Kärleken har sin glädje i sanningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 20/5 -2018
Lyssna: Mp3

Vi läser några verser från det som kallas Kärlekens lov:

1Kor 13:4  Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5  den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Kärlek på grekiska är agape, som är gudomlig kärlek, osjälvisk, uppoffrande, utgivande, ren kärlek och välvilja. Det innebär att Gud ger det som är bäst till oss människor. Det kanske inte är det vi vill ha eller tycker vi ska ha men Gud vet vad vi behöver bäst.

Vi ska också ha med vers 2, Kärlekens lov, som talar om att om vi har all kunskap och all tro men inte har kärlek, då är vi ingenting.

Jesus stod i förhör inför Pontius Pilatus:

Joh 18:37  Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” 38  Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”

Vilka lyssnar till Guds röst? Jo, Jesus hade sagt tidigare:

Joh 8:47  Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” [dvs. tror på Gud]

Det grekiska ordet för sanning är aletheia, som betyder en avtäckt eller uppenbarad verklighet och sakens äkta och sanna natur eller väsen.

Allt som Jesus sa och gjorde var sanning!
Sanningen är grunden och en förutsättning för kärleken – och för att ta emot (Guds) kärlek.

 • Äkta kärlek bygger på sanning.
 • Sanningen är kunskap om Gud och Guds rådslut, Guds vilja.
 • Sanningen – läran – för oss till Guds kärlek.
 • Sanningen avslöjar oss som syndare men erbjuder också förlåtelse och befrielse av nåd.
 • Kärlek (agape) är att vandra i sanningen, i lydnad till Guds vilja.
 • Utan sanning finns ingen Guds kärlek och ingen kraft att leva för Gud. Inte heller någon enhet, för
  kärlek och sanning går inte att skilja åt.

Det finns de som säger: ”Om vi bara visar kärlek kommer människor till Gud”. Jag tänker, ja det kan dra en del människor. Men Jesus är Guds kärlek personifierad och vad hände? ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son…” Gud gav det absolut bästa. Han bevisade sin kärlek och erbjuder människan förlåtelse men alla tog ändå inte emot Jesus när han var på jorden. Istället visade sig syndens yttersta konsekvens – att döda Jesus, Guds Son, den helige och syndfrie.

Korsets budskap är anstötligt för det tar itu med synden – men sanningen gör oss fria. Kärlek måste alltså gå hand i hand med sanningen.

Joh 3:20  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21  Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” [du älskar sanningen och läser Bibeln och tar emot Guds ord och ber om mer av Jesus… du vill leva i ljuset och leva heligt liv]

Det är inte kärlek att påstå att Gud är nöjd med dig som du är, för Gud vill helgelse. Det är inte kärlek att säga till den som kämpar med en synd, att du är ok som är. Det är som att säga att det inte finns någon hjälp och det är inte kärlek.

Jag vill ta upp ett bibelord som har missförståtts ibland. Jesus var hembjuden till farisén Simon, då en ”synderska” kom in gråtande och föll ner vid Jesu fötter. Det står att hon tvättade hans fötter med sina tårar och smorde dem med olja. Simon blev missnöjd och Jesus tillrättavisade honom genom en liknelse. Simon hade inte visat Jesus någon som helst kärlekshälsning när han kom till hans hem.

Luk 7:47  Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.”

Jaha, så f d kriminella och grova brottslingar är dom som älskar mest, eller..? Nej, det inte alls självklart. Ordet handlar om den Helige Andes överbevisning om synd – att förstå och inse hur illa det är ställt med mig som människa p g a synden och vad den leder till och gör med mig. Du behöver alltså inte ha levt i de värsta synder för att kunna älska mycket.

Vi var inte med och korsfäste Jesus men vi är alla delaktiga p g a synden. Ibland behöver vi påminnas om nåden som vi har upplevt, för att vi ska vara barmhärtiga mot andra.

Johannes skrev till en av de äldste i en församling:

2 Joh 1:4  Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen efter det bud som vi har tagit emot av Fadern. 5  Och nu har jag en bön till dig, min fru – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra. 6  Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. 7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. [”bedragarna” har gått ut i världen – ordet kan betyda att ”gå ut” i allmänhet men också att de inte förblev i Kristi lära utan gick utanför, bort från den och ut i världen. Här gällde det gnostiska läror, gnosticism] 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Läran är Guds undervisning. Därför lever vi inte hur som helst. Vi gör inte heller upp stora och mångåriga planer, utan vi ber om Guds vilja och Andens ledning.

Det finns många röster idag som säger att ”Vi ska inte hålla på med läran, det handlar inte om lära, bara om kärlek …det som känns bra”. Paulus skrev:

1Tim 6:3  Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 4  så är han högmodig och begriper ingenting.

Kännetecken på falska lärare brukar vara högmod, girighet och uppror mot Guds vilja. Ibland är det väl kamouflerat men de avslöjas förr eller senare av sina ord och sitt levnadssätt.

Vi måste lära oss att förkasta allt som inte stämmer med Guds ord.

himlens-fysik2

Vi läste förut att det finns ”många bedragare”. Jag vill ge ett exempel. Jag läste några kapitel i en bok som ligger ute på nätet av ett gäng sådana ”bedragare”. Det är en bästsäljande bok där Bill Johnson är pastor, i Bethel Church, Redding Kalifornien. Boken heter ”The Physics of Heaven” (”Himlens fysik”).

De skriver själva om boken: Några av de mest inflytelserika och profetiska rösterna i den andeuppfyllda rörelsen (= NAR) har kommit samman för att hjälpa dig att börja höra himmelens ljud och upptäcka hur naturliga element – ljud, ljus, energi, vibrationer och till och med kvantfysik – övernaturligt tar himlen till jorden. Med bidrag från Bill och Beni Johnson, Larry Randolph, Jonathan Welton, Bob Jones, Cal Pierce… (m fl)

Bill Johnson påstår att Gud har sagt att han ”vill föra oss utanför gränserna, ut på nya områden”. Här är några citat ur boken:

 • ”Vi inbjuder er att komma med oss på vår upptäcktsfärd till områden som inte är kartlagda”
 • ”Nu har vi börjat höra mer och mer uppenbarelse som är i linje med det som new age-are har sagt hela tiden och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ”tar tillbaka sanningar” från New age, som verkligen tillhör medborgarna i Guds rike”
 • Ett kapitel i boken heter: Dolfin- och Healing energi
 • ”Bill Johnson skriver att vi kan inte bara campa omkring gamla sanningar utan söka nya avslöjade sanningar för vår generation och ge dem vidare till nästa generation. Och sen, eftersom vi utforskar områden som en del folk fruktar är fulla förfalskningar, förklarar Jonathan Welton att kristna inte behöver vara rädda för att luras av villfarelse men borde inse att när helst vi ser en förfalskning, ska vi försöka upptäcka den verkliga saken bakom den.”

Bakom?? Bibeln säger att ”bakom förfalskningar och villfarelse” finns onda andar:

1Kor 10:20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Paulus gjorde klart att Bibelns undervisning [”gamla sanningar”] gäller i alla tider!

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Ett sista citat (The Physics of Heaven). Hör och häpna. När jag läste detta – Janne och jag har varit bland dem som har varnat för detta i många år – och man har blivit sedd som en dåre (en idiot) när man har sagt att det här leder till New age. Detta är onda andars läror. Todd Bentley håller inte med en Guds ängel. Det är en andeguide, en demon. Det år demonisk aktivitet. Demoniska manifestationer. Hör vad de själva säger och skriver idag:

 • ”New Age stal alla sina mystiska tekniker från kristendomen och vi avser att stjäla dessa tillbaka”.

Här ställer man dörren vidöppen för ockult och demonisk andlighet (new age)!

En annan hemsida berättar att en av Bethels egna ”profeter” utbildade på deras ”övernaturliga skola” (School of Supernatural Ministry) profeterade, omedveten om att det var en verklig häxa och sa till henne ”Gud är nöjd med dig! Fortsätt göra vad du gör!”

Mina tankar gick direkt till Ords-boken, där visheten och dårskapen beskrivs poetiskt som två kvinnor.

Ords 9:13  Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. [kan inte vänta på Gud och vill inte höra från honom] 14  Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. [upphöjer sig själv] 15  Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16  ”Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17  ”Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet [kan översättas: från hemliga platser] smakar ljuvligt.” 18  Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup. [dit leder vägen för den som går utanför och bort från Kristi lära, utanför Guds ords gränser och in i detta mörker]

Är det ockulta gott? Är det ”stulet vatten som är sött” och ska stjälas tillbaka?!
Nej! Nej! Nej! Det ockulta har aldrig någonsin tillhört Gud. Det kommer från djävulen och leder till honom.

5 Mos 18:10  Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11  ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12  Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Mitt råd:
Ta helt avstånd. FLY från församlingar och sammanhang som har minsta samröre med Bethel Church, Bill Johnson, New Wine – för det är New wine som har fört hit dem till Sverige, New wine (ett nätverk) som har öppnat för denna mörkrets andlighet i vårt land. De påverkar många församlingar och blandar och mixtrar med demoniska läror, onda andars läror, som man blandar med Guds ord. Nyapostoliska reformationen NAR – ta avstånd! Den värste av dem alla, Kenneth Copeland. Han som påstår att protestantismen är en demon. Jag vågar säga och jag är övertygad om att om någon har en demon (minst en) så är det Kenneth Copelnad själv. Han är demonisk. Han är en antikrist, ingen stor men ändå. De leder människor in i andligt mörker, in i det ockulta, demonisk andlighet! In i New age. De är bedragna och bedrar andra.

Även om vi har varnat i många år blev jag chockad när jag läste den här boken. När man ser hur de så öppet säger detta själva. Ändå är det så många kristna som inte vill se. Som inte vill ta varning. Inte vill lyssna. Detta är fruktansvärt allvarligt. Ta avstånd från dessa bedragare så att du inte ”gör dig medskyldig till deras onda gärningar”, skrev Johannes.

Detta har räddat Janne och mig i alla år, för Gud gav oss drömmar och syner som vi visste var från Gud, som han talade i enlighet med sitt ord. Det höll vi fast vid och det räddade oss från allt det som svepte in och även svepte in i vår församling på 90-talet. Det var Guds Andes kraft för vi höll bara fast vid det som Gud hade visat och talat till oss. Och vi bestämde oss för – och så har vi gjort i alla år – och det räcker om man får ett mail eller en fråga ”Är det en sann apostel? Är det en sann profet? Är det en sann lärare?” Vi säger: Sök på nätet vad de har för samröre, nätverk. har de minsta samröre med NAR, Bethel Church, trosrörelsen… ta avstånd! Som Jesus sa: Gå inte dit! Riskera inte att bli påverkad. Håll dig ren. Håll dig till Jesu Kristi sunda, rena lära.

Kristi lära

Didasko är det grekiska ordet för lära och betyder också levande instruktion. Först och främst handlar läran om hur vi bekänner Jesus.

(v 7) ”…att Jesus är Kristus som har kommit i köttet…” [inte en av flera ”kristusar” – Jesus är den Smorde [Kristus/Messias] av evighet som blev människa]

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2  Han var i begynnelsen hos Gud.

…14  Och Ordet blev kött och bodde [tabernaklade – ”Guds tabernakel” bland människorna] bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

…18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. [Jesus har aldrig upphört att vara Gud]

1Joh 2:23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo = i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Varje lära som inte bekänner Jesus så – den som säger att Jesus någon gång har upphört att vara Gud eller den som förnekar att Jesus blev människa – är en falsk lära. Antikristlig.

Kärleken bygger på en lära som har gränser – som vi inte ska gå utanför, läste vi.
Guds ords gränser är det beskydd som vi är kallade att leva inom.
Guds Ande är Hjälparen som leder oss rätt och ger oss kraft att leva för Gud.
Guds instruktion /Kristi lära leder till andlig mognad och gör oss rotade i Kristi kärlek.
(Ef 3:16-17)

Falska läror går emot det som är frälsningsavgörande och bibliska grundsanningar.
Falska läror gör att kärleken kallnar. Här ser vi vad människocentrerade läror leder till. Inte undra på att de gör en bibelöversättning som är new age-inspirerad (The Message).

Vad innebär Kristi lära mer? Vi ska läsa om de första grunderna.

Hebr 6:1  Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, 2  med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

 • Omvändelse från döda gärningar

Det är omvändelse från all slags gärningslära, all slags tanke på rättighet, vinst och prestationstro. Frälsningen är av nåd.

(Ps 127) …Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves…

De största människoverk – även om det byggs i Guds namn – kommer att rasa men när Gud bygger huset, då vakar han själv över att det består och blir färdigbyggt. Ordet för omvändelse är metanoia. Det betyder också att göra bättring, tänka efter, ompröva. Det innehåller betydelsen att höra vad Gud säger, att hålla med Gud och att vända sig till honom.

 • Tro på Gud

Tro är överlåtelse och förtröstan på Gud, på Guds ledning och hjälp i allt.

1Joh 5:3  Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 4  Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5  Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Vår tro vilar på ett fullbordat faktum, på sanningen, på Guds ord.
Tro är också att äta – inspireras och fyllas – av Gudsordet genom bön och bibelläsning.

 • Reningar

Ordet är baptismos, som betyder dop och står i plural. Vi brukar tala om ett dop med två sidor: dop i vatten och dop i Anden.

Rom 6:4  Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

(Pingst) Andedopet eller uppfyllelsen av Anden. Den Helige Ande är sanningens Ande som utgår från Fadern. Anden är Hjälparen som ”skall leda er in i hela sanningen”, sa Jesus till lärjungarna. Enligt David Hedegårds översättning av NT kan det läsas ”inom hela sanningen”. Anden leder oss aldrig utanför Guds ord och Guds gränser som de falska lärarna påstår. Han leder oss in i och inom Guds ord, sanningen. Vi har hela sanningen nedskriven här (Bibeln).

Jesus sa också:  …”ni ska förstå sanningen och sanningen skall göra er fria”. Då får Guds kärlek utrymme i våra hjärtan. Men villkoret var: Om ni förblir i mitt ord..”

 • Handpåläggning

Handpåläggning nämns vid flera olika handlingar.

– vid förbön (Apg 28), bön för sjuka
– bön om den Helige Andes uppfyllelse (Apg 8)
– när man avskiljs till tjänst (Apg 6), Paulus varnar för att inte vara för snabb eller oaktsam (1Tim 5:22)

Handpåläggning praktiserar vi ofta och det är helt bibliskt. Det är en symbolisk handling för det är Gud som döper i Helig Ande, botar sjuka eller insätter i tjänst. Vi är bara Guds redskap.

 • De dödas uppståndelse

Det talar om Jesu återkomst som ska vid Guds basun, då Herren själv (Jesus) stiger ner till Oljeberget (Sak 14, Apg 1:11).

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [Gr.t. överlevt katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med [sun] dem för att möta [eis apanthesis = gå till mötes] Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos [sun = tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

1Kor 15:51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [= den 7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Sjunde basunen beskriver också att Jesus träder fram som konung.

Upp 11:15  Den sjunde ängeln blåste i sin basun. …17  …”Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung.

Jesus talar om ”uppståndelsen från de döda sker på den yttersta (sista) dagen” 5 ggr Joh 6.
(Upp 10)  …”Tiden är ute [chronos = löpande tid – ”ingen mer dag, timme eller minut…”då den sjunde ängeln.. stöter i sin basun…”

 • En evig dom

Bibeln säger att det kommer en dom som har eviga konsekvenser. Det står om att alla människor skall uppstå och stå inför Guds domstol.

Apg 17:31  Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Upp 20:12  Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Det här hör alltså till grunderna i tron.

Kristi /Jesu lära är som sagt en levande instruktion. Bibeln beskriver hur Gud har handlat med människor, så att vi förstår vem Gud är.

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt [katargeo], så att vi inte längre är slavar under synden.

Katargeo kan översättas ”arbetslös”. Syndens makt är bruten, den är arbetslös och nu har den Helige Ande tagit över. Jag upptäckte den där översättningen för många år sedan när jag förberedde predikan. Efter ett möte kom en man fram och sa: ”Jag vet vad det är att vara arbetslös. Oj, det där var häftigt, att syndakroppen är arbetslös!”

Rom 6:17  (1917 års översättn.) Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild, 18  och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten –

Vem är det som står kvar om alla andra skulle överge dig eller svika dig? Jesus!
Vad är det som består när allt annat förgår? Guds ord /Jesu ord.

”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” (Matt 24:35)
”Förbli i mig, så förblir jag i er…” (Joh 15:4)

Vi förvrider inte Guds ord (laglöshet) och vi håller oss innanför Guds gränser. Den som ber om Guds kärlek och verkligen älskar sanningen, lyssnar till Jesu ord och blir inte bedragen för Gud bevarar honom/henne. Kärlek till sanningen kan bara Gud ge – synden gör att vi föredrar lögnen.

När den helige Ande började verka och påverka oss för att förändra det som är hinder och står emot Gud i våra liv – då svarar vi: ”Jag vill!” På det sättet ger vi kärleken till sanningen rum i våra hjärtan.

Pingst (det är Pingstdagen idag)

Den kallas också Veckohögtiden eller Skördehögtiden. Enligt rabbinerna firas att lagen gavs på Sinai berg. I Nya förbundet utgöts den Helige Ande och Anden undervisar och lär oss Guds vilja och rådslut… för ”kärleken har sin glädje i sanningen” och den böjer sig under Guds vilja.
Amen.

———————–
Video: Wolves not spearing the flock – Bethel Church