Ohlins Funderingar

Undervisning: Elvor Ohlin
2019-06-20

Innehåll:
1. Det stora perspektivet – de 10 hornen, profetiors deluppfyllelse, uppbromsning och slutliga uppfyllelse
2. Bibeln är trovärdig och tillförlitlig –
arkeologiska fynd i Israel,

3. Den globala lögnen [POLITIK]”konspirationsteorier”, Babels torn, världsregering och antikrist
4. Den globala lögnen [RELIGION]
världsreligion, chrislam, interfaith och påven
5. Klimattjatets syfte
klimattjat, klimatångest och diktatur, Guds skapelse och en kristen inställning till natur och djur
6. Superkontroll och angiveri-mentalitet
– ansiktsigenkänning, G5 och kontantlöst, en kung/ledare i GT
7. Den största faran –
extremväder och katastrofer inte den största faran, Annika Borgs artikel om Svenska kyrkan, Lördagsintervju 49 om skapandet av FN, EU och klimatskrämseln
8. En ljus framtid med Jesus – förföljelse pågår men en underbar framtid väntar

1. Det stora perspektivet

Det var ett tag sedan jag skrev Ohlins fundering men det mesta fortsätter i samma riktning och med allt tydligare konturer. Tyvärr tycks det vara dolt för många kristna ledare som gör gemensam sak med den agenda som kommer att visa sig vara antikristen i grunden. Många har redan kompromissat och förbundit sig i en ohelig allians genom Charta Oecumenica.

Ett stort misstag är att man inte ser problemen i det stora perspektivet. Därför ser man inte heller riskerna med den organiserade ekumeniken och vart den leder, att målet är en världsreligion. Varför vill man inte erkänna det? Ovilja eller andlig blindhet? En del ”ekumener” anser att det inte är så noga med läran [dvs. sanningen], bara vi håller ihop. Tvärtom är läran livsviktig. ”Ingen lögn kommer ur sanningen”, skriver Johannes (1Joh 2:21).

Kanske de som försvarar den nya världsordningen (NWO)  inte ens har förstått att EU är ämnat som ett test för att bli globalt genom FN? Den utvecklingen stämmer bra med profeten Daniels syn om ett återuppstått Romarrike som sedan ”uppslukar hela jorden” (Dan 7). De 10 hornen som nämns kan vara de 10 delar som globalisterna redan har delat in världen i och arbetar utifrån eller också kan det visa sig att det trots allt är inom Europa (EU) som de 10 uppstår. Det finns olika alternativ och att något tystas ner, behöver inte innebära att det upphör. Det kan innebära att det är ”vilande” medan förberedelserna pågår.

FN:s indelning av världen i 10 supernationer
(bilden borttagen)

Tidstecken och den utveckling som pågår, tyder på att vi kan vara på väg till slutfasen och den sista uppfyllelsen av Bibelns profetior. Det här får bli ännu en sammanfattning och kanske påminnelse. Profetior kan uppfyllas gång på gång – jag har kallat det för deluppfyllelser – vilket har skett genom historien. Därför sa Jesus: ”När ni ser allt detta…” (Matt 24:33) och Johannes skrev om den siste Antikrist – en person – som föregås av många andra antikrister men de har samma sinne och samma intentioner.

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Vi ska ha i åtanke att bara Gud vet bestämda tider, dagar och stunder. Apostlarna var övertygade om att Jesu återkomst stod för dörren redan då och det är helt rätt och bibliskt att vi lever i samma inställning idag. Samtidigt som vi ser att tidstecken snabbt uppfylls, är Gud mäktig att bromsa upp hela utvecklingen en tid så att alla (pussel)bitar läggs på plats. Kanske är president Trump ett exempel på det, som orädd går emot globalisternas agenda. Han återinför kristna värderingar i USA på olika områden, daglig bön och lovsång i Vita huset och är en sann Israel-vän. Hur framtiden ser ut vet vi inte och alla hans kristna rådgivare är inte sunda. Kanske kommer USA i det längsta stå emot Agendan? Eller är detta en tillfällig uppbromsning som svar på kristnas böner? Presidentens tal till nationen är i vilket fall värd att höra.
VIDEO: Trumps tal till nationen (Eng)

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_1642x2ccc-1100x426.jpg

2. Bibeln är trovärdig och tillförlitlig

Bibeln är Guds ord, skriven av människor som den Helige Ande har inspirerat och talat till och den är dessutom den mest tillförlitliga historieboken. Arkeologiska fynd bekräftar gång på gång på gång Bibelns trovärdighet och tillförlitlighet. Några exempel ur mängden av nyheter:

3. Den globala lögnen
POLITIK

Vad ska man kalla vår tid? Man skulle kunna kalla den ”den tid då konspirationsteorierna visade sig vara verklighet. ”Konspirationsteorierna” talade om en rik maktelit som vill styra världen globalt genom en marxist-socialistisk-inspirerad röd agenda, likt ett sista Babels torn eller en jättepyramid genom FN. En världsregering sätts över ländernas regeringar och med hjälp av hot om klimatförändringar kan superkontroll införas över varje s k ”världsmedborgare”. ”Bara om vi får utöka övervakning och kontroll kommer ni att bli trygga”, är parollen. ”Skapa kaos för att genomföra lösningen: den nya världsordningen”. Sådant bör kallas vad det är: medveten ondska.

Satans mål har alltid varit att locka människan – och mänskligheten – bort från Gud och att få världsherravälde. Världsriken har uppstått och gått i graven, med början på Nimrods tid i Babel och Babels torn (1Mos 10-11) . De stormakter och världsriken som framträder i GT är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien, Grekiska riket under Alexander den store, Romarriket och ett återuppstått Romarrike eller ”The Holy Roman Empire”. Det sistnämnda innebär att den politiske och religiöse ledaren sammarbetar för att få herravälde.

Bibeln beskriver ett återkommande mönster i detta, vilket är orsak till namnet Babylon och skökan Babylon i Uppenbarelseboken. Historiens Gud är mäktig att leda kungars hjärtan som vattenbäckar vart han vill (Ords 21:1) och så har Gud låtit världsriken uppstå och många gånger fått utföra hans befallning till dom [t ex Assyrien som intog nordriket Israel och Babylonien som intog sydriket Juda] eller till befrielse [kung Kores i det Persiska riket sände judarna tillbaka hem till sitt land]. När världsrikenas härskare har utövat grymhet har Gud dömt dem för deras ondska mot människor, såsom hände med Babylon (Jer 25:12) och det kommer också att ske med det sista Babylon (Upp 18), som kommer att förfölja Guds folk och till sist dra ner mot Israel för att förgöra landet och folket.

Uppenbarelseboken 13 beskriver globalism och världsherravälde inom politik med en världsregering och en världsledare [antikrist = emot / istället för Kristus, vilddjuret ur havet], en ledare inom religion [den falske profeten, vilddjuret ur jorden som företräder en världsreligion] och en globalt styrd ekonomi. Allt detta kan vi se i den Nya världsordningen (NWO). Därför vill man ha bort gränser och tvinga fram det ”mångkulturella samhället” med början i Europa [ett återuppstått Romarrike: The Holy Roman empire, alltså politik och religion hand i hand] och sedan globalt genom FN [detta enligt Javier Solanas egna ord och många efter honom]. Det dödliga såret – som kan syfta på Berlinmuren – är borta och Europa kan enas och bli en stormakt eller union. Agenda 2030 är handlingsplanen från 1992 som sjösattes 2015. Det sker inte lättvindigt och enkelt. Nej, profeten Daniel såg i synen att det alltid kommer att ha svårt att hålla samman, lika svårt som att försöka blanda järn [delvis starkt] och lera [delvist svagt] (Dan 2).

Att vi ser den här utvecklingen i det profetiska ordet och Bibelns ljus, innebär inte att allt som görs i EU eller FN är negativt. Det är den stora planen bakom allt detta, som vi bör vara medvetna om och uppmärksamma på.

4. Den globala lögnen
RELIGION

All ”exklusivitet” ska utrotas inom religion, enligt AoC/FN. Här ingår den som säger sig tro på ”den enda sanningen” och som kritiserar andra religioner. Alla religioner ska ha samma värde i en global världsreligion.

Många undrar hur det ska gå till? Tja, om man vill ena alla religioner, vem väljer man? Påven, troligen. Han har makt över 1,3 miljarder katoliker, har fått många kristna att tro att han står för ett bibliskt evangelium och påvarna har fört dialog med andra religioner i många år och haft s k bönemöte där alla religioner är representerade [Interfaith]. Påven står för chrislam, dvs att muslimer tror på samma gud som kristna. Det är en lögn eftersom de inte bekänner Jesus som Guds Son, världens Frälsare och Gud kommen i mänsklig gestalt. Vi har kunnat läsa om påvens inställning i många artiklar.

I dessa religioner följer människor i regel sina ledare och mariatillbedjan och människodyrkan är redan ok för många muslimer. Påvarna har gång på gång promotat den nya världsordningen både politiskt, religiöst och ekonomiskt. Alla ska samarbeta för ”världsfred” och klimatet är ett mycket effektivt vapen i den kampen, om än fantasifullt och späckat med Fake news.

5. Klimattjatets syfte

Globalisternas propaganda är massiv och har skördat många offer, särskilt med hjälp av klimathot. Det har gått så långt så att vissa är beredda att offra all frihet och demokrati och istället åberopar diktatur(!).

Här vill jag uppmärksamma på en sak. Det finns fortfarande ett visst motstånd och en vaksamhet emot ett sådant tvång och diktatoriskt tillvägagångssätt, som Tännsjö vräker ur sig. Men vad kommer istället? Det föreslås  ”en demokratisk vald” världsregering. De orden är förrädiska eftersom de låter mycket bättre och planen kommer säkert att drivas igenom medan man kör över det motstånd som finns.

På FN:s klimatkonferens i Polen 2018 uttalade en företrädare för Frankrike ”we need global governance” (vi behöver en världsregering). Hur ska vi välja vår globala regering? Vi har hört det förut men det hörs allt oftare nu och som vi vet är det förutsagt i Bibeln (Upp 13).

Den som tror att alla vetenskapsmän och forskare har kommit fram till samma ståndpunkt när det gäller klimatet, bör omedelbart befrias ur den villfarelsen. Många professorer och forskare har kommit fram till helt olika slutsatser. Att vissa tystas ned och enbart en sida får höras, borde få vem som helst att bli misstänksam och ana oråd. Några exempel:
Solen dominerar klimatförändringarna, inte koldioxiden

Vi har mer is i Arktis än under de senaste 10000 åren
”Denna rekonstruktion visar att isen uppe i Arktis började växa till på allvar någon gång efter den medeltida värmeperioden. Sedan toppade utbredningen under den Lilla Istiden för att sedan minska något – men fortfarande långt mer is än under de föregående årtusendena. Samtidigt sprider ”klimatexperterna” det motsatta budskapet i våra media, nämligen att isen är inne i en ”dödspiral”, att den nästan har försvunnit och att vi med raska steg närmar oss en Rockströmsk tipping-point.”

20 toppforskare i unikt upprop: koldioxiden påverkar inte klimatet – Lars Bern får tungt stöd från vetenskapsmän
”Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier.”

Al Gore’s 10 Global Warming Predictions, 12 Years Later — None Happened!

Problemet är att klimattjatet uppenbarligen används i syfte att fösa alla in under Agenda 2030 (NWO) som leder till överstatlighet, superkontroll och övervakning, religionssynkretism och inskränkt yttrandefrihet och åsiktsfrihet – ett förslavande av den lilla människan.

Utan tvekan är det många som engagerar sig i ”hållbar utveckling” med goda intentioner. Ingen är väl heller emot att forskarna hittar miljövänliga lösningar. Det är först när vi fördjupar oss och studerar Bibelns profetior och förstår vad den globala planen leder till, som vi inser hur allvarlig den verkligen är och hur propagandan används för att leda in världen i en lögn och utopi. Vi kommer inte undan dess utbredande men det är här vi ska vara vakna, så att vi inte blir bedragna.

Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra.

Guds skapelse
När det gäller skapelsen borde det vara en självklarhet att vi som är kristna lever med insikten att det är Guds skapelse och att vi månar om den på olika sätt, i tacksamhet. Ändå är det inte detta som vi är kallade att engagera oss i som Guds folk. Gud kommer själv att rädda sin skapelse, rena, förvandla och förnya den (Rom 8:19-22, 2Petr 3:7).

Ps 50:10 ty alla skogens djur är mina, boskapen på de tusen bergen. 11 Jag känner alla fåglar på bergen, allt som rör sig på marken är mitt.

Vår kallelse gäller eviga värden och att evangelium om Jesus går ut i hela världen. I en video från Lördagsintervjun med Mikael Willgert ställdes frågan: ”Är klimatet Svenska kyrkans nya religion?” Den frågan kanske även borde ställas till en del frikyrkor? Att den ens finns anledning att ställa, är minst sagt upprörande och avslöjar avfall i kristenheten.

Globalismens agenter är experter på att skuldbelägga människor och den propagandan har många redan anammat i klimatförändringens namn. ”Klimatångest” har blivit ett nytt begrepp. Ingen sann kristen bör låta sig påverkas av sådant [spektakel].

6. Superkontroll och angiveri-mentalitet

Det vi ser framför oss är superkontroll som också leder till angiverimentalitet. Bibeln beskriver en gemensam ekonomi med en elit av rika köpmän som skor sig [i en gränslös girighet]. Handelsavtal och de stora företagen konkurrerar ut de mindre.

Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.”

När det gäller den ekonomiska sidan vill jag framför allt hänvisa till Runes hörna.

En kung och ledare i GT
Jag tänker ibland på den gammaltestamentliga beskrivningen hur en kung [ledare] skulle vara i Israel. Gud unnade både rikedom och ett gott liv men aldrig på bekostnad av folket. Kungens första uppgift var att se till de fattiga! Han skulle vara ett gott föredöme. Tyvärr tycks alltför många av våra politiska ledare i regering och riksdag vara dåliga föredömen som hellre förser sig själva och sina närmaste (inkomster som ingen förtjänar och roffar åt sig så mycket som möjligt) och verkar strunta i fattigpensionärer och andra i liknande situation bland folket. För varför görs inget? Avslöjanden har duggat ganska tätt det senaste året och profeten Jeremias ord är lika aktuella idag och skulle behöva basuneras ut.

Jer 22:15 Är detta att vara kung [ledare], att tävla med cederträ? (Det finaste virket för att imponera och förse sig själv) Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning,..

7. Den största faran

Sker då inga förändringar i klimatet? Extremväder? Jo, Jesus räknade upp olika slags extremväder i sitt eskatologiska tal (Matt 24). Likt födslovåndor kommer de att öka i intensitet. Det kommer hungersnöd och jordbävningar [grek. seismos – stormar, skakningar, tornado, uppror, tumult]. Det kommer oroligheter när folk vänder sig emot folk. Förföljelse av kristna pågår och kommer att öka men det som är den största faran är de många falska lärarna och profeterna, enligt Jesus. De församlar till och förbereder för en kommande världsregering och världsreligion, antikrist och den falske profeten, religionernas ledare.

Slutklämmen inom dessa nutida falska gnostiska (enligt Kenneth Hagin) och andra falska läror och religioner liksom hela New age-rörelsen och frimurarplanen är att ”vi är gudar, vi når gudomlighet” – därmed inte konstigt att ledaren ”säger sig vara Gud” (Dan 8:24; 11:36). ”På styggelsers vinge skall förödaren komma” (Dan 9:27). När jag studerade grundtextens innehåll en gång såg jag att det skulle kunna översättas ”På villolärors utbredande skall förödaren komma”. Allt leder till det slutliga målet att mänskligheten ska rädda sig själv, utan Gud i en s k hållbar utveckling.

Kunskapens träd på/om gott och ont samlar alla som är i uppror emot Gud i det man ser som en ”godhetsreligion” – men utan Jesu försoning och Guds kärlek är den ond. Guds rike och ”en bättre värld” kommer inte att uppfyllas förrän Jesus – Fridsfursten – kommer tillbaka.

Infiltration och påverkan syns tydligt överallt idag där globalismen har framgång. Prästen Annika Borgs artikel Ryktet om 68-kyrkans död är starkt överdrivet är en bekräftelse på allt detta och förklarar vad som pågått och pågår inom Svenska kyrkan. Några citat:
”Det finns, ytligt sett, en likhet mellan socialismen och kristendomen: de universella pretentionerna och absoluta sanningsanspråken. Att marxismen och kristendomen visade sig gå så bra ihop – när Gud och Kristus som Människosonen väl hade avskaffats, förstås – har med denna igenkänning att göra. Men att man kan känna igen och återanvända, eller kidnappa, begrepp är inte detsamma som att idéerna eller systemen är kompatibla. Det är en tankemässig synvilla.
Att den kristna tanken om synd och syndernas förlåtelse omtolkades så det kom att handla om denna världens system är ett exempel. Synden blev nu den kapitalistiska människan och det kapitalistiska samhället. Frälsningen blev revolutionen. Den kristna tanken på en ny himmel och en ny jord förvandlades till idén om upprättandet av det socialistiska samhället. Ett samhälle där fred och rättfärdighet bor. Det kristna hoppet om en ny himmel och en ny jord gjordes liktydigt med det marxistiska hoppet om det klasslösa samhället.
Slutligen är Svenska Kyrkan aktiv i att bedriva lobbying för FN:s Agenda 2030. Under paroller som att utrota svälten och jämställdhet för alla finns ett stort antal delmål som hör hemma i planekonomins idévärld. Här finns tankar om en allomfattande överstatlighet med vilken rättvisans värld ska kunna byggas. Länders gränser och självbestämmande ska inte stå i vägen för upprättandet av det klasslösa samhället där ingen orättfärdighet bor. En ny himmel och en ny jord. Men denna sköna nya värld har inget med Kristi återkomst eller Guds ingripande att göra. Revolutionen är människans skapelse.”

Från flera håll dök en länk upp från Lördagsintervjun, Swebbtv, där Mikael Willgert intervjuar författaren Jacob Nordangård. Det var häpnadsväckande att höra en (kristen) forskare som beskriver skeendet och bakgrunden till det som idag heter Agenda 2030. Väldigt mycket av det som Jacob Nordangård tar upp är sådant som vi har varnat för i många år, fast ur ett bibliskt perspektiv. Men Nordangård drar också ett par paralleller till Babels torn och Mammon som gud. Några ledord i agendan är Rädda miljön, Smart stad, G5 (senaste mobilnätet).

Korta utdrag ur videon:
Man vill skapa ”den perfekt människan” och ”en bättre värld, ett nytt Eden” genom att gränser tas bort, alla ska likformas och standardiseras genom superkontroll, övervakning och dokumentation. Man vill ”hjälpa evolutionen på traven”, säger man. Ett annat ledord är ”effektivisering” och i slutändan är det så klart pengar och vinst det handlar om, för de redan superrika.  Exempel:
1. Varna för ”problemet” (t ex miljö och klimat).
2. Satsa pengar på det.
3. Tjäna stora pengar genom att ge ”lösningen”.

”Business går över alltihop. De har alla Mammon som gud”, säger Nordangård. Vidare berättar han hur den nya tidens politiska världsordning gick till att omfatta religion – från ekumenik till Interfaith och planen på en världsreligion (”godhetsreligion”): dvs. en blandning av alla religioner ”så att alla känner igen sig”. Agendan startades med nya budord (inte Bibelns)  som lades i en ”förbundsark” och står i FN-huset i New York.
(slut från videon)

Då är vi inne på New age-planen och den Gröna revolutionen, klimatagendan som även samarbetar med teknologin och vetenskapen. Människan tror sig vara bättre och godare än Gud när lögnen är i högsätet.

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

8. En ljus framtid med Jesus

Att ta bort gränser och försvar skulle leda till slutet för oss alla och framför allt Israel. Förföljelsen pågår redan mot kristna i stora delar av världen och mot Israel som nation. Israel ser ut att bli lurade till en början av den falske (politiske) världsledaren antikrist som säger sig stå för ”fred och säkerhet” (Joh 5:43, Dan 9:27, Sak 11:17, 1Tess 5:3). Landet kommer att delas (Joel 3), Jerusalem likaså, i alla fall utsatt för försök (Sak 14). Men under den tiden skall det andliga uppvaknandet bryta igenom helt bland det judiska folket och Messias Jesus kommer tillbaka (Dan 12:1, Matt 23:39, Apg 3:21).

Allt detta som pågår är mörker ”som i en dyster vildmark” men vi som lever i ljuset har ett annat mål och känner sanningen (2Petr 1:19). Ändå är det livsviktigt att vi tar vara på det JESUS sa: ”Se till att ingen bedrar er” och att vi håller oss till Guds ord.
Jesus sa:

Matt 6:33 ..sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 

Herren är trofast och håller sitt ord, alltid och i evighet. För alla som tar emot och tillhör Jesus väntar en ljus framtid, ett underbart hopp.