ledda steg för steg. Gud har förberett detta så man inte skall behöva leva av band och böcker eller åka runt på seminarier för att få höra Guds ord. Nej mitt i församlingen skall Gud uppenbara sig igenom sitt ord. Gud förbereder redan sina lärare och predikanter för den här tiden. Den tiden då de kristna kommer att lyssna till Guds ord. De kommer att stå upp mitt i detta kaos som kommer, med ett ord från Herrens eget hjärta. Det folk som vänder om då kommer att kasta bort alla avgudarna. Man kommer att längta efter Herren.

Jes 30:22 Då ska ni akta för orent silvret varmed era skurna beläten är överdragna, och guldet varmed era gjutna beläten är belagda du skall kasta ut det såsom orenlighet och säga till det: ”Bort härifrån!” De som lyssnar och omvänder sig kommer att uppleva en kraftig andlig förnyelse genom den helige Ande. Medan alla runt omkring torkar och förgås i sin egen styrka, kraft och skräck.

Jes 30:23 Och han skall ge regn åt säden som du har sått på din mark, och han skall av markens gröda ge dig bröd som är kraftigt och närande och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida ängar.

Prisat vare Herren! De som lyssnat till basunens ljud kommer att få uppleva en underbar skörd istället för fördärv och skräck och hopplöshet. Dessa har gömt sig i klippan Kristus! De senaste åren och nu I allt starkare intensitet, har GUD förberett ett folk som han själv har kallat till den dag då allting kommer att falla. Dessa kommer inte att falla när allt annat kommer att skakas av GUD. Dessa som han kommer att kalla är djupt rotade i Herren – de kommer att ha en stark inre frid och styrka och tro på Herren mitt i den här stormiga tiden. De kommer inte att slockna, de kommer inte att bli missmodiga och lägga av och de kommer att ha en kunskap och veta om att Gud förbereder dem för just den här tiden. De kommer att få dricka av de gudomliga källorna.

Jes 30:25 Och på alla höga berg och alla stora höjder ska bäckar rinna upp med strömmande vatten när den stora slaktningens dag kommer, då torn (PYRAMIDER) ska falla.

Tror du detta kommer att ske? Gud kommer att själv bryta ner alla pyramidliknande formationer mänskocentrerade tjänster och församlingar men då har Gud ett folk som lyssnat till varningen och har nu ett överflöd av kraft genom de gudomliga källflödena. Dessa förkrossade men krossade troende och längtande efter Herren kommer att uppleva en tid med den starkaste uppenbarelsen av Jesus Kristus som kanske funnits.

Jes 30:26 Och månens ljus skall bli såsom solens ljus, och solens ljus skall bli sju gånger klarare, såsom ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då HERREN förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

Dessa som lyssnar till Herrens röst och omvänder sig till honom kommer att få uppleva en uppenbarelse av Jesus Kristus som är 7 ggr starkare än förut. Den här skaran är ”brudeskaran” som är klädda i hans ljus. Så är då frågan: Hur tar du det här budskapet? Om du känner fruktan så är det bäst att du rannsakar ditt hjärta. Det här ger inte något fördömande av dem som övervinner världen. Du har absolut ingenting att behöva frukta för om du är på Herrens sida utan när Gud börjar att skaka allt som är kött och människoverk så kan du börja sträcka på dig för din förlossning nalkas. Så alla heliga: Jubla i Herren tillsammans med mig!

Översättning av Elvor & Janne