Elvor Ohlin: Profetisk dröm

(Ohlins Funderingar 25-9-09)

Läs också: Falsk andlighet tas in i kyrkorna (5/11-2009)

På morgonen den 19 september 2009 hade jag en märklig och väldigt tydlig dröm. Jag anade att den var profetisk men höll den för mig själv för jag ville förstå betydelsen, vilket klarnade efter ett tag. Ett par dagar senare hittade Janne, via en blogg, ett kristet radioprogram från USA. Där berättade flera personer om profetiska drömmar som de hade fått. En missionär deltog i programmet som genast förstod uttydningen. Det märkliga var att innehållet och uttydningen stämde med drömmen som jag hade haft!

Drömmen:

Vi var några personer som befann oss i ett ganska vackert och ljust hus. En storm var på gång och det började regna och blåsa kraftigt ute. Ett par fönster stod öppna och det regnade in. Jag gick bort och ställde mig på en stol och stängde fönstren. De vette ut mot havet som låg längre ut, bortanför ytterligare ett par hus. Det var därifrån vinden låg på. Skönt, tänkte jag. Det där var lätt fixat!

Nu drogs vår uppmärksamhet åt andra, motsatta sidan, inåt centrum av staden. Vi såg längre bort att det redan hade bildats en kraftig flod med strömmande vatten. Några personer satt på något som liknade en flotte och drogs med i strömmen. De for iväg i en väldig fart utan att kunna bromsa eller göra något. De verkade inte alls förstå att de var i fara. De verkade tro att det var en lek.
Under tiden var det en man som försökte distrahera mig för att störa min uppmärksamhet och vaksamhet för det som hände utanför. Mannen befann sig snett bakom mig och försökte få mig att gå till soffan vid väggen och vila. ”Bry dig inte om det där! Lägg dig och vila och ha det skönt istället!” Den såg skön ut men jag valde att fortsätta bevaka händelseförloppet utanför. Mina ögon drogs hela tiden till det som pågick utanför. Jag måste vaka. När jag vände mig om för att ta en titt på mannen, tyckte jag att hans tunga var som en ormtunga. Den var kluven. (Han drog snabbt in den igen).

Hittills kände jag ingen fruktan men nu började vattnet stiga och sakta rinna över golvet. Det kändes obehagligt. ”Nu är det dags att gå härifrån, sa jag till de andra, inte ens den här platsen kommer att vara säker så länge till. Vi måste ta oss till en ännu tryggare plats”. Sedan vaknade jag.

Först vill jag säga att det som är centralt i drömmen var VAKSAMHET och att inte låta något annat störa eller skymma sikten. Fienden försöker att förvirra Guds folk. Det börjar bli ont om tid då stormen ökar både i intensitet och i hastighet (som födslovånda Matt 24) och tiden är ond och mörk (2 Tim3:1). Trots att Gud ger varningar är många oförberedda. Herren kallar oss in i sin närhet!

Störtregn, hårda vindar och störtfloder är bild på svårigheter och prövningar i Bibeln. Det är lätt att släppa in eller gripas av fruktan. Bibeln säger att vi inte ska ge djävulen något tillfälle. Ordet betyder utrymme, infartsväg eller öppning (som ett fönster). (Ef 4:27) Versen handlar om att inte ”låta solen går ner över vreden”, att inte synda om man grips av vrede. Vi är kallade att leva med gudsfruktan i överlåtelse och helgelse. Att ”stänga fönstret” betyder i det sammanhanget, att förlåta varandra så att vi inte bär på oförlåtelse och agg som kan leda till bitterhet. Vi får alla pröva oss själva. Jag upplevde att det vita huset som vi befann oss i var den rörelse eller sammanhang som vi tillhörde.

Strömmar, floder och översvämning, i negativ bemärkelse, kan (profetiskt) vara arméer eller ett antikristligt maktövertagande, antikrists ande som drar samman till en världskyrka och världsreligion. Det står för en flod av orenhet och ett uppror mot Gud.
”Ett moraliskt jordskred kommer” skrev David Wilkerson i boken Synen.
Synen Sid 37 ”Denna värld kommer att gå igenom ett smutsbad så intensivt, att det kommer till och med att anfäkta många innerliga kristna…De som sitter på gränslinjen till världen kommer att falla framstupa. De som inte söker skydd i Guds trygga ark blir bortsopade av denna smutsflod.”

Hes 7:10 Se, dagen är inne; se, det kommer! Ordningen går sin gång, riset blomstrar upp, övermodet grönskar 11 våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. Då blir intet kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av deras gods, och till intet blir deras härlighet.

Moraliskt förfall, girighet och förakt mot Gud och hans ord går alltid hand i hand med våld och upplopp på gatorna.

Jer 22:17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Hes 8:17 Han sade till mig: ”Ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för Juda hus att bedriva de vidrigheter de har bedrivit här, eftersom de också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede?…

Guds hjälp genom ”omöjligheter”

Förebild när Israels folk gick över Jordan för att komma in i Landet:
Ett annat exempel är när Gud delade floden (banade väg genom ett omöjligt hinder) Jordan (”straffdomens flod”). Israels folk gick (tro och lydnad) rakt igenom (Gud bevarar sitt folk igenom, ut ur vedermöda) för att komma in i landet (Kristus – löftena och vilan i honom).

Jordan var full över sina breddar (vedermöda) och den rinner ut (slutar) i Döda havet (död). Det var skördetid (sista skörden skall bärgas för himlen). Prästerna som bar den blodsbestrukna arken (Jesu försoning) gick först. Alla följde arken (se på Jesus). Prästerna skulle stå stilla (vänta på Herren) med sina fötter i Jordans vatten (beredd att lida). De blev våta om fötterna (prövning, men inte över förmåga, 1Kor 10:13) men då delades vattnet. Jordan stannade (Gud sätter gränsen) som en samlad hög  uppe vid Adam (betyder jordisk, själisk) bredvid Saretan (betyder bedrövelse).

Prästerna stod på torr mark mitt i Jordan (att gå längst ned – tjänande, ödmjukhet, utgivande) tills allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan. De gick över mitt emot Jeriko (betyder väldoft = Guds välbehag). De kom in i landet (löftena i Kristus här och det slutliga himmelska målet!).

Strömmar – arméer:

Jer 46:8 Det är Egypten som stiger upp som Nilfloden, likt strömmar av framvällande vatten. Han säger: ”Jag vill stiga upp och övertäcka landet, jag vill förstöra städerna och dem som bor i dem.”

Följ inte mängden!

Matt 24:39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Hebr 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen (pararrhueo).

Grekiska ordet pararrhueo betyder att gå förlorad, att drivas bort (med strömmen – att följa mängden), ”som ett skepp som glömmer att ankra och inte märker att det driver iväg”. Jämför med att vara förankrad i Jesus Kristus:

Hebr 6:19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss.

Löften till Jesu efterföljare

Jes 43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig.

Den enda trygghet som finns och det enda vi människor behöver är frälsningen i Jesus Kristus!

Ps 32:6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem.

Jes 59:19 Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten.

Profetiska ”spekulationer”

Idag hörs många röster som varnar för ”profetiska spekulationer” och säger att vår uppgift är evangelisation, inte att hålla på med det profetiska.

Självklart ska vi evangelisera! Men Jesus uppmanar också till vaksamhet för den sista tiden.
Jesus tillrättavisade fariséerna för att de inte förstod tidens tecken. Han varnade för att många falska profeter kommer att bedra många (= de flesta, Matt 24), De falska profeterna predikar det ”som kliar i öronen” (2 Tim 4:3).
Profeterna i Bibeln såg in i framtiden och Daniel fick veta att insikten skall växa till.
Den som vill distrahera och hindra oss att se tidens tecken och ta varningar i akt, är han med kluven tunga”den gamle ormen”.

Luk 21:31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. 21:32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. …21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 21:35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Det som nämns ihop med den helige Ande är alltid nykterhet och vaksamhet, inte berusning. Är det någonstans som versen om timliga omsorger som kan ”tynga hjärtat” stämmer, är det i västvärlden där materialismen regerar.

(Uppdaterat maj 2010)
Likt världsvida strömmar är de starka krafter som arbetar för att föra samman all slags andlighet idag till en världsreligion. New age infiltrerar många kyrkor, medan herdarna som skulle varna och skydda, nonchalerar varningssignalerna och säger ”allt står väl till” (Jer 6:14-17) . Istället för att resa upp evangeliets banér (korsets budskap), sänker man baneret och gömmer undan det i rädsla att vara till anstöt (Jer 4:6). Därmed förlorar man även Guds beskydd och kraft att stå emot villfarelsen och kärleken kallnar.

En annan världsvid ström är den katolska och ortodoxa kyrkans med sin sakramentala teologi och blandning av mysticism och mänskliga traditioner. Dialog förs med islam, buddhism och hinduism för att hitta gemensamma nämnare. Trosrörelsens framgångsteologi utifrån Kenneth Hagins läror svämmar in i många karismatiska sammanhang. Alla dessa strömmar håller på att föras samman till en flod som översvämmar allt. Alla strömningar som har människan i centrum går samman, för de har sitt ursprung och rötter i samma träd, kunskapens träd.

Gud kallar oss ut och bort från sådana sammanhang där inte baneret, evangelium om Jesus Kristus, är upphöjt och där rätt kunskap och Jesus är grunden (Ef 1:17, Upp 18:4) – om inte en rensning från den falska andligheten rensas ut därifrån.

Kallelse till den trygga platsen

Att gå till en tryggare plats är att tränga sig ännu närmare Jesus i överlåtelse och bön. Han är vår trygghet och tillflykt. Annars kan vi inte heller rädda andra människor och hjälpa dem till Jesus. Den som struntar i Bibelns budskap (Jesu ord) kommer att överrumplas och riskerar att kompromissa och falla av.

Ps 32:7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela. 8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Guds härlighet i en mörk och svår tid

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 60:2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Läs om Empowered 21 (punkt 8)

mvh
Elvor Ohlin