Den här drömmen kommer från Kristian numera boende i Stavanger i Norge. Kristian var en av deltagarna i Alingsås och vi känner hans föräldrar mycket väl.

Götabro våren 2000

En dröm om en båt

En båt i järn med segel och motor var ute på sjön. Det var någon typ av missionsbåt. Ledarskapet stod i styrhytten. De var glada och de gillade verkligen att styra. Människor stod bland annat på däcket på båten. Båten kördes med full fart med motor. Seglen var uppe, men de vajade bara lite lätt i vinden. Repen till seglen var mycket tunna, nästan lika tunna som sytrådar. De skulle aldrig hålla för riktig segling i frisk vind.

Båten kördes i full fart förbi flera kajer. Avståndet var mycket litet mellan båt och kajerna, typ ½ meter. Båten stannade aldrig vid kajerna. Man plockade inte upp några människor. Människor stod på kajerna och såg båten fara förbi. Man iakttog båten. Sjön smalnade av och man kom in i en kanal. Man kör fortfarande i full fart. Nu kommer en tvär högersväng. Man styr allt man kan men man hinner ej styra ordentligt. Det blir en stor krasch. Båten går itu, ungefär som en blyertspenna knäcks. Nu såg man att båten inte var byggd i järn utan av trä, även om båten från utsidan såg ut att vara byggd i järn.

Ingen enda människa blev skadad i kraschen. Människorna på båten gick iland. Ledarskapet såg jag inte till något mer. Människorna gick vidare i smågrupper och man var inte speciellt ledsen över kraschen. Man gick vidare i livet och man såg aldrig tillbaka på båten. Den var inte intressant och man brydde sig inte om båten. Man gick längs kanalen och var vid ganska gott mod, verkade det som.

Några tankar kring betydelse: Man seglade inte i Andens vind utan körde på i egen kraft. Ledarskapet gillade nog att glänsa lite och visa att man kunde styra, hantera och kontrollera båten.

Båten var inte så stark som den såg ut att vara. Det fanns ett avstånd mellan ledarskapet och människorna på båten. Det fanns ett ännu större avstånd mellan båten och människorna på kajerna. Man var i praktiken inte intresserad av att kontakta människorna på bryggorna. Förakt? Båten var inte i skick för att segla i Andens friska vind. Båt – församling, samfund, kristenhet. Det kan nog finnas mer betydelser, men detta är vad jag fått. Pröva allt och behåll det goda. 1Tess 5:21 Nedskriven

Aug-Sept 2010 /Kristian Andersson Stavanger