1Joh 4:1 Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Därpå ska I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud 3 men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I har hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. 4 I, kära barn, I är av Gud och har övervunnit dessa; ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

Villoläraren Cerenthus levde på 100 talet – Han var en Gnostisk lärare, han lärde att Jesus bara var en vanlig människa, som ”Kristus” steg ner och fyllde vid dopet i Jordan, och som lämnade honom innan korset och gick till himlen. Det var bara den mänskliga JESUS som korsfästes.

Enligt denne Cerenthus så var ”ande kristus” en helt annan varelse. Det är precis detta som är Gnostisism. Där det står bekänner ovan så är det grekiska ordet HOMO = LIKA + LOGOS = DET SKRIVNA ORDET * De falska profeterna har gått ut i världen (Satans falska ljus) * De talar av världen och världen lyssnar till dem. När det gäller VÄRLDEN och vad som finns där så skall vi se här HÄR! 

Men det är en väsentlig sak som står i vers 3 som vi skall ta oss en djupare titt på och som kommer att vara en stor hjälp för oss om vi förstår rätt. 2 Därpå ska I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud 3 men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I har hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. Låt oss se på 3 saker när det gäller de här verserna. Först så står det andarna.

2 Därpå ska I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud I 1 Johannes 3:24 så talar Aposteln om DEN HELIGE ANDE 1Jn 3:24 Och den som håller hans bud, han förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Och att han förbliver i oss, det veta (GINOSKO) vi av Anden, som han har givit oss. Ginosko betyder: Att lära känna någon igenom erfarenhet och beröring. Och i nästa vers 4:1 Talar han om andarna och då nämner han också ordet världen (Kosmos)(Det är mörkret – Satans falska ljus)

1Jn 4:1 Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud ty många falska profeter har gått ut i världen. Att det just handlar om ett falskt ljus kan du se i ordet ”Falska profeter” Profet innehåller 2 ord som får betydelsen = Gå före och lysa!

Ordet falska är ”Psevdo” – Något som ser ut att vara äkta Dr. J. Vernon McGee sa om denna vers: Här har vi med den onda andevärlden att göra, och bibeln har mycket att säga oss om den – det finns både onda och goda änglar men de senare kallas för andar i skriften. De fallna änglarna eller andarna kallas också för demoner. J. Vernon McGee Thru the Bible Thomas Nelson Publishers 1983, volume 5, pp. 799-800

Bibellärare Dr. Henry M. Morris sade samma sak när han påpekade att: Falska lärare är drivna av demoniska andar när han kommenterade 1 Tim 4:1 1Ti 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Paul sa: We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places” (Ephesians 6:12).

Eph 6:12 Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Dr. John MacArthur sa: Igenom att göra likhetstecken mellan falska profeter och andar – så visar apostel Johannes att de som predikar ett annat evangelium och en annan Jesus är drivna av demoner inspirerade av Satan själv. (John MacArthur, D.D The MacArthur Study Bible, Word Publishing, 1997, note on I John 4:1)

Hur skall vi då kunna testa om de läror som förkunnas är ifrån GUD eller EJ?

1Jn 4:2 Därpå ska I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud. 1Jn 4:2 Hereby1722, 5129 know1097 ye the3588 Spirit4151 of God:2316 Every3956 spirit4151 that3739 confesseth3670 that Jesus2424 Christ5547 is come2064 in1722 the flesh4561 is2076 of1537 God:2316

Ser du att I King James översättning så är det lilla ordet IS = ÄR NU en absolut rätt översättning – till skillnad från nästan alla moderna översättningar där man istället översätter ordet med HAR vilket inte sedan får fram den korrekta meningen. Grekiskan är mycket tydlig när det gäller detta ords grammatiska form så det inte skall råda några som helst oklarheter egentligen om meningen.

Många falska lärare är nog mer än villig att säga att ”KRISTUS” har KOMMIT I KÖTTET. Men det är ju inte TESTET – Utan det är ju om de bekänner (HOMO _ LOGEO) JESUS KRISTUS ÄR och FÖRBLIR KOMMEN i KÖTTET = I KROPPSLIG FORM. Exakt samma grekiska mening finns i Textus Receptus i både vers 2 och i vers 3 – de moderna översättningarna som grundar sig på Westcott and Hort utelämnar helt och hållet detta grekiska ord.(underligt?) Testet blir då detta om läran är från Guds Ande eller från Demoner “Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God” (I John 4:2).

1Jn 4:2 Därpå ska I känna igen Guds Ande: Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud. Jag är absolut ingen grekisk lärare och jag är absolut ingen expert alls på det språket – men det finns de som är det. Och en av de mest kända och duktigaste är Dr. A. T. Robertson professor i Grekiska. Dr. Robertson sa: Testet som följer är detta: Jesus Kristus är kommen och är nu fortfarande kommen och kommer att komma tillbaka i Kroppslig gestalt. (Iesoun Christon en sarki eleluthota). The correct text (Perfect active participle predicate accusative), not the infinitive (eleluthenai, B Vg). Det är solklart I grekiskan här The predicate participle beskriver då att Jesus Kristus har redan kommit i kroppslig gestalt – alltså i en mänsklig gestalt och inte i en fantomkropp som Gnostikerna säger (A. T. Robertson, Ph.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1933, pp. 229-230).

The Jamieson, Fausset and Brown kommentar (William B. Eerdmans Publishing Co 1976 reprint note on I John 4:2 gör också det här fullkomligt solklart. Den här mycket kända och uppskattade bibelkommentaren säger korrekt: Vår bekännelse måste vara klar och visa sig i läran. Jesus Kristus är kommen i kroppslig form – En 2 faldig sanning klargörs här. Och det är att JESUS KRISTUS inte bara har kommit i kroppslig gestalt och är MESSIAS utan ÄR NU I KROPPSLIG GESTALT och KOMMER ATT KOMMA TILLBAKA I KROPPSLIG GESTALT. (Jamieson, Fausset and Brown, A Commentary on the Old and New Testaments, William B. Eerdmans Publishing Co volume III, part three, p. 640).

Att det står I The perfect tense indikerar att det handlar om att JESUS KRISTUS blev MÄNNISKA dog på KORSET – UPPSTEG TILL HIMLEN – I mänsklig form och han kommer för alltid att förbli sådan. Han blev kött (mänsklig kropp) i jungfruns modersliv – han tjänade här på jorden i mänsklig form. Han dödades i mänsklig form. Han begravdes i mänsklig form. Han uppstod I mänsklig form. Han for upp till fadern I mänsklig form. Han sitter nu på faderns högra sida I mänsklig form. Han kommer att komma tillbaka i mänsklig form. Han slutade aldrig upp att vara MESSIAS i mänsklig form en inuti graven som en del påstod – Ingen tog någonsin ifrån honom sin krona.

Den här sanningen illustreras i

Johannes 20:27 Sedan sade han till Tomas: ”Räck hit dit finger, se här är mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro.

Och även här.

Luk 24:37 Då blev de förfärade och uppfylldes av fruktan och trodde att det var en ande de såg. 38 Men han sade till dem: ”Varför är I så förskräckta, och varför uppstiga tvivel i era hjärtan? 39 Se här mina händer och mina fötter, och sen att det är jag själv; ja, tag på mig och sen. En ande har ju inte kött och ben, såsom I ser mig ha.” Och vid himmelsfärden

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania och där lyfte han upp sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, försvann han ifrån dem och blev upptagen till himmelen.

Det här verkar vara mycket viktigt för bibeln är så oerhört klar när det gäller beskrivningen av Jesus i kroppslig form och även när det gäller tillkommelsen så:

Act 1:9 När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. 10 Och medan de skådade mot himmelen, under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. 11 Och dessa sade: ”I galileiske män, varför står I och ser mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I har sett honom fara upp till himmelen.”

Johannes skriver även:

1Jn 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

Så varje förkunnare av evangeliet som inte bekänner (Homo = Lika + Logos = Skriften) (I ENLIGHET MED SKRIFTEN) Jesus Kristus som kommen som människa – sitter på faderns högra sida som människa – och kommer att komma tillbaka som människa är driven av demoniska andar. (MÖRKRET) * Varje ande som inte bekänner JESUS KRISTUS VARA KOMMEN I MÄNSKLIG FORM. * Varje ande som inte bekänner att JESUS KRISTUS NU ÄR KOMMEN I MÄNSKLIG FORM * Varje ande som inte bekänner att JESUS KRISTUS kommer att KOMMA TILLBAKA I MÄNSKLIG FORM Så den som nu säger att Jesus Kristus bara är en ande han är förledd av mörkrets makter. Och detta var ju antikrists ande som skulle manifesteras i den sista tiden innan Jesus kommer att komma tillbaka. Intressant är att ordet Antikrist – ANTI = Mot eller ”Istället för” Kristus.

Så antikrists ande är en ande som vill ta Kristi plats och upphöja sig själv ”Istället för Kristus” ANTIKRISTS ANDE Antikrists ande är SATANS och hans fallna änglars försök att sätta någonting annat på Kristi Plats istället för honom. Så Satan är emot den sanne förhärligade Jesus Kristus som är i mänsklig gestalt och antikrists ande är ett uppror mot JESUS KRISTUS och hans plan på JORDEN. Du kan läsa om Konungen över Babel i Jes 14 Så får du se Antikrists ande i funktion.

Isa 14:12 Hur har du inte fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! m13 Det var du som sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron jag vill sätta mig på Gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. 14 Jag vill stiga upp över molnens höjder göra mig lik den Högste. När jag läste det här så slog det mig att – Vem är Guds avbild? Kristus! mHan försöker att efterlikna Kristus genom att försöka komma istället för honom – Därför finns det ett annat evangelium – En annan ande – En annan Jesus och andra tjänare som liknar rättfärdighetens förkunnare.

2Co 11:14 Och detta är inte att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.15 Det är då inte något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.

Titta gärna närmare – På det stora Babylon i Uppenbarelseboken. Men också på Upp 9 Rev 9:1 Och den femte ängeln stötte i sin basun. Då såg jag en stjärna vara fallen ifrån himmelen ned på jorden och åt henne gavs nyckeln till avgrundens brunn. (JES 14)

2Jn 1:7 Ty många villolärare har gått ut i världen (MÖRKRET) vilka inte bekänna (HOMO-LOGEO) att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet en sådan är Villoläraren och Antikrist.

“For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist” (II John 7)

Satan är den som förleder och som ligger bakom antikrists framträdande i världen – han är antikrists ande. 1 Johannes 4:3 men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I har hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. Låt oss därför gå till 1 Johannes 2:18

1Jn 2:18 Mina barn, nu är den yttersta tiden. I har ju hört att en antikrist skall komma, och redan har många antikrister uppstått därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.

Aposteln kallar här dessa kristna ”små barn” Dr. Zane Hodges sa: Johannes huvudsakliga varning här mot världen följs nu av en varning mot en av dess ändetids manifestationer. Läsarna visste om redan att en antikrist kommer att komma men behövde bli vakna över att det nu fanns många som utgjorde en fiendeskap mot Guds Kristus. Detta menar Aposteln är en klar indikation på att historien gått in i klimax – den sista timmen. Nu är det länge sen Johannes skrev dessa verser men nu dras historien till sitt slut och scenen är öppen för ändens tids största drama. (The Bible Knowledge Commentary, New Testament, edited by Dr. John F. Walvoord and Dr. Roy B. Zuck, Victor Books, 1983, note on I John 2:18). Här vill jag länka till lite antikristliga läror idag.