Yom Kippur – Synen om Dom

YOM KIPPUR (Den stora försoningsdagen)

Söndagen den 27 september – 09 var vi i bön var och en för sig, innan vi skulle medverka i en gudstjänst. Det vi fick profetiskt berättade vi inte för varandra utan nämnde det först dagen efter.

Elvor: såg ett timglas. Det säger att ”tiden är sen” och ”tiden är inne”
Janne: såg att Herren sträckte ut någonting som såg ut som en våg. (En våg står ofta för dom i Bibeln, att väga för lätt)

Dan 5:27 Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: ”Kom!” Och jag såg, och se en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar och oljan och vinet får du inte skada.

När vi fick se synen om det ryska anfallet på Sverige (Gog – Hes 38-39) >> delade den helige Ande upp synen. Vi såg alltså synen i 2 delar.

Herren verkar vilja säga: Tiden är snart inne för domen!

Vad det innebär får vi anledning att återkomma till. Helt klart har Yom Kippur med ”försoning” och ”dom” att göra. Dom betyder även avskiljning. Innebär det att tiden är inne för domen (avskiljningen) över Guds hus?

1Pe 4:17 Ty tiden är inne för domen (avskiljningen) och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

Yom Kippur avslutar de 10 dagarna ”Days of Awe” (de 10 omvändelsedagarna). Översteprästen gick den dagen in genom förlåten i tabernaklet och stänkte försoningsblodet 7 ggr för folkets synder.

Vår överstepräst är Jesus Kristus som skall komma tillbaka igen från sitt ”himmelska tabernakel”. Den som tror på hans försoningsblod och lyder honom är frikänd i domen.

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse (fällande dom) för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Vilka blir dömda (avskilda till dom)?

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda (avskiljda) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Lägg märke till att den här avskiljningen gäller oss, Guds hus. Det står att de skall dra sig bort ifrån den grund de tidigare stått på (2 Tess 2:3) Det beskriver ett avfall från tron och det ska ske innan Jesus Kristus kommer tillbaka från himlen.

Tiden är kort. Vi ser många tidstecken i Bibeln som visar det. Tiden är inne att tränga sig ännu närmare Jesus i överlåtelse och bön.

Ohlins