Vi vill endast uppmärksamma Mark Biltz upptäckt av sol – och månförmörkelser som tecken. Vi står för övrigt inte bakom hans läror om Sabbatsfirande mm /Ohlins

blood-moons-signs-in-the-heavens-1-638

Pastor Mark Biltz beskriver här vad han upplever att Herren visat honom angående Tecken i Himlen.

Jag har alltid trott att det är föroreningar eller katastrofer som skall göra dessa saker men jag tror nu att det gäller månförmörkelser och solförmörkelser. För i 1:a Mosebok så står det att Herren satt månen och solen för att ge oss bestämda tider.

1 Mos 1:14 Gud sa: ”Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken (heb: OTH) som utmärker särskilda (BESTÄMDA) tider, dagar och år,

Nasa har en hemsida där man kan visa alla Mån och Solförmörkelser massor av år framåt och bakåt och Gud har varit exakt i sin beskrivning av tider och stunder det finns en exakt rytm i solsystemet.

Det Hebreiska ordet för Tecken är OTH – och det betyder egentligen ett tecken som en signal.

Det här är inte vilket tecken som helst det är tecken för Jesu Tillkommelse och Guds Rikes kommande för det är det centrala i hela Guds plan. När det står Särskilda Tider så tänker ju vi på årstider – men det Hebreiska ordet pekar mot de judiska festerna. Ordet betyder rätt och slätt en Gudomlig tidpunkt (Bestämd tid)

Igenom historien så har man skrivit ner historia när vissa krigsslag skedde och man skrev då tex att den natten var det månförmörkelse och månen var röd. Och då har man hjälpt oss att ta reda på vilket årtal detta måste ha varit på.

Nu skall vi gå till 2014 – 2015 för det är 4 månförmörkelser och 2 solförmörkelser då på bara ett enda år. Och alla dessa inträffar på Judiska heliga dagar. Det börjar alltså 25 september 2014 till den 13 september 2015 och det första vi ser är en serie på 4 månförmörkelser som gör månen blodröd.

Påsken den 15 April 2014 och på Lövhyddohögtiden 8 Oktober 2014 + Påsk och Lövhyddohögtid år 2015. Om du tittar på vår gregorianska almanacka så ser vi inget mönster men om vi tittar på den Judiska kalendern så ser vi det direkt.

Om 7 år så inträffar det att månen kommer att bli blodröd på Påsken och samma sak kommer att ske på lövhyddohögtiden på hösten. Och även nästa år 2015 så kommer det att ske alltså 4 blodröda månar på Israels högtider i rad. Hur ofta händer detta? På Nasas sida kan du läsa att om man har dessa 4 röda månar i rad så kallas det en Tetrad – Det händer inte igen på flera hundra år och det är spännande.

Förra gången det skedde var 1967-1968 – När Israel tog tillbaka Jerusalem (6 dagars kriget) Vi kan faktiskt inte skämta bort det här och säga att det är en slump – Herren hjälper oss att förstå hans tillkommelse genom vad han gör i himlen. Och gången innan var precis när Israel blev en nation 1948 (Otroligt)

Det har bakåt inte varit någon Tetrad (4 röda månar i rad) knutna till Israels högtider bakåt sedan 1492 den 9 i månaden av kastades Judarna ut ur Spanien. 1492-1493 så var det Tetrad igen på Israels Högtider Påsk och Lövhyddohögtiden. Så vi kan tydligt se att detta fenomen varje gång det händer är knutna till det Judiska folket.

Påsken är den första festen och Lövhyddohögtiden är den sjunde. Så vad vi har här är en koncentration av tecken kring början och slutet av Israels fester.

Vad har Jesus att säga om dessa tecken med månen och solen?

Mat 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

När vi tänker på att solen skall förmörkas och månen inte ge sitt sken så tänker ju vi på kosmiska katastrofer av något slag. Men kanske är det dags att tänka som så att det är mycket mer naturligt än så. Är det så att det handlar om de naturliga Sol och Mån förmörkelserna?

Vi har ju gått igenom hur det var 4 röda månar när Israel fick landet 1948. Det var 4 röda månar när man intog Jerusalem 1968.

Och så kommer det att komma 4 röda månar under 2014-2015 och detta sista året avslutar en 7 årig cykel i Israel som kallas för Sabbatsår – så det som händer här är fullkomligt otroligt.

Jag blev väldigt nyfiken att kolla upp om det var några solförmörkelser under detta år också. Och tro mig eller ej men just detta år så inträffar en solförmörkelse på Rosh Ha Shana. Och det är Rosh Ha Shana som avslutar sabbatsåret 2014 – 2015. Kan detta vara Människosonens tecken och tid för Messias att dyka upp!

Det religiösa året 2015 börjar med en total solförmörkelse 2 veckor senare en total månförmörkelse under påsken.

Det civila året startar med en solförmörkelse och fortsätter 14 dar senare med en månförmörkelse på Lövhyddohögtiden – allt detta sker år 2015 man kan försöka bortförklara det här men med de händelser som nu utspelar sig i världen så verkar detta vara tidstecken från Gud.

Det finns 3 solförmörkelser som vi behöver ta upp och en av dem sker detta år – det som är så oerhört starkt är att de här tecknen som kommer att komma 2015 – Backa tillbaka 7 år och du är framme vid år 2008 som då blir ett mycket betydelsefullt år profetiskt. (Kommer freden i år?)

Detta år blir det bara en solförmörkelse och även följande 2 år så 3 år i rad så kommer det att vara solförmörkelser på ett och samma datum i den Judiska kalendern och det är den 1 i månaden AV och den 29 i Månaden Tammuz.

Många kristna är inte medvetna om historien bakom dessa datum för vi har aldrig gjort oss besväret att studera den bibliska kalendern.

Det är då man tillbad Guldkalven det är också då som Nebudkadnessar bröt igenom Jerusalems murar – Det är precis samma datum som Libanonkriget startade för 2 år sedan. Missilerna bröt in igenom Israels gränser på samma datum som Nebudkadnessar bröt igenom Jerusalems murar.

Och månaden AV kallas för den mörka tiden i historien i den Hebreiska kalendern. Det är en period av 3 veckor som kallas för den mörka perioden. Och nu så kommer dessa solförmörkelser att inträffa den 1:a dagen i AV som inleder denna mörka period 3 år i rad 2008 + 2009 + 2010.

Denna mörka period av 3 veckor i AV brukar judar sörja förstörelsen av Jerusalems tempel de rakar sig inte badar inte tar av sig skorna osv…

Detta gäller från den 1 till den 9 i Månaden AV. Det var den 9 AV man föraktade spejarnas rapport och inte ville gå in i landet. Så denna dag räknas som en förbannelse i Judisk historia.

  • Både det 1:a och det 2:a templet förstördes den 9 AV
  • Alla Judar tvingades ut ur England 1290 på det datumet.
  • 1492 blev judarna tvingade ut ur Spanien på det datumet.
  • 1:a världskriget startade då och Hitlers proklamation att döda Judarna var också på det datumet. De evakuerade Gaza exakt på det datumet.

Zec 8:18 HERREN Sebaots ord kom till mig. Han sade:
Zec 8:19 Så säger HERREN Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja, till glada högtider. Och sanning och frid skall ni älska.

I Judisk tradition och undervisning så står solförmörkelse för dom över hedningarna och den blodröda månen står för dom över det Judiska folket.

Så en total solförmörkelse innebär väldigt dåliga tecken för hednafolken så i Sakarja så tolkar man det som att fastedagarna skall vändas till glädje så att hedningarna kommer att dömas då.

Så nu 2008 + 09 + 10 så ser vi domarna börjar komma över hedningarna genom att de totala solförmörkelserna kommer mitt i den mörka perioden i AV.

Så detta år kommer det att komma en total solförmörkelse under månaden AV den 1:a och det motsvarar då den 1:a Augusti i vår kalender.

Och så kommer det att hålla på 3 år i rad den 1:a AV.

Så den 7 åriga sabbatscykeln börjar den 29 September år 2008 (ROSH HA SHANA) och slutar med ROSH HA SHANA = FEAST OF TRUMPETS år 2015 (Judiska Nyåret) Läs om det >>

 

Kommentarer: Ohlins

Det intressanta är att det står i Daniels bok att det står att 70 veckor (Heb 7:or = Sabbatsår) är bestämda för Israels Folk (I vilket vi är inympade) 

Är det inte då lite märkligt att man just nu år 2008 är på god väg att lyckas nå fred i ISRAEL – Varför just nu?
Jo just därför att Antikrist inte kan stiga fram förrän tiden är inne.

The Lunar Eclipses in 2014/2015 run Nisan, Tishri, Nisan, Tishri. The Solar Eclipses in 2014/2015 also run Nisan, Tishri, Nisan, Tishri. 

Helt klart så vill Herren säga oss någonting – och det är att han planerat allt I förhand så det är ju en tröst att vila I hans händer.

SOLFÖRMÖRKELSER

Apr 29, 2014 Total: (Nisan 30, 5774)
Oct 23, 2014 Partial: (Tishri 30, 5775)
Mar 20, 2015 Total: (Nisan 1, 5775)
Sept 13, 2015 Partial: (Tishri 1, 5776)

MÅNFÖRMÖRKELSER + 4 RÖDA MÅNAR

2014 Apr 15 Total (Nisan 16, 5774) (Feast of Firstfruits)
2014 Oct 08 Total (Tishri 15, 5775) (Feast of Tabernacles)
2015 Apr 04 Total (Nisan 16, 5775) (Feast of Firstfruits)
2015 Sep 28 Total (Tishri 16, 5776) (2nd day of Tabernacles)


Detta är så oerhört otroligt att det inte kan vara en slump – Kan det möjligtvis vara så att det här är Daniels 70:e årsvecka ? De sista 7 åren innan den sista basunen ljuder? Kan det möjligen vara så att det är 7 basuner sista 7 Rosh ha Shana? (Trumpetfesten) I DEN SISTA 7 ÅRSPERIODEN.

Dan 9:24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sätts för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom blir smord.
25 Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess en smord, en furste, kommer, ska sju veckor förgå; och under sextiotvå veckor skall det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar, om ock i tider av trångmål.
26 Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande furstes folk (ROMARE) förstöra men själv skall denne få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara; förödelse är oryggligt besluten.
27 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren.

Alla bibeltolkare är ense om att vers 26 gäller Messias som förgörs. Men de flesta också att ”En framryckande (Kommande furste) är Antikrist som kommer att komma fram ur det Romerska Riket (EU) Vers 27 HAN (Antikrist från EU) skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka (EN 7 Årsperiod).
Och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade = Efter 3 och ett halvt år skall offer avskaffas.

Och detta är precis samma händelse som står om i Dan 11

Dan 11:31 Och härar, utsända av honom, ska komma och oskära (PROFANERA)(FLERA VÄGAR TILL GUD) helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret (JESUS SOM ENDA VÄGEN TILL GUD) och ställa uppförödelsens styggelse. (HEB : AVSKYVÄRD STANK AV MAT = Laglöshet på Grekiska) 32 Och dem som har kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall (DET STORA AVFALLET i 2 Tess 2) men de av folket, som känna sin Gud, ska stå fasta och hålla ut.

Det är också samma sak som Paulus undervisar om i 2 Tess 2 (Som måste hända innan Jesus kommer) Vad skulle det annars vara eftersom det handlar om den sista 7:an innan Jesus kommer? (Intressant förresten att 7 basuner nämns i uppenbarelseboken – Har det med 7 Rosh Ha Shana att göra?)

Judiska nyåret ROSH HA SHANA (Trumpetfesten) firas ju då från hösten 2008 – 2015 – 7 gånger Och inleder en sabbatsperiod på 7 år (Daniels 70:e Årsvecka?) Vi måste låta NT och GT få tolka varandra annars kommer vi fel!

Vi ser idag en världsreligion vara på väg ledd av Påven (Där alla vägar leder till Gud)
Vi ser också hur tex Politik och Religion går ihop.

2Th 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom(UPPRYCKANDET) ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma (DAN 11:32) och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, (ANTIKRIST) 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens (ANOMIAN) hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse (ANOMOS) öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det är ju ganska tydligt att han inte kommer att visa sitt verkliga JAG förrän det återstår 3 ½ år av den sista 7 års perioden. Så vedermödan är inte 7 år som man felaktigt lär i ”uppryckande kretsar”

Dan 12:11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat (JESUS SOM ENDA VÄGEN TILL GUD) och FÖRÖDELSENS STYGGELSE (AVSKYVÄRD STANK AV MAT) uppställd (VÄRLDSRELIGIONEN UTROPAS + Antikrist säger sig vara GUD) skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.

Tolkningen på förödelsens styggelse här – En avskyvärd stank av mat (HEB)
Stämmer exakt in med 2 Tess 2: 7+8 på Grekiska: Där ANOMOS/ANOMIA = Förbjuden mat för får (GK)

Då får vi helt plötsligt harmoni mellan Daniel och Paulus i 2 Tess 2 – Mat är ju läran eller hur? Vi skall äta Kristus.

Detta får mig att tänka på DOCTRINES OF DEVILS 1Ti 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider (GK: ABSOLUTA SLUTET AV TIDEN) somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Demoners LÄROR – (MAT) Roten till ordet Demon = DAIO = To Distribute Fortunes.

Och det handlar givetvis om det förbjudna trädet.(MATEN)

1 mos 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man där av fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt och hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt.

To Distribute Fortunes = En lära som ger JAGET vad det vill. – En lära som spår mig en lycklig framtid.
En lära som upphöjer mig till Kristus.

Om vi nu förflyttar oss tillbaka till Eden – Så börjar vi kanske förstå vad det här handlar om. Trädet de inte fick äta av var ju – Förbjuden mat = Anomian – Laglöshet I Guds näsa var detta en – Mat som ger avskyvärd stank = Styggelse på Heb

Ormen sa om ni äter den maten (Läran) så skall ni bli som GUD = KRISTUS med andra ord ANTI – KRIST = Istället För Kristus. Om du läser Jes 14 så ser du att det är Satans mål – Göra sig lik den högste (Kristus Guds avbild)

Över hela jorden pågår nu ett sammandragande med ANTIKRISTS ANDE (SE Jaretegs Video – HÄR – ) Människan gör uppror mot Gud och tror att hon själv är GUD och detta får sin fullbordan när ANTIKRIST kommer att sätta sig i Guds Tempel i Jerusalem – och säga att han är MESSIAS och tvinga människor in i ett system där bara de är godkända som tar märket och som nu är ”medborgare i New Word Order” = Den nya världsordningen – HÄR – – HÄR – (ENG)

Antikrist är alltså samma gamla lögn som var i EDEN: Ni skall bli som (LIKA) GUD (KRISTUS) Det handlar om att ta KRISTI plats.

En annan sak här som tyder på att Antikrists ande försvagar församlingen och tömmer den på kärlek och kraft. 2Ti 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.

På grekiska står det här – en tid av ”kraftuttömmande ur församlingen” och det skall ske i den avslutande yttersta tiden. Vart hämtar HEB Paulus denna uppgift ur GT? Jo det handlar faktiskt om Antikrists ande.

Titta nu på skriftens harmoni – om vi går utanför den kommer vi fel – men Danielsboken talar exakt om för oss att det kommer att komma en tid av ”kraftuttömmande” ur det heliga folket – som då MÅSTE syfta på AVFALLET.

Dan 12:7 And I heard8085 (853) the man376 clothed3847 in linen,906 which834 was upon4480, 4605 the waters4325 of the river,2975 when he held up7311 his right hand3225 and his left hand8040 unto413heaven,8064 and swore7650 by him that liveth2416 forever5769 that3588 it shall be for a time,4150times,4150 and a half;2677 and when he shall have accomplished3615 to scatter5310 the power3027 of the holy6944 people,5971 all3605 these428 things shall be finished.3615

Heb: När han skall ha slutfört sitt uppdrag att “Tömma ur kraften” ur det heliga folket – så skall allt vara slut. Inte undra på att Jesus sa att den som håller ut till Änden han skall bli frälst.

Tydligen så har det 2 syften – AVFALLET + Att kvarlevan blir tömd på sitt eget och kommer att förtrösta på Herren

Zep 3:12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och armt och de ska förtrösta på HERRENS namn. 13Kvarlevan av Israel skall då icke mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall icke finnas en falsk tunga. Ja, de ska få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem. (stämmer ju med bruden 144:000 eller hur?)14 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel; var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem.

Och för att göra det ännu tydligare så måste det här vara den kvarleva som 1 Tess 4 talar om skall vara kvar efter ”Katastrofen” (det stora avfallet?) 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
17 Därefter skall vi som lever och är kvar (Grekiska = Efter en katastrof) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Vi får inte glömma att Gud har Israel i Centrum vid profetiorna och det är där framför allt det kommer att komma en ”Falsk fred” innan GOG i Hes 38 – 39 startar upp Harmageddon som leder fram till Jesu Tillkommelse.

Titta vad GOG HES 38 – 39 vill göra och hur läget ser ut i ISRAEL vid den tidpunkten.

  • Där kan du tydligt se att Israel är i ett Säkerhets och handelsförbund med VÄST (EU)
  • Att man inte längre har murarna
  • Och att det just då är ”Fred och säkerhet i Israel”

Gog är ledare för landet längst uppe i NORR (Ryssland)
Gog skall rusta Libyen + Iran (Det har hänt)
Gog kommer för att anfalla även EU (Sverige) (Många andra länder – Vi såg det i en syn)

Och när vi sedan läser 1 Tess 4 så ser vi att de skall säga: Fred och Säkerhet innan Harmageddon kommer.

1Tess 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.17 Därefter skall vi som lever och är kvar (Grekiska = Efter en katastrof) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Så glömmer vi lätt att det inte finns kapitelindelning i grundtexten utan att brevet löper vidare med.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dagkommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Katastofen är Harmageddon + Vredesdomen – Därför att de avfallit och ej tror att Jesus är ENDA vägen till GUD.

Vi kan i Danielsboken också se att Antikrist kommer att komma med en ”Falsk fred” och vi såg i Hes 38 – 39 att den falska Freden är det västmakterna med EU i spetsen som ligger bakom – Vi ser idag vägkartan för fred nå sitt mål och det är helt enligt profetiorna. (Javier Solana var en av hjärnorna bakom den kartan).

Dan 8:25 Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek, han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste skall han sätta sig upp; men utan människohand skall han då varda krossad.

Dan 8:25 And through5921 his policy7922 also he shall cause craft4820 to prosper6743 in his hand;3027and he shall magnify1431 himself in his heart,3824 and by peace7962 shall destroy7843 many:7227 he shall also stand up5975 against5921 the Prince8269 of princes;8269 but he shall be broken7665 without657hand.3027

Han skall alltså med falsk manipulativ politik lyckas och han skall upphöja sig I sitt hjärta (Läs Jes 14) och genom enFalsk Fred.

Förstöra många han kommer också att upphöja sig över HERREN (Läs 2 Tess 2).

Och det otroliga är att Barnes i sin Kommentar i E – Sword säger att den Hebreiska texten tycks visa att DET SKALL SKE MITT I FREDEN OCH SÄKERHETEN (Precis exakt vad bibeln säger).

Barnes: And by peace shall destroy many – Margin, “prosperity.” The Hebrew word (שׁלוה   shalevâh) means, properly, tranquility, security, ease, carelessness. Here the phrase seems to mean “in the midst of security” (Gesenius, Lexicon); that is, while they were at ease, and regarded themselves as in a state of safety, he would come suddenly and unexpectedly upon them, and destroy them. He would make sudden war on them, invading their territories, so that they would have no opportunity to make preparation to meet him. Compare Dan_11:21, Dan_11:24. It would seem to mean that he would endeavor to produce the impression that he was coming in peace; that he pretended friendship, and designed to keep those whom he meant to invade and destroy in a state of false security, so that he might descend upon them unawares. This was his policy rather than to declare war openly, and so give his enemies fair warning of what he intended to do.  

Det som är mycket spännande med dessa otroliga Tecken I Himlen vi gått igenom är att om vi räknar bort 7 år från år 2015 så hamnar vi ju på år 2008 – Kan det vara så att det blir fred i år som det verkar?

Om det blir FRED i Israel så är det ett av de starkaste profetiska tecken som vi har inför Jesu Tillkommelse och om det blir fred så vädjar jag till dig som har fått lära dig att ”församlingen ej är med i vederödan” om ett uppvaknande för då kan du förkasta den läran – för den lär att uppryckandet kommer 7 år före slutet (vilket är omöjligt)