Den här predikan hålls alltså idag 6/6-10 i Pingstförsamlingen i Alafors: Eftersom tiden inte tillåter att ta upp allting som jag tänkt säga så läggs utkastet upp som ett bibelstudie också.

Jag Janne har den sista tiden sökt Herren för att få ett budskap till de som vill följa honom för att ge dem hopp och uppmuntran. Och jag fick Ps 138 att predika som handlar om Davids liv och erfarenhet med Gud. Det såg många gånger ut som om David aldrig skulle bli det Gud sagt att han skulle bli. David beskriver i den här Psalmen 138 hur Gud har makten i sin hand att kunna fullborda det verket han engång har kallat.

Rom 8:30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. 31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

 • Gud kallar oss – Till honom själv och till en tjänst.
 • Gud rättfärdiggör oss och han smörjer oss (Välkommnar oss)
 • Gud förhärligar oss och det är att han fullbordar allting han har sagt.

Psa 138:3 När jag ropade svarade (Heb:Såg och Responderade) du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft. (Ljus och kraft i 2 Kor 4) 4 HERRE, alla jordens kungar skall tacka dig (Prisa) när de får höra (Shema = Lyder) orden från din mun. 5 De skall sjunga om HERRENS vägar (Väg) ty HERRENS härlighet (Kabod – Doxa) är stor. 6 HERREN är upphöjd, men han ser till den ringe han känner den högmodige fjärran ifrån. 7 Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. 8 HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk!

   • Bönen här handlar om att Gud skall möta mina behov (7121 Qarah >>)
   • Gud svarade (Heb: Han satte sitt öga på mig = Respons)
   • Vad är det Gud ser och gör respons på? Jag har sagt det förut vi kan inte bli någonting annat än det Gud redan bestämt att du och jag skall bli.
   • David blev smord och kallad av Gud genom Samuel att bli kung.
   • Du och jag är smorda att vara ett konungsligt prästerskap i ett andligt hus (1Pet 2:9)
   • Men vi skall också göra vår kallelse och utkorelse fast (2 Pet 1:10)

Här ser vi den kallade som ber till en som är så stor och rik att han kan fylla hans behov. (AITEO i NT)

Ordet AITEO beskriver alltså i vilken ställning vi skall komma inför honom när vi ber. Ordet Aiteo betyder att komma som en utfattig tiggare till en som kan fylla mina behov och hjälpa mig.

   • Laodicea tyckte hon var rik men hon var fattig.
   • Filadelfia tyckte hon var fattig men hon var rik.

Vad var det för behov David hade?

   • Var det rikedom och ära? (Vi kan be illa Jak 4:3)
   • Nej det var Styrka och Kraft in i sitt innersta. (V3)

Ps 138: 4 Alla konungar skall PRISA dig när de lyder (Shema) orden från din mun. Ps 138:5 De skall sjunga på Herrens väg – Herrens härlighet (Kabod- Doxa) är stor.

   • Herrens härlighet (Kabod) får vi alltså del av på Herrens väg.
   • Den som vandrar i lydnad får del av ljuset från Herrens ansikte.
   • Paulus talar om det här i 2 Kor kap 3 + 4 (Skatt i lerkärl)

Vem hjälper Gud? Till vem ser han?

Lägg märke till att både vers 3 och vers 6 talar om Guds ögon vem ser han till? (han såg till Abel ej till Kain)(Salomo – David 1 Kon 11:6)

   • Han ser till den ringe (V6)
   • Han känner den högmodige (V6)

2 Krön 16:9 Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft (Ljus) skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.(Heb: 8003 Shalam) I detta har du handlatdåraktigt. Därför skall du från och med nu alltid ha krig.”

Heb: Ett 8003 Shalam hjärta = Fridsamt – Fullkomligt – Helt – Stilla hjärtaEtt hjärta som gjorts redo. (Heb 4 talar om att gå in i hans vila)

   • De 5 visa jungfrurna – Hjärta som gjorts redo gick in genom dörren. (Mt 25:10)
   • De 5 ovisa jungfrurna – Inte redo möttes av en stängd dörr. (Mt 25:11)
   • 2 Krön 16:7 visar oss vad dårskapen består av. (vad vi förlitar oss på) Avgudar är allt som vi förlitar oss på istället för honom.

Emil Gustavsson >> skrev 1892 sången 597: Ett stilla barnahjärta!

Ett stilla barnahjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar föränn jag helgas så. Att alla mina drömmar i Jesu Anda gå.

Denna vers är skriven av Emil Gustafson, en av Helgelseförbundets frontfigurer. Han var en man väl bevandrad i lidandets terräng. Han led under hela sitt liv utav en svår magsjukdom som sakta bröt ner hans kropp och till slut ledde till hans död, vid 38 års ålder. Han hade inget svar på sitt lidande, men han hade upplevt att bakom lidandets mörka moln fanns Guds ljusa gudomliga avsikter. Gång på gång när han bad Gud om att få slippa lidandet fick han svar genom Apostelns ord; ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svagheten” (2 Kor 12:9). Emil Gustafson var en stor gudsman som i sitt liv visade hur det kristna livet kan vara en lidandets väg mot helgelse, men inte ett lidande i ensamhet utan ett lidande i närhet med Jesus, ett lidande tätt intill Jesu fötter.
Samme man skrev även Nr 268 I Segertoner.

Hur underlig är du i allt vad du gör vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert den väg du mig för. För mig är den bästa ändå!

Om än min väg går genom nöd håller du mig vid Liv (Heb: 2421 Chaya)(Ps 138:7)

   • Alla som vill leva Gudfruktigt i Herren möter nöd (2 tim 3:12)
   • Men mitt igenom svårigheterna vakar ögat på dig för att hjälpa dig (Job 29:2-3)
   • Vi gick igenom en tid av svårigheter en gång en period av motstånd.
   • Men mitt i allt detta upplevde vi en övernaturlig kraft.
   • L.K såg en syn och profeterade – Herrens kraft förde oss igenom!

Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede (Ps 138:7)

   • 1 Joh 5:18-21 Ta oss tillvara! Om vi har avgudar får han ingång.

Din högra hand frälsar (3467 Yasha) mig (Ps 138:7)

När vi kommer fram till hinder som ser ut att vara omöjliga för vår mänskliga tankeförmåga gäller det att hålla fast vid tron.Satans vrede kommer emot oss när vi vill tjäna Gud och han använder sig ofta av människor mot oss. Herrens smörjelse och kallelse förde honom en dag till stridsfältet och det första han mötte var förakt och hån (1 Sam 28)

   • Han skulle sedan gå i Sauls rustning.
   • Vi kan inte apa efter någon annan du måste bli du.
   • Vi kommer att misslyckas om vi inte är oss själva. (Gud gör dig bara till bilden)

Och när du väl är dig själv så kommer Goliat att stå i vägen

   • David hämtade 5 stenar ur bäcken (Nåd)
   • Goliat är Sataniska attacker riktade direkt mot ditt tankeliv.
   • Se på dig själv och upplev känslor av att vara mindre värd.
   • Se på trät du håller fast vid i din hand (Korset)

Är inte detta precis den taktik Satan använder direkt mot församlingar och församlingsledare idag?

   • Har er församling tillväxt? Hur många döpte ni förra året?
   • Församlingen ser då på sig själva och modet sjunker!
   • Och det där trät ni håller så högt? Har det hjälpt er?
   • Om Goliat vinner så vinner denna tidsålders Gud.
   • Vet du vad man brukade göra med fångar? Sticka ut ögonen!
   • 2 Korintierbrevet 4:4 Denna tidsålders gud förblindar ögonen!

David gav inte upp för han visste att Gud skall föra sitt verk till fullbordan precis som han själv skriver i Ps 138:8.

  • Vi är hans verk EF 2:8-10
  • Herren skall fullborda det verket till Herrens Dag Fil 1:6-10
  • Fil 1:6-7 Att förbli i NÅDEN och få URSKILJNING
  • Jakob kom till Betel – Kasta Avgudarna! Rena er Byt kläder 1 Mos 35.