JP

KAPITEL 19
ETT HÖGT PRIS FÖR ETT KOMPROMISSANDE LIV

I detta sista kapitel kommer vi att upptäcka att det som kan hindra oss från att komma in i ett fruktbärande kristet liv är att kompromissa. I liknelsen om sådden kunde inte säden som föll vid vägkanten bära frukt, eftersom fåglarna åt upp den. Säden som föll på stenig mark hade inte heller någon möjlighet att bära frukt. Däremot kunde säden som föll bland tistlarna växa upp och bli fruktbärande, men det misslyckas på grund av kompromiss. Den säd som bar frukt, gav trettio-, sextio- och hundrafaldig skörd. Det var bara två jordmåner som hade möjlighet att ge en skörd. Den ena gjorde det, men den andra kompromissade och skörden uteblev. Låt oss se på priset för ett kompromissande liv.

Den sista frasen i Dom. 16:20 beskriver efterverkningarna av Simsons kompromiss: ”Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom.” Om vi tänker oss någon med fysisk styrka, blir vi påminda om Simson. Han var en man som var mäktigt använd av Gud för att döma Israel och hämnas på filistéerna, som var Israels fiender. I Domarboken står det att Simson blev förälskad i en kvinna från Soreks dal, som hette Delila. Simson struntade i Guds bud, som uttryckligen varnade Guds folk för att gifta sig med främmande, hedniska kvinnor. 5 Mos. 7:3–4 förklarade att dessa kvinnor tillbad främmande gudar och att de skulle förleda Israel. När Esra skulle rena Guds folk fick alla som hade gift sig med främmande kvinnor sända iväg dessa (Esr. 10). Inte ens Israels konungar var undantagna. Salomo avföll från Gud för att han, i strid mot Guds bud, skaffade sig många hedniska fruar som tillbad främmande gudar och vände hans hjärta bort ifrån Gud.

Simson blev använd och välsignad av Gud. Han kom till en punkt då han trodde att han var oersättlig. Vi måste förstå att Gud inte behöver någon människa. I det ögonblick vi tror att Gud inte kan klara sig utan oss, sätter Gud oss åt sidan och utser någon annan. Simson trodde att han stod över Guds lag. Han kompromissade och fick betala ett högt pris för ett lågt liv. Han kompromissade med det han visste var Guds bud, för att få det han hade begärelse till. Han trodde att han kunde göra som han ville bara för att han var en man som Gud brukade. Det var en oerhörd skam och förlust för Guds folk när Simson kompromissade.

Kompromiss-anden viskar till den troende: ”Du behöver inte välja vem du vill tjäna. ” Den lovar oss inte bara det bästa från Gud, utan även det bästa från världen. Det är denna hunger efter att smaka på världen, som berövar oss vår hunger efter Gud. Simson hade tappat sin hunger efter Gud. En gång i tiden kände han Gud, men någonstans efter vägen slutade han att dagligen vandra med Herren och började istället förtrösta på sådant som hänt för tio eller femton år sedan. Simson påminner mig om människor som haft en fantastisk upplevelse av Gud för många år sedan. De säger: ”Gud visade sig för mig, han gjorde si eller så för tjugo eller trettio år sedan.” De flesta av oss känner sådana människor, som kände Gud på ”den gamla goda tiden”, men som inte har en fräsch uppenbarelse av Gud idag.

Simson föll därför att vid någon punkt började han välja att tjäna sig själv i stället för Gud. När vi är olydiga mot Guds Ande, eller mot visdomen i Guds ord, blir vi ett lätt byte _för fienden. När vi står emot den helige Andes verk i våra liv, går vi miste om möjligheten att få lära känna Gud. Ingen vet allt som går att veta om Gud. Det var därför som Paulus skrev: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild: då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad: då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.” 1 Kor. 13:12. Evigheten kommer att bli detta ”ansikte mot ansikte”, då vi kan lära känna Gud på samma sätt som han känner oss.

Innan det sker finns det alltid en hunger och ett rop i våra hjärtan efter att lära känna Gud. Du får aldrig komma till en punkt i din vandring med Gud, då du är nöjd med den kunskap du har om honom. För att riktigt förstå vad denna kompromiss kostade Simson, kan vi jämföra den med fastheten hos de tre hebréerna i Babylon: Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Deras trohet mot Gud och deras önskan att lära känna honom, gjorde att de hamnade i stora svårigheter. De kastades i en brinnande ugn, för att de vägrat böja knä för Nebukadnessars gyllene bildstod. De vägrade att förhandla med ondska, även om de hade kunnat kompromissa. Hebréerna kunde ha tänkt: ”Vi är fångar här, vi är främlingar här i landet. Vi kompromissar. Vi faller ned, men tillber ändå Gud i våra hjärtan.” Men Sadrak, Mesak och Abed-Nego var fanatiker, de stod upp för Gud. Det var deras tro och överlåtelse till honom, som gjorde att de hamnade i elden. När vi handlar i elden för att vi står fasta och inte kompromissar, kan vi vara säkra på att Herren kommer att möta oss där.

Kungen kastade Sadrak, Mesak och Abed-Nego i elden, men när han tittade efter upptäckte han att elden inte skadade dem och att de hade fått sällskap av en fjärde person, som liknade en gudason. När Sadrak, Mesak och Abed-Nego kom ut ur elden, ägde de något som ingen annan i Babylon hade. Gud hade uppenbarat sig för dem i elden. Om vi jämför detta med Simsons liv, märker vi vad det kostar att kompromissa. De tre hebréerna stod fasta för Gud och Gud uppenbarade sig för dem. Simson kompromissade och förlorade möjligheten till ytterligare gudsuppenbarelse i sitt liv. Sadrak, Mesak och Abed-Nego valde att inte böja sig och ge efter för världen, eller ta den lätta vägen.

Det här kan hjälpa oss att förstå varför så många bland Guds folk inte känner Gud och varför det finns så lite gudsuppenbarelse i vår tid. Man har kompromissat. Gud uppenbarar sig aldrig för någon som kompromissar. Jesus rådde församlingen i Laodikea att köpa guld som renats i eld. Laodikea var en församling som hade kompromissat. Gud sa: ”Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.” Upp. 3:17. Detta var en församling som hade kompromissat med andliga värden och bytt ut dem mot världsliga ting. Jesus gav dem bara en utväg ur sin belägenhet. Han uppmanade denna ofruktsamma, kompromissande församling att vända om. Han inbjöd dem att återvända till gemenskap med honom. Men vägen dit innebar mer än munnens omvändelse. Jesus förklarade att de måste sätta på sig vita kläder för att dölja sin nakenhet med. De måste köpa guld som renats i eld och smörja sina ögon med salva för att verkligen kunna se.

Nakenhet tyder på ett andligt tillstånd där det saknas beskydd. Nakenhet talar också om skam. Laodikea församlingen hade övergett Herrens beskydd, genom sina kärleksaffärer med världen. Hennes tillstånd visar ett kompromissande som måste överges. Hon behövde guld som renats i eld, en bild av en ren gemenskap med Gud, fri från uppblandning med världen. Hennes blindhet kunde botas med ögonsalva, vilket symboliserar att man återvänder till Guds ord och ser ordet som Gud ser det, inte som köttet uttyder det. Jesus lovade att han skulle komma och besöka församlingen i Laodikea, om de vände om. Vi behöver lära oss denna läxa. När vi börjar stå orubbliga och fasta och omvänder oss från allt vad kompromiss heter, kommer Guds närvaro och härlighet att bli synlig ibland oss. Det är dags att förklara för djävulen: ”Jag kommer inte att kompromissa. Jag kommer inte att böja mig en tum. Jag kommer inte att falla ned och tillbe dig.” Låt oss be Gud att ge oss en ryggrad av stål i stället för av gelé. Då kommer vi att våga stå raka för Gud. Kyrkan festar varje dag i lyx, medan världen ligger döende av andlig hunger och törst utanför dörren. Likt tiggaren Lasarus längtar de efter att få bara en smakbit av det vi har.

Vi kompromissar med Gud genom att beröva honom på tionde och offer. Har du läst det bibelordet i Malaki? Gud säger: ”Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: ”På vad sätt har vi rövat från dig?” Jo, i fråga om tionden och offergåvan. ” Mal. 3:8. En del tror att när de har gett sina tio procent till församlingen, har de gjort allt Gud begär. Nej, han säger tionden och offergåvan. Vi behöver lära oss att vara lydiga och ge som Guds Ande manar oss. Under de trettioett år som jag har vandrat med Gud, har jag lagt märke till hur viktigt givande är. Om vi kompromissar med pengar och försöker intala oss själva att vi inte har råd att göra vad Guds ord säger, kommer det att kosta oss andligt. Vi behöver välsigna den församling vi befinner oss i. Stöd din pastor i församlingen och välsigna de förkunnare som kommer på besök och predikar. Ge till fattiga och behövande. Hjälp faderlösa, hemlösa och ge som Gud manar dig i ditt hjärta. Om du vill ha det bästa som Gud har för dig i ditt liv, måste du lära dig vad det innebär att vara ekonomiskt ansvarsfull inför Gud. Ingen kan köpa Guds välsignelser. De är bara nåd. Men vi är ska lyda Gud i allt, inklusive våra finanser, annars kompromissar vi.

Kyrkan har kompromissat genom att acceptera det slätstrukna, det jordiska och det ordinära i stället för att söka Guds bästa. Vi har kompromissat genom att enbart vara församlingsmedlemmar, i stället för att vara levande lemmar i Kristi kropp. Vi kompromissar genom att ursäkta synd. Jag har hört människor säga: ”Guds nåd räcker till, alla syndar ju lite grann varje dag.” De som säger så har vanligtvis en halvhjärtad, överlägsen attityd gentemot synd. Det var synden som kostade Jesus hans liv. Det var just den som ryckte Jesus ut ur Faderns famn och sände honom till en fientlig värld för att dö för gudlösa människors syndiga händer. Min vän, en kristen måste avsky synd, inte älska den.

Det mest åskådliga exemplet på kompromiss finns antagligen i berättelsen om Israels uttåg ur Egypten. Farao vill inte förlora sina slavar, så han erbjöd dem fyra olika sätt att kompromissa. Djävulens försöker genom kompromisser att behålla kontrollen över våra liv. Det första Farao erbjöd Israel var, att de skulle tillbedja Gud i Egypten. Satan försöker fortfarande komma med samma sak till människor idag. Han säger: ”Du behöver inte lämna världen för att tillbe Gud.” Satan kommer att låta dig gå i kyrkan på söndag, så länge som han fortfarande kan kontrollera dig. Han kommer att låta dig utöva din religion, så länge den inte kolliderar med hans planer för ditt liv. Mose svarade Farao och sa: ”Vi måste gå tre dagsresor ut i öknen för att tillbe Gud.” Mose visste vad vi alla borde veta. Den som vill tillbe Gud måste befinna sig på åtminstone tre dagsresors avstånd från världen. Jesus uppväcktes från de döda på tredje dagen. Tre dagsresor från världen placerar oss på uppståndelsemark utanför djävulens räckhåll!

Nästa kompromiss som Farao erbjöd var: ”Jag tänker låta er gå, men gå inte långt bon.” Denna kompromiss gör att vi tror att vi verkligen tillber Gud, men den tillåter oss inte att gå tre dagsresor. Här finner vi bekännelse utan förpliktelser, plikttrohet utan överlåtelse och kristendom utan kors. Här befinner sig skaror av kyrkobesökare som tillhör en församling utan att ha upplevt ett personligt möte med Kristus. Denna kompromiss har konstruerats för att döva samvetet och hindra hjärtat från att ta emot den helige Andes överbevisning. Den tillåter dig att vara en kristen till namnet. Satan kommer att låta dig tro på jungfrufödelsen, Kristi liv och hans död på korset, men han vill inte att du ska tro på uppståndelsen. Paulus säger att frälsningen grundar sig på ”hjältars tro” på vår Herre Jesu Kristi uppståndelse. Olyckligtvis är det många i dag som har accepterat att inte gå hela vägen med Gud. De förtynar i fängelser med mosaikfönster, i stort sett fullständigt immuna mot den helige Ande. Deras tro är en tro på kyrkan och inte en levande, sann tro på Gud.

Farao erbjöd en tredje kompromiss. Han sa att männen kunde gå och tillbe, men kvinnor och barn skulle stanna kvar i Egypten. Satan släpper gärna människor som fortfarande har kärlek till världen. Johannes varnar oss för att älska världen eller det som är i världen, för om någon älskar världen så är Faderns kärlek inte i honom. Kärlek till världen är vad kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med (1 Joh. 2:15). En människa kan vara ett äkta Guds barn, men ändå misslyckas i sin vandring med Gud om hon ger efter för denna kompromiss. Satan vet att han kan bara hindra oss att bära frukt åt Gud och dränera vår andliga kraft, genom att få oss att kompromissa med världen. Alla som älskar världen kommer en dag att återvända dit.

Slutligen kom Farao med sin sista kompromiss. ”Alla kan gå” sa han, ”både män, kvinnor och barn, bara ni lämnar får och fäkreatur kvar.” Satan vet mycket väl att ingen kan tjäna Gud utan att offra. Det finns ingen äkta tjänst för Gud utan ett altare. Det finns inget lärjungaskap utan ett kors. Varje vinning i Kristus i det nya livet, motsvaras alltid av en uppoffring i det gamla livet. Abraham fick Kanaan, men det kostade honom Ur. Han fick Isak, men det kostade omskärelsen. Abraham blev ett stort folk, men det kostade honom att lägga Isak på altaret. Abraham är fader för alla som tror. De principer vi ser i Abrahams liv gäller för var och en som vill vandra i tro. Johannes döparen sa: ”Han ska bli större och jag bli mindre.” Vi kan aldrig uppleva uppenbarelse och ökad kunskap om Gud utan offer. Jakob tjänade Gud under tjugo år utan att offra eller att bygga något altare. Jakob förändrades inte under den perioden. Men så snart Jakob mött Gud i Peniel, byggde han ett altare. Detta blev till en vana för honom under återstoden av hans liv. Satan låter gärna en människa tjäna Gud, bara hon är villig att tro att det är möjligt att göra det utan offer. Satan erbjuder kompromisser på många olika sätt. Men grunden till alla dessa kompromisser finns vanligen i någon av de fyra som Farao erbjöd Mose.

Synd gör att vi går miste om det Gud har tänkt för våra liv. Vi behöver alla inse exakt vad synden kostar oss. Gång på gång ser vi vad det kostade Israel under ökenvandringen. Gud försökte uppenbara sig för Israel, men de ville inte lyssna till honom och det kostade dem de löften som Gud hade givit dem. Jag har höft människor säga att Gud har gett dem ett löfte, men att han inte har hållit det Om sanningen ska fram, så har de gått miste Guds löfte för att de kompromissade. Kompromiss kostar oss uppfyllelsen av Guds löften i våra liv.
Kung Saul kompromissade. Han skröt: ”Jag har fört tillbaka det bästa av får och oxar för att offra till Gud.” Gud hade befallt Saul att döda alltsammans. Skriften säger att eftersom Saul kompromissade lämnade Guds Ande honom. Vad fick Simson betala för att lägga huvudet i Delilas knä? Det kostade honom hans styrka, det kostade honom hans syn och det kostade honom hans frihet. Men det var inte det värsta. Den han fick betala för sitt låga liv var förlusten av Guds närvaro och det Gud hade ämnat honom att bli. Om du förlorar Herrens närvaro förlorar du samtidigt din vision, och det som du kunde ha gjort för Gud. Simson visste inte när Guds Ande lämnade honom. Det kostade honom Gud närvaro.

Vet du att Satans mål för ditt liv är att få dig att kompromissa? En sådan kristen är ett värdefullt redskap för djävulen, för hon har förlorat Guds Ande, men fortsätter ändå att komma till kyrkan som om ingenting hade hänt. En jägare använder lockfåglar av trä som ser ut som riktiga änder för att locka levande fåglar inom räckhåll för sitt gevär. Djävulen använder de kristna som kompromissat för att locka de som är levande till djävulens låga nivå. En kristen som kompromissat viskar till Guds barn: ”Du behöver inte vara så fanatisk, njut av livet. Lev lite grann! Se på mig, jag är en bra kristen som går till kyrkan precis som du och jag gör det här. Det skadar inte att leva lite grann i världen.” Lockfågeln känner aldrig av jägarens skott. Han är ju redan död! Satan vill hellre att en kristen kompromissar än att hon går tillbaka till världen helt och hållet, för en sådan kristen kan användas för att få andra att missa Gud. Jakob skriver: ”Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.” Jak. 1:14-15. Satans syfte med kompromisser är att få dig att synda. Jesaja säger att synd skiljer oss från Gud. Den dag du satte dig ned för att läsa pornografisk litteratur eller se pornografisk film, var antagligen just den dag då Gud ville uppenbara sig för dig. Om du hade stått emot synden och sökt Gud, kanske Gud hade uppenbarat sig för dig just då.

Jag har sett hur detta har fungerat i mitt eget andliga liv. Jag vet att när jag övervinner en frestelse och står emot fienden, kommer Gud på besök. I Lukas fjärde kapitel kan vi läsa om när Jesus var i öknen och frestades av djävulen i fyrtio dagar. Jesus övervinner fiendens makt och efter det får han besök av en änglahär. Sedan står det att Jesus återvände till Galileen med Andens kraft inom sig.

Vi har inte någon kraft i vår ande, för vi har inte stått emot djävulen i öknen. Gud kommer inte att uppenbara sig för oss om vi kompromissar. Kommer du ihåg när du förtalade en broder eller syster och du kände i ditt hjärta att du inte borde sagt något? Kristna hör till de värsta skvallerbyttor som finns. Vi säger: ”Jag säger inte det här för att skvallra, men …” Eller också ringer vi upp någon och säger: ”Jag vill att du ska hjälpa mig att be för en sak” och så fyller vi hennes öron med skräp om andra syskon. Skvaller är att döma sin broder. Det har vi ingen rättighet att göra. Varje gång du kompromissar med frosseri, homosexualitet, omoral, avgudadyrkan, spådom, horoskop, vandrande glas, själviskhet, vredesutbrott, villolära, avund eller dryckenskap, har du betalat ett högt pris för din synd: förlusten av Guds närvaro. Paulus förklarar att de som gör sådant, kommer inte att få ärva Guds rike (l Kor. 6:9–10). Guds rike kommer då aldrig att bli en verklighet för dig.

Jag har på olika sätt försökt komma underfund med varför vissa aldrig växer i sina andliga liv, och jag har kommit fram till ett mycket enkelt svar: Det är kompromiss som berövar oss kunskapen om Gud. Små vita lögner, oförlåtelse, oärlighet, hat, fördomar osv. Simson la sitt huvud i Delilas knä och det kostade honom mycket mer än han räknat med. Min vän, kompromisser kommer även att kosta dig. Hur länge har Gud väntat på att få uppenbara sig för dig? Hur länge har Satan känt till vad Gud vill göra i dig och konstant bombarderat ditt liv med frestelser? Har du gett efter? Det kommer att kosta oss att världen inte får se Kristus i oss. Den höga kostnaden för ett lågt liv, är förlusten av Guds närvaro.

Vi kan läsa många underbara böcker om bibeln och vi kan fylla vårt förstånd med mycket kunskap, men det förvandlar oss inte. Vi kan lyssna när pastorn predikar för oss i tjugo år, utan att det förvandlar oss. Vi kan fasta och bedja tills vi rasar ihop utan att det sker någon förändring. Endast hans närvaro kan åstadkomma detta. Det innebär inte att vi inte ska fasta eller bedja eller söka kunskap om Gud. Allt detta är rätt och bra, men det enda som jag vet kan förvandla oss är att Gud själv uppenbarar sig för oss. Paulus säger att vi förvandlas genom att vi ser honom. Vi förvandlas från den ena graden av härlighet till nästa. Varje gång som Gud har uppenbarat sig för mig, har jag blivit förvandlad. Jag kommer aldrig att glömma en gång för över tjugo år sedan, då Jesus kom och stod vid min säng, såg på mig och talade med mig. Jag minns de syner som Gud har gett mig, de gånger han besökt mig och gett mig sitt ord. För varje gång har någonting förändrats i mitt liv.

Vet du om att när frestelsen är som svårast, försöker djävulen få dig att kompromissa innan Gud kan uppenbara sig för dig. Om du bara håller fast vid Gud, tar tag i altarets horn och ropar: ”Hjälp mig att stå i denna stund. Gud hjälp mig att stå emot fienden”, så kommer Gud att hjälpa dig. ”Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er.” Jak. 4:7.

Tro inte ett ögonblick att världen inte kommer att försöka locka dig tillbaka. Du kan inte bli pensionerad från det andliga kriget. Kämpa trons goda kamp till ditt sista andetag. Enbart då du lagt av dig denna jordiska kropp, kommer världen att släppa sitt grepp. Tro inte att du kan sluta att bedja. Tro inte att du kan flörta med världen utan att det kommer att få konsekvenser. Tro inte att du kan kompromissa utan att det kommer att kosta dig Guds närvaro. Den höga kostnaden för ett lågt liv, ett liv i synd, ett liv i kompromiss, är att det kommer att kosta dig Guds uppenbarelse.
Jesus sa: ”Följ mig!” Det enda sättet är att slå dövörat till mot frestelsen, vägra kompromissa och hålla blicken fäst vid honom.