Dessa profetiska förutsägelser är hämtat ur boken ”Synen”, som kom 1973. Sammandrag av  sid 80-81

”Medan de fria nationerna upplever en våg av verklig förföljelse, kommer länderna bakom järn- och bamburidåerna att uppleva en kort period av andligt uppvaknande. De som levt under fruktansvärd religiös förföljelse får åtnjuta en begränsad period av frihet. Guds Helige Ande kommer att slå sönder alla ridåer och murar för att söka efter hungriga hjärtan i Ryssland, Kina och Östeuropa. Gud har lovat utgjuta sin Ande över allt kött och det inbegriper även människorna bakom järn- och bamburidåerna.
Gud åstadkommer en temporär vapenvila mellan Öst och Väst för det enahanda syftet, att evangelium skall förkunnas i den kommunistiska världen. Japanska och koreanska kristna kan bli brukade av Gud för att nå tusenden i Kina. Kristna i Västtyskland kan nå människor i Östtyskland. Vägen till Ryssland går genom Finland. En verklig andeutgjutelse över Finland kan mycket väl rinna över och in i Ryssland.
Medan dörrarna på denna sidan av järnridån ironiskt nog börjar stängas, börjar de att öppnas på andra sidan. Efter en kort period av frihet och andligt uppvaknande hos många stängs plötsligt dörrarna åter. Förföljelsevansinnet börjar med stor intensitet och uppslukar alla dessa länder.”