• 1 Grunden Janne >>
  • Pusselbit 1 Janne (Lyssna på grunden först) >>
  • Pusselbit 2 Janne (Tidsgränserna ger oss ljus) >>
  • Pusselbit 3 Elvors predikan om Israels frälsning (Förbundet) >>
  • Pusselbit 4 Det stora avfallet >>
  • Janne: Tidstecken och förberedelse för Jesu tillkommelse >>
  • Elvor >> (Dan 70:e årsvecka + Vilddjurens uppstigande jorden/havet)
  • Janne >>