David Wilkerson en sann profet

Elvor och jag har alltid tyckt att David Wilkerson står för den kristendom som Bibeln talar om. Han älskar Guds ord och predikningarna kan du ladda hem och lyssna på från Times Square Church. Han har ofta bekräftat det vi upplevt vara det som Herren talar i vår tid.

Innan World Trade -tornen rasade år 2001 upplevde de (i Times Square Church) att Herren manade till 14 dagars bön och fasta. Herren uppenbarade att någonting allvarligt kommer att hända. Ledningen i församlingen fick inte reda på vad det var som skulle ske men när katastrofen kom så var församlingen på plats med hjälp och matutdelning. Kyrkan fylldes snabbt med människor i behov av hjälp. En sådan församling kunde Herren använda i kristider. En församling som var lyssnande och beredd att lyda. Församlingen i Times Square Church är inte uppbyggd på några mänskliga strukturer. Därför var heller inte ledarskapet upptagna med sina egna för fabricerade byggnadstukturer och planer och agendor när katastrofen var ett faktum. Man bara la ner den ordinarie verksamheten i 14 dagar för att prioritera fasta och bön för staden. David Wilkerson varnade en gång hela Pingströrelsen för vart man var på väg.

Det är exakt samma budskap som Elvor fick ta emot en natt (i en dröm) till varning, att en del församlingar i vårt land håller på att göra samma sak.

Upp 3:13 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Vi som har följt med i predikningarna från Times Square Church vet att strax innan den Finanskrisen upplevde man samma sak igen. En pastor där sa i en predikan att han upplevde samma sak som innan World Trade Center katastrofen. Så när andra predikanter höjer sina röster om framgång och nästan evigt välstånd på denna jorden så varnar Wilkerson och de andra pastorerna i Times Square Church om en kommande dom och stora ekonomiska problem.

Precis så här var det också på Jeremias tid. Han stod nästan ensam kvar och de religiösa ledarna och konungen i Israel, på den tiden, förkastade vad den sanne profeten hade att säga. Mitt i den stora Finanskrisen så sa en av de ledande ekonomerna på Wall Street i USA så här i TV: ”Hello folks, the feast is over”.

Elvor och jag tittade på varandra och utbrast: Var inte det titeln på en av David Wilkersons böcker? Fortsättningen av boken SYNEN heter nämligen: FESTEN ÄR ÖVER…

Nu vill vi citera vad David Wilkerson skriver i den boken på sid 81-84. – Vi vet själva vad det innebär att bli föraktad och förkastad för att man säger från hjärtat det Gud har sagt och uppenbarat. Så länge man håller med den stora strömmen så blir man väl mottagen och accepterad men om du säger sanningen och går emot de populära strömningarna idag så kan du få möta både förakt, förtal och även bli utfryst av en del.

Boken skrevs 1978. Titeln från sid 81-84 är: ETT FOLK SOM INTE ÄR BERETT.  (Det som står här gäller givetvis oss också i Sverige).

Amerika kommer att drabbas av en Gudomlig straffdom och dess folk är totalt oförberett på det. De flesta vill inte tro på någon domspredikan under de goda tiderna. Medan jag predikar om dom så predikar de falska profeterna och vår regering och dess finansmän om ”goda tider” och framgång. Företrädare för vårt lands ekonomi spår en lång tid av framgång framöver.

I en notis i US News uppgav man: ”Bekymren bleknar för optimismen och denna uppåtgående trend kommer att fortsätta kanske i flera år.” Framtidsutsikterna är goda. All försäljning är uppåt. Den ekonomiska pulsen slår kraftigare. Det är en fantastisk tid för investerare.

 Jer 23:16 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun.17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: ”HERREN har sagt: Det skall gå er väl.” Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: ”Ingen olycka skall drabba er.”18 Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?

De falska profetiorna gör att folk fortsätter att nynna på sin väg mot helvetet. De inställsamma framgångsprofeterna hånar dem som predikar att straffdomar är på väg. De säger till människor: Det är inga bekymmer och vi kan inte se att det är någon katastrof på väg. Se dig omkring så ser du ju att vi har framgång och välstånd och det betyder ju att Gud är med oss.

Men de lånar framgångens budskap av varandra. De försöker överträffa varandra genom förutsägelser om framgång och spekulativ handel. De hoppas kunna vagga in folk i en falsk säkerhet som innebär tron på en ständig högkonjunktur.

Jer 23:30 Se, därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra. 31 Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: ”Så säger HERREN.” 32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN.

KOM IHÅG LOT

Jag anser att de flesta kristna amerikaner liknar Lot. De lever på randen till en katastrof, i en total okunnighet om vad som kommer att komma. Enligt Bibeln var Lot en rättfärdig man. Ändå varnade Gud honom inte i förväg om att hans stad Sodom skulle förgöras. Jona varnades när det gällde Nineves undergång. Noa varnade för att hans samtida människor skull drunkna i syndafloden.

Abraham varnades för elden som skulle förtära Sodom. Men Lot varnades inte på samma sätt, fastän han nämns vara rättfärdig. Varför fick inte denne man veta i förväg vad som skulle hända och att det var midnattstid för hans samtida? Varför gick han inte ut på gatorna och predikade varningens ord liksom Jona gjorde i Nineve?

Varför lämnade Lot inte Sodom, liksom Israels barn lämnade Egypten – med boskap och barn och släktingar och hela familjen frälst och befriad? Varför lyckades han bara bli frälst med nöd och näppe? Varför var han så oförberedd? Denne rike man undkom olyckan i sista stund. Hungrig och utan pengar fick han söka sitt skydd i en grotta.

Tänk så på att Abraham redan blivit varnad och att han bönföll Gud att ge nåd till staden. Två änglar kom till staden med uppdrag från Himlen att förgöra staden om möjligt inom 24 timmar.

Vad gjorde Gudsmannen Lot denna betydelsefulla stund? Jo han satt då i Sodoms port. Antagligen klappade han sina vänner på ryggen. Han hade kommit högt på den sociala rangskalan i staden och han försökte få fler vänner och ännu mer pengar. Han åt och han drack, han tänkte och planerade för framtiden utan någon som helst tanke på en stundande straffdom.

Jag kan se honom sitta där och belåtet se på framtiden med tillförsikt. Och jag vill gå fram till honom och ta honom i nacken och ruska om honom och säga:

VAKNA LOT! Vet du inte att dessa nöjen och detta skratt är falskt. Ja, även din framgång är falsk. Hör på varningarna Lot! Vet du inte att straffdomarna nu står för dörren? Är dina andliga ögon skumma och dina öron så döva att du inte kan höra Guds domsbasun?

Skall människor lyssna till sådana predikanter som jag som predikar och varnar för straffdomar mitt i dessa goda tider? Nej, knappast. Bara Lots barn lyssnade till honom. När Lot slutligen fick budskapet sprang han och varnade sin egen familj att göra sig beredd. Nu var tiden verkligen kort

Det var nödvändigt att handla och förbereda sig omedelbart. Men han möttes av ett leende. Hans mågar trodde att han skämtade med dem.

Historien upprepar sig. Idag är det många som skrattar åt mig (år 1978) när jag varnar dem för den straffdom jag ser kommer att komma över oss.

 1 Mos 19:14 Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans döttrar, och sade: ”Bryt upp och lämna den här platsen, för HERREN tänker fördärva staden.” Men hans svärsöner trodde att han skämtade.

Idag är kyrkbänkarna fulla av människor som liknar Lot. De är goda, allvarliga och gudfruktiga människor som likt Lot har sina tankar uppfyllda av annat, så att Gud inte kan få igenom sina varningar till dem.

Slut citat – David Wilkerson.