När jag (Janne) efter mitt missbruk kom till frälsning så sa Herren: Gå nu sanningens väg dig skall inte fattas.

Efter ett tag så sa han i ett profetiskt tal – mitt barn om det inte hade varit för min nåd så hade du för länge sedan förgåtts på dina vägar. Med andra ord jag har låtit min nåd vaka över dig för att jag har bestämt att du skall gå på min väg (sanningens väg)

En väg är enligt bibeln ett Tankesätt och Handling! Så istället för mina vägar så har GUD bara en VÄG för oss och den är begränsad Jag menar jag kan inte vandra på VÄGEN samtidigt som jag vandrar på andra VÄGAR – ELLER HUR? Så det verkar som om GUD frälste mig från mina vägar för att jag skulle vandra på hans väg . Och hans väg den har klart uppsatta gränser. Tänk efter nu Adam o Eva i Eden hade en gräns att vakta! Det finns ett ord på grekiska för det här och det är ordet PRO – ORITZO Betyder just – PRO = före och ORITZO = gräns

Rom 8:28 Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. 29 Ty dem som förut har blivit kända (PRO_GINOSKO) av honom, dem har han ock förut bestämt (PRO – ORITZO) till att bli hans Sons avbilder honom lika ( = HÄRLIGHET) så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förut bestämt (PRO _ORITZO) dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör (FRIKÄNNER)han ock, och dem som han har rättfärdiggjort (FRIKÄNT) dem förhärligar (GÖR OSS LIKA SONEN) han ock. 31 Vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Skänka oss allt! För det förstå så får du helt gratis Jesu rättfärdighet – Jesu Uppståndelse från de döda var beviset på att han var syndfri! Så om du nu får hans rättfärdighet (frikännande från dom) hur tror du att den kommer? Jo som ett LIV! (Han ger dig sin Helige Ande)

Ordet i vers 29 är otroligt (PRO – GINOSKO) det innebär att Gud redan innan du föddes berörde dig och kände dina egenskaper och vet precis hur du är konstruerad. Och det skulle i så fall betyda att han gav dig den personlighet ja tom det utseende som passar med din kallelse. Ordet Ginosko är Yada i GT

Jer 1:4 HERRENS ord kom till mig; han sade: 5 Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, (YADA) och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig jag satte dig till en profet för folken. 6 Men jag svarade: Ack Herre HERRE! Se, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. 7 Då sade HERREN till mig: Säg inte: Jag är för ung utan gå åstad vart jag än sänder dig, och tala vad jag än bjuder dig.

Det var så här att Herren precis på samma sätt PRO-GINOSKO – JEREMIA Herren hade redan innan Jeremia var född lagt ner hans personlighet och hans utseende Gud vet vad han gör när kallelsen kommer. Hela samhället på Jeremia tid var på väg bort från GUD. Det fanns massor av falska profeter. I NT så är ordet profet – bestående av 2 ord PRO = före + FET (rot fhos = ljus) Alltså GÅ FÖRE + ATT LYSA.

Det finns många som vill LYSA idag men många vill inte GÅ FÖRE (PÅ VÄGEN) Man skulle kunna säga att en sann profet han GÅR FÖRE PÅ VÄGEN OCH LYSER UPP DEN VÄGEN (KORSETS VÄG) FÖR ANDRA. Ett typexempel på en PRO-FET hittar du hos Johannes döparen

Luk 1:76 Och du, barn, skall bli kallad den Högstes profet, ty du skall gå framför Herren och bereda vägar för honom, 77 till att ge hans folk kunskap om frälsning i det att deras synder blir dem förlåtna. Isa 40:3 Hör man ropar Bered väg för HERREN i öknen bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud.

Make straight3474 in the desert6160 a highway4546 for our God.430

För att du skall vara med på noterna så tar jag det igen det här med laglöshet. Anomia i NT / I Gt är det bla orden Avon – Aven – Avel. Vi har i tidigare studier jag haft sagt att – LAGLÖSHET är egentligen att ta någonting som tillhör Gud (hans ord) och böja det så att det passar mig.

Det var precis vad Satan (ORMEN) gjorde i Hes 28:15 Det var precis vad fariseerna och de skriftlärde hade gjort på Jesu tid – man hade tagit Guds ord (HANS VÄG) och så vridit det så att det passade dem. Och det var därför som han kallade dem Huggormyngel Johannes döparens tjänst var att bereda Herrens raka väg! Det som var böjt och krokigt skulle nu rätas ut!

Act 13:10 och sade: O du djävulens barn, (HUGGORMSYNGEL) du som är full av allt slags svek och arglistighet och en fiende till allt vad rätt (RAKT) är skall du då inte upphöra att förvrida (MISSTOLKA – FÖRVRIDA) Herrens raka väg?

Johannes döparens tjänst! Det här skedde när brudgummen kom första gången! Jag hör den här rösten i Anden gång på gång – Det är fullt av huggormsyngel i min vingård. (Herren – Visade det i en dröm straxt innan Knutby) Hur är det egentligen i NT?

Det är inte målet vi kommit till när du med din mun en gång bekänner Jesus – nej du har kommit fram till en port och till en väg som leder dig till och in i frälsningen. Bibeln säger klart att du kan bli efter på vägen.

Heb 4:1 Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar, må vi alltså med fruktan se till, att inte någon bland er en gång befinns ha blivit efter på vägen. (JUNGRFURNA UTAN OLJA Mt 25) 2 Ty det glada budskapet (EVANGELIUM) har vi mottagit såväl som de; men för dem blev det löftesord de fick höra till intet gagn, eftersom det inte genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det.

Jesus säger att han själv är den VÄGEN Han säger nått mer om vägen som leder in (EIS)i livet (Evigt liv)

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som gå fram på den 14 och den port är trång och den väg är smal, som leder till (EIS) livet, och få är de som finna den. Lägg märke till vad han egentligen menar här = Ordet (VÄGEN) skall forma dig. Men det finns en annan väg (en förvriden väg)(laglöshetens väg) där vi formar ordet. Beviset på att det är som jag skriver kan du se senare i verserna där Jesus just beskriver de Laglösa (Anomia – Avon – se ovan betydelsen) 15 Tag er till vara för falska profeter, som komma till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar. 16 Av deras frukt ska I känna dem. Inte hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? 17 Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära ond frukt ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Vart träd som inte bär god frukt blir avhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall I känna dem av deras frukt. 21 Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många ska på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’23 Men då skall jag betyga (HOMO-LOGEO (för dem: ’Jag har aldrig känt er (GINOSKO) gå bort ifrån mig, I ogärningsmän. (GREK ANOMIA = LAGLÖSHET) 24 Därför, var och en som hör dessa mina ord (LOGOS) och gör efter dem = (HOMO) han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. 25 Och slagregn föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset och likväl föll det inte omkull, eftersom det var grundat på hälleberget. 26 Men var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. 27 Och slagregn föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll omkull, och dess fall var stort. 28 När Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse 29 ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och inte såsom deras skriftlärde.

Det är intressant att båda ord som handlar om Satans fall i himlen finns med i texten här – både Hes 28:15 – avel – förvrida ordet så det passar mig = laglöshet (Anomia) Men också Jes 14

Isa 14:12 Hur har du inte fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! 13 Det var du som sade i ditt hjärta: ’Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. 14 Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.

Vers 27 För det ord som handlar om att huset som var byggt på sand föll = ordet 4098 Pipto = Tändas upp + Falla ner. Lägger du ihop de här 2 orden så får du precis vad det stora avfallet i ändetidens församling kommer att handla om. Det kommer att handla om att man tar Guds ord förvrider läran så att det passar vårt Ego och på grund av detta stiga upp och upphöja sig över Guds församling som Herrar.

Precis det här kan du även se exakt avbildat i Lukas 12

Luk 12:34 Ty där er skatt är, där komma ock era hjärtan att vara. 35 Ha era länder omgjordade och era lampor brinnande. 36 Och var I lika tjänare som vänta på att deras herre skall bryta upp från bröllopet, för att strax kunna öppna för honom, när han kommer och klappar. 37 Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande, när han kommer. Sannerligen säger jag er Han skall fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem. 38 Och vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så göra – saliga är de då. 39 Men det förstår I väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstadde han inte att någon bröt sig in i hans hus. 40 Så var också I redo ty i en stund då I inte väntar det skall Människosonen komma 41 Då sade Petrus: Herre, är det om oss som du talar i denna liknelse, eller är det om alla?” 42 Herren svarade: Finns någon trogen och förståndig förvaltare, som av sin herre kan sättas över hans husfolk, för att i rätt tid giva dem deras bestämda kost – 43 salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så. 44 Sannerligen säger jag er Han skall sätta honom över allt vad han äger. 45 Men om så är, att tjänaren säger i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart och han begynner att slå de andra tjänarna och tjänarinnorna (UPPTRÄDA SOM LEDARE) och att äta och dricka så att han blir drucken (HÖGMOD) 46 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han inte väntar det, och i en stund då han inte tänker sig det, och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med de otrogna.

För att nu förstå det här rätt så finns det vid Jesu tillkommelse 2 sorters predikanter kan man säga. Det finns några som vaktar + ger god och bra mat till hushållet (GUDS HUS) Sen finns det andra som inte vaktar – som upphöjer sig som ledare (ÖVER GUDS HUS) Den andra gruppen har ingen mat att ge. Bara sånt som skadar. Och vips så har Herren visat bilden av laglöshet igen – ordet laglöshet på grekiska Nomos = Laglig bra och god mat för får.

A- Nomos = Inte laglig och bra och god mat för får. Den goda maten hör alltså ihop med en skatt och den skatten är Guds rike eller Jesus Kristus – han säger ju själv att han är sanningens mat och dryck. Ordet för att göra på Hebreiska = SHEMA och det innehåller 3 moment – i Mellersta östern så räknar man inte en person ha hört om inte. Hört med öronen Förstått och samlat ihop det som en skatt (bygga en mur runt det) Sedan gör han det.

Jag har redan tagit upp det här i andra bibelstudier men du finner den här bilden i såningsmannen + byggaren på klippan mt 7 Även Paulus tar upp det med ordet EPIGNOSIS Du kan läsa under bibelstudier EPIGNOSIS >>.

Kort om EPIGNOSIS så är det är en kunskap som verkligen berör ditt hjärta för Kristus som du får denna kunskap om blir till en skatt som du vaktar över. Det är precis denna kunskap som gör att du agerar och gör det du hör. GUDS SMALA VÄG SOM LEDER IN I LIVET HUR SER DEN UT DÅ?

Gen 3:24 Och han drev ut mannen, och satte öster om Edens lustgård keruberna jämte det ljungande svärdets lågor, för att bevaka vägen till livets träd. Gen 3:24 So he drove out1644 (853) the man120 and he placed7931 at the east4480, 6924 of the garden1588 of Eden5731 (853) Cherubims,3742 and a flaming3858 sword2719 which turned every way,2015 to keep8104 (853) the way1870 of the tree6086 of life.2416

På hebreiska – kan det faktiskt översättas att det svärdet vände sig emot alla andra vägar – För att vakta på THE WAY (VÄGEN) som leder till (IN I) livets träd En väg enligt bibeln är ett tankesätt och handling Svärdet (ORDET) vänder sig emot varje tankesätt och handling (VÄG) som inte är THE WAY (VÄGEN) Det är därför Jesus kunde säga

Joh 14:5 Tomas sade till honom: Herre, vi vet inte vart du går hur kan vi då veta vägen? 6 Jesus svarade honom: Jag är vägen och sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Varför var det en bild av keruber på förlåten till Det Allra Heligaste? Och när Jesus dör så brister förlåten – det står om den förlåten i Heb att det är hans kött. (och det är ju hans ord säger han själv) Så nu är förebilderna en levande verklighet vill jag mena ANDENS SVÄRD som är GUDS ORD vänder sig nu och strider mot allting som inte är enligt den vägen. Så vi måste liksom gå igenom en andlig omskärelse kan vi likna det med. Ja vi måste dömas i vårt hjärta av ett svärd för att vi skall kunna komma in i Herrens vila. Heb 4

Heb 4:7 så bestämmer han genom ordet ”i dag” åter en viss dag, nu då han så lång tid därefter säger hos David, såsom förut är nämnt: I dag, om I får höra hans röst, mån I inte förhärda era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud inte ha talat om en annan, senare dag. 9 Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk. 10 Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, likasom Gud från sina. 11 Så låt oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bli ett varnande exempel på ohörsamhet. (OTRO _OLYDNAD) 12 Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon och inför honom skola vi göra räkenskap. 14 Eftersom vi nu har en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. 15 Ty vi har inte en sådan överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. 16 Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

Låt oss därför = Andemeningen ligger i hur vi kan närma oss GUD – det är alltid igenom offer – och så är det även här. Eftersom vårt offer Kristus är ett perfekt offer som vi kommer fram till Gud med och vi når ända fram med honom. (Felfritt lamm) Ser du TRON i detta? Du måste ha detta offer och börja att komma till GUD för att du skall få barmhärtighet och finna nåd. Vet du vad nåd står för? Jo det är Guds kraft för dig att kunna göra vad han säger åt dig att göra och att bli det du är ämnad att bli. När jag läser om denna vila Herren vill att vi skall komma in i så kan jag inte låta bli att tänka på det här bibelstället och dess betydelse i ljuset av vad vi lärt oss. Så kan man inte låta bli att tänka att Jesus här talar i egenskap av GUD.

Mat 11:28 Kom till mig I alla som arbeten och är betungade så skall jag ge er ro. 29 Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat så ska I finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

Det är till Gud vi kommer med våra offer! Och det är bara ett offer GUD tar emot och det är hans sons. Om vi kommer fram i Jesu namn till nådens tron – så kommer vi att få nåd = vi kommer att få kraft och upptäcka att allting som han kräver ger han oss också kraften att bära.