I boken ”stöt i basunen” från 1987 så skrev David Wilkerson:

Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Oljefälten i mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som kommer. Vidare skriver han: Snart mycket snart kommer vi att bli indragna i en ekonomisk mardrömskris. Amerika kommer att ställas i en tid av masshysteri när banker slår igen och finansinstitut går omkull.

Tillslut så kommer det ekonomiska systemet inte längre gå att styra. Guld och silver kommer att förlora sitt värde. Du kan gärna fnysa åt det här men den fruktan som vi har förträngt om en fullständig kollaps blir snart en tragisk verklighet. Vår ömtåliga välfärd kommer att spricka och snart så kommer även den mest optimistiske att förstå att det inte längre går att förhindra en fullständig kollaps. Politiker blir förstummade när de förstår att de inte längre kan stoppa denna vansinniga utveckling som slutar i kaos.

Affärsmän och ekonomiska rådgivare blir förskräckta över de konsekvenser detta kommer att få. Men den stora förintelsen kommer efter Amerikas ekonomiska kollaps.

Uppfyllelsen startar:
Gulfkriget, eller Kuwaitkriget som det också kallas, är benämningen på det krig som utkämpades från 2 augusti 1990 till 28 februari 1991 mellan Saddam Husseins Irak och en FN-sanktionerad allians, ledd av USA. Kriget startade efter att Irak invaderat Kuwait och lagt beslag på landets rikliga oljetillgångar.