Lennart Hanssons Dröm 5/10 – (YOU) – HUMAN RIGHT

Den här drömmen hade Lennart H sänt in på Berndts samtalsforum 5/10 – 2011

Vi har själva nyligen fått ett profetiskt budskap om att det bara är en liten tid kvar, när vi kan skriva och varna för det som kommer på det här sättet vi gör nu. Vi har även förstått att det kommer att resa sig ett stort motstånd i världen mot all sann kristendom.

Det märks redan väl att antikristliga krafter tar över i vårt samhälle mer och mer. Vad sägs om nyheten att få böter för att ha haft bibelstudier i hemmet? >>

Här följer Lennart H:s dröm

2011-10-05 06:08:40 – Lennart H.

Dröm igen
Hjälp mig den eller de som förstår och kan, jag har drömt så konstigt.

Jag drömde att jag var med i kanten av en mordutredning, inte för att det var mitt yrke utan därför att jag befann mig där. Och vi var några stycken i samma situation som jag. Det mest skrämmande var att vi som inte var yrkespersoner i utredningen kände till vem som var mördaren men ingen av oss förmådde avslöja vem som var skyldig.

Platsen påminde på sätt och vis om en byggplats med stegar och lite prylar som stod lite överallt. Det brutala mordet hade skett på ett övre plan och vi var som sagt några stycken som visste vem som var skyldig. Mitt i allt fanns några ord på engelska som fanns på allas läppar och det var orden ”you, men, right”. Så utredningen som pågick kallades för ”Youmenright-utredningen” i folkmun. Vi som visste svaret visste också att sanningen avslöjades lättare om man läste eller skrev orden åtskilda, alltså så här.
You
men
right,
men alla sade orden som ett ord och därför doldes sanningen.

När drömmen utspelar sig var det bara en dag kvar på utredningen och vi som visste svaret förstod att vid uppstädningen på slutet skulle förmodligen svaret avslöjas. Det berodde på att de engelska orden stod skrivna på en vägg där knappast någon kunde undvika att läsa dem. Vi förstod också att vi skulle betraktas som medskyldiga pga. att vi förtigit sanningen

Egna kortkommentarer.
En dag kvar, är det sju år eller?
Att man förtigit sanningen känns allvarligt och dömande, och jag var inte ensam.

Betyder detta någonting eller kan jag glömma drömmen. Jag har som vanligt vaknat på natten och skrivit ned den på en gång för att inte glömma bort den.

Kristushälsningar
Lennart H

OHLINS: EN TROLIG UTTYDNING

Vi tror att den här drömmen är profetisk och väldigt allvarlig och det rätta svaret skall vara HUMANRIGHTS. Byggnadsplatsen som du befann dig på är byggandet av en Ny Världsordning (NWO) under FN.

Vi har länge varnat för att man kommer att anse alla som ”extremister” och ”fundamentalister” som fiender till den nya världsordningen som byggs under FN – om man bekänner Jesus Kristus som den enda vägen och Bibeln (Sola Scriptura) som den enda sanningen.

Mordutredningen kan betyda att även det kommer att kallas för hatbrott, att predika att Jesus dog för människans synd – att människan har skuld inför Gud.

  • Vilddjuret och hans rike >>
  • UN Human Rights >>
  • Britain drops hate crime charges against Christian preacher >>
  • HATE CRIMES” LAWS USED AGAINST CHRISTIANS IN CANADA >>
  • Bible = HATE CRIME in Canada >>
  • US Hate crime bill will force Christians to accept sin >>
  • Why ”Hate crime” laws would ban Biblical Christianity >>

Det går väldigt snabbt mot slutet och det här kan vi förvänta oss. Men hur många kristna ledare i vårt land varnar för svåra tuffa tider?

Mark 13:8 Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva jordbävningar på den ena orten efter den andra, och hungersnöd skall uppstå; detta är begynnelsen till ’födslovåndorna’. 9 Men tagen I eder till vara. Man skall då draga eder inför domstolar, och I skolen bliva gisslade i synagogor och ställas fram inför landshövdingar och konungar, för min skull, till ett vittnesbörd för dem. 10 Men evangelium måste först bliva predikat för alla folk. 11 När man nu för eder åstad och drager eder inför rätta, så gören eder icke förut bekymmer om vad I skolen tala; utan vad som bliver eder givet i den stunden, det mån I tala. Ty det är icke I som skolen tala, utan den helige Ande. 12 Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem. 13 Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. 14 Men när I fån se ’förödelsens styggelse’ stå där han icke borde stå – den som läser detta, han give akt därpå – då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,

Alla som håller sig till Jesus är alltid på den segrande sidan och har det himmelska målet i sikte.

Mvh
Elvor & Janne